Monday, September 27, 2010

Paralelní svět ?

Ve světě sametových vět
Nebo také dvojí metr
Pro někoho cm a pro jiné kilometr

O platnosti koreknosti
Jiná že je pro ovčany
Jiná zase pro vládce
Pro ovčany nikdy dosti
A ti s mečem do sytosti
Korektnosti lámou kosti
Pro vládce že neplatí
Ovčan to vždy zaplatí
Na nekorektnost doplatí

Ukázkovým příkladem je již dlouho mediálně udržovány případ útoku, jehož výsledkem byl požár a těžce popálená dívka jménem Natálka.

Že po světě existují tisíce Natálek, zmrzačených ne jmenovitým terroristou či
rasistou, ale nelidským válečným průmyslem se se všemi vražednými zbraněmi i nášlapnymi minami, které massmediim nevadí :-(
Tisíce a tisíce zmrzačených tímto způsobem to Fedory Galy a korektní svět
nevzrušuje, vládní média to opakovaně nepřipomínají stylem jako v
případě Natálky "rasisticky" motivovaný útok na Cikánské ethnikum.

Pro ČR platí že ti mladí, kteří jsou případem Natálky otřeseni, bez otřesení
volili Schwarzenberga, jehož hlasem ČR v OSN hlasovala proti zákazu nášlapných min.(spolu s USA, Israelem, Velkou Britanií , Čínou a Holandskem)
Stejně tak tyto země hlasovaly proti zákazu používání ochuzeného uranu, který
způsobuje, že se Natálky už rodí coby Natálky jak správné poznamenal Vodnik
ve svém komentáři. "Někdo by to měl Fedoru Gálovi připomenout"
A bude hůře, na FSECHNY strany :-(
Bude li ještě nějaký čas korektnost pokračovat ve stejném stylu rovnějších
mezi rovnými, mohou se ti co hlasují pro depleted uranium nášlapné miny a preventivní eskalaci dočkat toho že Rumsfeldum Cheneyum Swarzenbergum a
dalším budou nespokojeni občané, když přestanou být ovčane, instalovat
nášlapné miny na jejich zahrádky,
coby výzvu a oznámení,
že je konec času na hrátky!
By pochopili ve své nelidskosti,
proč volání po správné korektnosti.
Že platit musí narovno, jinak je to nahovno!

Friday, September 24, 2010

Dopis nespokojenosti z CR

Vážený státe, pane Klausi, pane Nečasi, pane Kalousku, pane Johne,
pane Sobotko a soudruhu Filipe,

rád bych věděl, kam mám zajít, abych se mohl úplně odhlásit ze
státního penzijního systému.
Mám na mysli podepsání nějakého prohlášení (reversu), že až budu
starý, nebudu od státu požadovat žádný důchod a na oplátku teď
nebudu na tento systém muset platit.
Rozhodl jsem se totiž, že bude jistější, když si sám budu spořit ve
fondech, založím si akciové portfolio a koupím si na hypotéku nějakou
nemovitost, kterou pak v důchodu buď prodám, nebo pronajmu.

Mám totiž obavu, že jinak teď budu platit vysoké daně a až mi bude
65, stát řekne: "Sorry, nejsou peníze na důchody - můžou za to
předchozí vlády, to my ne. Jo a vy jste si vedle toho spořil do státem
podporovaných penzijních fondů? Sorry, ale inflace produkovaná
minulým vedením ČNB tyto úspory znehodnotila, nehledě k tomu, že
vám ty úspory zdaníme sedmdesáti procenty, aby bylo na důchody
pro ty, kteří si nespořili. Jak by k tomu ti chudáci přišli, že.?“

Zároveň bych chtěl úplně přestat platit sociální pojištění, protože si
myslím, že v mém oboru je riziko nezaměstnanosti relativně malé.
Platit si toto pojištění má smysl přeci pouze pro ty, kteří mají
reálný důvod se nezaměstnanosti obávat, ne? Kdyby mi patřila
Petřínská rozhledna, asi bych si ji také nepojišťoval proti povodni…
Anebo bych se možná i proti nezaměstnanosti pojistil, ale rád bych si
sjednal individuální podmínky v nějaké komerční pojišťovně, protože
mám pocit, že rozumnější (pro obě strany) je odvíjet výši pojistného
od míry rizika a ne od výše příjmů.

Také bych se rád zdravotně pojistil u nějaké komerční pojišťovny,
opět podle míry mé zdravotní rizikovosti (sportuji, nekouřím,
nepiji, nedýchám uhelný prach v dole, nebrousím sklo, nepracuji s
trhavinami) a ne podle výše mého příjmu.

Také bych někde rád podepsal papír, že na smrt mé matky přísahám,
že v životě nepoužiji služeb Českých drah, aby mi mohla být

refundována část daní, která do ČD teče.

Také si myslím, že už stát za mé základní a střední vzdělání dostal
ode mne daní dost. Zas tak dobré ty školy nebyly! Vysokou školu
svých dětí platím sám, takže na školství bych již platit rád přestal.
Nepřijde mi zrovna moc rozumné ani spravedlivé platit školu dětem
sám a ještě ji platit někomu jinému, jenom proto, že se u nás stát
neobtěžoval zřídit studijní obor, který zrovna moje děti potřebují
studovat.
Na druhou stranu stát umožnil obrovské skupině lidí vystudovat
střední i vysoké školy a absolventi těchto škol ve vystudovaném oboru
vůbec nenastoupili. Často zastávají pozice ve funkcích, kdy je jejich
vzdělání nadhodnocené anebo zcela mimo obor.

Také by mne zajímalo, jak se vyreklamovat z pravomoci Ministerstva
pro místní rozvoj. Přijde mi totiž poněkud nespravedlivé, že
sousední státní činžák, kde žijí vyvolení v údajně "sociálních
bytech", za poloviční náklady, než jaké platíme my přes ulici v
družstevním domě, je nákladně rekonstruován také z mých daní.
Když si budeme chtít opravit náš družstevní dům, budeme
si to muset zaplatit ze svého, ale ty daně, které platíme i na
rekonstrukci sousedního státního domu, nám už nikdo nevrátí.
Přitom v tom státním domě zcela jistě nebydlí sociálně potřební
občané, nejhorší auto, co před ním parkuje je Octavia.

Také bych se chtěl zeptat, kde se na naší radnici odhlásit od služeb
městské policie. Ona totiž naši čtvrť navštíví jen občas a to výhradně
z důvodu montáže botiček na auta, která opět díky městskému
rozhodnutí nemají kde jinde parkovat.

Bohužel již tato městská policie nijak nebrání pravidelnému
vykrádáni aut či sklepů, vandalismu a rušení nočního klidu.
Když jsem na toto městské policisty upozornil, doporučili mi, abychom
si zřídili "domobranu" po vzoru některých sídlišť v jiných městech,
nebo abychom si najali hlídače (ta drzost!).

To druhé bych velice rád udělal - spočetl jsem si, že kdyby se náš blok
pěti domů složil na nočního hlídače, vyšlo by to na cca 200,-Kč na
jednu domácnost.
Věřím, že do té doby by krádeže ustaly. Jen nevím, jak odhlásit a
neplatit služby městské policie, kterou bychom pak nepotřebovali.

Zároveň již dlouho zjišťuji, kde je možné se odhlásit od služeb
Policie ČR, která se mi již delší dobu jeví jako zcela zbytečná.
Podle informací z internetu, tisku a všech televizí usuzuji, že 30% všech
vyšetřovaných případů souvisí s případy, které zavinili a nebo
spoluspáchali přímo policisté, dalších 30% zavinili naši politici, rodinní
příslušníci politiků a přátelé našich politiků (zde policisté nic
nevyšetřují a pokud náhodou i vyšetří, tak ve finále odloží) a dalších
40 % trestních činů spáchali recidivisté a barevné menšiny.

Pokud z této skupiny je náhodou něco vyšetřeno, u soudu jsou
recidivisté potrestáni jen minimálními tresty (nelze je zavřít, protože
věznice již nyní jsou přeplněné) a Rómové jsou většinou propuštěni
bez trestu.

Proto bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že prý žijeme ve
svobodném státě, na jaký úřad mám zajít, abych si mohl zaškrtat,
které služby od státu chci a které ne. Je přeci nesmysl platit něco, co
nepoptávám, ne?

Myslím, že bych s chutí odhlásil i služby Statistického úřadu,
Výzkumného ústavu pedagogického, Školských úřadů, Ústavu
státu a práva, Úřadu pro státní informační systém, Energetického
regulačního úřadu, Telekomunikačního úřadu, Národního
bezpečnostního úřadu, Grantové agentury, Úřadu pro ochranu
osobních údajů, 73 Úřadů pro zastupování státu ve věcech
majetkových a několika desítek dalších.

Také by bylo dobré, kdyby bylo možné nějak určit cenu jednotlivých
služeb, které nám stát poskytuje.

Když si totiž jdu koupit housku za 5,-Kč, jasně tím demonstruji, že
ta houska pro mne má větší cenu, než mých 5,-Kč, resp. Že houska
je pro mne to nejlepší, co si za těch 5,-Kč mohu koupit. Také koupí
té konkrétní housky demonstruji, že právě tato houska od tohoto
konkrétního pekaře je to, co preferuji. Každý den tak vlastně svými
peněženkami hlasujeme, co je pro nás důležitější a vhodnější.

Se státními službami to tak není. Neznáme jejich cenu.
Nevíme, zdali by je konkurence nenabídla levněji a kvalitněji.
A hlavně nemáme možnost se rozhodnout, zdali o ty služby za daných
podmínek stojíme.

Povinnosti platit na státní školství nás to nezbaví. Obdobně musím
platit za možnost příjmu ČTV a ČRo, i když je vůbec nesleduji, ze svých
daní přispívám na Telekomunikační úřad, který podporuje navyšování
cen Telefonicou O2, nebo si platím např. Energetický regulační úřad,
který odsouhlasil další zdražování elektrického proudu, tak že ČEZ
má zcela astronomické zisky, tak že raději nakupuje elektrárny v
Rumunsku či Bulharsku, tak aby nemusel zlevnit elektrický proud v
Česku.

A tak je to se všemi státními službami - buď si jejich poskytování
stát monopolizuje úplně, takže vůbec nemáme volbu, nebo na výběr
máme, ale přesto pak musíme platit i tu státní službu, kterou jsme ale
nahradili placenou službou od konkurence.

Například nechápu, proč v každém bývalém okresním městě musí být
OSSZ, VZP a další zdravotní pojišťovny se svým aparátem pro výběr a
kontrolu pojistného, když se výpočet pro odvod pojistného provádí u
zaměstnavatele ze stejného mzdového základu. Vybrané peníze jsou
z příjmových účtů (OSSZ a ZP) stejně převedeny do jednoho měšce,
ze kterého se provádějí následné výplaty do sociálních a zdravotních
položek.

Dále bych chtěl být seznámen s cikánem, kterého živím ze svých daní
a dalších plateb.

Zcela zločinecký se mi zdá systém, kdy si musíme vydržovat armádu
půl milionu nepracujících cikánů, cikánek a jejich dětí, když naopak v
ČR musíme zaměstnávat legálně, pololegálně a na černo, více než 400
tisíc cizinců.
Vydržování cikánů nás stojí při velice zjednodušeném výpočtu
minimálně 20 miliard ročně.

Bylo by dobré, kdyby antimonopolní úřad přinutil stát vzdát se svých
monopolů na sociální pojištění, na emisi peněz, na rozhodování sporů,
na zajišťování pořádku, atd.)

Také by ten antimonopolní úřad měl postihnout sám sebe za
monopolizaci práva na rozhodování antimonopolních kauz. Problém
asi bude v tom, že instituce, které by nás měly i před státem chránit
(od Antimonopolního úřadu až po Ústavní soud) jsou vlastně jeho
součástí.
A tak bych byl rád, kdybyste mi poradili, jak mám zajistit svoji
svobodu, jak přestat být nevolníkem, jak platit pouze za to, co
poptávám, jak sám rozhodovat o svém životě a majetku.

Děkuji, s úctou Váš Občan + dalších 2 257 003 souhlasících*.

Dopis státu… připočítej se (přepiš číslo) a pošli dál
(chceš-li)

* že by nás bylo tolik? No, kurník šopa, to by se to snad už jednou
mělo u těch voleb nějak projevit, ne?

Tuesday, September 21, 2010

Arbeit macht frei!

Chceš si žít jako prase v žitě ?
Buď svině !
Jako prasata v žitě si žijí ti, co vládnou světu.

Arbeit macht frei!
Nový Světový Pořádek neboli Svět jako jeden velký koncentrační tábor:-(
Co znamenal datum 9/11 pro občana USA o kolik práv a svobod byl připraven,
kolik omezujících zákonů a vyhlášek bylo vydáno i v ČR:-(
Ne nadarmo president Klaus použil v proslovu k parlamentu ČR formulace:
"pročistit a zpřehlednit nás zaplevelený právní rád"

V této souvislosti je čas vzpomenout a vrátit se poněkud zpět do novodobé
historie.

President James Abram Garfield.
Uplynulo 129 let od atentátu na 20 presidenta USA.
James Abram Garfield (November 19, 1831 - September 19, 1881) was the
20th President of the United States, serving from March 4, 1881 until his death
on September 19, 1881, a brief 200 days in office.

V něčem se časy mění, viz kolik lidí zbytečně umíralo až do nedávna na infekce
a špínu:(jako 20 president USA Garfield):
After a long, painful battle with infections possibly brought on by his doctors' poking and probing the wound with unwashed hands and non-sterilized instruments, Garfield died on September 19, eleven weeks after being shot. Most modern physicians familiar with the case state that Garfield would have easily recovered from his wounds with sterile medical care, which was common in the United States 10 years later.

V něčem se některé věci nemění vůbec, viz co pravil James A. Garfield, 20 americký prezident, dva týdny před svým zavražděním v r. 1881:
„Ten, kdo kontroluje objem peněz v naší zemi, je absolutním pánem veškerého průmyslu a obchodu, a když zjistíte, že celý systém je kontrolován velmi snadno, tím či oním způsobem, několika mocnými muži na špici, nikdo vám nemusí říkat, jak vznikají období inflace a krize.“
=============================================================


Bota, která vám šlape do úsměvu
Falešná stopa historie klame náš mozek, ničí náš život
John Kaminski
--------------------------
Článek "The boot that stamps on your face" vyšel na serveru Johna Kaminského 17. září. Překlad L. Janda.
The boot that stamps on your face
--------------------------------
„Ten, kdo kontroluje objem peněz v naší zemi, je absolutním pánem veškerého průmyslu a obchodu, a když zjistíte, že celý systém je kontrolován velmi snadno, tím či oním způsobem, několika mocnými muži na špici, nikdo vám nemusí říkat, jak vznikají období inflace a krize.“
James A. Garfield, 20 americký prezident, dva týdny před svým zavražděním v r. 1881

Jedna strana – jeden subjekt – financuje OBĚ strany ve všech válkách.
Neschopnost pochopit tuto drsnou pravdu oslabila lidský život mimo rámec chápání. Pro začátečníky, stálo to životy milionů lidí ve 20. a 21. století ve formě válek, které byly cynicky vyvolány, aby zamaskovaly obrovské okrádání jiných zemí. A všechny – každičká – vznikly manipulací, nikoliv z geopolitických nebo filosofických důvodů, ale zkrátka a dobře kvůli zlodějně. Všechny byly vedeny pod nějakými patriotickými hesly a všechny byly vytvořeny stejnou bandou vrstvy lidí kontrolující peníze, jejichž jména není ve společnosti, kterou nazývají slušnou, dovoleno uvádět.
Způsobem, jak vidět obraz jedné ústřední řídící finanční chobotnice táhnoucí se celou historií a poskytující zákulisní úplatky a provádějící tajné vraždy, je vzít si výtah z Eustace Mullinse a Archibalda Ramsay a seřadit ho a předložit jako přehled.
1645: Portugalští židovští bankéři v Holandsku, Solomon de Medina a Fernando Carvajal, tajně financovali Olivera Cromwella, aby byli židé znovu vpuštěni do Anglie, odkud byli vykázáni za lichvářství, na téměř 400 let. Toto drama vede k zavraždění krále, zpustošení Irska a zmocnění se britského pokladu židy, což je důvod, proč je londýnská City mocenským centrem dnešního světa.
1791: Velké osvobození – mír, svoboda a bratrství. Tajně řízené židovskými bankéři v britské rozvědce, kdy Francie svrhla svého zkorumpované a zbankrotovaného krále tím, že vypálila kostely a lidé se vzájemně vraždili v ulicích, zatímco nová dynastie Rothschildů, která se dostala k moci, nechala pochodovat jednu vražednou loutku za druhou a naprosto vymazala hrdinou historii Galů, která z Francie učinila impérium. Dnes má Francie židovského prezidenta, který údajně pracuje pro CIA.
1917: Vlak s židy z Brooklynu a 40 miliony dolarů ve zlatě projížděl Evropou, aby jeho osazenstvo zabralo 363 z 388 míst v novém bolševickém shromáždění poté, co tito humanitární židovští revolucionáři rozsekali cara a jeho rodinu na malé kousky a spálili je. Možná jste si toho nevšimli, ale tito lidé nyní vedou Spojené státy.
1945: Hitlerovi bylo pomoženo k nástupu k moci předními americkými zájmy, k jejichž potomkům patřili i budoucí američtí prezidenti. Vše bylo součástí širokého plánu, jak dostat druhou německou válku, ale co víc, byl to dokonalý příklad, jak mezinárodní peněžní mašinérie financovala obě strany stejného konfliktu, se zjevným cílem vydělat na spotřebě zbraní, výzbroje a dalších válečných potřebách.
1967: Nelson Rockefeller se usmívá v Moskvě, když dodává SSSR náklaďáky, který je zaslal Severnímu Vietnamu, kde byly použity pro zabíjení amerických jednotek.
2010: Al-Káida se ukazuje jako určený nepřítel na celém světě. Byla vymyšlena Zbigniew Brzezinskim poté, co najal mudžahedíny, aby vyhnali Rusy z Afghánistánu, kdy tato teroristická skupina byla ve skutečnosti seznamem, databází, arabských kriminálníků, kteří byli koupeni a použiti jako dvojití agenti. Ačkoliv jde o cynickou fikci, tato „základna“ byla obviněna z útoků 9/11 a použita pro ospravedlnění válek na celém světě. Jde o vytvoření „dokonalého nepřítele“, takového, kterého nelze nikdy chytit, protože ve skutečnosti neexistuje, vyjma jako sekce židovských výzvědných agentur.
Na tento seznam by bylo možné přidat mnoho dalších významných položek, ale pro účely pochopení a budoucího použití lze tento vzorec, tento výtah použít pro ilustrování a ověření tajného politického vzoru, který ovládal svět od doby osvícení, doby Shakespeara, po dobu téměř 400 let.
Mezi tyto další položky by mohlo patřit:
1815: Zmocnění se britské burzy Nathanem Rothschildem po bitvě u Waterloo, ve které byl francouzský Napoleon poražen britským Wellingtonem, a Rothschild navýšil své bohatství 5000 násobně tím, že falešně informoval o výsledku. Dynastie Rothschildů, která kontrolovala svět posledních 200 let, začala tím, že otec Nathana zavraždil 25letého prince Williama Hesenského a ukradl mu jeho majetek.
1847: Na svatbě v Londýně britský židovský premiér Benjamin Disraeli, vynálezce výrazu sionismus, řekl Jamesovi a Lionelu Rothschildovi, že USA by měly být rozděleny na dvě části: sever pro Jamese a jih pro Lionela. Další rok přišla Celosvětová židovská revoluce roku 1848, kdy revoluce proběhly v každé zemi na světě, a organizace, později známa jako B’nai Brith, zasekla svá finanční chapadla doslova do všech koutů světa. Byl to rok, kdy Marx napsal Komunistický manifest.
1913: Německý židovský bankéř Paul Warburg protlačil zákon o Federálních rezervách a daň z příjmu pomocí zaplaceného kongresu, a první světová válka, kdy bylo konečně dost peněz pro výrobu zbraní, přinesla éru, kde se permanentní nepřetržitá válka stala finanční nezbytností prostě proto, aby se zaplatily armády, které vytvořila.
1932: Hitler neměl peníze, aby se nějak vážně mohl připravit na válku, dokud neposlal svého židovského právníka Rosenberga do Londýna, aby tam získal pomoc amerických průmyslníků, aby financovali nacistickou válečnou mašinérii. Krátce poté Amerika vyhlásila bankrot, který nikdy nevyřešila, a zkonfiskovala veškeré zlato v zemi.
Dokonce i dnes, kdy high-tech sadisté používají války , aby destabilizovali nepřátelské země a sužovali populaci, aby ji přinutili do vděčného podvolení se, ve světě vidíme vzorec, který je vytvářen před našima očima pomocí stejného základního podvodu, který byl na veřejnosti páchán posledních čtyři sta let – kdy mezi sebou válčí země, přičemž to ve skutečnosti byli mazaní bankéři, kteří založili instituce a manipulovali situacemi tak, aby se zdálo, že tyto země spolu musí válčit, zatímco v podstatě jediným důvodem těchto válek bylo vydělávat peníze, obvykle prostřednictvím kradení věcí.
Takže když slyším, jak lidé mluví o republikánech a demokratech, nebo o té či oné celebritě, tak to vypínám, protože vím, že skutečné zprávy se odehrávají na jiné úrovni. Není pro nás nijak dobré snažit se pochopit parlamentní kecy, kterými se zajišťuje provedení jistých úkolů, dokud nevíme, jaké příkazy dali bankéři politikům původně. Snaha pochopit to, co jde v politickém zpravodajství v masmédiích (v jakékoliv éře) vám zaručí, že NEPOCHOPÍTE skutečné síly ve hře.
Odkaz potlačené historie od Mullinse, Ramsayho a dalších zapomenutých mučedníků věci pravdy, jasně ukazuje rámcový plán, který přežil a prosperoval v celé historii. Tato dominantní síla značně degradovala náš život pomocí usměrňování a pokrytectví, nemluvě o vyvolávání nejodpornějších člověku kdy známých pohrom a zabíjení lidí pro zábavu, prostě jen proto, že mají rádi krev.
A co je nejdůležitější, nyní je čas jasně identifikovat tento potenciálně fatální vliv na světové společenství, protože když to neuděláme, je jisté, že žádný trochu významnější problém nebude nikdy vyřešen, protože za tím stojící motivační síly zůstanou neprobrány. Je nemožné za těchto podmínek skutečně vědět cokoliv. A tam se dnes nachází veřejnost – permanentně v temnotě.
A nakonec, v rámci studia lidské povahy si vzpomeňme na to, že naše tradice vyšly ze semene Abraháma, slavného bankéře, který prodal svoji ženu faraonovi a zplodil tradici sabotování jiných zemí pomocí skrytých piklů, které uctívaly pokrevní vazby a dávaly jim přednost před poctivostí, a vraždě před soucitem, u kterého předstírali, že hlásají.
Pokud máme mít budoucnost, do které patří svoboda jedinců, je pochopení povahy boty v našem obličeji tou nejdůležitější věcí.

Přesný popis situace napsal
Jan Keller

Optimisté říkají že žijeme v jednom z nejlepších možných světu.
Pesimisté se obávají že to je pravda!

Všichni chtějí Vaše dobro!
Nedejte si ho vzít !

Wednesday, September 8, 2010

Hledej a poznej

Hledej a poznej sám sebe
poznání co obohatí Tebe
beru jako radu z Nebe
z buddhismu

Friday, September 3, 2010

Mimozemšťané !

Ještě před pár stoletími byla víra v mimozemšťany k upálení na hranici, na
začátku 20 století na mimozemšťany věřilo jen málo lidí, dnes prý téměř 70%
západního světa.
Mohou za to příhody jako Roswell UFO Incident, ale i lidé jako Erich Von
Daniken, kteří předložili a připomněli, že existují tisíce let staré kresby
našich předků kde jsou vyobrazeny bytosti ne podobné lidem z té doby.

Stále však není jakoby dost důkazů o tom že existovali či existují.
Přidám výsledky svých pozorování.
Existují a níže uvedené skutečnosti jsou jejich dílem.
Zase jsme o krůček blíže k rozluštění záhady.

V současné době se angažují především na Middle Eastu a ve všem co se přisuzuje na vrub Israele a jeho tajné služby.
Posuďte sami že jde o příliš mnoho náhod, než aby to byly opravdu jen náhody.
A opravdu doporučuji přestat číst těm, kteří by to FSECHNO rádi svedli na Israel, jedinou skutečnou demokracii na Středním východě.

Za tuto ironii prosim za odpusteni ty Mimozemstany, dle knihy genesis, (synove Bozsti vchazeli k dceram lidskym) ktere uz sestupovani k dceram lidskym prestalo bavit a dali se na politiku a demontaz mezilidskych vztahu :-)

===============================================

The most lethal attack in four years—blamed on Hamas—occurred just hours before Netanyahu’s scheduled meeting with Hamas leaders and Secretary of State Hillary Clinton.
The timing revived memories of the many well-timed “incidents” during the reign of Prime Minister Ariel Sharon. No one dares suggest that Tel Aviv may be the source of this latest incident. Yet consider just a few of the many precedents:

On April 12, 2002, at the same moment Secretary of State Colin Powell was meeting with Ariel Sharon, a suicide bombing occurred in Israel, killing 8 and injuring 22.

On May 10, 2002, at the same moment President Bush was meeting with Ariel Sharon, a suicide bombing occurred in Israel.

On June 11, 2003, on the same day Ariel Sharon visited the White House, a suicide bombing killed 17 and wounded 100 on a bus in Jerusalem.

On November 11, 2003, while the president of Italy was visiting the U.S., Italy suffered its greatest wartime casualties since WWII when 19 Italians were killed in Iraq.

On November 20, 2003, while President Bush was visiting Prime Minister Tony Blair in London, the British envoy to Istanbul was among 27 killed by a blast.

On November 30, 2003, while the president of Spain was visiting the U.S., seven Spanish intelligence officers were killed in Iraq.

A Veterans Today se ptá, kdy bude další příhoda, při návštěvě koho a kde?
veteranstoday

Thursday, September 2, 2010

Přišlo mi

Přišlo mi psaní které s radostí přetiskuji:-)


Zastav se na chvíli a čti!

Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil na ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý život pracovala a možná si i hodně vytrpěla. A možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem takový netrpělivý a malicherný. A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty minuty i tak promrhám na internetu nebo u televize.
Alibisticky to shodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme toho zase moc nestihli. Frustrovaní zalehneme a usneme spánkem spravedlivých. Přes SMS si vyznáváme lásku, komunikujeme přes chat a do očí si nemáme co říct. Trápí nás účty, kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí maily, protože nemáme čas odepsat. Na polici se nám hromadí knihy, neboť nemáme čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože nemáme čas k ní přivonět! Do kdy to ale vydržíme? Čím víc toho chceme stihnout, tím méně toho stihneme.
Věnujeme velmi času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si hodnotu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme. Vypálíme je na CD a tím to končí. Počítače máme plné hudby, na kterou nemáme čas, máme množství televizních kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. Místo zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít.
Můj děda má 87 roků. V životě nebyl v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu stanici na svém starém rádiu. A přitom si myslí, jaký krásný život prožil. S úsměvem vzpomíná, těší se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat. Žil těžký život, ale váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme nepodstatným věcem. Zkusme vypnout mobily a počítače a porozprávět si.
Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil. Kamarád má chalupu v malé osadě obklopené horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý a ve čtvrtek a jedna hospoda 5x5m. Asi tam zaběhnu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbytku života a zbytečně nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás!

*Pěkný den…a zpomalte…žijete jen jednou…a velmi krátce! *