Sunday, March 3, 2013

Co je to globalizace ?

 Oxfordský profesor N. Fergusson říká: "Musíme to nazvat pravým jménem.
 Politická globalizace je galantní slovo pro imperialismus, pro vnucování našich hodnot a institucí jiným".

 Převedeno od slov do života, má to podobu Iráku, Lybie, Egypta, Sýrie
a snahy pokračovat dále na Írán a vypořádat se  i s dalšími neposlušnými zeměmi.

 
Filosof Zizek  o  globalizaci  rika.
Na našem jídelníčku se objevuje kakao z Ghany, čaj z Indie, pečivo z ukrajinské pšenice, hamburgry z
argen­tinského hovězího a ananasy z Filipín. Oděv, který nosí­me, nástroje,
které používáme v práci, hudba , kterou po­sloucháme – to vše vzniklo tisíce
kilometrů daleko od bu­doucího uživatele a často za participace obrovského
množství lidí žijících ve všech možných koutech světa.
Tato globalizace skýtají­cí úžasné možnosti v rozšíření nabídky prostředků uspokojujících lidské potřeby a
nejrůznějších inspirač­ních zdrojů jde však ruku v ruce s brutálním vykořisťováním pracují­cích, s plundrováním neobnovitelných zdrojů, s ničením biodiverzity, s vysáváním kapitálu ze zemi třetího světa, s válkami za demokracii (čti: ropu), s puči a ,,kontrapuči" řízenými světovými elitami.
Za vznikem světo­vé ekonomiky stojí obří nadnárodní koncerny a pro ně pracující
instituce národních států, které všude vytváře­jí prostředí vhodné pro investice kapi­tálu a ždímání zisků. Všechny tyto je­vy, které vytvářejí fasádu dnešní glo­balizace, nejsou v podstatě nikterak nové. Jejich analýzou se zabývá au­tentická teorie imperialismu vytvoře­ná již počátkem 20.století. Imperialismem se dnes obvykle ro­zumí popis agresivního chování něja­kého státu, národa, kultury a případně i jednotlivce.

Jakou to  ma podobu?
O tom  otevřeněji  na několika ukázkách níže.

 Jak interpretovat přiznání paní H. Clintonové na TV Fox o přímé souvislosti mezi vládou USA a vytvořením Al-Kajdy!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dqn0bm4E9yw

Jak rozumět prohlášení pana generála Wesleyho Clarka o existenci jistého plánu vlády USA ovlivňovat sedm zemí na Blízkém východě během pěti let od 2008 do 2012!
http://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw&feature=player_embedded

Jak chápat prohlášení paní M. Albrightové o sankcích podporovaných vládou USA, které, podle New York Times, ohrozily život 576 000 dětí v Iráku?
http://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html

Jak rozumět slova bývalého prezidenta G. W. Bush, že
 “USA se ekonomicky rozrostli díky různým válkám”, jak sděluje bývalý argentinský prezident Nestor Kirchner v dokumentárním filmu Olivera Stonea, Al sur de la Frontera / South of the border, představený na 66. Benátském filmovém festivalu v září 2009

Čím je Venezuela a Chaves globálnímu TRHu a USA nebezpečný? Poněkud delší ale zajímavé i tím že takto  ukázaná  Venezuela je jiná než ta jak ji demonisuji massmedia,?
Zde  z dokumentárního  filmu Olivera Stonea, Al sur de la Frontera / South of the border, představený na 66. Benátském filmovém festivalu v září 2009
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6vBlV5TUI64#!

==========================================
Detailněji  o  globalizaci čtěte  v članku:
Otakar Turek

Globalizace - stará a nová