Monday, June 28, 2010

Magie dnešního světa je magií tržního zaklínání

John Michael Greer "Velekněz" (the Grand Archdruid) Starodávného řádu amerických druidů (AODA - The Ancient Order of Druids in America), která nepřetržitě funguje už od r. 1912 a zabývá se alternativní a přírodní spiritualitou, má překvapivě mnoho co říci při hledání odpovědí na palčivé otázky dnešní civilizace.

Ty otázky, bez jejichž nastolení zřejmě nelze ani naznačit cesty vedoucí k řešení současné krize nebo možná k poznání, že krize je neřešitelná, se týkají vzniku, vývoje, úpadku a zániku civilizací. Podobně jako známější Joseph Tainter, antropolog a historik, autor dnes už kultovní knihy z roku 1988 Kolaps komplexních společností (The Collapse of Complex Societies, ISBN 9780521386739) také Greer vytvořil teorii, podle níž je zánik každé civilizace po dosažení určitého stupně vývoje nevyhnutelný. Nazval ji teorií katabolického kolapsu.
Stručně řečeno, katabolický kolaps je proces, v jehož průběhu společnosti ve stadiu úpadku kanibalizují svou infrastrukturu, aby naplnily své bezprostřední potřeby, a tím urychlují svůj vlastní zánik. Vztahy mezi zdroji, kapitálem, odpady a výrobou vytvářejí základ pro ekologický model kolapsu, v němž výroba nedokáže naplnit požadavky na obnovu existujícího kapitálu. Společnosti čelící takovým krizím po vyčerpání základních zdrojů riskují katabolický kolaps, cyklus pozitivní zpětné vazby, při němž se snižuje celkové množství kapitálu, který se postupně mění v odpad. Tento model bere v úvahu hlavní rysy historických příkladů rozkladu civilizací a nabízí paralely mezi procesy sukcese v mimolidských ekosystémech a rozkladu lidských společností.
V ekologickém smyslu slova je civilizace úplně nová věc, ne starší než nějakých 10 000 let, a jako mnoho nových evolučních triků zažila i ona své dramatické vzestupy a pády. Podívejte se do italských, čínských nebo jiných měst osídlených nepřetržitě 2500 let a bude vám jasné, že v odpovídajícím životním prostředí lze civilizovaný způsob života udržet po dlouhou dobu; navštivte pozůstatky chaldejského Uru nebo mayské metropole Tikalu a bude vám stejně tak jasné, že když environmentální podmínky civilizaci nepodpoří, stane se jepičím jevem, který se jen mihne okamžikem ekologických věků.

Poznatky z prvního článku lze shrnout do jedné věty:
dobře už bylo, teď bude už jen hůře
Svět po nadbytku


Druhý článek autora je o "Magickém myšlení", kde Dion Fortune, definoval magii jako "umění a vědu způsobující změnu vědomí v souladu s vůlí."
Problém spočívá v tom, že změny vědomí, které by skutečně udělaly něco dobrého, jsou právě ty změny, jaké takřka nikdo v průmyslovém světě není ochoten udělat: například změna priorit, která zahrnuje dobrovolnou chudobu a přijetí bohatého osobního, intelektuálního a sociálního života coby náhrady nebo dokonce zlepšení oproti hmotné rozmařilosti, jakou průmyslové státy dnes svým oblíbenějším chovancům nabízejí. Bohužel nic se nestane, tedy stane se jen to, že společnost ve stadiu úpadku kanibalizuje svou infrastrukturu, aby naplnily své bezprostřední potřeby, a tím urychlují svůj vlastní zánik.
Tato změna vědomí je určitě dostupná jednomu každému z nás; lidské bytosti jako my to dělaly mnoho tisíc let; ale vyžaduje to vzácnou ochotu k překročení schválených zvyků a představ moderních průmyslových kultur. Dnes je velmi módní zaujímat okatou a buřičskou pózu a nárokovat si originalitu; ve skutečnosti je však odmítání otřepaných mouder naší doby a přemýšlení o myšlenkách, které jsou v konfliktu s myšlenkami našich současníků, méně časté než v údajně konformních letech padesátých.
Magické myšleníA v protikladu k rozboru J.M.Greera, nabízím pohled a přehled o olejovém bohatství,
dobrý důvod pokračovat v těžbě dál. Ideál že olej by měl zůstat dále jen na využití v chemii a přestat být používán jako palivo se jistě díky nadnárodním společnostem a nenažrancům co
lid máj v ústních dutinách vždy jen před volbani, posune o řadu let. Přeměna
automobilů v elektromobil bude patrně velmi pomalá.

Proč?
Protože právě nadnárodní company budou chtít těžit dál a dál.
Protože se objevují stále další země a oblasti pod kterými leží obrovské zásoby oleje, jako Falklandy ale především i celý západ USA.
Samozřejmě že ne již za pouhých $16 za barel ale alespoň 100. Pak se divme že se svět řítí do zandele.
Viz odkaz

U. S. Oil Discovery- Largest Reserve in the World
Here's an interesting read, important and verifiable information :
About 6 months ago, the writer was watching a news program on oil and
one of the Forbes Bros. was the guest. The host said to Forbes, "I am going
to ask you a direct question and I would like a direct answer; how much oil
does the U.S. have in the ground?" Forbes did not miss a beat, he said,
more than all the Middle East put together." Please read below.

The U. S. Geological Service issued a report in April 2008 that only
scientists and oil men knew was coming, but man was it big. It was a
revised report (hadn't been updated since 1995) on how much oil was in
this area of the western 2/3 of North Dakota , western South Dakota ,
and extreme eastern Montana ......

US oil

Dakota Montana

The Bakken is the largest domestic oil discovery since Alaska 's Prudhoe
Bay, and has the potential to eliminate all American dependence on foreign
oil. The Energy Information Administration (EIA) estimates it at 503 billion
barrels. Even if just 10% of the oil is recoverable... at $107 a barrel,
we're looking at a resource base worth more than $5..3 trillion.

"When I first briefed legislators on this, you could practically see
their jaws hit the floor. They had no idea.." says Terry Johnson, the
Montana Legislature's financial analyst.

"This sizable find is now the highest-producing onshore oil field found
in the past 56 years," reports The Pittsburgh Post Gazette. It's a
formation known as the Williston Basin , but is more commonly referred to as
the'Bakken.' It stretches from Northern Montana, through North Dakota and
into Canada .. For years, U. S. oil exploration has been considered a dead
end. Even the 'Big Oil' companies gave up searching for major oil wells
decades ago. However, a recent technological breakthrough has opened up
the Bakken's massive reserves.... and we now have access of up to 500
billion barrels. And because this is light, sweet oil, those billions of
barrels will cost Americans just $16 PER BARREL!

That's enough crude to fully fuel the American economy for 2041 years straight. And if THAT didn't throw you on the floor, then this next one should - because it's from 2006!

Stansberry Report Online - 4/20/2006

Hidden 1,000 feet beneath the surface of the Rocky Mountains lies the
largest untapped oil reserve in the world. It is more than 2 TRILLION
barrels. On August 8, 2005 President Bush mandated its extraction. In
three and a half years of high oil prices none has been extracted. With this
motherload of oil why are we still fighting over off-shore drilling?

They reported this stunning news: We have more oil inside our borders,
than all the other proven reserves on earth. Here are the official
estimates:
- 8-times as much oil as Saudi Arabia
- 18-times as much oil as Iraq
- 21-times as much oil as Kuwait
- 22-times as much oil as Iran
- 500-times as much oil as Yemen
- and it's all right here in the Western United States .

HOW can this BE? HOW can we NOT BE extracting this? Because the
environmentalists and others have blocked all efforts to help America
become independent of foreign oil! Again, we are letting a small group of
people dictate our lives and our economy.....WHY?

James Bartis, lead researcher with the study says we've got more oil in
this very compact area than the entire Middle East -more than 2 TRILLION
barrels untapped. That's more than all the proven oil reserves of crude oil
in the world today, reports The Denver Post.

Don't think 'OPEC' will drop its price - even with this find? Think again!
It's all about the competitive marketplace, - it has to. Think OPEC just
might be funding the environmentalists?

Got your attention yet? Now, while you're thinking about it, do this:
------------------------------------------------------------------------------------
Pass this along. If you don't take a little time to do this, then you
should stifle yourself the next time you complain about gas prices - by
doing NOTHING, you forfeit your right to complain.

No comments: