Monday, June 28, 2010

Magie dnešního světa je magií tržního zaklínání

John Michael Greer "Velekněz" (the Grand Archdruid) Starodávného řádu amerických druidů (AODA - The Ancient Order of Druids in America), která nepřetržitě funguje už od r. 1912 a zabývá se alternativní a přírodní spiritualitou, má překvapivě mnoho co říci při hledání odpovědí na palčivé otázky dnešní civilizace.

Ty otázky, bez jejichž nastolení zřejmě nelze ani naznačit cesty vedoucí k řešení současné krize nebo možná k poznání, že krize je neřešitelná, se týkají vzniku, vývoje, úpadku a zániku civilizací. Podobně jako známější Joseph Tainter, antropolog a historik, autor dnes už kultovní knihy z roku 1988 Kolaps komplexních společností (The Collapse of Complex Societies, ISBN 9780521386739) také Greer vytvořil teorii, podle níž je zánik každé civilizace po dosažení určitého stupně vývoje nevyhnutelný. Nazval ji teorií katabolického kolapsu.
Stručně řečeno, katabolický kolaps je proces, v jehož průběhu společnosti ve stadiu úpadku kanibalizují svou infrastrukturu, aby naplnily své bezprostřední potřeby, a tím urychlují svůj vlastní zánik. Vztahy mezi zdroji, kapitálem, odpady a výrobou vytvářejí základ pro ekologický model kolapsu, v němž výroba nedokáže naplnit požadavky na obnovu existujícího kapitálu. Společnosti čelící takovým krizím po vyčerpání základních zdrojů riskují katabolický kolaps, cyklus pozitivní zpětné vazby, při němž se snižuje celkové množství kapitálu, který se postupně mění v odpad. Tento model bere v úvahu hlavní rysy historických příkladů rozkladu civilizací a nabízí paralely mezi procesy sukcese v mimolidských ekosystémech a rozkladu lidských společností.
V ekologickém smyslu slova je civilizace úplně nová věc, ne starší než nějakých 10 000 let, a jako mnoho nových evolučních triků zažila i ona své dramatické vzestupy a pády. Podívejte se do italských, čínských nebo jiných měst osídlených nepřetržitě 2500 let a bude vám jasné, že v odpovídajícím životním prostředí lze civilizovaný způsob života udržet po dlouhou dobu; navštivte pozůstatky chaldejského Uru nebo mayské metropole Tikalu a bude vám stejně tak jasné, že když environmentální podmínky civilizaci nepodpoří, stane se jepičím jevem, který se jen mihne okamžikem ekologických věků.

Poznatky z prvního článku lze shrnout do jedné věty:
dobře už bylo, teď bude už jen hůře
Svět po nadbytku


Druhý článek autora je o "Magickém myšlení", kde Dion Fortune, definoval magii jako "umění a vědu způsobující změnu vědomí v souladu s vůlí."
Problém spočívá v tom, že změny vědomí, které by skutečně udělaly něco dobrého, jsou právě ty změny, jaké takřka nikdo v průmyslovém světě není ochoten udělat: například změna priorit, která zahrnuje dobrovolnou chudobu a přijetí bohatého osobního, intelektuálního a sociálního života coby náhrady nebo dokonce zlepšení oproti hmotné rozmařilosti, jakou průmyslové státy dnes svým oblíbenějším chovancům nabízejí. Bohužel nic se nestane, tedy stane se jen to, že společnost ve stadiu úpadku kanibalizuje svou infrastrukturu, aby naplnily své bezprostřední potřeby, a tím urychlují svůj vlastní zánik.
Tato změna vědomí je určitě dostupná jednomu každému z nás; lidské bytosti jako my to dělaly mnoho tisíc let; ale vyžaduje to vzácnou ochotu k překročení schválených zvyků a představ moderních průmyslových kultur. Dnes je velmi módní zaujímat okatou a buřičskou pózu a nárokovat si originalitu; ve skutečnosti je však odmítání otřepaných mouder naší doby a přemýšlení o myšlenkách, které jsou v konfliktu s myšlenkami našich současníků, méně časté než v údajně konformních letech padesátých.
Magické myšleníA v protikladu k rozboru J.M.Greera, nabízím pohled a přehled o olejovém bohatství,
dobrý důvod pokračovat v těžbě dál. Ideál že olej by měl zůstat dále jen na využití v chemii a přestat být používán jako palivo se jistě díky nadnárodním společnostem a nenažrancům co
lid máj v ústních dutinách vždy jen před volbani, posune o řadu let. Přeměna
automobilů v elektromobil bude patrně velmi pomalá.

Proč?
Protože právě nadnárodní company budou chtít těžit dál a dál.
Protože se objevují stále další země a oblasti pod kterými leží obrovské zásoby oleje, jako Falklandy ale především i celý západ USA.
Samozřejmě že ne již za pouhých $16 za barel ale alespoň 100. Pak se divme že se svět řítí do zandele.
Viz odkaz

U. S. Oil Discovery- Largest Reserve in the World
Here's an interesting read, important and verifiable information :
About 6 months ago, the writer was watching a news program on oil and
one of the Forbes Bros. was the guest. The host said to Forbes, "I am going
to ask you a direct question and I would like a direct answer; how much oil
does the U.S. have in the ground?" Forbes did not miss a beat, he said,
more than all the Middle East put together." Please read below.

The U. S. Geological Service issued a report in April 2008 that only
scientists and oil men knew was coming, but man was it big. It was a
revised report (hadn't been updated since 1995) on how much oil was in
this area of the western 2/3 of North Dakota , western South Dakota ,
and extreme eastern Montana ......

US oil

Dakota Montana

The Bakken is the largest domestic oil discovery since Alaska 's Prudhoe
Bay, and has the potential to eliminate all American dependence on foreign
oil. The Energy Information Administration (EIA) estimates it at 503 billion
barrels. Even if just 10% of the oil is recoverable... at $107 a barrel,
we're looking at a resource base worth more than $5..3 trillion.

"When I first briefed legislators on this, you could practically see
their jaws hit the floor. They had no idea.." says Terry Johnson, the
Montana Legislature's financial analyst.

"This sizable find is now the highest-producing onshore oil field found
in the past 56 years," reports The Pittsburgh Post Gazette. It's a
formation known as the Williston Basin , but is more commonly referred to as
the'Bakken.' It stretches from Northern Montana, through North Dakota and
into Canada .. For years, U. S. oil exploration has been considered a dead
end. Even the 'Big Oil' companies gave up searching for major oil wells
decades ago. However, a recent technological breakthrough has opened up
the Bakken's massive reserves.... and we now have access of up to 500
billion barrels. And because this is light, sweet oil, those billions of
barrels will cost Americans just $16 PER BARREL!

That's enough crude to fully fuel the American economy for 2041 years straight. And if THAT didn't throw you on the floor, then this next one should - because it's from 2006!

Stansberry Report Online - 4/20/2006

Hidden 1,000 feet beneath the surface of the Rocky Mountains lies the
largest untapped oil reserve in the world. It is more than 2 TRILLION
barrels. On August 8, 2005 President Bush mandated its extraction. In
three and a half years of high oil prices none has been extracted. With this
motherload of oil why are we still fighting over off-shore drilling?

They reported this stunning news: We have more oil inside our borders,
than all the other proven reserves on earth. Here are the official
estimates:
- 8-times as much oil as Saudi Arabia
- 18-times as much oil as Iraq
- 21-times as much oil as Kuwait
- 22-times as much oil as Iran
- 500-times as much oil as Yemen
- and it's all right here in the Western United States .

HOW can this BE? HOW can we NOT BE extracting this? Because the
environmentalists and others have blocked all efforts to help America
become independent of foreign oil! Again, we are letting a small group of
people dictate our lives and our economy.....WHY?

James Bartis, lead researcher with the study says we've got more oil in
this very compact area than the entire Middle East -more than 2 TRILLION
barrels untapped. That's more than all the proven oil reserves of crude oil
in the world today, reports The Denver Post.

Don't think 'OPEC' will drop its price - even with this find? Think again!
It's all about the competitive marketplace, - it has to. Think OPEC just
might be funding the environmentalists?

Got your attention yet? Now, while you're thinking about it, do this:
------------------------------------------------------------------------------------
Pass this along. If you don't take a little time to do this, then you
should stifle yourself the next time you complain about gas prices - by
doing NOTHING, you forfeit your right to complain.

Saturday, June 26, 2010

Pro milovníky konspirací a illuminaty, co věří na lebky a hnáty

1) New York City = 11 písmen
2) Afghanistan = 11 písmen
3) Ramsin Yuseb = 11 písmen (terorista, který hrozil zničením Dvojčat v r. 1993)
4) George W. Bush = 11 písmen
to vše může být náhodná shoda, ale následující je zajímavé:

1) New York je 11. stát USA
2) První letadlo, které narazilo do Dvojčat, byl let č. 11
3) Letem č. 11 letělo 92 cestujících. 9+2 = 11
4) Letem č. 77, který též narazil do Dvojčat, letělo 65 cestujících. 6+5 = 11
5) K tragédii došlo 11. září (anglicky psáno 9/11) 9+1+1 = 11
6) Datum je shodné s nouzovým telefonem v USA (911) 9+1+1 = 11

Je to skutečně jen náhoda..?! Čti dál a udělej si vlastní názor:

1) Celkový počet obětí ve všech unesených letadlech byl 254 2+5+4 = 11
2) 11. září je 254. den v kalendáři – Opět 2+5+4 = 11
3) Bombový útok v Madridu se udál 3/11/2004. 3+1+1+2+4 = 11
4) K madridské tragédii došlo 911 dní po útoku na Dvojčata 9+1+1 = 11

Následující údaje jsou přímo děsivé:
Druhým nejznámějším symbolem USA (po Hvězdách a Pruzích) je Orel. Následující text je převzat z Koránu, islámské bible:
„Je psáno, že syn Arábie probudí hrůzostrašného Orla
Hněv Orla pocítí země Alláhovy, zatímco někteří lidé, třesoucí se dosud strachy, se budou radovat: hněvem Orla se země Alláhovy očistí a nastane mír.“
To je verš 9.11 z Koránu. 9+1+1 = 11
Stále ještě pochybuješ...??

Zkus následující a uvidíš, jak ti vlasy vstanou na hlavě:

Otevři Microsoft Word a udělej následující:
1) Napiš Q33 NY. To je číslo linky letadla, které jako první narazilo do jedné budovy z Dvojčat.
2) Zdůrazni Q33 NY
3) Změň velikost na 48
4) Změň typ písma na WINGDINGS 1 – co uvidíš??!!! T O T O:

Wednesday, June 23, 2010

Carbon tax neboli daň z CO2

a proč je z toho prostému občanovi v USA i po celém světě na blití :-(

navazuje to na předchozí článek:
Problém je mnohem větší než se přiznává!

Video ukazuje na velkou olejovou katastrofu a jak s tím dále,
vše opět v "business" režii:
co BP sviní ať platí jiní:-(
Ve srovnání s uvedenými informacemi ve videu
hlavně ta provázanost mezi BP, GoldmanSachs a dalšími jsou řeči Obamy Zlatoústého o tom co BP zaplatí zase jen řeči pro blbé ovčany :-(

nova Obamova dan z CO2

Tuesday, June 22, 2010

Je Obama právoplatným presidentem ?

Svět začal obíhat mail, který zpochybňuje Obamu coby právoplatného presidenta, neboť nesplňuje základní podmínku, údajně se nenarodil v USA(Hawaii) ale ve Kenyi!
Posuďte sami.
Že od prvního okamžiku nebyl republikánům po chutí je známo.
Otázka je kdo za kampani stojí.
Pokud by se potvrdilo že opravdu je narozen v Mombasa-Kenya (the story of his birth in Mombasa, Kenya) byl by odstraněn podobně jako Nixon?

Obama

rodny list

Obcanem Indonesie?
z Indonesie

Monday, June 21, 2010

Problém je mnohem větší než se přiznává!

Unikání oleje z vrtů společnosti BP nabývá stále hrozivějších forem.
Nic jiného než co nejlevnější těžba firmu nezajímala a nezajímá. Přetlak je
tak obrovský že odborníci vidí záležitost na řadu dalších měsíců. Klasická
methoda je taková, která to řeší řadou dalších vrtů. Ty odlehčí tlak na
poškozený vrt, který pak bude možno uzavřít.

Něco podobného v menším rozsahu se stalo již v r.1979
1979

O skutečném rozsahu dnes o kterem media neinformuji sledujte:
Oil Spill

BP

-----------------------------------------------------------------------------------

Příliš se nekomentuje možnost kterou navrhlo Rusko. Tam uzavřeli unikající
olej v hloubce několika set metrů malým podzemním atomovým výbuchem již v r.1963

1963 v Rusku
---------------------------------------------------------------------------------

Kdo je na vině v současné katastrofě?
Především "deregulace" z doby vlády JWB !!!
Vicepresident Cheney prosadil deregulaci která umožnila BP nezamontovat bezpečnostní ventil.
Poslechněte si video, u břehu Norska by si BP takový způsob, jak obejít bezpečnost provozu jak provedla BP u břehu USA, nemohla dovolit!

deregulace
--------------------------------------------------------
K čemu a kam to může až dojít ?
CO 2

methan který se uvolnil z jezera a měl za výsledek likvidaci obyvatel a
zvířat z okolních vesnic, je jen malou ukázkou co by se stalo kdyby
explodoval methan v oblasti zálivu:-(

please notice in the second part of the video about CO2 release from some African lake killing 17.000 people the mention, quote:THAT CO2 IS TWICE AS MUCH HEAVIER THAN THE AIR how then it can be a "greenhouse gas"? " THEY make fools of us,but truth is 80% of people are fools. That's why is so easy to control masses.

Lidi probuďte se !
People of the world please, WAKE UP!!!

Wednesday, June 9, 2010

Jak ven z krize přes peníze ?

Neposílat tanky, stačí zdanit banky.
Dělají to Maďaři, ať se jim to podaří
Maďaři

Ale nic nového pod sluncem,
mluvila o tom již Frau Merkel
mluví o tom
Brusel

Hlavně se musí vlády domluvit a dohodnout mezi sebou,
jinak se banksteři přesunou na nějaké další Caymanske
či jiné ostrovy finanční spásy:-(

Ale pozor, banksteři tvrdí,
že oni jsou v tom nevině
a že lidé platí povině
oni nejsou na vině
za vše mohu shareholdři
ti je tlačí do zisku
ti příčnou jsou útisku
že bohaté maj odměny
nic se proto nezmění
než je někdo vymění
a když není nic po ruce
řeší to revo luce.

Sunday, June 6, 2010

Homo sapiens stále stejný :-(

Homo sapiens (Latin: "wise man" or "knowing man")

Stále stejně a stejné a vždy ty nejhorší vlastnosti lomcují člověkem a jeho světem, stejně dnes jako před pár stoletími, jako před tisíciletími :-(

Od času pradávných, až do časů nedávných
od předvčerejška až do dneska
stejně v hlavě nasráno
k lidskosti nic přidáno:-(

Jaké a které se vybaví když se ohlédnete zpět, stačí jen o pár století
a hned to vypadá jako že čas stojí a neletí,
jakoby na člověku bylo nějaké strašné prokletí:-(
Posuďte sami co děje se s námi
Jen lumpů je víc jež kradou a loupí
a Lid na to nic, ten stejně je hloupý:-(

Prý zda Mistr Jan Hus nepředběh dobu?
Nepředběh.
To člověk stále jen plody své špatnosti sklízí zas a znovu.A protože Ty Lide prostý a blbý
Ty jsi to byl kdo se tak sprostě zadlužil
ne Kalouskové, ale Ty to budeš platit
ne vládcové a bohatí na tom budou tratit
zas jen Lid bude trpět a platit a platit !

Nastane někdy čas všechny ty zlodějny zvrátit?
A Kalouskům vrátit?
Je vůbec naděje ?
Že lid zmoudří, že vyspěje?

Saturday, June 5, 2010

Zpět domů do Německa a Polska !

Helen Thomas říká Židům.
Odejděte z Palestiny a jděte zpátky do Německa a Polska.

Helen Thomas Tells Jews — ‘Get the Hell Out of Palestine’ and Go Back to Germany & Poland
Zpět domů do Německa a Polska

Klikněte si na lištu pod přehrávku, je tam celá řada poznámek od Helen Thomas
jako " Iraq have nothing to do with 9/11" a podobne.
Kdosi o ní řekl že je chytrá jako Golda Meir, já říkám že je ji i trochu podobná :-)
Současný president Israele Shimon Peres (Hebrew: שמעון פרס‎,) born as Szymon Perski. Peres was born on 2 August 1923 in Wiszniewo, Poland (now Višnieva, Belarus)
Golda Meir v meste Kijev- dnes Ukrajina.
V r.2000 udávala ecyklopedie 1,5 millionu emigrantů z Ruska žijících v Israeli.
Jak říká Helen Thomas, byl by to návrat domů.

Prý je i další místo kde jsou srdečně vítáni na rozdíl od Palestiny, Birobidjan
v Rusku.

Why some Jews would rather live in Siberia than Israel
Birobidzhan, in the Jewish Autonomous Region of Russia's far east, drew Yiddish-speaking Jews before Stalin turned on it. Refugees are beginning to return from Israel.
BIROBIZHAN RUSSIA

Kam na weekend? Jedině do Dánska :-)

Něco o Cikánském etniku a jejich mravech a zvycích:-(


Následující článek napsal Čech žijící v Dánsku :

"Žiji v Dánsku a tady se odehrává nový koníček / hobby Rómů. Každý pátek přijede na dánské hranice celý autobus Romů ze Slovenska a na hranicích se dožadují azylu. Dánové je nesmí odmítnout, jelikož nastávají dny volná (sobota+neděle) a státní kanceláře otevírají až v pondělí. Do té doby umístí Rómy v táboře a zároveň každé osobě vyplatí kapesné na ten víkend.
Je-li velká rodina, hodně dětí (což se i zjistilo, že nejsou ani vždy jejich - ale zjistilo se to pozdě), tak dostanou hezkou sumičku peněz. Romové pak jdou za tyhle peníze v sobotu nakoupit co se dá. V pondělí se pak ukáže, že právo na azyl nemají a pošlou je zpět. S pořádnou kořistí.
Příští týden se to zopakuje, Romové tu jsou tu zase a vše začne znovu.
Dánsky systém je totiž takový, že se nikdo nesmí odmítnout i když je zde po desáté.
A vždycky na víkend, jinak by byli vyexpedováni ten samý den.Zde žijící Romové se jednou dokonce svěřili jednomu novináři, že Romové nikdy nepracovali a ani nebudou, protože se k tomu nenarodili a dokud si můžou sehnat věci a peníze jinak, tak proč pracovat.Tak nezapomeňte na weekend na sever do Dánska.
K Cikánům se nehlaste,
na hranici přihlaste
že jste právě dorazil
že žádáte o asyl.
Pak napište o tom článek
kolik jakých radovánek
v emigraci jste si užil
z peněz Dánů nakoupil
a ze kdo tam nejel prohloupil
===============================

Kocábe gde si ?

Thursday, June 3, 2010

Čínský kanibalismus :-(

Nejen Tibet, největší počet poprav, absolutní neúcta k životu,
nejen že tam jedí všechny druhy zvířat včetně psů a koček,
oni jedí i novorozeňata.

Celý soubor obrázku je k nahlédnutí v downloads na levé straně stránky v dolní
části:


Kruté zacházení se zviraty taktez v downloads s napisem
"krutost"

Tuesday, June 1, 2010

Ukončit blokádu Gazy

Mluvci hnuti "Svobodna Gaza" které organisovalo flotilu prohlásila, mimo materiální pomoci bylo pokusit se "roztříštit" blokádu Gazy. Otevřít námořní cestu mezi Gazou a světem. Nechceme být jen humanitární misi, chceme říci světu:
nemáte právo věznit 1,5 millionu Palestinců!

A spokeswoman for the Free Gaza movement, which organized the flotilla, said the group's goal — beyond just bringing supplies to the impoverished territory — was to shatter the blockade.
"What we're trying to do is open a sea lane between Gaza and the rest of the world," Greta Berlin said in Cyprus. "We're not trying to be a humanitarian mission. We're trying to say to the world, 'You have no right to imprison a million and a half Palestinians.'"
msnbc