Friday, September 24, 2010

Dopis nespokojenosti z CR

Vážený státe, pane Klausi, pane Nečasi, pane Kalousku, pane Johne,
pane Sobotko a soudruhu Filipe,

rád bych věděl, kam mám zajít, abych se mohl úplně odhlásit ze
státního penzijního systému.
Mám na mysli podepsání nějakého prohlášení (reversu), že až budu
starý, nebudu od státu požadovat žádný důchod a na oplátku teď
nebudu na tento systém muset platit.
Rozhodl jsem se totiž, že bude jistější, když si sám budu spořit ve
fondech, založím si akciové portfolio a koupím si na hypotéku nějakou
nemovitost, kterou pak v důchodu buď prodám, nebo pronajmu.

Mám totiž obavu, že jinak teď budu platit vysoké daně a až mi bude
65, stát řekne: "Sorry, nejsou peníze na důchody - můžou za to
předchozí vlády, to my ne. Jo a vy jste si vedle toho spořil do státem
podporovaných penzijních fondů? Sorry, ale inflace produkovaná
minulým vedením ČNB tyto úspory znehodnotila, nehledě k tomu, že
vám ty úspory zdaníme sedmdesáti procenty, aby bylo na důchody
pro ty, kteří si nespořili. Jak by k tomu ti chudáci přišli, že.?“

Zároveň bych chtěl úplně přestat platit sociální pojištění, protože si
myslím, že v mém oboru je riziko nezaměstnanosti relativně malé.
Platit si toto pojištění má smysl přeci pouze pro ty, kteří mají
reálný důvod se nezaměstnanosti obávat, ne? Kdyby mi patřila
Petřínská rozhledna, asi bych si ji také nepojišťoval proti povodni…
Anebo bych se možná i proti nezaměstnanosti pojistil, ale rád bych si
sjednal individuální podmínky v nějaké komerční pojišťovně, protože
mám pocit, že rozumnější (pro obě strany) je odvíjet výši pojistného
od míry rizika a ne od výše příjmů.

Také bych se rád zdravotně pojistil u nějaké komerční pojišťovny,
opět podle míry mé zdravotní rizikovosti (sportuji, nekouřím,
nepiji, nedýchám uhelný prach v dole, nebrousím sklo, nepracuji s
trhavinami) a ne podle výše mého příjmu.

Také bych někde rád podepsal papír, že na smrt mé matky přísahám,
že v životě nepoužiji služeb Českých drah, aby mi mohla být

refundována část daní, která do ČD teče.

Také si myslím, že už stát za mé základní a střední vzdělání dostal
ode mne daní dost. Zas tak dobré ty školy nebyly! Vysokou školu
svých dětí platím sám, takže na školství bych již platit rád přestal.
Nepřijde mi zrovna moc rozumné ani spravedlivé platit školu dětem
sám a ještě ji platit někomu jinému, jenom proto, že se u nás stát
neobtěžoval zřídit studijní obor, který zrovna moje děti potřebují
studovat.
Na druhou stranu stát umožnil obrovské skupině lidí vystudovat
střední i vysoké školy a absolventi těchto škol ve vystudovaném oboru
vůbec nenastoupili. Často zastávají pozice ve funkcích, kdy je jejich
vzdělání nadhodnocené anebo zcela mimo obor.

Také by mne zajímalo, jak se vyreklamovat z pravomoci Ministerstva
pro místní rozvoj. Přijde mi totiž poněkud nespravedlivé, že
sousední státní činžák, kde žijí vyvolení v údajně "sociálních
bytech", za poloviční náklady, než jaké platíme my přes ulici v
družstevním domě, je nákladně rekonstruován také z mých daní.
Když si budeme chtít opravit náš družstevní dům, budeme
si to muset zaplatit ze svého, ale ty daně, které platíme i na
rekonstrukci sousedního státního domu, nám už nikdo nevrátí.
Přitom v tom státním domě zcela jistě nebydlí sociálně potřební
občané, nejhorší auto, co před ním parkuje je Octavia.

Také bych se chtěl zeptat, kde se na naší radnici odhlásit od služeb
městské policie. Ona totiž naši čtvrť navštíví jen občas a to výhradně
z důvodu montáže botiček na auta, která opět díky městskému
rozhodnutí nemají kde jinde parkovat.

Bohužel již tato městská policie nijak nebrání pravidelnému
vykrádáni aut či sklepů, vandalismu a rušení nočního klidu.
Když jsem na toto městské policisty upozornil, doporučili mi, abychom
si zřídili "domobranu" po vzoru některých sídlišť v jiných městech,
nebo abychom si najali hlídače (ta drzost!).

To druhé bych velice rád udělal - spočetl jsem si, že kdyby se náš blok
pěti domů složil na nočního hlídače, vyšlo by to na cca 200,-Kč na
jednu domácnost.
Věřím, že do té doby by krádeže ustaly. Jen nevím, jak odhlásit a
neplatit služby městské policie, kterou bychom pak nepotřebovali.

Zároveň již dlouho zjišťuji, kde je možné se odhlásit od služeb
Policie ČR, která se mi již delší dobu jeví jako zcela zbytečná.
Podle informací z internetu, tisku a všech televizí usuzuji, že 30% všech
vyšetřovaných případů souvisí s případy, které zavinili a nebo
spoluspáchali přímo policisté, dalších 30% zavinili naši politici, rodinní
příslušníci politiků a přátelé našich politiků (zde policisté nic
nevyšetřují a pokud náhodou i vyšetří, tak ve finále odloží) a dalších
40 % trestních činů spáchali recidivisté a barevné menšiny.

Pokud z této skupiny je náhodou něco vyšetřeno, u soudu jsou
recidivisté potrestáni jen minimálními tresty (nelze je zavřít, protože
věznice již nyní jsou přeplněné) a Rómové jsou většinou propuštěni
bez trestu.

Proto bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že prý žijeme ve
svobodném státě, na jaký úřad mám zajít, abych si mohl zaškrtat,
které služby od státu chci a které ne. Je přeci nesmysl platit něco, co
nepoptávám, ne?

Myslím, že bych s chutí odhlásil i služby Statistického úřadu,
Výzkumného ústavu pedagogického, Školských úřadů, Ústavu
státu a práva, Úřadu pro státní informační systém, Energetického
regulačního úřadu, Telekomunikačního úřadu, Národního
bezpečnostního úřadu, Grantové agentury, Úřadu pro ochranu
osobních údajů, 73 Úřadů pro zastupování státu ve věcech
majetkových a několika desítek dalších.

Také by bylo dobré, kdyby bylo možné nějak určit cenu jednotlivých
služeb, které nám stát poskytuje.

Když si totiž jdu koupit housku za 5,-Kč, jasně tím demonstruji, že
ta houska pro mne má větší cenu, než mých 5,-Kč, resp. Že houska
je pro mne to nejlepší, co si za těch 5,-Kč mohu koupit. Také koupí
té konkrétní housky demonstruji, že právě tato houska od tohoto
konkrétního pekaře je to, co preferuji. Každý den tak vlastně svými
peněženkami hlasujeme, co je pro nás důležitější a vhodnější.

Se státními službami to tak není. Neznáme jejich cenu.
Nevíme, zdali by je konkurence nenabídla levněji a kvalitněji.
A hlavně nemáme možnost se rozhodnout, zdali o ty služby za daných
podmínek stojíme.

Povinnosti platit na státní školství nás to nezbaví. Obdobně musím
platit za možnost příjmu ČTV a ČRo, i když je vůbec nesleduji, ze svých
daní přispívám na Telekomunikační úřad, který podporuje navyšování
cen Telefonicou O2, nebo si platím např. Energetický regulační úřad,
který odsouhlasil další zdražování elektrického proudu, tak že ČEZ
má zcela astronomické zisky, tak že raději nakupuje elektrárny v
Rumunsku či Bulharsku, tak aby nemusel zlevnit elektrický proud v
Česku.

A tak je to se všemi státními službami - buď si jejich poskytování
stát monopolizuje úplně, takže vůbec nemáme volbu, nebo na výběr
máme, ale přesto pak musíme platit i tu státní službu, kterou jsme ale
nahradili placenou službou od konkurence.

Například nechápu, proč v každém bývalém okresním městě musí být
OSSZ, VZP a další zdravotní pojišťovny se svým aparátem pro výběr a
kontrolu pojistného, když se výpočet pro odvod pojistného provádí u
zaměstnavatele ze stejného mzdového základu. Vybrané peníze jsou
z příjmových účtů (OSSZ a ZP) stejně převedeny do jednoho měšce,
ze kterého se provádějí následné výplaty do sociálních a zdravotních
položek.

Dále bych chtěl být seznámen s cikánem, kterého živím ze svých daní
a dalších plateb.

Zcela zločinecký se mi zdá systém, kdy si musíme vydržovat armádu
půl milionu nepracujících cikánů, cikánek a jejich dětí, když naopak v
ČR musíme zaměstnávat legálně, pololegálně a na černo, více než 400
tisíc cizinců.
Vydržování cikánů nás stojí při velice zjednodušeném výpočtu
minimálně 20 miliard ročně.

Bylo by dobré, kdyby antimonopolní úřad přinutil stát vzdát se svých
monopolů na sociální pojištění, na emisi peněz, na rozhodování sporů,
na zajišťování pořádku, atd.)

Také by ten antimonopolní úřad měl postihnout sám sebe za
monopolizaci práva na rozhodování antimonopolních kauz. Problém
asi bude v tom, že instituce, které by nás měly i před státem chránit
(od Antimonopolního úřadu až po Ústavní soud) jsou vlastně jeho
součástí.
A tak bych byl rád, kdybyste mi poradili, jak mám zajistit svoji
svobodu, jak přestat být nevolníkem, jak platit pouze za to, co
poptávám, jak sám rozhodovat o svém životě a majetku.

Děkuji, s úctou Váš Občan + dalších 2 257 003 souhlasících*.

Dopis státu… připočítej se (přepiš číslo) a pošli dál
(chceš-li)

* že by nás bylo tolik? No, kurník šopa, to by se to snad už jednou
mělo u těch voleb nějak projevit, ne?

No comments: