Monday, June 21, 2010

Problém je mnohem větší než se přiznává!

Unikání oleje z vrtů společnosti BP nabývá stále hrozivějších forem.
Nic jiného než co nejlevnější těžba firmu nezajímala a nezajímá. Přetlak je
tak obrovský že odborníci vidí záležitost na řadu dalších měsíců. Klasická
methoda je taková, která to řeší řadou dalších vrtů. Ty odlehčí tlak na
poškozený vrt, který pak bude možno uzavřít.

Něco podobného v menším rozsahu se stalo již v r.1979
1979

O skutečném rozsahu dnes o kterem media neinformuji sledujte:
Oil Spill

BP

-----------------------------------------------------------------------------------

Příliš se nekomentuje možnost kterou navrhlo Rusko. Tam uzavřeli unikající
olej v hloubce několika set metrů malým podzemním atomovým výbuchem již v r.1963

1963 v Rusku
---------------------------------------------------------------------------------

Kdo je na vině v současné katastrofě?
Především "deregulace" z doby vlády JWB !!!
Vicepresident Cheney prosadil deregulaci která umožnila BP nezamontovat bezpečnostní ventil.
Poslechněte si video, u břehu Norska by si BP takový způsob, jak obejít bezpečnost provozu jak provedla BP u břehu USA, nemohla dovolit!

deregulace
--------------------------------------------------------
K čemu a kam to může až dojít ?
CO 2

methan který se uvolnil z jezera a měl za výsledek likvidaci obyvatel a
zvířat z okolních vesnic, je jen malou ukázkou co by se stalo kdyby
explodoval methan v oblasti zálivu:-(

please notice in the second part of the video about CO2 release from some African lake killing 17.000 people the mention, quote:THAT CO2 IS TWICE AS MUCH HEAVIER THAN THE AIR how then it can be a "greenhouse gas"? " THEY make fools of us,but truth is 80% of people are fools. That's why is so easy to control masses.

Lidi probuďte se !
People of the world please, WAKE UP!!!

No comments: