Thursday, June 24, 2021

Jak je to s Covidem v ČR doopravdy ?

 Zachraňují  se lidé především senioři  nebo se nuceným očkováním likvidují ?
Jako v  Domově důchodců  NA KAMENCI
jak říká


PS
Vypadá to  na nějaký Ostravsky předvolební  boj  poslance Volného neboť 
dodatečně přišla informace že:

V lednu vyvracel zprávy o masivním vymírání 69 důchodců po očkování ostravský Domov Sluníčko.
V květnu totéž dělal Domov Kamenec:
„Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, se důrazně ohrazuje proti šíření nepravdivých zpráv zveřejněných na FACEBOOKOVÉM PROFILU Toma Zemana a v této souvislosti sděluje následující:
Očkování v domově proběhlo u 153 uživatelů z celkového počtu 197 uživatelů. OČKOVÁNÍ BYLO DOBROVOLNÉ a tomu předcházelo podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlas s očkováním, když přílohou tohoto dokumentu je souhlas očkovaného s podáním vakcíny MODERNA proti onemocnění Covid-19 a souhlas, že se očkovaný seznámil s cílem očkování, kontraindikacemi a případnými nežádoucími účinky po podání očkovací látky.
V souvislosti s provedeným očkováním neevidujeme žádné úmrtí uživatele,
Z rozdílového počtu mezi 197 uživateli a očkovanými 153 uživateli vyplývá, že v zařízení existuje skupina neočkovaných uživatelů, kteří očkování odmítli, ze zdravotních důvodů nebylo lékařem doporučeno očkování nebo jde o uživatele, kteří mají o očkování zájem, ale z důvodu současného nedostatku vakcíny v našem zařízení jsou odkázáni na očkovací centrum.
Skupina neočkovaných není proti skupině očkovaných znevýhodněna.
Všichni uživatelé mají možnost opouštět volně zařízení kdykoliv, nejen na zahradu.“

Tuesday, June 15, 2021

Co je skutečným záměrem očkování?

 Skutečným záměrem očkování je omezení svobody člověka !

Nebo je to jen pomluva vládních opatření?
Vždyť vlády celého světa dělají jen to nejlepší pro lid a ve jménu 
lidu!

MVDr Staněk