Sunday, June 6, 2010

Homo sapiens stále stejný :-(

Homo sapiens (Latin: "wise man" or "knowing man")

Stále stejně a stejné a vždy ty nejhorší vlastnosti lomcují člověkem a jeho světem, stejně dnes jako před pár stoletími, jako před tisíciletími :-(

Od času pradávných, až do časů nedávných
od předvčerejška až do dneska
stejně v hlavě nasráno
k lidskosti nic přidáno:-(

Jaké a které se vybaví když se ohlédnete zpět, stačí jen o pár století
a hned to vypadá jako že čas stojí a neletí,
jakoby na člověku bylo nějaké strašné prokletí:-(
Posuďte sami co děje se s námi
Jen lumpů je víc jež kradou a loupí
a Lid na to nic, ten stejně je hloupý:-(

Prý zda Mistr Jan Hus nepředběh dobu?
Nepředběh.
To člověk stále jen plody své špatnosti sklízí zas a znovu.A protože Ty Lide prostý a blbý
Ty jsi to byl kdo se tak sprostě zadlužil
ne Kalouskové, ale Ty to budeš platit
ne vládcové a bohatí na tom budou tratit
zas jen Lid bude trpět a platit a platit !

Nastane někdy čas všechny ty zlodějny zvrátit?
A Kalouskům vrátit?
Je vůbec naděje ?
Že lid zmoudří, že vyspěje?

No comments: