Sunday, May 29, 2011

Obama Zlatoústý a kdo je za ním ?

Poslouchejte nebo čtete:

Obama
Aby byl obraz úplný nelze opomenout a nutno dodat co prochází a provází
politiku USA a to je vztah 2 stran republikánů a demokratů.
Jejich vzájemná řevnivost která přechází až do nenávisti, vzájemných
pomlouvačných kampani, vzájemného házení si klacku pod nohy a přitom jde jen o jediné, kdo bude právě u koryta:-(
Jen co bylo křiku kolem zdravotní reformy, ale při pohledu zpět vidíme že již
Bush senior přišel s návrhem na zdravotní reformu a neuspěl. Následně co
bylo výsměchu a jak byla smetena Hillary Clinton jako nová v kongresu když
přišla se svým návrhem na zlepšení zdravotnictví a tak stále dokola.
Rozdíl přitom žádný, Obama válčí jako JWB, zbrojařský průmysl jede stále
dobře jak za republikánů tak demokratů a při pohledu za scénu se
potvrzuje že mimo jiné vlivy "Obama Is Zbigniew Brzezinski Puppet"

Monday, May 23, 2011

z USA dnes

Napsal pisatel z USA : 9/11 je dnes univerzální důvod jak někam vlítnout a
udělat tam svůj pořádek:-(
Převedeno do srozumitelné řeči, 9/11 je dnes pro Emericany něco podobného
jako je pro Bohem vyvolené holocaust!
Sice se na česky psaném Internetu někteří rozčilují(především CzechoEmericané)
když je emericky redneck uváděn jako jednotka naivity potažmo až blbosti, ale
způsob jakým je dnes Emerican brainwashovan a jak to polyká je přesvědčivou ukázkou:-(
Důkazem budiž i Obama Zlatoústý. S tím co už napovídal a ještě napovídá v
kontrastu s realitou to je opravdu typické pro USA a tamní ovcany. A tak velké
naděje do něho byly vkládány cha cha cha,...
I Nobelovu cenu míru dostal a jistě se mu hned lépe pokračovalo ve válečném
tažení zahájeném za Bushe:-( Nic než kecy a sliby a brainwashing,
brainwashing :-(
Že dodatečně by se mohlo zjistit jak to opravdu s 9/11 bylo?
Jistě už se na tom pracuje, 2 experti z Íránské špionážní služby přináší
senzační odhalení! To místo konspiračních řeči o pádu připomínající demolici a
nalezeném thermitu který pomohl roztavit konstrukce, což letecký benzín svoji
teplotou 800stupňů nedokáže. Írán spolupracoval, plánoval, podporoval,
připravoval, ještě si to zopakovat několikrát ta věrohodná špiónská tvrzení a
pak také hurá na něj, bude důvod jít na Írán jako na Irák. A opět bude
nadpoloviční většina ovčanu pro a opět to bude trvat 10 let než ti moudřejší
vystřízliví, ale to už bude karavana o kus dál :-(
A tak stále dokola a dál a dál krajinou temnou..:-(

Thursday, May 19, 2011

Příběh na pokračování, US včera a dnes...

Rozdíl 50 let je rozdíl propastný!
V Československu byla 50 léta doba kruté komunistické diktatury:-(
Ale na poválečná léta v USA každý vzpomíná jako na ta nejlepší!
PO 50 letech kam to dnes v USA spěje?
Posuďte sami.

You know by today's standards none of us was suppose to ever make it.

-----------------------------------------------------------

HIGH SCHOOL -- 1957 vs. 2010

Scenario 1:
Jack C. goes quail hunting before school and then pulls into the school parking lot with his shotgun in his truck's gun rack.
1957 - Vice Principal comes over, looks at Jack's shotgun, goes to his car and gets his shotgun to show Jack.

2010 - School goes into lock down, FBI called, Jack hauled off to jail and never sees his truck or gun again. Counselors called in for traumatized students and teachers.

Scenario 2:
Johnny and Mark get into a fist fight after school.
1957 - Crowd gathers. Mark wins. Johnny and Mark shake hands and end up buddies.

2010 - Police called and SWAT team arrives -- they arrest both Johnny and Mark. They are both charged with assault and both expelled even though Johnny started it.

Scenario 3:
Jeffrey will not be still in class, he disrupts other students.
1957 - Jeffrey sent to the Principal's office and given a good paddling by the Principal. He then returns to class, sits still and does not disrupt class again.

2010 - Jeffrey is given huge doses of Ritalin. He becomes a zombie. He is then tested for ADD. The family gets extra money (SSI) from the government because Jeffrey has a disability.

Scenario 4:
Billy breaks a window in his neighbor's car and his Dad gives him a whipping with his belt.
1957 - Billy is more careful next time, grows up normal, goes to college and becomes a successful businessman.

2010 - Billy's dad is arrested for child abuse, Billy is removed to foster care and joins a gang. The state psychologist is told by Billy's sister that she remembers being abused herself and their dad goes to prison. Billy's mom has an affair with the psychologist.

Scenario 5:
Mark gets a headache and takes some aspirin to school.
1957 - Mark shares his aspirin with the Principal out on the smoking dock.

2010 - The police are called and Mark is expelled from school for drug violations. His car is then searched for drugs and weapons.

Scenario 6:
Pedro fails high school English.
1957 - Pedro goes to summer school, passes English and goes to college.

2010 - Pedro's cause is taken up by state. Newspaper articles appear nationally explaining that teaching English as a requirement for graduation is racist. ACLU files class action lawsuit against the state school system and Pedro's English teacher. English is then banned from core curriculum. Pedro is given his diploma anyway but ends up mowing lawns for a living because he cannot speak English.

Scenario 7:
Jack C. takes apart leftover firecrackers from the Fourth of July, puts them in a model airplane paint bottle and blows up a red ant bed.
1957 - Ants die.

2010 - ATF, Homeland Security and the FBI are all called. Johnny is charged with domestic terrorism. The FBI investigates his parents - and all siblings are removed from their home and all computers are confiscated. Johnny's dad is placed on a terror watch list and is never allowed to fly again.

Scenario 8:
Johnny falls while running during recess and scrapes his knee. He is found crying by his teacher, Mary. Mary hugs him to comfort him.
1957 -“ In a short time, Johnny feels better and goes on playing.

2010 - Mary is accused of being a sexual predator and loses her job. She faces 3 years in State Prison. Johnny undergoes 5 years of therapy.
----------------------------------------------------------------------------

This should hit every email inbox to show how ignorant we have become!
Obrázek o tom kudy a kam se ubíráme :-(
Platí o celém dříve demokratickém světě, nejen o USA dnes!