Sunday, July 14, 2013

Octová revoluce v Brazílii neskončila.


Octová revoluce v Brazílii neskončila!
Aneb
"klíčemi cinkati  =  pramálo získati  ! "

Je třeba být radikálnější než Marx
(a nenechat se deprimovat ani  Slavojem Žižkem.!    :-)  )

“Události v Latinské Americe nejsou pouhou snahou o postup a posílení v rámci eticky, kulturně i ekonomicky korodujícího Systému, i když to je pro některé země tohoto regionu nutným předpokladem pro konečnou, důslednou a nenávratnou dekolonizaci, ale jsou snahou o překonání a odsunutí tohoto Systému a návratu ke společenství lidí osvobozených od nutností útlaku.”
----------------------------------------------

“Myslím, že to, co se odehrálo v Latinské Americe za posledních deset let, je pravděpodobně nejvíc vzrušující a nejpozitivnější vývoj na celém světě.”
Noam Chomsky
=====================================================

O brazilské revoltě, se vzhledem k “nepatrnosti země co do rozlohy, počtu obyvatel i významu”, svět dověděl se zpožděním a také velice předčasně byla ztažena z programů masmédií ( zde  a zde ) ačkoliv nebo proto, že se děla zhruba ve sto městech. Podrobněji obrazem> brazil demonstration 2013.                   A zhudebněno  zde> GREVE GERAL a zde Civil War in Brazil?

. V samotné Brazílii byla televize brzo zahlcena telenovelami, odlehčující filmovou stupiditou, sportem a monotonním opakováním zkreslujících záběrů z nesmyslného útoku na ministerstvo zahraničí, rozbité výkladní skříně apod. Vládě také dosti napomohlo Snowdenovo odhalení  špionážní activity tajných služeb USA v Brazílii a trapný skandál se zadržením letadla prezidenta Moralese, které John Pilger označil za   an Act of Air Piracy”

  Policie byla na přilepšenou předvedena jako rehabilitovaný bojovník proti  obchodu s drogami ve čtvrtích chudiny. Pokračující demonstrace, stávky a zablokované silnice, stejně jako policejní brutalita se oficiálně nekonaly. Zůstal však internet, TV linky a očekávání. Do ulicí  nešlo statisíce demonstrantů, ale tím Octové či Salátové povstání neskončilo, jen pokračovalo jinak. Pochybnosti už nejsou pouze o osobách a skupinách při moci, ale o samotném politickém a

ekonomickém systému.

“This is what happens when we create revolutionary autonomous communities and work places. Governments, corporations, political parties will never free us. We can only free ourselves. We can build a new world and destroy the old system of authority and profits over people. "We will not rule or be ruled"             Dee Jay                                                                                                                         Direct Action from Brazil to Wisconsin

Prestože se stále očekává příliš od státu  diskutuje se znovu o komunitárním hnutí, participativní demokracii, kontrole médií a možnostech nezávislých na státu a stranách. Jistý vliv má hnutí Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST- Landless Movement of Brazil  zde   a zde, které Noam Chomsky považuje za nejdůležitějí hnutí  světa v době 4.světové války ,.ale vytváření nejen pouze ekonomických komunit a paralelních institucí, které  by stát musel uznávat a podporovat jako garanty vývoje, nelze  očekávat. Stejně tak zůstává mimo větší zájem a úsilí zachování  národní identity, podpora autochtonních společenství, kulturní resistence a revoluce, a pluriversalismus překračující meze eurocentrické moderny a zajišťující spirituální suverenitu brazilského společenství před bezdějinným plochým univerzalismem postupující monokulturní globalizace….

jejímž cílem je „transformovat celou planetu v jeden ohromný homogenní trh, zcela řízený zákonem zisku, logikou výkonu a axiomatikou racionálního zájmu. Jejím antropologickým modelem je člověk redukovaný na výrobu a konzumaci, bytost současně egoistická, která vždy hledá, jak získat co nejvíce sama pro sebe.....liberální kapitalismus  nemůžeme posuzovat pouze jako ekonomický systém. Je to zároveň systém, jehož působení na společnosti způsobuje skutečnou antropologickou mutaci z titulu kolonizace kolektivní imaginace výlučně ekonomickými a tržními hodnotami.  Z toho v konkrétním životě vyplývá homogenizace způsobů života, pomalá eroze zakořeněných lidových kultur, tzn. ochuzení lidské rozmanitost.. “…..„Existuje evidentní kulturní hegemonie USA. Denně nám to připomínají kinofilmy, televize, hudba, moderní komunikační technologie, transfer technologií atd. Spojené státy jsou odjakživa komerčně směřovanou společností. Jejich kultura – vlastně subkultura – nazírá na člověka jako na přirozeně egoistickou bytost, která sleduje princip materiálního uspokojení potřeb a maximalizace výtěžku. Příslušná společnost je redukována na prostý součet všech individuí – universalismus a individualismus se paradoxně navzájem podmiňují metodologicky. Ovšem síla USA spočívá ve slabinách druhých. Jejich kulturní hegemonie se šíří jen potud, dokud nenaráží na žádný odpor.

 Alain de Benoist


Společnost Spektáklu                                                                                                                      

The Society of the Spectacle

and Society of the Spectacle Remake 2012 an

 

 

 “reaching the heart of the ideas of the spectacle, modern consumer society, and social revolutions. It's fascinating how things evolve throughout history but remain somewhat the same in theory, as so many people have realized throughout these decades”.


Společnost Spektáklu stále existuje, ale je zřejmé, že už to někde přestává fungovat.


http://i.imgur.com/CFeMuVzl.jpg


The revolution continues worldwide!

Oživená kultura, Nový človek, companherismo a imperialismus suchou cestou.


 

Brazil-Growth of Social and Environmental Movements Conflict and Nonviolence zde

 

Velkou roli v největší  katolické zemi samozřejmě hraje Katolická církev, která není nikterak rigidní a především národní a lidový katolicismus ( který je  až na vyjímky, ještě méně rigidní, jak přesvědčivě dokazuje brazilská kultura, karnevaly,Círio de Nazaré ) v několika podobách a funkcích. Brazílie je mateřskou zemí Theologie osvobození, ZDE , ZDE a ZDE . Církev se angažuje i v ekologických a sociálních problémech a k Octové revoltě se Národní biskupská konference vyjádřila kladně, s odmítnutím nasilností. K Brazílii, Latinské Indoamerice a hnutí za lepší svět patří také nové formy a cesty spirituality a theologie.  “Brazílie je však také země s největším počtem spiritistů, organizovaných i neorganizovaných a zřejmě a nezbytně je jimi nejvíce zastoupena i na světě onom, a tudíž patrně má také nejvíce také paranormálů. Chcete vědet, zda je něco po smrti a co to je? Maličkost, rozumí se samo sebou. Nejvíce je rozšířen spiritismus kardeciánský, jehož průkopníkem byl A. Kardec. Spiritisté jsou rovněž velice aktivní v charitativní, sociální, vzdělávací i zdravotnické oblasti. Mají i vlastní nemocnice, výzkumná centra a jiné instituce . Vedle toho existují různé formy spiritismu lidového. Spiritismus ovlivnil celkově braziliský synkretismus, to jest Umbanda, Christian Rationalism, Union of the Vegetal, União do Vegetal (Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (UDV) aValley of Dawn. Protestanté jsou dosti nekompromisně nepřátelští k těmto náboženstvím vyvolávajícím závrať a opojení hloubkou, zvláště ovšem dovozci amerického protestantismu nejlepších značek s neverlasting zárukou, o mormonech nemluvě. V roce 2000 bylo v Brazílii zaregistrováno 2 979 hinduistů, k hinduismu se hlásí i někteří Brazilci neindického původu. -Kdo chce vědět něco více o šintoismu v Brazílii a brazilském budhismu, ať si přečte tyto velmi informativní studie.”

  O Brazílii, Češích tamtéž, São Paulu, panu Štreitovi a vůbec, neboli Všade je Morava  http://www.blisty.cz/art/48441.html

Brazílie je také jedinou zemí v Americe, ve které existuje Positivistická církev (Igreja Positivista do Brasil) viz Brazil’s Order and Progress with Comte’s Positivism neboli Comteho náboženství humanity, kterou 11. května 1881 založili v Rio de Janeiru Miguel Lemos a Raimundo Teixeira Mendes .

 Pro ty kdo chtějí  vědět více o této fascinujíci zemi a její identitě  doporučujeme vynikající Documentário: O Povo Brasileiro  (angl. titulky) http://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw ]                                                                                               

Také vzhledem k  multi(?) a pluri- kulturalismu” je liberalismus   v bezpečí  jen u části střední třídy, pro kterou je pouhým nedostatkem čehokoliv určitého mimo názorový shoping mall  a kulturním agnosticismem;  plochý a bezbarvý, okrajový, neškodný  a pouze sociálně a třídně podmíněný.

Bohužel levice, která se bojí podívat za náves ztrácí inspirující podněty i možnosti obrany a neodpoutává se od principů, které má společné s řádem, který chce zrušit, naopak se  mu připodobňuje. Globalizace a stejně tak přibývající Internacionály zcela likvidují každá svým způsobem, hodnoty po staletí tlumené i destruované, které přesahují možnosti jednorozměrných programů, Marxova historického a filozofického exkluzivizmu, Engelsovy sociální mechaniky a redukujících schémat nahrazujících šírší vidění a prožívání mnohovrstevných nelineárních dějin. Obavy z asimilace některých příspěvných, ale pouze některých prvků Transmodernismu, Integrální theorie, Čtvrté politické theorie ve zcela a pouze tranzverzální podobě nevázané na existující hnutí tohoto jména, dekoloniality  (“epistemické” neposlušnosti a rekonstrukce zde ) částečně pravicové interpretace Gramsciho a kontra-hegemonie,  viz Counter-hegemony in Theory of Multi-polar World a kritiky buržoazních klišé vycházejících z politicky sakralizovaného Osvícenství, jsou příznakem kornatění marxismu a potřeb kapesních stranických katechismů na misto podněcování kritického a objevného hledání  a cílevědomého jednání.

 

Marx nezůstává marxistou   

“Události v Latinské Americe nejsou pouhou snahou o postup a posílení v rámci eticky, kulturně i ekonomicky korodujícího Systému, i když to je pro některé země tohoto regionu nutným předpokladem pro konečnou, důslednou a nenávratnou dekolonizaci, ale jsou snahou o překonání a odsunutí tohoto Systému a návratu ke společenství lidí osvobozených od nutností útlaku.”

 

Nemarxisté mohou přejít k dalšímu odstavci.

 

Marxism finds itself ironically in the same position as bourgeois economics (1981:115). By centering itself (from the Paris Manuscripts of 1844 onwards (Marx, 1977)) on “man’s productive vocation” (Baudrillard, 1981:36), Marx’s assessment of capitalist society succumbs to a dialectic and Christian ethic which produces a critique which is not radical, but rather, plays a key role in reproducing the existing system of political economy (Ibid.:36-37).it is difficult to argue with Baudrillard on this point as every single authority which attempted to bring about a revolution based on Marx’s ideas did indeed reproduce a state-capitalist version of capitalist political economy (Ibid.:67). ,,,,What Marx does then, is to produce not a radical alternative to productivism – but merely the mirror of capitalist production (Ibid.:152). Marx’s illusion, and all writing ultimately succumbs to illusion for Baudrillard, is that he believed in the “possibility of revolution within the system” (1993a:35). This leaves us with the difficult fact that Marx’s theory, when we cut it to the bone as Baudrillard does, “never stopped being on the side of capitalism” (Baudrillard in Genosko, 2001:95). This is because Marx’s thought “retains concepts which depend on the metaphysics of market economy” (1975:59). Marx and his followers were thus never able to go beyond capitalism (some form of state capitalism based on productivism) and a range of neo-Christian and humanist understandings of labour. In the contemporary Baudrillard finds those who were to be the heroes of the revolution turned into the silent but tired anti-heroes of consumption (1998a:182).” ( zdůraznění JM )


Dr. Gerry Coulter, Jean Baudrillard’s Karl Marx – Productivist Ideology, And The Future of the Left


 


Je třeba být radikálnější než Marx

a nenechat se deprimovat Slavojem Žižkem.                                                         Revoluce uvnitř systému je pouze revolta a utváření revolučního státu  pouze předstupeň.

Ještě dlouho bude mít Brazílie velice prozaické a bolestivé problemy, které potřebují neodkladné činy v rámci mírného pokroku. První krok k jejich řešení je zabušení na  portu Zámku. Už nejste sami mezi sebou !  Bylo to bez úředního povolení a pošlapaly se trávníky. Stalin prý vtipkoval, že z těchto důvodů nemůže být nikdy revoluce v Německu .  

.  

V brsku bude fšechno

 

Příčinlivá prezidentka  z lidu, s lidem a pro lid, kdysi též revolucionářka, ač se Matkou či Dcerou národa nestane, slíbila nápravu, došlo ke změnám dříve neuskutečnitelným a není už tak docela  možné předlouze diskutovat kdo, kdy  a jak tyto změny provede. Aktivizovaly se politické strany, především Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, která se snad konečně zbaví své doktrinální strnulosti, ohraničenosti  a závislosti na zdržující Čtvrté Internacionále, otevřenější strana Socialismus a svoboda-Partido Socialismo e Liberdade P-SOL, Partido Comunista Brasileiro-PCB a Partido da Causa Operária  . Trockistická PSTU, během demonstrací nejvýraznější, však mnohokrát, zastávala stejnou pozici jako vláda USA, NATO a globální Nadtřída. Příkladně pokud jde o Líbyi, Sýrii, Venezuelu a Chaveze a nahrávala tím pravici na smeč. Žádná z těchto stran nemá významnou vůdčí osobnost a naštěstí se žádný z jejich předáků během Octové revoluce do popředí nedostal. Bylo by to v rozporu s charakterem revoluce , který vyjadřoval její symbol.

alt 

a Anonymus promluvil 

 

anonymus_11_7_13_s.jpg  

Hnutí mládeže, sociální sítě a MTS se nyní snaží pro sebe získat, nejlépe je ovládnout, politické strany viz Brazil’s Left Is Eager to Lead the "Swarm".   Ex-prezident Lula varoval před zneužitím hnutí pravicí ( o stejné možnosti zneužití toho hnutí etablovanou opozicí a levicovými partajemi, včetně jeho, se nezmínil) a zdůraznil nutnost tlaku na vládu a  Je pravděpodobné, že do příštích voleb některé levicové strany půjdou společně jako “Revoluční fronta “ . Doufejme, že se pro vyvážení přidruží i Partido Verde, tedy Zelení. V jejím programu je federalismus,  e n v i r o m e n t a l i s m u s, který je vládou i velkou částí levice přehlížen ve jménu pokroku a antikvárních dogmat, lidská práva, v jisté formě i přímá demokracie, principy občanské svobody, sociální změny a legalizace marijuany. Žádná z politických stran si nevšímá postupující ochablosti vůči kulturnímu imperialismu, devalvaci národní kultury a nedostatečné kulturní sounáležitosti s ostatními zeměmi Jižní Ameriky .

Brazil: João Pedro Stédile of the MST: 'We are in the midst of an ideological battle'

 

Pro skutečně demokratické volby a demokratickou společnost  je nutný přístup k médiím, nezávislá a komunitní média. I v tom je Venezuela příkladem hodným následovaní.  Prezidentský kandidát  spojené levice zatím neznám. Velkou snahu projevuje Zé Maria de Almeida, který kandidoval s poněkud nerealistickým programem  za stranu PSTU v předešlých volbách.

http://blisty.cz/img.php?id=-7911&size=350&mc=ffffff&mg=0&cp=0

     

 

 

 

Zda bude předchozí prezident Lula znovu kandidovat není zatím jasné.                          Na svého Chaveze Brazílie zatím nedozrála.

 

11. červenec - větší varovná akce

 

Národního dne boje se zůčastnilo 77 organizací, Největší odborové organizace, včetně Central Única dos Trabalhadores- CUT, blízké vládní straně PT, radikálnější a levicovější Coordenação Nacional de Lutas – Conlutas a další. V hlavním městě Brasília proběhla demonstrace  vedena odbory naprosto spořádaně. Zůčastnili se samozřejmě nevládní politické strany, disidenti vládní strany a také zástupci původních obyvatel Brazílie. Ti očekávají maličkost,....zastavit tichou genocidu.

View SAM_0100.JPG in slide show     

Foto jm

 

Protestovali také, bezmocně i v samotné Amazonii.                                                      Brazil indigenous protest blocks major iron ore railway  

Jejich existence však  většinou nebyla v manifestech a programech Velké Brazílie, ať už kapitalistické nebo socialistické.  Snad se tam konečně dostane. 

Folha de S.Paulo - Fotografia - Poder - Índios protestam em Brasília - 12/07/2013

Devastace přírody a degradace původních obyvatel ve jménu “pokroku” je smutnou kapitolou K tomu podrobněji Fabiano Golgo: Katastrofa Xingu Proč chce Lula elektřinu v amazonském dešťovém pralese?. Přitom vlastně užitek nebude nijak velký Vedle výstavby Belo Monte plánuje Brazílie zbudovat dalších sedmdesát vodních elektráren. K tématu ekocidy a ničení Amazonie:ZDE>ZDE>ZDE>ZDE>ZDE>ZDE>ZDE>ZDE>ZDE>ZDE                                                        viz Lepší svět je možný, aneb Spějme všichni do Beléma čili V řečišti archetypů   


 

 

Kordon policistů, rezerva policejních aut a motocyklů, jízdní oddíly před budovou Kongresu  byly ( tentokrát ) nadbytečné, ale ukázaly na slabou důvěru vlády. K prezidentskému úřadu a nejvyššímu soudu byl přístup zahrazen. Ministerstvo zahraničí tentokrát hlídáno psem baskervillského typu a cvičenými opanceřovanými vojáky..V jiných městech neprobíhaly demonstrace bez střetnutí s policií- photos-national-day-of-struggle-protests. Nejbojovnější bylo patrně Rio de Janeiro. V zemi byly stávky, zablokované silnice a ulice, barikádky z hořících pneumatic. Zpravodajství místních televizních oligopolů velmi stručná a v zahraničí zcela minimální .

Riot police tackle a protester during clashes in Rio that marred a plan peaceful day of action

.Photograph: Tasso Marcelo /AFP/Getty


V ČR zpravodajství  patrně ukryto.

Pokračování v Brazílii příště.