Monday, December 9, 2013

Papež František jinak !


Papež kritizuje mimo jiné "tyranii trhu" a vyzývá mocné, aby bojovali s nerovností a chudobou. Hospodářský systém, jímž se svět řídí, je podle něj "až do kořenů nespravedlivý". "Tohle hospodářství zabíjí," píše v apoštolské exhortaci. "Peníze musí sloužit a nikoli vládnout," prohlašuje papež.

2 tisice světových miliardářů kontroluje  většinu světového bohatství  Pořád platí "peníze = moc" a proto toto nepatrné množství nejbohatších lidí na vrcholu celosvětové mocenské piramidy v podstatě rozhoduje o osudu celého lidstva!

 Už  i  Jorge Maria Bergoglia  nyni jako  papež František je proti !

 Hlava Vatikánu šokuje návratem k základům křesťanství.

Když kardinálové zvolili Argentince Jorge Maria Bergoglia novým papežem, jistě netušili, co rozpoutali. Mohlo jim být sice jasné, že arcibiskup, který si sám vaří, jezdí do práce tramvají a jeho hlavním tématem je sociální spravedlnost, bude asi mít názory, které nebudou tak úplně odpovídat dosavadním trendům v římské kurii, že to bude ale taková smršť, to si pravděpodobně nepředstavil nikdo z nich. Papež především i nadále zachoval svou neobyčejnou skromnost. Nepřestěhoval se do papežského paláce, bydlí v jednom pokoji s kuchyňkou v Domu svaté Marty, což je obyčejný penzión, do paláce chodí úřadovat k velké nelibosti ochranky pěšky, nosí obyčejné nikoliv protokolární boty a spoustu věcí si vyřizuje osobně telefonem. To všechno by mu asi konzervativci, a že jich mezi vysokým klérem je, odpustili. Jenže František začal prosazovat své názory, a tady už narazil. Chce reformovat církev včetně centrální církevní administrativy i role papeže (důsledně pro sebe používá titul římský biskup místo papež) a uvolnit sešněrovanost v doktrinálních otázkách. Nejen u doktrinálních puristů a liturgických tradicionalistů, ale i politických a ekonomických představitelů to vyvolává doslova zděšení.
Po devíti měsících ve funkci vydal 26. listopadu dokument Evangelii Gaudium (Radost evangelia), ve kterém shrnuje úkoly, priority a hlavní cíle svého pontifikátu. Kromě věroučných a církevních otázek se zabývá i stavem současného světa a vztahu církve k němu. Moc radosti apoštolům volného trhu, globalizace a monetarismu neudělal. Jeho kritika je tvrdá, servítky si nebere. Podle něj se z peněz stala modla, která ovládá mysl lidí, místo aby sloužily k zajištění vzdělání, zdravotní péče a k vyrovnávání sociální nerovnosti. Lidé se stali obětí konzumerismu, vítězí individualismus, v jejich srdcích je stále méně místa pro druhé. Konat dobro se už nenosí. Místo toho finanční spekulanti tyranizují svět. Je to nová neviditelná tyranie, která nemilosrdně a jednostranně vnucuje všem své zákony. Trh byl zbožštěn. Nejvíce na to doplácejí chudí. Proti tomu všemu by podle papeže měla církev bojovat.
Dominikánovi Gustavu Guttiérrezovi a františkánovi Leonardu Boffovi, velkým postavám teologie osvobození, léta Vatikánem umlčovaným, se jistě ani ve snu nezdálo, že jezuita Jorge Bergoglio na papežském stolci začne hlásat stejné myšlenky. Komentáře na sebe nenechaly čekat. Nejlépe to vystihl titulek francouzského Le Figaro: „Papež inspirovaný marxismem." Což je ten největší omyl. Papež se pouze vrací k samému základu křesťanství.


http://www.literarky.cz/blogy/komentae/16415-ape-frantiek-zlobi