Saturday, January 30, 2021

Sunday, January 24, 2021

Víra je nepřenositelný dar duchovních sil

 Z jiného pohledu.

Viróza nakonec zasáhne celou populaci a vybere si své oběti, nedá se tomu nijak vyhnout a stát, který to dělá a izoluje se od světa, na př. Austrálie a NZ, si jen prodlužuje agónii svého ekonomického kolapsu. Čím dříve epidemie proběhne a promoři celý národ, tím lépe pro ekonomiku země a tím dříve se vzpamatuje.Mladí lidé jsou naše budoucnost a ti to ve velké většině určitě přežijí, jako každou minulou chřipku....život vždy přináší ztráty a ty je třeba přijmout a jít dál.

To zásadní zůstane nezodpovězené, jaké ztráty na životech by byly kdyby nebyla opatření,lockdowny, příkazy,zákazy. 

Další  velmi  důležité zjištění je skutečnost že žádná z těchto  vládních opatření nezmiňuje tu nejzásadnější věc, že duševno je nadřazeno tělesnu.Vládní opatření, tedy vlády přepokládají a vyžadují jen jedinné, POSLUSNOST.

Nakolik jim tato opatření  která dělají z demokracii  demokratury vyhovují, nechme na občanech. 

O pohledu na duševní rozměr více ze slov pana Josefa.

Víra je nepřenositelný dar

Monday, January 18, 2021

Koronavirus jako zprostředkovatel

Koronavirus jako zprostředkovatel myšlenky na změnu a zastavení dosavadního devastujícího vývoje lidstva.
Naučit se z Přírody nasávat jak Dr Staněk říká vibrace Boži vůle.
Tedy sílu která do našeho života zasahuje bez ohledu zda a jak to vnímáme a přijímáme.

Bohužel toto když slyší skalní materialisté kteří na sílu Přírody, tedy Vesmíru 
 nebo pro věřící jako sílu Boži vůle jak říká Dr Staněk, buď vypínají 
a nebo zásadně nesouhlasí až do podoby urážlivých komentářů.
Dle mého názoru je to co přednášející říká přesně vystihující současného stavu světa.

Úvahy nad současností

Friday, January 15, 2021

Quo Vadis kam kráčíš LIDSTVO

Zverejnuji presto  ze vim, ze je to jenom dobre napsany neci nazor ale podle toho co se  ve svete deje  tomu davam za pravdu. Skutecne to tak vypada. Pokud to co je napsane neni Pravda a ja bych si pral aby nebyla, tak by to bylo jako vyhra v loterii.  Buh s nami lidmi pokud to  tak je.


Pandemie koronoviru není jen výsledkem působení viru, ale toho světa, který jej potřeboval. Lidstvo uvěřilo v existenci hrozného moru, protože bylo všude a všemi možnými způsoby bombardováno propagandou. Zde se projevil účinek zrcadlové místnosti, tj. dlouhodobého setrvání v prostoru, ve kterém se při pohledu jakýmkoli směrem vytváří téměř identický obraz. A protože každý říká totéž, musí to být pravda.
Neexistuje a nikdy nedošlo k žádné pandemii viru 2019-nCoV. Virus samozřejmě existuje, protože existuje téměř tři sta virů, které způsobují lidské infekce. Je to jen další patogen v řadě. Problém je v tom, že je nový a neobvyklý - není tak úplně přirozený, byl „vylepšen“ v laboratoři. Záměrem jeho tvůrců však nebylo vraždit miliony, ale způsobit chaos ve světě. A nejlepším nástrojem pro takový úkol je relativně neškodné biologické ohrožení, které se projevuje nespecifickými příznaky. SARS-CoV2 nezpůsobuje příznaky, které jsme dosud zažili, a jeho úmrtnost je v mezích sezónní chřipkové úmrtnosti.
Jsme svědky celosvětového puče. Zemi převzaly korporace a centrální banky, a virus se stal nástrojem teroru. Byla vybrána jedna z několika stovek nemocí a bylo kolem ní vybudováno nové náboženství. Svět byl podřízen pouze a výlučně domnělé pandemii. Už neexistují žádné další nemoci, žádné další problémy, které trápí lidstvo, už je pouze koronavirus.
Pro lidstvo bude velmi obtížné se z této situace dostat, protože není zcela jasné, s kým má bojovat. Zatímco během války a komunismu byl nepřítel otevřený a hmatatelný, nyní je rozmazaný, nejasný, zcela nespecifikovaný Na koho se zaměřit? Na vládu, banky, média, farmaceutické společnosti nebo Google? A především, jak bojovat - na internetu? Na ulici? V obchodě? Jak to udělat? Okolnosti jsou mimořádně nepříznivé, protože naše civilizace tomuto typu zotročení dříve nečelila a nejmocnější síly udělají cokoli, aby nás co nejdéle udržovaly ve strachu a iluzi.
Mezitím lidé kolem stále dělají stejnou chybu a ptají se, jak dlouho bude toto šílenství trvat, kdy bude po všem. Jako zoufalí námořníci hledají zemi na rozhoupaném člunu. Takto se dívat na věc nemá smysl. Starý svět se už nevrátí, není na to šance, transformace probíhá. Došlo to příliš daleko na to, abychom se dokázali z této cesty odvrátit.
Nyní se můžete jen domnívat, jakou formu to nakonec bude mít, jak velká bude míra zotročení. Průběh hraniční linie je na nás, protože půjdou tak daleko, jak jim to dovolíme. Bohužel prozatím po prvních měsících testování vědí, že mohou dělat prakticky cokoli. Dali jsme Zemi bez výstřelu. Opravdu jsem nečekal tak pokornou a lidskou důstojnost ponižující reakci.
Přímo před našima očima se rodí totalita, která bude trvat nejméně několik let a podle mých odhadů bude trvat deset let, tj. do roku 2030, protože toto datum se objevuje všude - v dokumentech OSN, WHO, na webových stránkách vlád, nadací a dalších globálních agentur. Toto je maratónská operace, ne sprint. Změny budou zaváděny pomalu, po malých krocích, postupně, po etapách. Chystají se utahovat šroub a pak ho zase trochu povolit, udělají dva kroky vpřed a jeden krok zpět. Změny musí probíhat dostatečně pomalu, aby si společnost na každou z nich zvykla. Stejně jako pes, jehož vodítko se postupně zkracuje a po chvíli si ani neuvědomuje, že poslušně kráčí u nohy svého pána.
Nyní vše vypadá, jako rozestavování figurek na šachovnici před hlavním útokem. Nejprve zablokovali lidem ústa a zakázali jim shromažďovat se. Pak postupně zničí podnikatele, zničí ekonomiku. Dovedou k tragické smrti tisíce lidí, kteří nedostanou lékařskou péči včas - zabijí je doslova, fyzicky. Stále více se mluví o potřebě povinných testů a očkování. Mezitím budují izolační místa a mění zákon o očkování, aby mohli očkovat všechny bez jejich souhlasu.
Jsme v nejvážnější situaci od konce druhé světové války.Teď již jen co bude následovat?
Nechají lidi vysmažit dostatečně vystrašit aby se stali ohebnějšími povolnějšími aby pak přišli se scénářem jehož obsahem bude sdělení lidu na které přistoupí většina vlád 
světa že nová situace je tak vážná že je třeba na novou situaci nove reagovat.
Jak?
Počínaje tím to co není již funkční musí být nahrazeno něčím novým.
-Cash hotové peníze ztratily funkčnost proto nejsou již nadále potřeba, 
-dřívější způsob na jakém společnost fungovala se přežil a právě coronavirus ukázal na nutnost hledat nové cesty
-cestovat jako dříve nebude možné do doby než se zajistí zdravotní bezpečnost a jistota že nedojde k masovému šíření epidemii

Aby se epidemie (a jine krizove situace) nemohly šířit celosvětově je nutné situaci celosvětově regulovat !
Pokud se najdou jedinci či státy které nebezpečí a opatření nebudou respektovat nebude jiné možnosti než je k poslušnosti přinutit.
Ti kteří na tom profitují a tedy je pravděpodobnost že že tomu i napomohli budou hlásat :
"nejsme diktátoři, jsme demokraté, záchrana lidstva si to nové žádá"
A v příslibu lepších zítřků jim to většina občanů odsouhlasí :-(Monday, January 11, 2021

Mladí vpřed !

říká Josef Janda který u Rudy namluvil řadu videozáznamů.
Většina z nich padla za oběť censuře na YouTube.
Pokrok je ale patrný.
Dříve se za jiné názory upalovalo a likvidovalo, dnes se jen cenzuruje a 
případně i z práce vyhazuje. 
Mimo důvodů nedostatečné vědeckosti je dnes hlavním důvodem
odchylka od správné politické korektnosti.
Na tomto videozáznamu pan Josef předkládá názor na který ani současná 
cenzura zatím nenašla recept :-)

O postoji k mladým lidem

Nebezpečná methoda


Zahajme obrazem

Snadné poškození

Záleží jen jak a na jaké úrovni jsou testující osoby vyškoleny !
Netřeba používat paličku jako dříve na otroky v Egyptě.
Bez zpochybnění lze říci že každá testující osoba strká tyčinku do nosu 
testovaného rozdílnou silou a při neopatrném rychlém nadměrném tlaku lze 
způsobit závažné poškození testované osobě!
Není tam kost, hematoencephalic barrier je jen blána která se dá při větším 
tlaku snadno poškodit.
Proč je tato nebezpečná a navíc i pocitově velmi nepříjemná methoda používaná a 
vyžadována nebyla pravdivě a srozumitelně vysvětleno.

Friday, January 8, 2021

NWO (Nový Světový Pořádek)

 srozumitelné  vysvětlení co se nyní ve světě děje.

Přesný odhad dnešní a budoucí situace s cílem řízení světa z jednoho centra...tedy globalismus.... NWO...


Nový Světový Pořádek

Monday, January 4, 2021

Anthony Hopkins

Opusťte lidi, kteří nejsou připraveni vás milovat. Tohle je ta nejtěžší věc, kterou v životě musíte udělat a bude to také nejdůležitější. Přestaňte dávat svou lásku těm, kteří nejsou připraveni vás milovat.

Přestaňte vést těžké rozhovory s lidmi, kteří se nechtějí změnit.

Přestaňte se setkávat s lidmi, kterým je vaše přítomnost lhostejná.

Vím, že náš instinkt je dělat vše, co můžeme, abychom získali uznání lidí kolem sebe, ale je to také impulz, který nám krade čas, energii, duševní i fyzické zdraví.

Když se začnete ve svém životě projevovat zcela, s radostí, zájmem a odhodláním, ne všichni budou připraveni vás následovat ve vaší čisté upřímnosti.

To neznamená, že musíte změnit to, kým jste, znamená to, že musíte opustit lidi, kteří nejsou připraveni vás doprovázet.

Pokud jste vyloučeni, uraženi, zapomenuti nebo ignorováni těmi, kterým věnujete svůj čas, neděláte si laskavost tím, že jim nabídnete svou energii a život.

Pravdou je, že tu nejsme pro každého a ne každý je tu pro nás.

To je to, co dělá život výjimečným, když najdete pár lidí, se kterými jste opravdovými přáteli, nebo je milujete, se kterými máte opravdový vztah.

Budete vědět, jak je to cenné, protože máte zkušenost s tím co cenné není.

Čím více času strávíte snahou, abyste milovali někoho, kdo toho sám není schopen, tím více času pak ztrácíte i tím, než se ho zbavíte, abyste se mohli spojit s někým jiným.

Na této planetě jsou miliardy lidí a mnoho z nich vás potká na jejich úrovni, se stejnými vibracemi, zájmy i odhodláním.

Čím menší zůstanete, tím více dovolíte ostatním, aby vás využívali jako polštář, možnost náhradního plánu nebo terapeuta pro své emoční léčení, tím déle zůstanete mimo komunitu, po které opravdu toužíte.

Možná, že když přestanete komunikovat, nebudou vás hledat. Možná, když se přestanete snažit, vztah skončí. Možná, že když přestanete posílat textové zprávy, váš telefon bude celé týdny tichý.

To neznamená, že jste zničili vztah, znamená to, že jediné, co ho drželo, byla energie, kterou jste vynaložili, abyste ho udrželi.

Není to láska, ale přítěž.

Jen dáváte šanci tomu, kdo si ji nezaslouží...

Zasloužíte si víc. Jsou lidé, kteří by neměli být ve vašem životě - uvědomte si to.

To nejcennější, co v životě máte, je váš čas a energie, protože obojí je omezené.

Je to vaše energie!

Čemukoliv věnujete svůj čas a energii, to určuje vaši existenci.

Když si to uvědomíte, začnete chápat, proč vás tolik znepokojuje, když trávíte čas s lidmi, kteří vám nevyhovují, a na místech nebo situacích, kde ani nechcete být.

Začnete si uvědomovat, že nejdůležitější věc, kterou můžete udělat pro sebe a pro všechny kolem sebe, je chránit svou energii silněji než cokoliv jiného.

Udělejte ze svého života bezpečné útočiště, kde jsou povoleni pouze lidé “kompatibilní′′ s vámi.

Nejste zodpovědní za záchranu nikoho. Nejste zodpovědní za to, kohokoliv přesvědčovat, aby se zlepšil. Není vaše povinnost existovat pro jiné lidi a věnovat jim svůj život!

Protože pokud se cítíte špatně, pokud se cítíte povinni, budete zdrojem všech svých problémů, obáváte se, že nedostanete zpět laskavosti, které jste věnovali. Jedinou povinností je uvědomit si, že jsme pánem svého osudu a přijmout lásku, o které jsme přesvědčeni, že si ji zasloužíme.

Rozhodněte se, že si zasloužíte opravdové přátelství, opravdový závazek a plnou lásku zdravě uvažujících a prosperujících lidí. Potom jen počkejte a uvidíte, jak moc se věci začnou měnit a změní se, to je jisté. S pozitivními lidmi a dobrou energií...

Neztrácejte čas s lidmi, kteří za to nestojí, změna vám poskytne lásku, respekt, štěstí a ochranu - to je to, co si zasloužíte.

Anthony Hopkins

Friday, January 1, 2021

Vánoce 2020 v ČR

 Jan Jakub Ryba- Česká mše Vánoční  

Vánoce v Praze


Silvestr2020 na Václavském náměstí