Thursday, May 5, 2022

Tuesday, April 26, 2022

Celý svět bude zasažen, Evropa nejvíc!

Expresident Václav Klaus zůstává  jeden z malá kteří se otevřeně vyjadřuje jak jsme na tom a kam to směřuje.
Zatím 39% zdraženi plynu je první  vlaštovka kterou  to  začíná

Václav Klaus


Sunday, April 24, 2022

Friday, April 15, 2022

Jejich pravda

a jejich  moc ! 

O těch co lidu  vládnou,
otázka je jak to  zvládnou.
doc. Petr Robejšek

Wednesday, April 13, 2022

Konflikt Západu a Východu

který je v současnosti o Ukrajině, o tom mluví

Doc. Petr Robejšek

Friday, March 11, 2022

CHARTA 2022

 CHARTA 77 byla projevem nesouhlasu.
Stejně tak je to s vyhlášením nesouhlasu v současnosti.
Nové "demokratické" vládnutí to  dokázalo  !
CHARTA 2022

Wednesday, March 2, 2022

Lidi vzpamatujte se

 Lidi prosím vás, vzpamatujte se. Nebo jste ještě lidi? Nebo už jste v takové hypnóze, že to nejde vrátit? ♥️ Z jedné strany se organizuje pomoc ( díky za ní ) a z druhé strany štvanice. Už se o nás začínám bát. ♥️ 😭😭😭 To bolí jen to číst...

 Zkopírováno :Pracovnik ceskych drah:

''NENÍ den, abych v práci neřešil alkoholiky, rváče, černé pasažéry, narkomany, ALE to, co se řešilo dnes jsem ještě nezažil....

Co se děje na východě je hrozný a ty lidi opravdu lituji, ale chování dnes několika Čechů bylo opravdu šílené .....

3 zážitky dnes z vlaku, z práce:

1)Ukrajinští kluci odjíždějí na vojnu a rukují. Vezli jsme 4 mladíky, kterým nebylo moc do smíchu, vyřizují jim jízdenky a oni se na něco ptají. Hodně lidí nerozezná rozdíl mezi ukrajinštinou a ruštinou. Jakmile jeden z těch kluků promluvil, několik lidí na ně začalo pokřikovat: Táhni domů ty ruskej zmrde... atd. Nepomohlo ani, když jsem za ně řekl, že to nejsou Rusové 😔....

2) Mladá holčina jela z Prahy do Hradce Králové. Lístek měla na slevu do 15ti let a chtěla se prokázat nějaký dokladem. Jelikož byla cizinka, měla připravený pas. Měla smůlu, že si vedle ní všimli, že se znakem ruské federace. Když jsem vešel do vozu, tak holka ubrečená šla proti mě, a že co má dělat, že ji vyhodili z vozu a nadávali ji....

3) Z Nymburka jsem vezl 3 starší chlapy v monterkách a s taškami. Neměli lístky a styděli se mluvit, protože mluvili rusky. Jeden něco zkoušel anglicky, ale pak mě chytil za ruku, odvedl na chodbu vozu a řekl, že lístky nemají a chtějí si je koupit. Omluvil se, že nechtěl mluvit před lidmi ruský, styděl se a měl strach. Mezi prodejem lístků se ptám, kam jedou a on, že je dnes vyhodili z práce i ubytovny, protože jsou kdo jsou. Takže jedou do Prahy a dál se uvidí...

Začal hon na čarodějnice?''

Ještě bez cenzury

Monday, February 28, 2022

Jako za protektorátu to ještě není, ale…

 Situace zvážněla.

Polovinu blogů které se k Ukrajině vyjadřovaly jinak než správně se vládě,
panu ministru vnitra Rakušanovi podařilo umlčet. Čistka ještě neskončila a z těch co zatím nebyly umlčeny se ozývají názory za které je vyhrožováno až vězením! Než dojde k věznění útržky jiných nazorů zde k přečtení.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž: 

„Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity. Pokud by někdo veřejně, tedy například na demonstracích, ale i na internetu vyjadřoval souhlas s útokem Ruska na Ukrajinu, podporoval jej nebo vyjadřoval podporu čelným představitelům Ruska, mohl by se za určitých podmínek dopustit trestného činu schvalování trestného činu, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Za taková provinění hrozí podle zákona trest vězení v prvním případě až na rok, v druhém případě na šest měsíců až tři roky.“

§ 405Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia:

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Za schvalování atentátu na Heydricha stavěli Němci ke zdi. Stříž hrozí třemi léty za schvalování ruského útoku na Ukrajinu.

vězte, že Igor Stříž byl před listopadem 1989 vyšetřovatelem a prokurátorem. Teoreticky vás mohl tehdy odsoudit za to, že nemáte rád Rusko, zatímco teď vás odsoudí za to, že máte Rusko. Aspoň něčím se tedy můžete utěšovat, až budete ležet na vězeňském kavalci.

hlavne ale škodí naší krásné demokracii vydáváním hovadných cenzurních upozornění.


Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu...

Neschopnost domluvit se na řešení problémů nenásilně, v klidu, rozumně a při respektování legitimních práv partnera či spoluhráče na světovém hřišti (a stejně tak v sousedských a mezilidských vztazích) a beze snahy ho poškodit nebo utlačit, ta je lidstvu vrozena a doprovází jej dějinami jako psa a kočku ocas nebo blechy. Tragické je, že ačkoliv jsou dnes v Evropě splněny všechny podmínky pro klidnou a mírovou spolupráci (s výjimkou problému islámské náboženské a sociální agrese a útoku klimatických pomatenců), tak jsme místo toho konfrontováni s reálným nebezpečím třetí světové války. Je to sice odvěká záležitost, ale viníci tohoto stavu nejsou dodnes důsledně odhalováni, pojmenováváni a hlavně pak zůstávají nepotrestáni. 
Tedy většinou, protože zejména v posledních dvou světových válkách k nedokonalému potrestání došlo, nedokonalému proto, že po té první vydržel mír jenom dvacet let a po té druhé se velmi rychle ukázala potřebnost válečných zločinců v dalším procesu rozesírání světa. Ty za hrdlo pověšené už ke všeobecné lítosti jistých politiků oživit nešlo, i když takový Göring by se ve funkci generálního inspektora Luftwaffe nepochybně uplatnil, stejně jako se se svými znalostmi a schopnostmi uplatnil Gehlen.
Ale zpět do žhavé současnosti, žhavé snad až příliš. Členství ve vojenském paktu je samozřejmě výsadní záležitostí svobodného rozhodnutí každého suverénního státu. Vojenské základny cizí mocnosti na jeho území už takové postavení nemají a pokud ohrožují bezpečnost sousední země (Rusko), což všechny základny USA v Polsku, Pobaltí, Rumunsku a nejnověji i na Slovensku splňují beze zbytku, tak se jedná o vojensko-strategickou agresi, o činnost, kterou zakazují například závěry OBSE. A poté se, v důsledku této agrese, přiznává ohrožené zemi přirozené právo na sebeobranu. V pěti postupných vlnách se tato agrese, rozšiřování NATO na východ, udála ve východní Evropě, za pochvalného chrochtání kapitalistických zglajchšaltovaných médií a pravicových vlád, včetně těch našich.
Musím ještě jednou zopakovat to, co jsem uvedl v minulém komentáři, ale Tribuni to zřejmě pouštějí jedním uchem dovnitř a druhým ven. Po roce 1990 propustil Sovětský svaz ze sféry svého vlivu, který byl dán nejenom fyzicky, přítomností jeho vojsk na tomto území, ale i smluvně, na základě dohod vítězných mocností, celou východní Evropu. V dějinách patrně neexistuje podobná a významem srovnatelná událost, pokud o ní víte, připomeňte ji. Je zbytečné poukazovat na zhroucení a rozpad SSSR: pokud by v čele státu nestál naivní Gorbačov, ale jestřáb, tak by se toto politické uspořádání půlky Evropy zachovalo dodnes a profesor Fiala by místo pletek se Sudeťáky chodil v prvomájovém průvodu a vesele mával třepetalkou. Nebo by ho možná pověřili, jako spolehlivého soudruha, i nesením transparentu. Totalitní režim se totiž nenazývá totalitním jenom pro nic za nic, on umí soustředit všechny síly a potlačit jakoukoliv opozici nebo dokonce vzpouru. V krvi a v kriminálech, kdybyste náhodou nevěděli jak.
Tento dosud nevídaný příspěvek SSSR k demokracii a světovému míru byl po zásluze potrestán, postupně až k dnešnímu totálnímu a nenávistnému tažení (s nepřehlédnutelnými rysy šikany) tzv. demokratického světa proti Rusku. Když dojde k podobnému nebo dokonce válečnému střetu, je ze všeho nejnutnější zjistit, kdo to zavinil, kdo byl podněcovatel, kdo se brání a kdo útočí.
Z předchozího je jasné, že k současnému a tragickému dění přispěl Západ lvím podílem, Rusko bylo po celou dobu zatlačováno do strategicky nevýhodného postavení. Ve chvíli, kdy se generální tajemník NATO Stoltenberg okolo dvacátého února tohoto roku vyjádřil v tom smyslu, že o členství Ukrajiny v paktu bude rozhodovat samotné NATO a Rusko do toho nemá co mluvit, tak tento válečný štváč par excelence škrtnul sirčičkou nad jím rozlitým benzinem. Neboť členství v NATO znamená v zemích blízkých Rusku i zřízení vojenských základen, jak nás učí nedávná historie, a dnes už do toho spadlo i Slovensko díky své úplně pitomé prezidentce a kapku zločinecké vládě. A tyto základny jsou tím, co přimělo Rusko k akci. Pohár přetekl.
Na druhé straně se zdá (zdá je správné slovo, protože ty důležité informace samozřejmě nemám, stejně jako ti amerikánští a fanaticky protiruští vrtichvosti, co šikanují a zesměšňují každého, kdo má jiný názor než ten, který vychází z jejich přiblblých makovic), že reakce Moskvy připomíná zvíře zahnané do kouta. I když se nehodí žertovat, klasik (Hašek) napsal, že křeček, je-li napaden, brání se velmi udatně. Rusko narýsovalo červené čáry, když je Západ ignoroval a soustavně překračoval, jako ostatně celých třicet minulých let, překročilo je také. Protože – s nejvyšší opatrností – říkám, že napadení Ukrajiny by mohlo být pochopitelné pouze tehdy, pokud mají Rusové jasné zprávy od tajných služeb, že se na Ukrajině mají zřídit vojenské základny USA a že je to napevno rozhodnuto. Indice tady jsou, před odtržením Krymu pobíhali po něm kvartýrmajstři USA a připravovali ubytování.
Jedině tato okolnost by vysvětlovala, nikoliv však ospravedlňovala, agresi proti Ukrajině. Protože, jak správně Tribun říká, válka je vůl a zmařené životy především mladých mužů za to (většinou, s výjimkami, kdy hrozí zničení vlastního státu a národa) nestojí, žal a bolest rodičů je nezměrná. K rozhodnutí o započetí vojenských operací tedy musí být tzv. betonové, důvody, neprůstřelné a ohrožení státu bezprostředně hrozící. Toto pravidlo však v poválečném období porušovala hlavně natoidní smečka válečných štváčů na čele s USA a nebyla za to nikdy potrestána. To je třeba neustále připomínat, i když samozřejmě důkazy o Saddámově držení zbraní hromadného ničení byly skutečně betonové, vy kurvy z CIA.
Kurvy z FSB a GRU, neboť takto lze pohlížet na většinu tajných služeb, zřejmě (hádám!) přinesly informace, že zřízení základen USA na Ukrajině je hotovou věcí. Je nepochybné, že tajné služby Ukrajiny jsou prolezlé ruskými krtky a tedy i jejich hlášení mohla být brána vážně. Přesto se mi zdá, že Rusko nevyčerpalo všechny možnosti k jednání a tedy i invaze byla předčasná. Jeví se mi to takto proto, že Putin nevyužil před sedmi lety toho, že Ukrajina páchala na východě státu válečné zločiny toho nejhrubšího charakteru, když mydlila do civilistů raketami, bombami a z děl, vraždila je po stovkách. Zdokumentováno. To byla chvíle, kdy obrana proti válečným zločincům dávala Rusku nezpochybnitelné právní důvody k ochraně ruských obyvatel DLR a LLR a k zatlačení zločinců někam až k Dněpru – a nikdo rozumný by ani nepíp a naopak Rusy podpořil. Jestliže tedy Putin tuto možnost nevyužil a teprve dnes, za relativně(?) klidné situace útočí, musí být jeho důvody velmi vážné, neboť na šílence skutečně nevypadá.
Přesto se mi opět zdá, že všechny možnosti využity nebyly. Odhlédněme od prohlášení nacionalistické, šovinistické a banderovské ukrajinské vlády o tom, že dohody z Minsku neuznávají, nebo že by chtěla – vzhledem k porušení budapešťského memoranda -znovuzískat jaderné zbraně. To může být folklór, ale také nemusí, přesto mi od ruské strany chybí důraznější a věrohodnější předválečné varování, například jasné ultimátum Západu i Ukrajině, nebo rozložení invaze v čase, nejprve odstranit nebezpečí na hranicích LDR a LLR tak, jak to provedli, a jednat, teprve po krachu těchto jednání (která ovšem krachnout nemusela) se rozhodovat dál.Ale to už jenom věštím z chybějících koulí mého kocoura.Chápu Tribunovo roztrpčení, myslím si však, že s přihlédnutím k výše uvedeným faktům o tom, kdo si na Ukrajině a vůbec ve všech státech bývalého ruského impéria, tisíce kilometrů od domova, dovoloval nehoráznosti, za které nebyl ani tady, ani jinde volán k odpovědnosti, že za této situace svalovat vinu jenom na Rusko nesvědčí o čestných úmyslech křiklounů u nás i na Západě. Ostatně – pokud reakcí na ruskou invazi má být posílení východního křídla NATO, tak se jedná o ono vzpomenuté přilévání benzinu do ohně, o hašení požáru těmi prostředky, kvůli kterým vznikl. S jadernou mocností nelze jednat tak, jak s Ruskem až do této doby jednal Západ a USA zvlášť. Včera byla v Bundestágu debata o prohlášení německé vlády. Lékem na situaci má být přehodnocení německé vojenské doktríny a resuscitace Bundeswehru po několikaletém působení von der Leyenové, která se po jeho poničení vydala za stejným posláním do Bruselu. Chtějí vynakládat více než dvě procenta HDP na zbrojení. Pokud nechystají další Drang nach Osten, tak jim proti jaderné mocnosti Rusku nebude platné ani dvacet procent.
Včera jsem poslouchal vyjádření vojenského experta pro německou televizi. Řekl to, co já melduju už patnáct let: Současné generace nemají v sobě tu hrůzu z jaderné války, kterou měly generace poválečné. Otrnulo jim, dnes si zahrají na počítači světovou válku, vyhrají ji a sežerou čipsy, možná i hamburger.
A takhle si to asi představují i současní politici.
Pokud mám vzpomenout na toho zeleného mužíčka na topole podle skal z úvodu, tak se v básni sice na začátku tleskalo, jako včera v Bundestágu, ale končí to dítětem bez hlavy. A hlavy bez těla. Takhle je to vážné.

Thursday, February 17, 2022

Thursday, February 10, 2022

Slova Krista

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.


Přikázání štěstí
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?
Usmál se a řekl:
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života?
Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí?
Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí?
Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti?
Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle?
Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie?
Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality?
„Já” je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?”, odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal:
„Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.“

Kumránské svitky

Saturday, February 5, 2022

Saturday, January 22, 2022

V roce 2022 Covid jmenem Omicron

a přijdou další.
Jak je to  dnes po dvou letech.

Profesor Jan Pirk 

Friday, January 21, 2022

Explose vulkánu

 Explose vulkánu a 2 metrová vlna

TONGA

Thursday, January 13, 2022

Německo opět náš vzor ?

 aneb další  důvod proč si  dát opět na Německo pozor !

Když bojují tak ukázněně a na 100%. Předvedli ve 2 světové,
předvádí  v boji za zelenou planetu  a jedině správný  ekosystém dnes.
Cokoli dělají dělají s plným nasazením!

Hamplová: A co tak "koncentrační" domovy důchodců pro staré?
Také s plným nasazením?
Není rozdíl mezi výkřiky, že za všechno mohou Židé, a mezi nazýváním babiček ekosviněmi.
Už schází jen výzva, aby ti starší nesměli volit, a byli deportováni do uzavřených domovů
důchodců. Píše na svém blogu advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.
Bůh ví, že jsem nechtěla. Zejména v čase vánočním. Ale musím. Možná jsem totiž taky
ekosvině. Neb už jsem babička. Pro levné maso nejezdím, ale k doktorovi ano....
Je to skandální důkaz cílené výchovy k mezigenerační nenávisti v Evropě. Hovořím o
nahrávce dívčího sboru při německé veřejnoprávní (!!!!!) televizi WDR, regionální stanice v
Dortmundu, v níž školačky ve věku kolem deseti let zpívají: „Moje babička řídí motocykl,
každý měsíc projezdí 1000 litrů super, moje babička říká, že motocykl je super, opravdu cool,
používá ho v domově důchodců, jako invalidní vozík. Moje babička je stará ekosvině. Moje
babička jede k lékaři v SUV, k lékaři, pak si jede koupit maso, protože je ve slevě a nestojí
skoro nic, moje babička je rafinovaná, moje babička je stará ekosvině“.
Odkaz na video na konci kde se zpívá:
"moje babička je stará ekosvině"

Tu píseň musel někdo složit, otextovat, nahrát, a rozhodně to nebyly ty holky, ale nějaký
dospělý blázen. Ale to si kdysi mohl někdo myslet třeba i o Hitlerovi. Takže viníky jsou autoři
textu, sbormistr a veřejnoprávní televize. Což je po textu oné písně druhý šok. Nic na tom
nemění fakt, že už to televize stáhla po mnoha tisících protestech diváků.
Ptám se na něco jiného – jak to, že už nemíří do Německa protestní nóty všech velvyslanectví
členů EU? Jak to, že nekřičí všechny neziskovky, které mají v programu boj proti
diskriminaci? Jak to, že v Německu nepadají ve veřejnoprávní televizi hlavy? Jak to, že vůči
starším ženám v pozici babiček už nepadají omluvy?
Protože se to nehodí do krámu? Nebo právě naopak - protože se to hodí do krámu? Komu?
Těm, kteří tentokrát sice ne pod hnědou, ale zelenou vlajkou, chtějí uchvátit Evropu, zavést
scestné zákony proti zdravému rozumu, přikázat všem svou jedinou pravdu, i kdyby to byla lež
(to už tady opravdu dlouho nebylo), skutečnou pravdu opět zakazovat nebo dokonce trestat
(!!!)? Vidíme už dlouho snahu popřít vše, o co Evropa už několik desítek let těžce bojuje – o
společnost založenou na rovnosti, úctě k člověku, k právu a k základním evropským hodnotám.
Ale nejde to evidentně tak snadno tyto pilíře porazit. Proto ti "(nejen) mladí a neklidní"
potřebují odstranit všechny, kteří jim v tom překážejí. Zejména starší a zkušenou generaci,
která v řadě zemí včetně naší zažila totalitní režim, a proto ví „o co go“. A v tom zbavit se
překážejících jim není nic svaté. Doslova. Evidentně ani láska ke svým prarodičům. Nebo i tu
už mají zakázanou? Nebylo by to poprvé – i sovětská propaganda vytvořila hrdinu z Pavlíka
Morozova, kterého proto, že měl podle soudruhů udat svého otce úřadům, dávala mladým za
vzor.
Budou dnes hrdinové ti mladí, kteří budou svou babičku, a možná i mámu, označovat za
ekosvini? A pak možná i bez toho eko? Probůh...

Nazvat svou babičku ekosviní je prostě už tak silné kafe, že víc se odkopat to, o co v Evropě
dnešních dnů vlastně ve skutečnosti běží, nemohlo. Proto možná to téměř ticho po pěšině,
protože budoucí rádoby vůdci si uvědomili, že toto prostě někdo v tom Německu přehnal. A
to tak, že se jim to těžko bude žehlit, a těžko se jim bude říkat do mikrofonů, jak jim jde o
dobro a nic než dobro. O nějakém smíření, kterého měl kde kdo o vánocích plná ústa, se pak
nedá mluvit vůbec. Od onoho zpěvu jsou slova o smíření karikaturou. A snahu označit tu píseň
za satiru snad nemůže myslet vážně nikdo soudný. Proto také byla stažena – vlna odporu se
vzedmula v podstatě hned. Není divu.
Ne, v Evropě dnes nejde o žádné smíření. Nejde o žádné obecné dobro. A nejde vůbec o
Evropu. Jde o cílené a systematické budování nenávisti mezi generacemi, z nichž ta mladá si
myslí, že snědla všechnu moudrost světa, a starší je odkazována na smetiště dějin. Vytváří
se jen jedna pravda, a vše, co je s ní v rozporu, je ihned napadáno, označováno za lež, jsou
dehonestováni všichni, kdo si dovolí říct něco jiného. Ano, tak to přesně dělali soudruzi. Jak
osvěžující je proto zpráva z těchto dnů, že australský premiér poslal Gretu tam, kam patří –
do školy. A odmítl ji brát vážně. To jen my jsme ještě nedostali rozum.

Je na místě otázka, jak má tato výchova k mezigenerační nenávisti a pohrdáním zkušenostmi
dříve narozených skončit? Mezigenerační „válkou“? Odsunem starých do uzavřených domovů
důchodců? Odebráním práva volit lidem nad šedesát? Volební právo naopak rozšířit na mladé
šestnáct plus? A Evropu rozbroji a hráním si na spasitelku světa oslabit? Ani to nelze vyloučit
– jde-li o byznys velmocí, jde všechno stranou.
Ale vraťme se k textu té písně - jak probůh mohly ty dívky zpívat o své babičce jako o
ekosvini? Vždyť každá nějakou babičku má! To ji tak nenávidí? A to, o čem zpívá, si skutečně
myslí? Že jí to dovolí tu otřesnou urážku vypustit z úst? Nebo ji někdo tuto nenávist vnucuje?
Takto přesně ale začala druhá světová válka. Cíleným budováním nenávisti k určité skupině
lidí a vymýváním mozků těm tzv. vyvoleným s přesvědčením, že oni jsou přece něco lepšího.
Dnes to míří na mladé. Snadná to kořist pro kde koho. Ne proto, že jsou hloupí – ale proto,
že nemají zkušenosti, a ten piedestal si velmi užívají. Lépe demonstrovat, než se učit a
pracovat. A ještě být za hrdinu doby. A kdokoli zahraje na tu notu, má je „doma“. Svatá
prostoto...
A co na to právo? Kdyby něco podobného, jako se ocitlo v oné písni, zaznělo u nás, můžeme
uvažovat o naplnění trestného činu Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k
omezování jejich práv a svobod (§ 356 trestního zákona), který je definován takto: „Kdo
veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě
nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta“. Protože ten celý text je o podněcování nenávisti. Určitě i v
Německu mají nějaký takový paragraf, a neměli by se bát jej uplatnit – ne proti těm holkám,
ale proti autorům té písně a těm, kteří ji pustili do veřejnoprávního éteru. O zásahu do
osobnostních práv nemluvě – tady by stačilo několik žalujících babiček, kterých se označení
dotklo.
Zákony jsou tu totiž od toho, aby chránily slušné lidi. Ti, co nazývají své blízké ekosviněmi,
nejsou slušní lidé. Jak je necháme tyto urážky beztrestně křičet, za chvíli je budou křičet z
těch pódií do mikrofonu. A za nimi skutečně nemají s tímto slovníkem a s cílem vytvářet
nenávist namísto vzájemné úcty co dělat, končí komentář Jana Zwyrtek Hamplová .
Již 2 roky staré, ale stále aktuálnější.

Wednesday, January 12, 2022