Wednesday, December 16, 2015

Německo humanitární ?

Pohledy z CR
"Milé německé elity, to vážně nedokážete žít bez oficiální státní doktríny, jako třeba my Češi? Už potřetí během staletí s sebou táhnete do bláta a zoufalství pěkný kus civilizovaného světa, už potřetí během sta let kvůli vám poteče krev nevinných na všech stranách (tzn. samozřejmě i těch „umírněných“, nesprávně praktikujících muslimů, které budou u nás v Evropě vraždit jejich horlivější souvěrci). Milé německé elity, pěkně děkujeme za váš militarismus, národní socialismus i neomarxismus."

 
Milion sem, milion tam?
Právě sleduji zpravodajství ze sjezdu CDU v Karlsruhe. Angela Merkelová, držela hodinovou řeč a byla odměněna devítiminutovým potleskem povstavších spolustraníků. Parteigenossů, říkávalo se v temnějších dobách. Přitom ve věci migrantů jenom točila cituplné fráze, klišé, opakovala staré chyby (když si je solidárně s Evropou rozdělíme…). A pořád si myslí, že „to zvládneme“ – hubou.
Německo má dvě tváře. Jednu, kterou dává na odiv světu, multikulturní, antifašistickou, zelenou až bůh brání, transparentně demokratickou. A pak tu druhou, skrytou, pozůstatek starých časů, to když se situace vyvine příznivě a ono se může revanšovat, dočkalo se. Tu zaryje do starých nepřátel: především do slovanských států, do Ruska, Srbska nebo Řecka. Když může, tak odmění staré spojence z časů třetí říše, Chorvatsko, Albánii (viz Kosovo), Ukrajinu. Rozumějme: to nynané růžovoučké Německo podporuje fašistické ukrajinské zločince, ať už ty zjevně se k Banderovi hlásící, nebo ty, co jenom na to v koutku duše myslí. Přehlíží válečné zločiny banderovských bojůvek. Hlavně, že to škodí Rusku.
Svého času si postěžovala autorka televizního dokumentu o zločinech nacistů spáchaných na totálně nasazených Polkách za válečných dob. Dlouho do noci jí po vysílání volali rozzuření spoluobčané a nadávali jí do „Nestbeschmutzerů“, znečišťovačů vlastního hnízda.
Ve věci nezvládnutelného přívalu migrantů má Merkelová nasazenu masku hodného Německa. Nikdo ale od ní nikdy neslyšel, že by se odvážila říci cokoliv o příčinách exodu, o tom, kdo ho způsobil svou zločinnou zahraniční politikou a mezinárodní právo hrubě porušujícími agresemi. Zacházejí s ní jako s onucí, odposlouchávají jí telefony, říkají, že ji  fakují (šoustající Nulandová) – a ona drží jak beran. Nebo spíš ovce.
Takováto politička v čele mocného státu je holé neštěstí. Naučila se od Helmuta Kohla problémy „vysedět“, hlavně nebýt aktivní a iniciativní, neodporovat silnějším a ono se to nějak vyřeší samo. A když se je možné svézt se po směru panujícího větru, tož se svezeme, pošleme jednotky do Afghánistánu, uznáme Chorvatsko a vyhlásíme na Rusko sankce.
Cožpak nás nehnali od Stalingradu až do Berlína?

Prevzato z blogu:
https://taras2.wordpress.com/2015/12/14/506/

Friday, August 28, 2015

Pohledem letce

Dopis který stojí za přečtení 
   Hned zpočátku je slušné, abych se představil. Jmenuji se Václav Vašek. Narodil jsem se v roce 1949. Jsem bývalý důstojník – vojenský pilot. V armádě Československa a posléze Česka jsem sloužil, včetně studia na vysoké škole, v časovém úseku 1969 – 1994, až po funkci zástupce velitele letectva. Podotýkám, že jsem odešel z vlastní vůle. Poté, do října 2014, jsem vykonával povolání dopravního pilota. Ve vzduchu se pohybuji trvale již více než 50 let. Od roku 2008 jsem předsedou odbočky Svazu letců ČR v Žatci. Tolik krátké Curriculum vitae.
   Dalo by se směle nazvat nošením dříví do lesa, kdybych měl v úmyslu definovat důvod vzniku SL ČR a popisovat jeho dlouhou historii, která byla několikrát násilně ovlivněna nebo přerušena. To vše lze dnes docela jednoduše dohledat. Buď jsem ještě nežil, anebo jsem nebyl v takovém věku, abych měl možnosti a schopnosti zabránit jeho rozehnání v letech 1938, 1948 a 1969. Jsem ale dnes už dlouho ve věku, abych mohl disponovat dostatkem životních i profesních zkušeností a abych dokázal posoudit, zda mají letci tohoto státu co říci do aktuální společenské situace. Je důležité vědět, že vyznavači lidské aktivity, která se nazývá létání, nejsou hloupé ovce. Kdo se chce pohybovat v trojrozměrném prostoru (pohyb ve čtvrtém rozměru dle pana Einsteina – času – zatím pomíjím, zatím), ten musí mít všech pět Pé pohromadě a selský rozum mu nesmí být cizí. O tom se mnou asi nikdo polemizovat nemíní. Projde-li mladý aviatik od počátku dobrýma rukama, potom zcela přirozeně a nenásilně nabyde takových vlastností, jako jsou odpovědnost, smysl pro realitu a jednání na férovku. Také proto znám jen velmi málo letců, kteří mají strach projevit svůj názor proti většinově resp. oficiálně prosazovanému. Vesměs se jedná o lidi, kteří jsou připraveni nenadálé nesnáze okamžitě řešit, nikoli je okecávat, před nimi utíkat, strkat hlavu do písku, nebo se zdržet hlasování, jako je to mnohým našim zákonodárcům vlastní. Letadlo nelze odstavit u pangejtu a čekat, jak to dopadne. A to je vlastně hlavní důvod mého pojednání.
   Nastavá čas (v životech lidských pokolení už po kolikáté?) nazývat věci a jevy pravými jmény. Střízlivě uvažující člověk ví, že dějiny od nepaměti psali, snaží se psát toliko vítězové, nebo ti, kteří si to o sobě dočasně myslí. Do budoucna tomu určitě jinak nebude. Také je známo, že téměř od nepaměti, tedy od dob, kdy už církev začala nevědomým občanům vymývat mozky tím „správným“ směrem, nebylo žádoucí připustit vlastní názor a nedej bože přemýšlet. Pak začal být zneužíván vynález knihtisku (a je dodnes), posléze radiové a televizní vysílání až po soudobý internet. Aby si náhodou veřejnost nezačala myslet to, co není žádoucí, vždy a za každého režimu, byla a je tu všudypřítomná propaganda – pupeční šňůrou spojená s cenzurou. Jejím cílem je jednak zatajit pravdu a jednak odvést pozornost od opravdu stěžejních témat. Proto je davu předhozeno - tu ptačí chřipka, šílené krávy (to pomíjím, jaký z toho mají prospěch farmaceutické koncerny), anebo nutnost zásahu tam či onde v zájmu lidských práv apod. Chci-li se zamyslet tak trochu z oboru, nemohu si nevšimnout způsobu vyšetřování leteckých nehod (leccos o tom vím) z relativně nedávného období. Viník sestřelu letounu Boeing-777 na lince MH-317 nad územím Ukrajiny byl označen ministrem zahraničí USA necelých 24h po události, ale, doufám, že objektivní, vyšetřování celého případu se táhne již více než rok. Proč? Podobně příčinu letecké nehody letounu A-320 na lince 4U-9525 ve francouzských Alpách oznámil pařížský prokurátor již 48h po události. Ten je pro mne stejný laik jako americký ministr zahraničí. Komu slouží tyto tendence? Kdo je autorem zadání pro tak ukvapenou mystifikaci? Nebo není ukvapená?
   Jsem sice mimo aktivní vojenskou službu již mnoho let, nicméně i nadále se snažím v tomto směru uvažovat, jak už jsem uvedl, s použitím selského rozumu. Proto si udržuji jakýs takýs přehled o obranyschopnosti tohoto státu. Nechci vytahovat kostlivce ze skříně v podobě rozkradeného obrovského vojenského potenciálu v průběhu devadesátých let minulého století a dopodrobna analyzovat, co by, kdyby. To je bohužel status quo a z něj je nyní třeba vycházet. Je naprosto mimo realitu, co říkají ministři obrany, ať už se jedná o astrologa, zasloužilého dramatického umělce, či zpívající právničku a jim podobné odborníky. Pochopitelně, oni to, co říkají, říkat musí – někdo jim to, mírně řečeno, poradil. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Fenomén vědomé a řízené dezinformace jsem dlouho prožíval v režimu nezpochybnitelné Vedoucí úlohy KSČ a prožívám jej opět už dlouho i v režimu, kdy Pravda a láska znovu nezpochybnitelně vítězí nad lží a nenávistí. Kdo je upřímně přesvědčen, že masmédia popisují objektivní realitu, buď nemá naprosto žádné zkušenosti v tomto směru, nebo je naivní a nepoučitelný jedinec a není mu pomoci. Takový ať toto čtení odloží.
   A tak není divu, že se dovídám podobná ujištění, která se dovídali moji rodiče v roce 1938 a která jsem se dovídal, jako mladý téměř muž, já na jaře a v létě 1968: „Západ nás v tom přece nemůže nechat samotné“. ŘEČI, kterými ti vlivní otupují případné vášně těch nevlivných. Jeden rozdíl je možno ale přece jen vystopovat. Na rozdíl od aktuální situace, v obou předchozích zlomových momentech náš stát disponoval více méně akceschopnými ozbrojenými silami. Nic na tom nemění skutečnost, že v obou případech by toho asi mnoho a na dlouho nezmohly proti soustředěnému úderu buď po zuby vyzbrojeného Wehrmachtu (ze severu, západu a jihu), nebo převahy pěti armád Varšavské smlouvy (ze severu, východu a jihu).
   Nemohu si nepoložit otázku, jak by si AČR na aktuálních počtech použitelné živé síly, s jejím stylem výcviku pro přímý boj, poradila s útokem všehoschopného protivníka, odhodlaného zemřít v boji, o síle asi 5 000 mužů – typicky imigrujících vetřelců, nemajících co ztratit a útočících souběžně na několika místech na policejní stanice, na těch málo vojenských posádek u nás a na sklady firem, které obchodují s vojenským materiálem (s jakým, o tom ministr obrany nemá oficiálně jasno ani po dvou týdnech od útoku - viz Vrbětice). Výsledek by byl katastrofální. Proč? Protože naše obranná doktrína prostě a jednoduše žádného vnitřního nepřítele nepředpokládá a vnější ohrožení přece za nás vyřeší aliance na základě článku č. 5 smlouvy. Naprosto jednoznačně o tom hovoří Doktrína AČR z r. 2010 v kapitole 2., čl. 0200… cituji„Obranu ČR tvoří souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Za plánování a řízení obrany ČR je odpovědná vláda. Kromě ní se na řízení obrany ČR podílejí také ostatní ústavní orgány, činitelé a instituce, které k tomu mají příslušnými zákony vymezeny své úkoly“. Namísto seriózních analýz skutečných hrozeb a definování reálných rizik generují pracovníci rezortu obrany scifi-texty s názvy jako: „Výhled vývoje AČR do roku 2030“ za situace, kdy nevíme, jak se bude situace v Evropě vyvíjet příštího půl roku. Oni už ale s jistotou vědí, že hlavní způsob nasazení toho, co se hrdě a tak trochu nemístně nazývá AČR, bude v zahraničních operacích. Chápal bych to v situaci, kdy bychom disponovali bojeschopnou armádou a ve výhledu, v řádu desítek let, ji chtěli modernizovat. Takový stav ale není. Bohužel příslušný parlamentní výbor je s tím nevyhodí, přestože také on dle uvedeného článku Doktríny nese svoji odpovědnost. I to o lecčem svědčí.
   Největší hrozbou pro Evropu současnosti není Rusko, ale naprostá absence vůdčích idejí a cílů, založených na sebevědomí jednotlivých států i Evropy jako celku, na schopnosti prosazovat je silou a za jejich prosazení snášet utrpení a umírat. Tak tomu bylo mnohokrát v minulosti. Práva Romů či homosexuálů, ani „umění“ Pussy Riot je nejspíš nenahradí. Nejhorším krokem EU v otázce bezpečnosti bylo zavedení tzv. Schengenského prostoru, aniž by byly patřičným způsobem zabezpečeny vnější hranice Evropy. Jejich ochrana byla ponechána na svévoli příslušných vnějších států, v nichž ale byly jako na povel redukovány stavy ozbrojených sil. Nabízí se otázka, kdo tento povel vydal? Dříve bylo na místě se obávat místních lumpů. Ty ale měla naše policie zmapované. Pokud by mne ve tři v noci přepadli v konkrétní ulici, kriminalisté věděli, že mají jít pro Nováka nebo Horvátha. Pokud měl pachatel kudlu, šli rovnou pro Lakatoše. Dnes lumpové různého původu svobodně projíždějí Evropou, loupí, znásilňují, kdekoli se jim zlíbí a jen pár hodin po zločinu mohou být nejen o město, ale i o stát dál (viz brutální vyvraždění celé rodiny na Moravě – pachatel se nachází pod ochranou USA). Jestliže jsem si však myslel, že po Schengenu nemůže přijít nic horšího, nehorázně jsem se mýlil. EU se zapletla do likvidace režimů v Africe, které tam efektivně udržovaly pořádek podle pravidel svojí kultury. My jsme jim už po několikáté (kolonizace apod.) vnutili některé prvky svojí kultury naprosto bez souvislostí. Výsledek pseudodemokracie, která tam byla implantována, se dostavuje.
   O perspektivě rizika exodu z jihu a jihovýchodu do Evropy bylo jednáno v rámci EU a přistupujících států t.zv. Visegrádské trojky již v roce 1992 v Paříži. Byl jsem účastníkem zmíněného jednání a vím, že tato hrozba už tehdy měla definovány naprosto konkrétní rozměry. Rovněž návrh jejího řešení se razancí diametrálně odlišoval od soudobého pojetí bezbřehého přijímání nekonečné vlny tzv. uprchlíků. Takže jestli se dnes představitelé EU, potažmo naši politici, tváří překvapeně, pak se opět jedná o pózu. Bezpečnostní systém EU nejen, že nezačal být budován, ale výdaje na obranu jednotlivých států Evropy byly řízeně likvidovány. Evropská vláda a parlament považují za důležitější řešit oprávněnost názvu „Pomazánkové máslo“. Jsme připraveni svým skomírajícím zdravotnickým systémem řešit problémy plynoucí z epidemií, které s sebou vlna utečenců z mist s naprosto jinými nemocemi přinese? Není na čase se zeptat, komu tato situace poslouží? Nejedná se opět o farmaceutické koncerny?
   Mnohdy není snadné definovat problém. Důležitější je však navrhnout řešení. Obecně dozajista hrozí větší ozbrojený konflikt, než čím se jeví lokální válka. Patrně se nebude odehrávat s konkrétně určeným protivníkem, v jasně odlišených uniformách, na konkrétní linii dotyku. Evropě hrozí paralelní a dlouhotrvající válka, přičemž nebudou dopředu známa epicentra úderů. Je konečně žádoucí nazvat věci a jevy pravými jmény a neschovávat se za světohrozbu – Putina. Jedná se o trapné odvádění pozornosti od opravdového nebezpečí. Jeho země stojí před stejným problémem jako slavná Evropa. Je jenom dobře, že v Evropě přibývá lavinovitě počet lidí, kteří používají svůj úsudek a proto účinnost oficiální  propagandy nebude mít významně dlouhého trvání. Stačí vnímat, k čemu už dnes dochází ve Francii, ve Velké Británii, v Belgii, v Itálii, v Řecku, v Srbsku, nejnověji už i v Maďarsku. Dětinské strašení nějakým Islámským státem (Daeš), uměle vytvořeným orgánem, je toliko pro nevědomé. Ať mi někdo fundovaný logicky vysvětlí následující motanici…Turecké letectvo bombarduje Kurdy v Sýrii, kteří bojují proti ISIL. Letectvo NATO, startující ze základen NATO v Turecku bombarduje pozice ISIL v Sýrii a Iráku, jenž bojuje proti Asadovi a Kurdům, kteří bojují proti Turkům a ISIL. Asad bojuje s podporou Íránu a Hizbaláhu proti ISIL a Turkům. Všichni, kteří bojují proti teroristům ISIL v Sýrii, Iráku a jinde ve světě, brání (vytvořením bezletové zóny bez posvěcení Radou bezpečnosti OSN) syrskému letectvu bombardovat pozice ISIL na svém vlastním území. Současně turecká a americká letadla dopravují vzdušnými výsadky zbraně a zásoby na území ovládaná ISIL v Sýrii a Iráku. Spojenec USA, Saúdská Arábie, podporuje ISIL v boji proti šíitským vládám v Iráku a Íránu a současně likviduje ISIL a Muslimské bratrstvo u sebe doma. Kurdové jsou hrdinové, když bojují proti ISIL a Asadovi a teroristé, když bojují proti Turkům a uzavírají spojenectví s Asadem. Radši do toho všeho nebudu motat Palestinu, Jemen, ale ani právě probíhající tajné dohovory o globálních vojenských otázkách mezi Pentagonem a ministerstvem obrany RF apod. Stejně jsem se v tom ztratil hned na začátku, pakliže nechci spekulovat o jakési zákulisní dohodě. Asi právě proto, že v tomto případě uvádím informace z oficiálních zdrojů za poslední období. To jen pro ty, kteří stále ještě věří… Mnohem a mnohem nebezpečnějším fenoménem se pro nás, Evropany, stále razantněji, jeví islám jako takový. Jeho obhájcům doporučuji vyslechnout projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiální kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Dovoluji si tvrdit, že za ještě větší hrozbu pro Evropu, než jakou je beze sporu příliv tzv. utečenců, považuji druhou resp. třetí generaci neintegrovaných potomků bývalých uprchlíků. Radikalizace těchto rekrutů je ryzím latentním podhoubím pro likvidaci naší kultury.
 Vraťme se ale na zem a opět do podmínek ČR. Pokud si rezort obrany vůbec dokáže uvědomit a označit opravdové nebezpečí, bylo by prospěšné vrátit se k vylité vaničce i s miminkem po roce 1989. Vyhledejme v archívech staré mobilizační plány se vším, co k nim patřilo. Vůbec nevadí, že byly studenoválečnické. Byly v nich na svou dobu velmi fundovaně řešeny a realizovány zásady přežití společnosti. Překonejme ješitnost (zejména v otázce obranyschopnosti v současnosti se nemáme rozhodně čím vytahovat), nestyďme se tyto plány modifikovat a aplikujme je na soudobou situaci. Je jasné, že mobilizační nedotknutelné zásoby se snáze obnovují, jestliže by reálně existovaly, než znova vytvářejí, když byly rozkradeny. Je ale jen více méně administrativní záležitostí obnovit rozvrácený branný zdravotnický systém. Každý praktický lékař měl povinnost do tohoto sytému předat zásadní údaje o každém muži, který dospěl do plnoletosti. Srovnejme to s aktuálními pokusy o vzkříšení branné povinnosti „po vzoru aliančních partnerů“. Povinné odvody by byla dobrá myšlenka, kdyby neexistovala klauzule, která dává možnost mužům v populaci 18 – 60 let odmítnout bránit tuto zemi. To znamená, že odmítají bránit svoje rodiny (viz §6 Novely branného zákona, kterou už schválila současná vláda a nyní leží v poslanecké sněmovně). Odmítnout takový mladý muž může z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. Potom do 15 dnů ode dne účinnosti stavu ohrožení nebo válečného stavu odvedenci, který odmítl vykonávat mimořádnou službu, zaniká branná povinnost. To by bylo něco pro Josefa Švejka. Že prý bude možnost vykonávat nějaké jiné prospěšné práce? To říká tento stát, který není schopný zorganizovat prospěšné práce pro nezaměstnané či pro odsouzené k veřejně prospěšným pracím. V podmínkách rozsáhlého vedení bojové činnosti budeme schopni toto zabezpečit pro řádově 20 000 lidí? O jaké prospěšné práce se bude jednat, pakliže nemají být spojené alespoň se zabezpečením bojové činnosti? Tomu dost dobře nerozumím, ale hlavně nevěřím. Proč si představitelé našeho státu dlouhodobě berou vždy nesprávný příklad? Podívejme se na Švýcarsko. Tam existuje systém domobrany. Bojeschopní muži jsou vycvičeni, periodicky přecvičováni, mají zbraně doma a jsou připraveni. Švýcarsko je neutrální a mezi jeho sousedy se patrně nenajde žádný, který by ho chtěl napadnout. Ale je to pocit sounáležitosti, chtějí se bránit, je to vztah ke svým rodinám, ke svému majetku. Je smutné, že u nás je pojem Vlastenectví skoro sprostým slovem. Za tento stav ale nemohou oni naši mladí muži. K tomu jsou opět systematicky vedeni dlouhodobou masmediální kampaní. Přesně stejně, jako si mladí lidé sami o sobě nevymysleli, že staří lidé jsou přítěží národa.
   Výše zmíněné návrhy jsou zatím relativně snadno proveditelné kroky. Dozajista náročnější asi bude změnit taková ustanovení obranné doktríny státu a uvolnit takovou část HDP, aby AČR opět mohla začít se sebeoznačováním – plnohodnotná součást ozbrojených sil. AČR je od roku 1993 v permanentní reorganizaci. To je mimochodem hlavní důvod mého odchodu, po jedné z řady výměn názorů na toto téma s tehdejším ministrem obrany (odborníkem na astrologii) a s náčelníkem generálního štábu. Dnes, po 20 letech reorganizací chybí prostředky na výcvik, výstroj, pohonné hmoty, munice i pro to málo vojáků z povolání, schopných bojovat, ale i dostatečné množství efektivních zbraňových systémů. Sama česká armáda se odzbrojila do té míry, že může pouze dělat svaly na Islandu s vypůjčenými bojovými letadly, byť těch pár pilotů vykazuje špičkovou úroveň výcviku. Náš stát přece ztratil suverenitu právě proto, že rezignoval na svoji armádu. Záchranu také nelze spatřovat ve skutečnosti, že byl bývalý Náčelník generálního štábu angažován do vysoké velitelské funkce ve strukturách NATO. Jestliže bychom se chtěli opravdu vážně zabývat návratem bojeschopnosti AČR, museli bychom najít odvahu vrátit do její struktury operačně taktický stupeň velení a řízení, doplnit bojové jednotky na rozumné stavy, znovu vytvořit útvary a jednotky s teritoriální působností, schopné účinně řešit mimořádné situace, jako je např. právě eliminace případných bojových akcí přistěhovalců apod. Armádě nejvíc podráží nohy nekompetentnost, kariérismus a klientelismus. Právě několik reorganizací, kdy jedna ještě neskončila a už začala druhá, zastřešovali géniové vojenské vědy. Proč právě obrana státu byla a je postihována vedením neodborníky? Co by veřejnost řekla, kdyby ministerstvu kultury přišel šéfovat červenolampasový generál? I když mám za to, že tam by nadělal méně škody, než je tomu naopak. Kromě prezidenta tuto anomálii všichni považují za normální. I prezidenti se však podepsali na této situaci jmenováním ministrů obrany. Všichni tři čeští prezidenti měli a mají plná ústa jejich předchůdce Masaryka, ale jen když se jim to hodilo a hodí. Byl to právě on, kdo prosazoval výstavbu tehdejší československé armády a byl autorem myšlenky, že vzduch je naše moře.
A tak se vracím k základní myšlence mojí úvahy. Nazývejme věci pravými jmény. Jsme pod čarou ponoru, co se týká obranyschopnosti státu, a na palubě se pořád tancuje. Nalháváme si, že bude lépe, místo toho abychom si přiznali, že nebude. Koukejme se dál, než na horizont jedněch voleb. Přestaňme si hrát na to, co je korektní a co nikoli. Opakuji se, ale že Putinovo Rusko je říše zla, bez uzardění vysloví polovina politické reprezentace, protože papouškují mocného strejdu, ale že multikulturalizmus je nesrovnatelně větší zlo, se bojí vyslovit skoro všichni. Osobně znám několik politicky významných lidí, kteří v hospodě mluví jako normální lidé, ale v televizi vystupují korektně. Bojí se. O co? Dnes jeden z mála, kteří se nebojí pojmenovat situaci tak, jakou je, se jeví gen. Jiří Šedivý. Nicméně také on se, jako bývalý NGŠ, významně podílel na „reorganizaci“ naší armády do současného, neakceschopného stavu.
Takže konečně a hlavně – konejme a přestaňme vršit prázdná slova a vytvářet nesmyslné dokumenty. Naši potomci a jejich budoucnost si to přinejmenším zaslouží.
   Moje úvaha a zároveň výzva se nese v první osobě jednotného čísla, ale klidně by mohla být vedena v čísle množném. Nemálo letců, bývalých i aktivních, sdílí můj názor. Kdybych to nevěděl, netvrdím to. Můj postoj je postojem všech členů zapsaného spolku Letci – Žatec, 24. odbočky SL ČR. Je důležité, aby mladí lidé, ať už jsou adepty létání, či nikoli, věděli, že značnému počtu aviatiků, sdružených ve SL ČR, není lhostejná perspektiva jejich bezpečnosti. Moje generace byla a je tou současnou dehonestována za to, že neměla dostatek odvahy se vzepřít režimu po roce 1968. Lidem o generaci starším (našim rodičům) jsou vyčítána padesátá léta. To je věčné téma vládnoucí generace Havlů, Klausů, Kalousků, Schwarzenbergů, Langerů, Nečasů, Paroubků, Sobotků, Baudyšů, Vondrů a jejich pomocníků. Jaké dědictví svým nástupcům zanechali a zanechají oni? Jejich následovníci a soudci jim vystaví rovněž účet (věřím tomu, protože znám názory svého nejstaršího vnuka), jako oni právem vystavili účet Gottwaldům, Zápotockým, Husákům apod. Budou-li na to mít ještě čas.
   Snad na úplný závěr není od věci podotknout následovné. Určitě si nemyslím, že se setkám se všeobecným souhlasem a nadšením. Na druhou stranu nemám za to, že mne sto procent lidí odsoudí k veřejné popravě či lynčování. Pokud se mi podaří vyprovokovat aspoň nějakou diskusi, účel byl splněn. V tomto případě se mlčení nestává zlatem.

Wednesday, June 10, 2015

Kvóty i pro CR !

 
Emigrační kvóty problém nevyřeší
Je to vážný problém a neustále narůstá !
Video velmi srozumitelně ukazuje proč kvóty pro uprchlíky a jejich navyšování celosvětový problem chudoby nevyřeší !
Jasné vysvětlení že řešení chudoby není nikdy možné pomoci emigrace, ale jen pomoci v místech chudoby, řešení je tam kde se chudoba vyskytuje !
Že 7 milliard lidí dnešního světa žije 6 milliard v chudobě !
Vysvětlení které pracuje na příkladu USA kdy do sklenky přihazuje 1 kuličku=million emigrantů
 lze rozšířit o další skleničku která representuje emigraci do Evropy.
Ani řešení 2 skleniček není řešením pro tak obrovské množství chudých !
Je jasně vysvětleno, že chudobu nelze řešit přesunem 6 milliard lidí do USA a Evropy !


Wednesday, May 6, 2015

OKAMUROVA LIKVIDACE


Z regionálních  novin
ZVEŘEJŇUJEME ŠOKUJÍCÍ INFORMACE ABYSTE VĚDĚLI, PROČ ROZBILI ÚSVIT TOMIA OKAMURY   

Šokující informace o tom proč bylo zlikvidováno hnutí Úsvit! Stála v pozadí celé akce na likvidaci Úsvitu zločinná organizace pod krycím názvem BIS, nástupkyně StB? Co vedlo tuto organizaci prezentující se, jako ochránkyně demokratických principů, sloužící zájmům USA proti vlastnímu národu k likvidaci a rozbití Úsvitu? 

Jednoduchá odpověď!

Vláda totiž schválila další strategii podpory Romů, tentokrát do roku 2020. Na tuto podporu potečou miliony z našich daní proudem. Tomio Okamura zveřejnil nekonečný a hlavně neveřejný seznam všech dosud podporovaných institucí, sdružení, nadací, svazů, iniciativ, drahých koncepcí a strategií, které v současnosti mají řešit romskou integraci. Kdo neví, říká se tomu etnobyznys. A jak napsal Tomio: "k těmto nákladům si připočtěte dávky, podporu bydlení, zničené byty, dluhy na odpadech, vodě, energiích, zplundrované části měst a kriminalitu". 

Tento zveřejněný tajný seznam se nesměl dostat na veřejnost a naše redakce se rozhodla, jako jediná v ČR, jej zveřejnit. Přejeme příjemné počtení a hlavně zamyšlení, na co vynakládá současný režim naše daně, přitom na nemocné děti musíme dělat celonárodní sbírky!


Monday, April 27, 2015

"Sameťák" tvrdý jak ocel

V Oděse je prostě upálili, jinde pohřbili u silnice.
 Ruským pokusům je nutné se rychle postavit, jinak máte válku,
říká diplomat a aktér Listopadu '89 Václav Bartuška


Tvrdý to " sametový"   diplomat
co nabádá vraždit a do války hnát

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Odese-je-proste-upalili-jinde-pohrbili-u-silnice-Ruskym-pokusum-je-nutne-se-rychle-postavit-jinak-mate-valku-rika-diplomat-a-akter-Listopadu-89-Vaclav-Bartuska-372444

Až na tak  nesametovou a nelidskou úroveň  se někteří politici v CR  vypracovali.:-(

Sunday, April 26, 2015

Báseň stařenky

aneb co  život dal  a vzal.

Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné.
Personál  nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, že ji opsali
a báseň tak našla  svoji cestu  aby oběhla svět
v  kráse  slov a vět:-)


Báseň stařenky

Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.


Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.


Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.


Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.


Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.


Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,

dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.


A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,


Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.


A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.


Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.


Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.


Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.


Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu...
Teď už - MĚ uvidíte!


Tento text by se měl stát povinným studijnim materiálem pro veškerý zdravotnicky personál !!!

I rodiny !!!

Friday, April 24, 2015

Skutečná tvář EU (The Real Face of the European Union)

Výhrady k  EU
aneb co  vám massmedia neříkají !

Evropská unie nám byla prodána, jako naše nejlepší naděje pro budoucnost. Nerozvíjí se však za plentou poměrně znepokojivý plán? Dnešní Evropská unie je na dobré cestě stát se federativním superstátem svázaným jedinou měnou, jedním právním systémem, společnou armádou, policií, ústavou, parlamentem, hymnou a prezidentem. Mnoho z toho již dnes máme. V tomto šokujícím dokumentu představujícím insidery a komentátory EU nezávislý autor Philip Day shrnuje historii a cíle Evropské unie, stejně jako znepokojivé a neodvolatelné důsledky, které tato nová vláda bude mít pro občany evropských států. Ať již jste pro a nebo proti naší účasti v Evropské unii, tento film Vám představí zásadní a znepokojivé otázky, které mainstreamová média odmítla klást.

https://www.youtube.com/watch?v=atWN2igGPsU

Rakušané připravují referendum o vystoupení z EU
http://e-republika.cz/article3102-Raku%C5%A1ane-p%C5%99ipravuji-referendum-o-vystoupeni-z-EU

Tuesday, April 14, 2015

Metro v Praze

Kam povede a kam nepovede METRO v Praze ?
Kdo to doopravdy plánuje, kdo o tom doopravdy rozhoduje ?
Není  to  Kocourkov tato republika?
Zde pohled satirika
https://www.stream.cz/blanik/10005422-motol-konecna-stanice

Saturday, April 4, 2015

Ovládají americké služby českou politiku?

Pro kontrolu politického systému je naprosto nutné znát politické klima v zemi. Klima je více méně odrazem veřejného mínění. Veřejné mínění může být do určité míry korigováno, tedy manipulováno prostřednictvím cílené masové komunikace neboli propagandy. Tu lze šířit různými způsoby, nejlépe ale medii, které důmyslně a psychologicky propracovaně, poskytují účinný mix zábavy, informací a poučení. Zcela v intencích architektury Nového světového pořádku vytyčené tzv. Tavistockou agendou.

 Media cíleně ovlivňují veřejné mínění a tím z velké části vytváří stávající politické klima v zemi. Žertovné úsloví o tom, že „svoboda začíná tam, kde končí  signál ČT“ vystihuje v podstatě velmi přesně tento vztah. Není ale účelem tohoto zamyšlení podrobně popsat principy a mechanizmy mediální komunikace a politického marketingu, což je eufemismus pro dnes už nechvalný výraz „propaganda“.

 Tak jako ten, kdo ovládá peněžní toky, ovládá zákony v zemi, ovládá masy ten, kdo ovládá media. Toto staré a jednoduché pravidlo, raženo dvorním bankéřem britské koruny, kterým byl Mayer Amschel Bauer Rothschild, údajně vysloveno jeho synem Nathanem, platí doposud. Rothschild tehdy dvakrát neváhal a nakoupil všechny tehdejší významné zpravodajské agentury (Wolff, Reuters a Havas 1835-1851). Přípravy na první světovou válku, tak jako na bolševickou revoluci, mohly být započaty bez dalších okolků.

Pro kontrolu politického klimatu je dále nutná neustálá zpětná vazba. Něco jako prst na pulzu doby. Čím přesnější je znalost politického klimatu v daném systému, tím lépe lze manipulovat veřejné mínění a ovládat politický systém. Je to uzavřený kruh. Disciplíny jako politologie, sociologie a psychologie poskytují patřičné nástroje k tomu, správně porozumět sociální dynamice, a přetavit získané poznatky do politických procesů.

Co za dob Amschela trvalo několik desetiletí, trvá dnes, díky elektronické komunikaci, jen několik měsíců, týdnů, či dní. Vyvolat u veřejnosti patřičnou odezvu lze nyní téměř okamžitě. To je velmi praktický výdobytek moderní doby, neboť veřejné mínění v liberálních demokraciích nakonec rozhoduje o agendě politické reprezentace a prostřednictvím pravidelných voleb i o konkrétních nositelích politického mandátu, který se přiděluje na základě většinové „svobodné“ vůle voličů.

To neví nikdo lépe, než ti, kteří se profesionálně věnují různým formám voleb, ale i převratů a barevných revolucí po celém světě. Prodávají revoluce a jimi dosazené režimy svým klientům z řad finanční, zbrojní, plynařské, naftařské, farmaceutické, chemické, potravinářské, lobby a dalších. Otevírání doposud uzavřených trhů je živnost k nezaplacení! Lovci ekonomik popisují svou činnost jako otevírání dveří po dobrém. "Pokud se dveře neotevřou dobrovolně, přichází jiní, většinou prostřednictvím pentagonu a dveře vykopnou". Říká ve své zpovědi John Perkins. Je to stará dobrá a stále platná doktrína otevřených dveří, kterou praktikuje federace spojených států amerických již druhé století.

Vhodným nástrojem manipulace „po dobrém“, je průzkum veřejného mínění, a to zejména takový, kde respondent zdarma a dobrovolně a pravdivě poskytne své politické názory, je na příklad jeden z mnoha projektů subdodavatelů amerických špionážních služeb v české republice, zvaný "volební kalkulačka".

Abychom se vyhnuli spekulacím o tom, co jsou subdodavatelé amerických špionážních služeb, poukážeme na jednu z mnoha agentur, která stojí prakticky za všemi barevnými revolucemi ve světě, včetně arabského jara a která v Praze každoročně zahajuje a „spolupořádá“ konferenci o barevných revolucích, zvanou Forum2000.

Tato agentura se jmenuje National Endowment for Democracy (NED). Spoluautor zákona zřizujícího NED, Allen Weinstein, původně zaměstnanec „mezinárodní nadace pro volební systémy (IFES), a zakladatel [štrasburského] „Střediska pro demokracii“, řekl v roce 1991 doslova toto: „Hodně toho co
děláme dnes, se před 25 lety dělalo tajně skrze CIA“. Nadace, tak jako dříve CIA, to co dělá, nazývá „podpora demokracie“. Vlády a hnutí, na které se Nadace zaměřuje, tomu říkají „destabilizace“.


 Není tedy s podivem, že je jeden z předních českých lobbistů pro zbrojní průmysl SSA, Alexandr Vondra, nositelem vyznamenání NED, spolu s dalšími „destabilizátory“ suverénních politických systémů, kteří se taktéž účastnili (nejen) letošního Fora2000.

Není s podivem, že projekt "volební kalkulačka" provozuje zjevně proamerické lobbistické iniciativě „Rekonstrukce státu“, což je nástroj politické manipulace, který vedle dalších podobných, explicitně podporuje velvyslanectví Spojených států amerických, takřka „každým coulem“.

Minulý velvyslanec SSA v Praze uvítal vznik iniciativy „Rekonstrukce státu“ více než vřelými slovy: „Naše velvyslanectví poskytuje finanční a morální podporu Rekonstrukci státu a dalším předním českým protikorupčním iniciativám. Jsem také rád, že se mohu podělit o své zkušenosti z Bílého domu a o další vědomosti, což nakonec přináší nové poznatky i mně".
Zdroj.
http://czech.prague.usembassy.gov/velvyslanectvi-usa-podporuje-rekonstrukci-statu.html

Na svém blogu se velvyslanec Norman Eisen dokonce chlubí tím, že je druhým zleva na oficiální fotografii inaugurace iniciativy.
Zdroj.
http://eisen.blog.idnes.cz/c/326589/Spolecne-s-neziskovym-a-obchodnim-sektorem-proti-korupci.html
 Nutno podotknout, že finanční podpoře ministerstva zahraničí SSA se kromě rekonstrukce státu těší další suspektní projekty, jako je festival homosexuálního filmu, nátlakovka západní zbrojní lobby, Transparency international, nebo „bokovka“ volebního štábu neúspěšného prezidentského kandidáta Schwarzenberga, zvaná Opona o.p.s. která proslula organizací listopadových mládežnických protestů proti právoplatně zvolenému prezidentovi republiky Zemanovi v tandemu s takzvanou českou
expoziturou CIA, další takovou dubiózní nadací „Člověk v Tísni“.

Takové protesty jsou zcela v intencích šéfa NEDu, Carla Gershmana, který teprve nedávno poctil čtenáře periodika Washington Post svou dozajista kvalifikovanou otázkou, zda se Češi prý „vzdávají morální odpovědnosti“ s tím, že se prezident Zeman drasticky zatoulal mimo odkaz zesnulého VáclavaHavla.
Zdroj: Washington Post.
http://www.washingtonpost.com/opinions/are-czechs-giving-up-on-a-sense-of-moral-responsibility/2014/11/16/dfa0d0fc-6c41-11e4-b053-65cea7903f2e_story.html

 Nový velvyslanec SSA v ČR, Schapiro, v tomto sportovním duchu, hned po svém nástupu do pražského úřadu tajně vážil cestu k vojenským speciálním jednotky v Prostějově a tajně se setkal s vrchním státním zástupcem v Brně. Je to ukázka subverzní diplomacie v přímém přenosu?

 Nasnadě je vtip, který si dobírá netoliko vtipnou mezinárodní skutečnost: Proč nemůže Spojené státy postihnout „barevná revoluce“ – protože ve Washingtonu nestojí americká ambasáda!

Autor: Daniel Solis

Převzato z http://www.zpravy-infowars.com
http://www.zpravy-infowars.com/#!Ovl%C3%A1daj%C3%AD-americk%C3%A9-slu%C5%BEby-%C4%8Deskou-politiku/c1c32/A9534FF0-A714-4411-99EA-42F0F2EFBAAF

Thursday, March 19, 2015

Projev hodný státnika !


Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě  
Je to i můj názor, můj projev, neznám jiný který by tak přesně vyjádřil co si  myslím.

https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ

Thursday, January 8, 2015

Mít správný politický čich

aneb

Úloha nosu v dějinách

Islámští politici, učenci, teologové a novináři tvrdí, že projevy islámského terorismu nejsou jejich náboženství vlastní, že islám toto odsuzuje.

I velice povrchní čtení koránu je usvědčuje ze lži: vůči nevěřícím psům má správný islamista vystupovat s co největší krutostí. No a tak vystupují.

Každé náboženství, včetně křesťanského a dokonce i buddhistického, má na hlavě máslo z dob minulých i současných. To máslo představují miliony lidí, kteří přišli o život v důsledku náboženských třenic nebo i zdánlivě obecných konfliktů, v jejichž pozadí se však náboženství vyskytuje jako měchýř v kaprovi. Když k tomu připočteme války z důvodů nacionálních či přímo rasových, máme tu obraz člověka (a v důsledku toho i Boha, vždyť k obrazu svému…) coby agresivního, nesnášenlivého, zlovolného a nenávistného zmetka, jehož ničitelská podstata nemá na planetě obdobu. Snad s výjimkou červených mravenců.

Konflikt mezi islamisty a euroamerickými státy má povahu dnes již chronického nepřátelství, přičemž jeho příčiny jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba tábory. Obě strany mají své dobré důvody, proč ty druhé nenávidět a střílet jak králíky na honu, bez nejmenšího slitování.

Jaký je rozdíl mezi chováním amerických vojáků ve známé scéně, kdy z bezpečí vrtulníku vystříleli desítku neozbrojených civilistů na zaprášené ulici kdesi v Iráku – a mezi chováním tří atentátníků, kteří vystříleli redakci satirického časopisu v centru Paříže?

Žádný, alespoň já ho neshledávám. Máte-li jiný názor, sem s ním.

Současný konflikt je střetem civilizací, z nichž jedna je na úrovni středověku, zaostalá, chudá, bigotní, pověrčivá a výkonem svých příslušníků nekonkurenceschopná, druhá je rozvinutá, průmyslová, vědecká, bohatá, ale její představitelé se chovají jako středověcí tmáři, agresoři, vykořisťovatelé a prospěcháři.

Tento konflikt je a bude permanentní, neřešitelný, fatální a k jedinému možnému dočasnému východisku (byť ne řešení) zahradil cestu Hitler se svým rasovým šílenstvím. Neboť jediná cesta, jak zabránit stupňujícímu se násilí je apartheid, oddělený vývoj ras a náboženských skupin.

To bychom však my, euroatlantická civilizace, museli přestat strkat svůj římskokatolický, protestantský, židovský a baptistický nos do kuchyně lidí s muslimskými frňáky.

A muslimské frňáky by neměly jak vosy na med lézt jiným do jejich kuchyně a vyžírat jim špajzku sociálního zabezpečení.

To by však náš globální rypák nesměl být rozlezlý po světě jak nos princezny Bosany.
=================================================================
zdroj:
http://taras2.wordpress.com/2015/01/08/uloha-nosu-v-dejinach/comment-page-1/#comment-368

Saturday, January 3, 2015

Finanční ústava a soumrak demokracie I

Jedná se o 2 roky starý článek z Internetových novin, obsah vůbec neztratil na aktuálnosti, naopak odstupem času správnost obsahu  byla potvrzena.

První část úvahy o ohrožení demokracie v systému globálního kapitalismu se věnuje roli soudů a vzrůstu moci bank.

 
Vláda Petra Nečase předložila 10. října 2012 do Poslanecké sněmovny návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který samotní tvůrcové vzletně nazývají Finanční ústavou. Tento krok je jen jedním z mnoha, kterým se tato vláda a obecně pravé i levé, každopádně ale neoliberální vlády posledních dekád po celém světě snaží omezit podíl občanů na rozhodování o společných věcech. Snaží se potlačit demokratické instituce, jako jsou, byť s výhradami, parlamenty a vlády, nemluvě o referendech a plebiscitech, a naopak posílit přímo nevolené či vůbec nevolené, tzv. expertní, nezávislé instituce. Jinými slovy instituce obsazované z rozhodnutí kapitálu a jednající v zájmu kapitálu.

Dělba moci, ústavní soudy a právní stát
Je i není paradoxní, že prvním velkým institucionálním omezením vlivu občanů na správu věcí veřejných bylo tolik vychvalované rozdělení mocí, nastavení brzd a protivah. Samotné rozdělení mocí na zákonodárnou, výkonnou a soudní ještě není samo o sobě protidemokratické. Forma a geneze těchto institucí, především pak co se týče moci soudní, obvykle nedemokratické jsou. Ve většině zemí světa nejsou pozice v rámci soudní moci obsazovány na základě voleb, ale obvykle součinností představitelů moci zákonodárné a výkonné s větší či menší mírou součinnosti samotné soudní moci. Většina zemí světa rovněž nevyužívá občanské poroty ani jinou formu zapojení občanů do soudního rozhodování, či od jejich využívání postupně upouští, případně je jejich reálný vliv na výsledek soudního řízení stále mizivější.

Proto se nelze divit stále se zvýrazňující roli soudů, tedy třetí moci, v upevňování a ochraňování třídní nadvlády a dominance kapitálu nad prací. Obecné soudy nerespektují ve svém rozhodování elementární spravedlnost, nýbrž se řídí ryze formálními postupy a principy, sekundují neoliberálním vládám v rámci konkrétních rozhodnutí v systematickém odbourávání pracovněprávní ochrany; legitimizují lichvu tím, že například obvykle nepřipouštějí argumentaci dobrými mravy v civilních sporech.

Zvláště viditelná je obhajoba stávajícího řádu v rozhodování ve věci vlastnických práv, kdy i zcela nelegitimně nabyté majetky jsou ponechávány v rukou svých nových majitelů, ať již se to týká majetku podezřele restituovaného, nabytého podivným způsobem v té či oné vlně privatizace, údajného církevního majetku či vlastnictví pohrobků feudálního řádu. Zřetelným příkladem přímého zásahu soudní mocí do sporu mezi kapitálem a pracujícími byl zákaz stávky v dopravě v roce 2011.

Specifickým případem jsou pak soudy ústavní, původně zřízené především jako další pojistka proti zvůli momentální většiny v parlamentech, postupně ale stále více proměněné především v pojistku zachování stávajících vlastnických vztahů a hierarchického společenského řádu.

Velmi dobře lze tuto tendenci vypozorovat i u Ústavního soudu České republiky v případech rozhodnutí o zdravotnických poplatcích a výši dávek nemocenské, kde bylo rozhodnuto naprosto alibisticky; u nepochopitelného rozhodnutí ve věci údajného přílišného rovnostářství důchodového systému; ve věci blokačního paragrafu týkajícího se církevních restitucí; u otázky vydávání majetku rodinám bývalé údajné nobility či ve věci vlastnictví nemovitostí Řádem svaté Voršily a mnoha dalších. Je zjevné, že Ústavní soud rozhoduje dlouhodobě tak, aby ochránil a upevnil stávající řád, založený na nerovnosti vlastnických vztahů a na dominanci kapitálu nad prací.

Tohoto cíle dosahuje nejen potvrzováním legislativních i faktických kroků vlád odbourávajících sociální a právní ochranu, ale i velmi sofistikovanými výklady ústavy a ústavních zákonů v příkrém rozporu s jejich zněním, je-li to samozřejmě v zájmu kapitálu, tak, jak tomu bylo například u nás v případě poplatků ve zdravotnictví.

Výše uvedené samozřejmě neznamená, že v mnoha případech především individuálních stěžovatelů Ústavní soud nerozhodl v souladu s obecným vnímáním spravedlnosti a zdravým rozumem. Rozbor vlivu rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických nebo Evropského soudního dvora na omezování demokracie a upevňování třídní hegemonie by byl námětem nikoli na článek či jeho část, ale na celou monografii.

Dobrým příkladem ale je rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v případu Citizens United vs. Federální volební komise, kde byla korporacím přiznána práva vyplývající z prvního dodatku ústavy, čímž byl nastaven precedent zacházení s korporacemi jako s občany, lidmi. Prozatím se rozhodnutí týká s odkazem na svobodu slova jen neomezené možnosti přispívat na volební kampaně, není ale zřejmě daleko doba, kdy nezávislí soudci přiznají milionům offshorových korporací i právo volit. Ostatně přece platí daně.

Centrální banky – čtvrtá moc?
S hlavním tématem tohoto článku souvisí především příklad druhý, a to je postupné zvyšování významu a samostatnosti centrálních emisních bank. Tyto svrchovaně nedemokratické instituce, tvořené obvykle jakousi radou moudrých ekonomů a jim sloužícího odborného a administrativního aparátu, se začaly osamostatňovat a nabývat na významu od sedmdesátých let minulého století. Centrální banky samozřejmě existovaly i dříve. Měly a mají přitom několik hlavních funkcí – emisi peněz, funkci věřitele poslední instance, bankovní dohled a dohled nad finančními zprostředkovateli, vrcholného subjektu měnové politiky a další.

Tyto funkce ale vykonávaly v minulosti na základě příkazů a pokynů vlád, tedy jejich činnost byla – byť zprostředkovaně a nedokonale – demokraticky řízena a kontrolována. V oněch inkriminovaných sedmdesátých letech ale společně se vzestupem ideologie neoliberalismu a ekonomické školy monetarismu vyvstala potřeba údajné nezávislosti centrálních bank. Jen nezávislé centrální banky totiž nejen podle monetaristů mohou účinně bojovat s metlou kapitalistů, inflací. V zájmu boje s inflací byla značná část správy věcí veřejných vyňata z demokratické kontroly, resp. demokratické řízení a kontrola se v případě centrálních banka staly tak zprostředkovanými a nepřímými, až ztratily veškerý vliv.

To dalo vzniknout, vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní ještě zárodku moci čtvrté, kterou můžeme nazývat třeba moc měnová. Tím byla monetární politika, tedy jedna ze dvou zásadních ekonomických politik a transmisních mechanismů, kterými může stát, resp. demokratické instituce ovlivňovat fungování hospodářství, vyňata z demokratického rozhodování a kontroly.

Rady guvernérů centrálních bank, stejně jako ústavní soudy, jsou obsazovány na slovo vzatými odborníky, experty, nezávislými a nepodplatitelnými osobnostmi, které neprosazují žádné třídní ani osobní zájmy. Zatímco v případě ústavních soudů by tomu bylo možné ještě v případě značné míry naivity a důvěřivosti uvěřit – ústavní soudci většinou za svého života pracují ve veřejném sektoru jako soudci obecných soudů či profesoři právních vysokých škol – tak v případě centrálních bankéřů jde jasnou lež. Tzv. nezávislé centrální banky ovládají vesměs lidé, kteří pracovali pro nadnárodní finanční zprostředkovatele – příkladem jsou bývalí zaměstnanci investiční banky Goldman Sachs, kteří se vyskytují v míře nebývalé v centrálních bankách po celém světě, včetně Maria Draghiho, bývalého ředitele GS International, dnes guvernéra Evropské centrální banky.

Případně jde o zaměstnance či spolumajitele domácích finančních institucí – u nás Zdeňek Tůma, Expandia Banka či následně Miroslav Singer, Patria Finance – někdy i s velmi podivnou minulostí a praktikami. Po skočení funkčního období se pak tito lidé často jako dobří holubi vracejí do své mateřské společnosti. Z obsazení orgánů centrálních bank a ještě více pak z kroků při implementaci reálné měnové politiky a ze zcela nedostačujícího, měkkého až žádného bankovního dohledu je jasné, v čím zájmu tyto instituce konají.

Dluhová krize jako předpoklad pro rozšíření čtvrté moci
Sotva pominula první vlna rozhořčení nad vypuknutím světové finanční a následně ekonomické krize, v níž panovala ve společnosti široká shoda, že viníky jsou nenasytní bankéři a obecně celý systém kasinového kapitalismu, držitelé kapitálu a jejich apologeti se oklepali a zahájili protiofenzívu. (Mimochodem, shoda v rozhořčení byla založená na falešném vnímání reality, protože skutečnou příčinou krize je strukturální krize kapitalismu, či ještě přesněji kapitálu jakožto dominantní a určující síly společenského metabolismu a reprodukce, zatímco chamtiví bankéři a perverzní hrátky s deriváty na finančních trzích a celková financializace ekonomiky jsou pouhopouhým jejím příznakem.)

Rychle zapomenuta byla slova o větším zdanění bohatých, boji s daňovými ráji, škodlivosti finančních spekulací a příliš nízké regulaci či přehnané deregulaci bankovního sektoru a činnosti finančních zprostředkovatelů. Jediným a pravým viníkem krize jsou více či méně demokraticky zvolené vlády, zadlužování veřejného sektoru údajně způsobené přílišnou rozhazovačností těchto vlád, údajně přebujelý sociální stát a nakonec to nejlepší, všeobecná rozežranost občanstva.

Podobně rychle, jako se podařilo bankéřům – nazývejme je pracovně bankéři – odvrátit od sebe pozornost a udělat z obětí viníky, podařilo se jim jako vždy v podobné situaci obrátit ji ve svůj prospěch. Na některé periferní evropské státy – Lotyšsko, Estonsko, pokus měl původně zahrnovat i Island byla uvalena kuratela institucí transnacionálního státu – Mezinárodního měnového fondu, Světové banky – a byly vyzkoušeny desetiletími prověřené, na chudých afrických zemích vyzkoušené programy strukturálního přizpůsobení, jinými slovy programy ožebračující, disciplinující, umožňující zvýšit míru vykořisťovaní pracujících. Průzkum bojem dopadl úspěšně, a byl tedy zahájen frontální útok na zbytky evropského sociálního státu, pod pláštíkem a maskou boje s tzv. dluhovou krizí.

Kromě jiných těžkých zbraní byla v tomto boji nasazena právě i rétorika o nezodpovědných politicích a rozežraných občanech, kterým je třeba přistřihnout křídla, a to jak pomocí konkrétních úsporných opatření v nejzasaženějších zemích, tak obecným nastavením institucionálního prostředí, aby i do budoucnosti byla zajištěna minimální ingerence občanů, případně jejich volených zástupců do věcí zásadního významu, věcí nadnárodních korporací a obecně akumulace kapitálu na celosvětové úrovni.

Udržování tohoto diskurzu připravilo půdu pro spuštění implementace tzv. finančních ústav, které, jak ukážu dále, omezují a částečně odnímají fiskální politiku z rukou demokraticky zvolených vlád a svěřují ji nezávislé instituci, a tím dokončují vytvoření homunkula kapitálu, čtvrté moci, která není součástí systému brzd a protivah, ale je mimo něj a nad ním.


 

A co si myslíte vy?


Skvělá analýza, díky pane Nováku!
Kdo vlastní Goldman Sachs?

Jak intenzívně odsávají banky bohatství národů je vidět na velikosti majetku bohatých bankéřů v poměru k majetku superbohatých lidí z podnikatelské sféry.
Podle ekonomického časopisu Forbes (převzato německým Spiegelem) vlastní 691 nejbohatších multimilionářů 2200 miliardy dolarů, tj. 2,2 bilionu dolarů.
Miliardáři jako Waren Buffet vlastní desítky miliard dolarů, např. Bill Gates, 50 miliard dolarů, tj 0,05 bilionu dolarů.
To není nic proti rodině bankéřů jako jsou Rockefellerové, kteří vlastní 11000 miliard dolarů, tj. 11 bilionů dolarů, oproti Gatesovi 220 krát víc.
Bohatství rodiny Rothschildů je ještě desetkrát větší než Rockefellerů, jde o zhruba 110000 miliard dolarů, tj. 110 bilionů dolarů, což je oproti Billu Gatesovi dvatisíce dvěstě krát více. Majetek největších bankéřů se nepočítá na desítky miliard dolarů jako u nejbohatších podnikatelů, ale na desítky bilionů dolarů.
Shrnuji: Největší bankéři mají tisíckrát větší majetky než největší podnikatelé mimo bankovní sféru.

Státní dluh České republiky by mohli Rotchildové splatit 1500 krát!!!

Zdroje viz
http://www.blisty.cz/art/66068.html
http://www.blisty.cz/art/66040.html


 

Finanční ústava a soumrak demokracie II

Druhá část úvahy o ohrožení demokracie v systému globálního kapitalismu se věnuje především tzv. finanční ústavě a naznačuje také alternativu k procesu dedemokratizace společnosti.

Krásný nový svět nadnárodního kapitálu
Čas uzrál a k systému brzd a protivah je třeba, alespoň podle pravicových a bohužel i části levicových politiků, přidat brzdu dluhovou. Genezi tohoto postoje jsem částečně popsal v prvním díle úvahy. Cílem podle mého názoru není snížit zadlužení ani zadlužování států, které se koneckonců do značné míry dělo a děje ve prospěch nadnárodního kapitálu, jenž si ze států udělal nástroj pro prosazování svých zájmů. Kapitál státy využívá také k násilnému otvírání dveří v teritoriích, která neměl ještě plně pod kontrolou prostřednictvím tzv. války proti terorismu; a nakonec se staly jakýmsi krmelcem pro slabší kusy ze stáda nadnárodních korporací či pro všechny v případě ekonomického ekvivalentu kruté zimy – například finanční krize.

Skutečné cíle jsou dva. Jednak, a to je všeobecně známo a tematizováno, otevřít nové trhy. Prostor pro prostorovou expanzi a zvyšování vykořisťování extenzivním způsobem se postupně zmenšuje, do džungle vnikají noví dravci, jako je rozrůstající se velkoburžoazie Číny, Indie, Vietnamu a dalších rychle se rozvíjejících zemí, konkurenční boj mezi kapitály se zostřuje. Pro stále ještě nejsilnější nadnárodní korporace a hyperburžoazii původem ze zemí globálního Severu se tedy nabízí jedno elegantní řešení. Je jím vnitřní kolonizace, zostření vykořisťování uvnitř vlastního teritoria, a to prostřednictvím privatizací veřejných statků a služeb, ohrazení dalších „pastvin“.

K výše uvedenému cíli vede jasná cesta. Aktéři zostřujícího se třídního boje využijí svoji kulturní dominanci, svou stále ještě trvající diskurzivní převahu a přesvědčí, či prostřednictvím institucí nadnárodního státu – MMF, SB, ECB, OECD, různé Trojky a všelijaká jiná čísla – donutí oslabené a znejistěné národní státy a jejich vlády k rychlé privatizaci doposud státních podniků (nebo účastí v nich) či celých systémů, jako je systém zdravotního pojištění či penzijní systém.

Příkladem podobného postupu je Řecko. Občanů se přitom nikdo na nic neptá, mohou si vesele protestovat, přičemž jsou buďto ignorováni, nebo dostanou přes „papule“.

Druhým, ještě významnějším cílem je pak zvýšení intenzity vykořisťování. A to jak relativního, tak absolutního. Typickým příkladem je tlak na prodlužování pracovní doby, a to jak pomocí změn právního rámce – nápady „levice“ v Dánsku na zvýšení fondu pracovní doby o hodinu týdně; zavedení možnosti „dohody“ mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v České republice o zahrnutí 150 hodin přesčasů do základní mzdy; úvahy o prolomení pracovního týdne v délce 35 hodin ve Francii; postupné navyšování reálné délky pracovního týdne v Německu a podobně.

Relativně pak je zvýšení míry vykořisťování dosahováno permanentním tlakem na intenzifikaci práce a maximálního využívání pracovní doby – různé stopování délky pobytu na WC, stále intenzivnější dohled nad aktivitami zaměstnanců na osobních počítačích, rozšiřování open space kanceláří a další metody a finty, jak vymačkat co nejvíce nadhodnoty z nic netušících, třídně neuvědomělých pracujících. Stejně tak je zneužíváno záměru s původně emancipačním potenciálem, a to sice většího využívání zkrácených úvazků, k prekarizaci práce, zvyšování nejistoty a rozsévání strachu mezi pracujícími.

Kromě toho kapitál samozřejmě dokáže velmi dobře využívat institucí jinak se pomalu vytrácejícího státu k disciplinaci pracovní síly pomocí různých workfare programů, omezování sociální podpory a v případě České republiky dokonce až reminiscence na nacismus vyvolávajících projektů, jako je DONEZ nebo tzv. veřejná služba. Zdůvodnění, proč je takto možno a nutno postupovat, je opět nabíledni. Občan-pracující byl rozežraný. Příliš hodoval, na práci nedbal. Tomu je potřeba udělat přítrž, je třeba usilovně pracovat, abychom si mohli dovolit alespoň ten suchý chléb. Jinak nám ujede vlak, sníží se konkurenceschopnost, Laos a Barma, kde pracovní síla a lidské zdroje nejsou zdaleka tak rozežrané, nás převálcují.

Finanční ústava a konec demokracie

Posledním hřebíčkem do rakve je pak postupná implementace různých všemožných finančních ústav do ústavních pořádků zemí Severu. Cílem není samozřejmě zastavit zadlužování, ale dále sešněrovat možnosti rozhodování vlád, dále omezit občanskou participaci na rozhodování, upevnit hegemonii hospodářských zájmů nadnárodní kapitalistické třídy.

Jak je toho prakticky dosaženo? Laskavý čtenář mi jistě dovolí pomoci si dvěma příklady z návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti z dílny nejlepšího ministra financí zemí střední a východní Evropy a jeho fámula, silného, čestného a neústupného premiéra naší země.

Tento zákon již ve třetí hlavě vytváří novou ústavní instituci, tzv. nezávislý orgán působící v oblasti rozpočtové a fiskální politiky, národní rozpočtovou radu. Dále pak tento ústavní předpis či spíše materializace třídní dominance kapitálu zcela arbitrárně stanovuje (stejně jako v případě DPH a všeho dalšího) čísla a čísílka – 45 procent, 48 procent a 50 procent HDP – při jejichž dosažení – o čemž rozhodne právě ona lidem nevolená a nekontrolovatelná instituce – je politická reprezentace povinna šlápnout na dluhovou brzdu, bez ohledu na vůli a přání obyvatelstva.

Složení nezávislé národní rozpočtové rady si asi všichni dokážeme představit. Jak jsem popsal u centrálních bank, zcela určitě půjde o nezávislé odborníky z Goldman Sachs, případně různé neúspěšné prezidentské kandidáty, kteří toho pro naši zemi již dost vykonali a dále konati chtějí, a jim podobná, či ještě horší individua.

Podobně účelová jsou další ustanovení návrhu Finanční ústavy, především co se týče vztahu k samosprávám a pošlapání principu subsidiarity, který je rovněž důležitým demokratickým principem. Ve chvíli, kdy národní rozpočtová rada vyhlásí, že bylo dosaženo čísílka, konkrétně poměru veřejného dluhu k HDP ve výši 48 procent, nesmí územní samosprávný celek – tedy obec nebo kraj, jejichž reprezentace odvozuje legitimitu z voleb jiného řádu než vláda – sestavit a schválit deficitní rozpočet. Bez ohledu na to, jak tento celek doposud hospodařil, jaké problémy v tu chvíli má, co si občané přejí. Toto flagrantní porušení demokratických principů je přitom přijímáno stranami napříč politickým spektrem, a to nejen u nás.

Nástup diktatury, byť postupný, se tedy zdá býti neodvratným. Byť by to byla diktatura tržní, ekonomická, diktatura kapitálu a jemu posluhujících expertů, pseudovědců a politiků, stále je diktaturou. Proto se domnívám, že žijeme v termidoru demokracie a termidor pomalu končí. Jednoho rána se probudíme v krásném novém světě, světě liberalismu pro korporace a fašismu pro občany. Budoucností světa je liberálfašismus, kterému neoliberalismus zdatně razí cestu.

Je zde alternativa?
Výše vykreslená chmurná vize nemusí být za určitých okolností naplněna. Nutnou, nikoli však postačující podmínkou neupadnutí do propasti liberálfašismu je aktivizace občanů a větší participace na správě společných záležitostí. Aby k tomu mohlo dojít, musí progresivní levice, zvláště její intelektuální reprezentace, podle mého názoru znovuoživit myšlenku socialismu jakožto alternativy k současnému metabolickému a reprodukčnímu řádu společnosti, jako cestu k návratu demokratického rozhodování do všech oblastí našeho života.

Naše a nejen naše společnost má naději neupadnout do nové diktatury jen tehdy, když se nám podaří rozbít dominantní diskurz, v němž neexistují alternativy a v nichž objektivním dějinným sílám a jejich aktérům v podobě Finančních Trhů a Ratingových Agentur a Trojek nelze vzdorovat. Zároveň je nutné se v každodenní praxi organizovat, jednat kolektivně a ve prospěch většího zapojení všech do rozhodování ve věcech společného zájmu – sem patří samozřejmě oblast politická i oblast ekonomická.

Jen radikální demokratický projekt, socialismus, a jeho každodenní praxe, může podle mého názoru taktéž přinést možnosti efektivně řešit globální problémy lidstva, může překonat limity, k nimž se současným kapitalismus dopracoval, a které nejsou v jeho rámci překonatelné. Alternativy existují. Jsou jimi socialismus, nebo barbarství.