Tuesday, June 15, 2021

Co je skutečným záměrem očkování?

 Skutečným záměrem očkování je omezení svobody člověka !

Nebo je to jen pomluva vládních opatření?
Vždyť vlády celého světa dělají jen to nejlepší pro lid a ve jménu 
lidu!

MVDr Staněk
No comments: