Tuesday, October 30, 2018

Co skrývá multikulturalismus

(prednáška prof. Jana Kellera )


1-Pokud prijmeme na náš pracovní trh vysoce kvalifikované pristehovalce, vezmeme z chudších zemí to nejlepší, co mají a pomery v techto zemích se dále zhorší. Výsledkem bude o to vydatnejší proud nekvalifikovaných migrantu, prchajících z techto zemí.

2-Zástupci tohoto nového multikulturalismu chtejí sdílet služby svých sociálních státu s masou uprchlíku, kterí se na jeho financování - nikoli vlastní vinou - nemohli, nemohou a ješte dlouho nebudou moci podílet.

3-Tato nová politika multikulturalismu, která zduraznuje prínosy kulturní rozmanitosti pro spolecnost a stát, je príkladem vykoristování ostatních na základe vyfantazírované ctnosti.
 Ti, kdo i pres hezké reci o multikulturalite už stacili zjistit, že se nedeje nic, co by zlepšilo jejich postavení, nyní zjištují, že jejich budoucnost je ...........

Prof.Jan Keller

Monday, October 8, 2018

Odpor v Německu narůstá!


Ne každý Němec jde jako ovce na porážku.
Zde otevřený dopis  od Silvana Heißenberg  pro Angelu Merkel který massmedia nezveřejní.

Překlad z originalu  niže:

Včera byla Silvana Heißenberg, díky zákonu Heiko Maase, který vstoupil v platnost od včerejška,
blokována na Facebooku. Dala pěknou poštu na facebookovou stránku o Angele Merkel.
Silvana Heißenberg je německá herečka.
Tak to pomalu vře v Německu.
 Zde je ten nádherně napsaný článek od Silvany na FB-stránce o Angele Merkel:

"Jste nejopovrženíhodnější a nejkriminálnější spolková kancléřka, kterou německý lid musel kdy
strpět.
Importovala jste německému lidu záměrně a protizákonně teror, válku, chudobu a smrt
prostřednictvím ilegálních azylových parazitů, statisíců žoldnéřů, IS teroristů a dalších těžkých
zločinců do naší země.
Podle ústavy čl. 16 a) nemá v Německu NIKDO právo na azyl, který přicestoval ze třetích bezpečných zemí, proto se nalézají VŠICHNI VAŠI hosté ILEGÁLNĚ v Německu.
Schengenská a Dublinská dohoda byly také protiprávně a záměrně zrušeny.
Přísaháte ve Vaší úřední přísaze m. j. zdržet se "škod německému lidu", denně činíte přesný protiklad.
NEMÁTE pověření starat se o potřeby "všech občanů", nýbrž jedině sama o vůli NĚMECKÉHO LIDU, jen to byl Váš úkol; Vy nejste nic jiného než zaměstnancem NĚMECKÉHO LIDU, neboť všechna moc pochází z lidu a NE od Vás.
Nestarala jste se o ŽÁDNÉ NĚMECKÉ POTŘEBY.
Štvala a štěpila jste celý národ vědomě proti sobě a zničila jste celé rodiny.
Nám Němcům by se mělo dařit jako nikdy jindy?
Veřejné instituce musí být kvůli VAŠIM ILEGÁLNÍM HOSTŮM nyní masivně zabezpečeny, oploceny a střeženy policisty se samopaly.
Nyní jsou ochranná pásma pro ženy, které hledají ochranu před hledajícími ochranu, aby se nadále
prostřednictvím VAŠICH NEZADRŽENÝCH HOSTŮ nestávaly oběťmi sexuálních přepadení.
Denně se dopouštějí VAŠI HOSTÉ násilných zločinů.
Chudoba německých starců a dětí je vysoká jako nikdy jindy. Skoro 1 milion Němců žije na ulici.
Pomáhat těmto lidem byl VÁŠ ÚKOL a ne zaplavit celou Evropu invazory, kterým je kultura cizí, a tyto zaopatřovat NAŠIMI těžce nahospodařenými daňovými miliardami.
Vy žádáte respekt?
VAŠI PŘEVÁŽNĚ kriminální invazoři, kteří v Německu znásilňují a vraždí, jsou ještě bráni do ochrany jako oběti "pravičácké štvanice".
Když chcete respekt a měla byste mít svědomí, zodpovídala byste se sama z Vašich trestných činů
před soudem.
Pokud by justice konečně nevyslovila právo, převezme to lid, neboť všechna moc pochází pouze z
lidu, a německý národ je VÁŠ šéf! Vy nejste nikdo.
Ještě žádný spolkovy kancléř Německa nezpůsobil německému národu pokaždé s plným úmyslem tolik škod a utrpení a nebyl tak nenáviděný jako Vy, co jste při každé volební kampani zřetelně cítila.
Já si přeji pro rok 2018 jen jedno, abyste Vy a celý Váš okruh lidí kvůli Vašemu veškerému porušování zákonů byla postavena před řádný soud a putovala jste nejméně na doživotí do vězení.
Taková velezrada na národu, kterému vládnete, ještě nikdy v dějinách  Německa  nebyla.
Ti zaplacení, pokrytečtí komentátoři, kteří Vám ještě lížou konečník, kteří nejsou schopni samostatně
a jasně myslet, si mohou ušetřit každé pochlebování Vám, neboť takové osoby nebere žádný rozumný člověk vážně.
Co nejhlouběji Vámi opovrhuji a přeji Vám Váš spravedlivý trest."
Co nejopovržlivěji kvůli Vaší Stasikompanii nyní BÝVALÁ herečka 
Silvana Heißenberg


překlad je z originalu:


Gestern wurde Silvana Heißenberg, dank des Gesetzes von Heiko Maas, welches seit gestern in Kraft

getreten ist, von Facebook gesperrt. Sie hatte eine schöne Post auf die Facebook Seite von Angela
Merkel gesetzt.
Silvana Heißenberg ist eine deutsche Schauspielerin.
So langsam brodelt es in Deutschland.
Hier der wunderbar geschriebene Artikel von Silvana auf der FB-Seite von Angela Merkel:
"Sie sind die verachtenswerteste und kriminellste Bundeskanzlerin, die das Deutsche Volk je erdulden musste.
Sie haben dem Deutschen Volk vorsätzlich und gesetzwidrig Terror, Krieg, Armut und den Tod durch
illegale Asylschmarotzer, hunderttausende Söldner, IS Terroristen und weitere Schwerverbrecher in
unser Land importiert.
Laut Grundgesetz Art. 16 a hat in Deutschland KEINER das Recht auf Asyl, der aus sicheren
Drittstaaten einreist, somit befinden sich ALLE IHRE Gäste ILLEGAL in Deutschland.
Die Schengen - und Dublin Abkommen wurden ebenfalls rechtswidrig und vorsätzlich außer Kraft
gesetzt.
Sie schwören in Ihrem Amtseid u. a. "Schaden vom Deutschen Volk" fernzuhalten, das genaue
Gegenteil machen Sie täglich.
Sie haben NICHT den Auftrag sich um die Bedürfnisse "aller Bürger" zu kümmern, sondern einzig und alleine um das Wohl des DEUTSCHEN VOLKES, nur das war Ihre Aufgabe; Sie sind nichts anderes als eine Angestellte des DEUTSCHEN VOLKES, denn alle Macht geht vom Volk aus und NICHT von Ihnen.
Um KEINE Deutschen Bedürfnisse haben Sie sich gekümmert.
Sie haben die ganze Nation bewusst gegeneinander aufgehetzt, gespalten und ganze Familien
zerstört.
Uns Deutsche gehe es so gut wie nie?
Öffentliche Veranstaltungen müssen wegen IHRER ILLEGALEN GÄSTE nun massiv gesichert,
eingezäunt und durch Polizisten mit Maschinengewehren gesichert werden.
Nun gibt es Schutzzonen für Frauen, die Schutz suchen vor Schutzsuchenden, damit sie durch IHRE
ENTHEMMTEN GÄSTE nicht weiterhin Opfer von sexuellen Übergriffen werden.
Täglich begehen IHRE GÄSTE Gewaltverbrechen.
Die Altersarmut und Kinderarmut der Deutschen ist so hoch wie nie. Fast 1 Mio. Deutsche leben auf
der Straße. Diesen Menschen zu helfen war IHRE AUFGABE und nicht ganz Europa mit
kulturfremden Invasoren zu fluten und diese mit UNSEREN hart erwirtschafteten Steuermilliarden zu
versorgen.
Sie verlangen Respekt?
IHRE mehrheitlich kriminellen Invasoren, die in Deutschland vergewaltigen und morden werden noch als Opfer "rechter Hetze" in Schutz genommen.
Wenn Sie Respekt wollen und ein Gewissen besäßen, würden Sie sich selbst für Ihre Straftaten vor
Gericht verantworten.
Sollte die Justiz nicht endlich Recht sprechen, wird es das Volk übernehmen, denn alle Macht geht
ausschließlich vom Volk aus, und das Deutsche Volk ist IHR Chef! Sie sind ein Niemand.
Noch kein Bundeskanzler der BRD hat dem Deutschen Volk je mit voller Absicht soviel Schaden und
Leid zugefügt und war so verhasst wie Sie, was Sie ja bei JEDER Wahlkampfveranstaltung deutlich
spürten.
Ich wünsche mir nur eines für 2018, dass Sie und Ihre gesamte Entourage wegen Ihrer ganzen
Gesetzesbrüche vor ein ordentliches Gericht gestellt werden und mindestens lebenslang ins
Gefängnis wandern.
So einen Hochverrat am zu regierenden Volk hat es in der Geschichte der BRD noch nie gegeben.
Die bezahlten, heuchlerischen Kommentatoren, die Ihnen noch den Enddarm lecken, die nicht fähig
sind eigenständig und klar zu denken, können sich jegliche Lobhudelei auf Sie sparen, denn solche
Personen nimmt kein vernünftiger Mensch ernst.
Ich verachte Sie zutiefst und wünsche Ihnen Ihre gerechte Strafe."

Hochverachtungsvoll, die durch Ihre Stasikompanie, nun EHEMALIGE
Schauspielerin
Silvana Heißenberg

Friday, September 28, 2018

Mail z České kotliny.

Do našeho jazyka proniká tolik nových slov,
že není  divu  že si senioři stále méně rozumí s juniory.

Nová čeština?
Zcela rutinně googlujeme, skypujeme, mailujeme, surfujeme po netu,
uploadujeme a stahujeme aplikace, remastrujeme, esemeskujeme,
chatujeme a blogujeme. Nemít písíčko nebo mobil může jen naprostý
debil, bez tabletu a facebooku jste outsider, kdo neví co je instagram
nebo twitter, jako by ani nebyl, stejně jako ten, kdo neumí stáhnout fotky
z rajčete. Kolik účtů na sociálních sítích dnes máš, tolikrát jsi člověkem.
Anebo kolik statusů denně na svůj profil umístíš...dřív byl důležitý hlavně
politický profil, dnes je hlavním životním cílem a největším challengem
lidí udělat si při každém prdu selfie, best of pak vyvěsit na zeď, a získat
co nejvíce lajků a smajlíků od svých followerů. Kdo není online a neumí
jezdit na in-line bruslích je nula, stejně jako ten, kdo nemá vlastní
webovou stránku, permici do fitka, nějakou tu kérku nebo piercing. To je
snad horší než být trash-youtoober, houmlesák, anorektik, feťák, stalker
nebo bulimik.
Anebo když někdo termíny hardware a software zamění za hardporno a
softporno. I když občas to dnes splývá, protože to, co se dnes vidí v
reklamních spotech a písničkových videoklipech, by bylo ještě nedávno
považováno za porno...
Kapsy máme plné sim karet, v hlavě zase piny od debetních a kreditních
karet, protože platit cash je out. Jiný level je bezkontaktní platba či
internetové bankovnictví. Současný slovní maglajs se netýká jen
technologií, i v oblastech běžného života děláme věci, které kdybych
vyprávěla svému dvacetiletému já, vůbec bych nechápala o co go. Dnes
například nepřikládáme léčivé náplasti, ale tejpujeme (tape-páska),
nekupujeme oblečení, ale outfity, nedbáme na vzhled ale na look nebo
image, nechodíme do obchodů, ale shoppů, shopping center, outlejů,
second-handů, hypermarketů, megastorů, oblíbený je také teleshopping
a E-shoppy I-shoppy. Hlavně nekoupit fake, ale jen original. To je must.

Nechodíme na kurzy nebo školení, ale na workshopy, nejsme pracanti
ale workholici, nejsme vyčerpaní, ale máme syndrom burn-out, nejsme
váhavci, ale trpíme prokrastinací, umělci nemají dílny nebo výstavní
ateliéry ale show-roomy. Jediní kdo je nepotřebuje, jsou sprejeři,
streetartisti a outdooroví performeři, ti mají showroom všude openair. V
televizi nás nebaví zpěváci a herci, ale showmani, megastar a celebrity z
oblasti showbyznisu, sledujeme sitkomy, one-man show, stand-up-
comedy, reality show. Remaky jsou v žebříčcích sledovanosti number
one.
Papapláše nahradili vipálci, o naše vlasy a zevnějšek se nestará
kadeřník a kosmetička ale stylista a vizážista, popřípadě vlasoví
mágové, kteří jediní vědí, co je IN. Pokud je neposlechnete, jste zcela
OUT. Pleťová voda je taky out, lepší je micellární lotion, místo natírání
kůže tělovým mlékem aplikujeme bodymilk. Klasické salóny krásy, kde
jste se mohli nechat vylepšit, nahradila beauty-centra, kde vás nevylepší,
ale zcela předělají. Hitem je permanentní make-up, lifting, botox,
ultrazvukové liposukce a galvanické žehličky na pleť, detox je
spolehlivým evergreenem. Top jsou mezzonitě.
Mění se i profesní složení společnosti - dříve neznámí ajťáci nebo
hackeři jsou dnes velmi početnou skupinou, stejně jako exekutoři či
podomní obchodníci, zvaní šmejdi, kteří vás svými předraženými faky
zcela vyfuckují.
Klasického holiče nepotkáte-výše zmínění vlasoví mágové a stylisté je
zcela převálcovali, maskéry nahradili make-up artisté. Podnikatel byl po
revoluci velmi prestižní povolání, dnes je to spíše nadávka. Poslíčky
nahradili kurýři, popeláře zas technici v nakládání s odpadem, šlapky
nahradily call girls. V této souvislosti se dnes používá i výraz sociální
pracovnice, což mi vůči skutečným sociálním pracovnicím připadá dost
nespravedlivé.
Ale je to vtipné.
Novinkou jsou třeba kreativci, ožívají téměř vyhynulé vědmy a kartářky,
oblíbení jsou koučové a lektoři čehokoliv. Sekretářky se změnily v
asistentky, ředitelé v manažery, vedoucí v lídry, hudební skupiny mají
své frontmeny, kteří se stávají pro teenagery novodobými bohy. Nebo
spíš ikonami a idoly.

Nedávno jsme všichni vyhazovali VHS kazety abychom je nahradili
cédéčky a ty posléze dývídýčky... no a teď už jen stahujeme, legálně či
ilegálně, takže tu máme další současnou profesi - novodobé piráty...
Když kouříme tak cigarety light, colu pijem taky light, dámské vložky
máme dokonce ultra light. Ultralighty jsou také letadélka, tak pozor aby
se to nepletlo, protože dnes i menstruační vložky mají křidélka. Takže
čarodějnice už nepotřebují létat na koštěti... mimochodem nedávno v
jedné oblíbené talkshow nějaká dáma tvrdila, že má na čarodějnictví
živnostenský list.
Než klasické manželství žijeme radši singl, většina matek otci svého
dítěte neříká manžel, ale přítel, populární je také registrované
partnerství. Žádný neverending love story, na to není čas. Existence bez
handsfree je vyloučená, na hambáč a kapučíno chodíme do mekáčů,
rosticerií, pizzerií a pubů, hlavně aby tam byla wi-fi free zone a non
smoker area. Neodpočíváme, ale relaxujeme, letenky nezamlouváme,
ale bookujeme, nejlépe u low cost společností. Dovolenou kupujeme last
moment nebo first minut a zásadně all inclusive, neradíme se, ale
konzultujeme, nejčastěji s tetičkou wikipedií nebo strýcem googlem,
nemáme znalosti a dovednosti, ale know-how (v době
nezaměstnanosti je nám ale i to best know-how zcela na hov..).
Hlavní je mít správný životní feeling a self-couching, neztratit self-
control a mít všechno vytuněný, vymazlený, vychytaný a právnicky
ošetřený.
Na drink chodíme nejradši v době happy hours, abychom ušetřili money,
místo inteligentní konverzace se spolusedícími pak čumíme na displeje
inteligentních phonů, a pokud už dojde na výměnu informací, tak
maximálně o tom, jaké je zde heslo na wifinu, jakou apku kdo má, jakou
platformu a nejnovějšího androida, vyčejndžujeme si flashky nebo USB,
posíláme multimediální zprávy. Místo večírků pořádáme party, kde
posloucháme popík, haus, oldies či elektro, dýdžejové naše uši zásobují
různými remaky. Do sebe pak na rautech ládujeme finger food, bagety
sendviče, tacos, burritos, hotdogy, churritos, burgery, popcorn,
cheescaky, pannacottu. Obsluha bývá nahoře bez, nebo místo oblečení
mají slečny na těle body-painting.
Jsme přece světoví. :-)

Tuesday, August 21, 2018

Pražské jaro ! Tancovalo jedno léto Internetový spoluveterán zavzpomínal po 50 letech.


Tancovalo jedno léto  Pražské jaro


Osmého srpna 1968 jsem se ženil. Třináctý den po té nešťastné události přišli. Tedy samozřejmě přijeli a přiletěli. Osudovou noc jsme s mojí fungl novou ženou byli v Praze, v bytě jejích rodičů (ti byli v Krkonoších na rekreaci ROH, ano, takové bolševické zvrhlosti se tenkrát stávaly), a dvacátého pátého jsme měli jet na svatební cestu do Bulharska.
Byt byl v Ovenecké ulici na Letné, kousek od Veletržní a Belkrédky (dnes Horákové), a tudíž i ministerstva vnitra. Byl teplý letní večer a pak i noc, měli jsme otevřené okno, protože tehdejší Praha připomínala po deváté večer vesnici: sem tam přejelo auto, sem tam tramvaj a jinak byl klid.
Ulehli jsme někdy po desáté, já ale pořád nemohl usnout, protože po jmenovaných třídách začala najednou jezdit šílenou rychlostí auta, šestsettrojky a Volhy. Sem tam i radiovůz ověšený anténami (typ automobilu Tatra 805, se kterým v obytném provedení cestovali před pár tehdejšími lety Hanzelka se Zikmundem po Asii, a hodně se jim to sralo, stěžovali si na „klump k pohledání“).
V té chvíli se to však začalo komplet srát v celé republice, ale to jsem ještě nevěděl.
Okolo půlnoci se přidala nízko letící dopravní letadla, a to se už vzbudila i novomanželka, která jinak chrněla jako pařez a navíc přitom šíleně vrzala zubama. Tohle mi před svatbou neřekli.
V televizi vysílali monitor, rádia zticha. Zrádce Hoffman vypnul vysílače. Teprve okolo třetí ráno jsem na německé stanici zaslechl osudná slova: russische Luftwaffe nad Prahou. Okolo šesté projela první lehká obrněná vozidla z výsadku na Ruzyni a u obchodu s lahůdkami Pramene na dnešní Horákové se utvořila fronta. My jsme se tam dostali až v deset, a to už tam měli jenom krevní tučnice v konzervě.
Škoda jen, že tehdy byla tchyně na té rekreaci, protože ta by se Sověty zatočila, jako zatočila po pěti letech se mnou, když jsme se k ní museli po smrti (hodného) tchána přistěhovat. Vypadala přesně takhle, ta tchyně, jako Marta Gottwaldová na Reisenaurově karikatuře. Marta byla ovšem proti ní slabý čajíček.
Události následující byly mnohokrát popsány a do mrtě komentovány, takže mohu připojit jenom subjektivní dojem,  zkušenosti a prognosticky laděné úvahy. A rozdělím to do několika bloků.
Blok první – proč k invazi došlo: jednoduché normalizační odpovědi říkají, že za to mohou novináři, kteří se utrhli ze řetězu, poražená a na jaře 68 oživlá buržoasie (K231), či tzv. progresivisté v KSČ, kteří se raději koupali v přízni tisku, než aby dělali odpovědnou politiku (viz Poučení). Na vyšší úrovní hledání záminek pak stálo ohrožení komunistické moci v ČSSR a její vytržení z RVHP a Varšavské smlouvy. Kecy. Důvody obsazení ČSSR vojenskou silou jsou podle mě jednoduché až primitivní. Sovětský režim, který se za Brežněva vrátil do myšlenkové klece stalinismu, stejně jako jeho evropské gubernie, vyzdvihoval na funkcionářské posty ve straně a ve společnosti na vedoucí místa lidi s odporným charakterem a velmi pochybnou inteligencí. Hajzly, bezpáteřní a zákeřné zmetky, kteří byli schopni pouze deklamovat dogmata hloupého, zločinného a nepřitažlivého režimu, Pitomce, kteří na svých židlích byli doslova přilepeni a nepustili výš nikoho, kdo by je v jejich pozici mohl ohrozit, protože nebyli schopni obstát v konkurenci s inteligentnějšími politiky. Logickým důsledkem zmrazení situace pak bylo stárnutí i hloupnutí vedoucích funkcionářů, které pak vyvrcholilo gerontokracií v osmdesátých letech. A teď si uvědomme, že v Československu se v roce 1968 začalo dostávat k moci reformní hnutí, které sice stálo na pozicích socialismu, ale otevřeně říkalo, že změní tuhé centrální plánování na jakýsi hybrid s tržními prvky, postupně zavede konkurenci (socialistických) politických sil a osobností, na vedoucí místa bude vybírat podle schopností, nikoliv podle oddanosti straně, uvolnilo cenzuru tisku a cestování po světě. Tohle byl přímý útok na nejzákladnější zájmy starých komunistických funkcionářů celého tzv. socialistického tábora, museli se cítit existenčně ohroženi. Proto Pražské jaro 1968 nemělo sebemenší šanci uspět a když se Dubček a spol. ani po několikerém varování nevrátili do starého kurzu, následovala invaze. Čistě teoreticky (což je zbytečná spekulace) mohla uspět pouze omezená reforma hospodářského systému, ale nikdy by Sověti nepřipustili svobodné volby, konkurenci politice KSČ (snahy o obnovení sociální demokracie), svobodná média a kritiku totalitního systému, a už vůbec ne SSSR.
Blok druhý – proč se politické prostředí za normalizace dostalo zpátky do kolejí pozdních padesátých let, proč se logicky nevrátilo jenom do let před lednem 68, do celkem přívětivých novotnovských poměrů šedesátých let? Proč? Protože rozhodují lidé se svým špatným charakterem, popsaní v prvním odstavci, kteří se zcela spolehlivě nacpou do funkcí, pokud obecná kritéria výběru požadují pouze močit po větru a držet hubu a krok. (Podobnost s obsazením redaktorských míst v současném mediálním mainstreamu není náhodná.) A ti vnímali šedesátá léta jako přípravu k nástupu „kontrarevoluce“ (čti: ohrožení svých pozic), proto utáhli otěže mnohem víc, než bývalo nutné. Chtěli to mít pojištěné. Zažil jsem ten převrat, bylo to smutné, jak se lámaly charaktery. A když po prověrkách byla vyměněna polovina funkcionářů KSČ a na jejich místa se vrátili tzv. dogmatici, skalní komunisti, kteří v reformované straně byli na odpis. A ti pak na vedoucí místa ve společnosti a bohužel i v ekonomice dosadili svoje myšlenkové souputníky, ale také doposud bezpohlavní šmejdy, kteří vycítili příležitost. V ekonomice jim tenhle postup trochu nevycházel, protože (jak jsem už nedávno psal) prostředí materiální výroby přirozeně vytěsňuje neschopné, ale tak byla alespoň místa ředitelů a kádrováků obsazena zapálenými soudruhy. U náměstků už to bylo s oddaností horší, požadavek na odbornost byl rozhodující, takže se musela tolerovat jistá jejich politická indiferentnost. Katastrofální poměry pak ale zavládly ve společenských, kulturních a nevýrobních organizacích, kde politická uvědomělost byla alfou a omegou. Otázkou však zůstává, proč se tak rychle nechal zlomit lid obecný. Patrně proto, že to má s charakterem nevalné, podobně jako funkcionáři.
Blok třetí – měl takzvaný obrodný proces alespoň čistě teoretickou šanci uspět (za předpokladu, že by Sovětský svaz neintervenoval)? Nepochybně! Klausovské žvásty o tom, že třetí cesta vede do třetího světa se degradovaly samy, zločinnou privatizací s rozkradením většiny státního majetku. Trh nezařídí vše, trh je bez důležitých regulačních prvků ekonomických i sociálních režimem gangsterů a kriminálního finančního a vlastnického póvlu. Džungle. Přičemž odpovědnost za regulaci musí převzít stát, je to jeho hlavní úloha. (O současné bídě státnických osobností a jejich úředníků je zbytečné mluvit, protože jsou ve vleku kapitalistických mocipánů, společnost pak hnije v byrokratickém rozkladu díky neexistující kontrole a nefunkčnosti police, justice a médií.) Režim v neznásilněném Československu by totiž přirozeně konvergoval k oslabené formě sociálně tržního hospodářství západní a severní Evropy šedesátých až osmdesátých let (oslabené proto, že vlastnictví rozhodujících výrobních prostředků by nemohlo být soukromé), tedy doby, kdy i kapitalistický režim pod hrozbou komunismu z východu se choval skutečně sociálně až socialisticky a proto i lidsky. Výsledkem pak byl nejenom růst životní úrovně obyvatelstva, ale i růst ekonomický, když nenažranost kapitalistů byla držena na uzdě strachem z revoluce. Všimněte si, že od roku 1990 blahobyt středních a nižších vrstev obyvatelstva na Západě stagnuje, pokud nepoklesl. Souvislosti jsou jasné, a stejně tak sociálně demokratické a socialistické strany na Západě z tehdejšího rozhodujícího postavení upadly do bezvýznamnosti, trest to za kolaboraci s globálním kapitalismem.
A konečně blok čtvrtý – jestlipak má ještě někdy šanci na existenci systém, který by v sobě spojoval výhody socialistického a kapitalistického režimu, tedy ještě o trochu socialističtější než ten již uvedený sociálně-tržní z šedesátých až osmdesátých let? Nepochybně! Pro splnění tohoto snu však bude nutné splnit jednu důležitou podmínku. Reinkarnovat moji tchyni a postavit ji do čela revolučního procesu.
https://taras2.wordpress.com/2018/08/19/tancovalo-jedno-leto-prazske-jaro/


K jeho vzpomínce  mám jen malo.

Kolona tanků projela městem a zůstaly jen stopy po pásech. Na“Benešaku”ani noha.
 Sešli jsme se tam náhodou jen 3 a znali jsme se. Jeden byl komunista a
stále slyším jak  mu druhý říká: "tak ted si s tím KSČ průkazem můžeš vytřít p*del!" 
O kousek dál  na kopci  za kostelem na opuštěném zapadlém židovském hřbitove stál tank s bílou  čarou uprostřed a kolem seděla skupina soudruhů vitačů  a bratrsky popíjeli. Monday, August 13, 2018

Něco o pokroku

Rozhovor :

Volající: Dovolal jsem se do Gordonovy pizzerie ?


GOOGLE: Ne pane, toto je Google pizzerie.

Volající: Pak jsem si tedy musel splést číslo, omlouvám se.

GOOGLE: Nikoli pane, Google minulý měsíc koupil Gordonovu pizzerii.

Volající: Dobrá, rád bych si tedy objednal pizzu.

GOOGLE: Chcete vaši obvyklou objednávku ?

Volající: Mou obvyklou ? Vy mně znáte ?

GOOGLE: Dle Vašeho ID data sheetu volajícího jste si za posledních 12 telefonátů objednal extra velkou pizzu, s třemi druhy sýrů, klobásou, chilli papričkami, houbami a masovými koulemi na vysokém těstě.

Volající: OK! To chci…

GOOGLE: Mohu doporučit, abyste si tentokrát objednal pizzu
s riccottou, rukolou, sušenými rajčaty a olivami na tenkém,
bezlepkovém, celozrnném těstě ?

Volající: Cože ? Já nenávidím zeleninu...

GOOGLE: Váš cholesterol je vysoký, pane.

Volající: Jak to kurva víte ?

GOOGLE: No, porovnali jsme Vaše číslo s vašimi zdravotními záznamy.
Máme výsledky vašich krevních testů za posledních 7 let.

Volající: Dobrá, ale já nechci vaši plesnivou zeleninovou pizzu,
léky na vysoký cholesterol už beru.

GOOGLE: Promiňte pane, ale léky neberete pravidelně. Dle naší databáze jste si koupil jen jednou krabičku 30 pilulek na cholesterol v síti "drug RX" před čtyřmi měsíci.

Volající: Kupoval jsem i v jiných lékárnách.

GOOGLE: To se na výpisu Vaší kreditní karty neukazuje.

Volající: Zaplatil jsem hotově.

GOOGLE: Ale dle výpisu Vaší banky jste si nevybíral dostatek hotovosti.

Volající: Mám jiný zdroj příjmu v hotovosti.

GOOGLE: To nesouhlasí s Vaším posledním daňovým přiznáním. Leda byste si je koupil penězi z nepřiznaného příjmu, což je protizákonné.

Volající: CO TO píííp ?!

GOOGLE: Omlouvám se, pane, tyto informace používáme čistě proto, abychom Vám mohli pomoci.

Volající: To stačí! Je mi zle z těch Vašich Googlů, Facebooků, Twitterů, WhatsAppů a všech podobnejch ko.otin. Letim na ostrov, kde není internet, kabelovka, žádnej mobilní signál a nikdo, kdo by mě mohl sledovat, nebo mě špehovat.

GOOGLE: Rozumím pane, ale musíte si napřed vyzvednout nový pas, před 6 týdny Vám  vypršela platnost.


Tuesday, July 17, 2018

V CR se protestuje !

Protesty ?
Koho a proti komu čemu?

Zde  prepis z  jednoho blogu  kde se přesně popisuje současný stav a ty kteří se cítí
v dnešní "prý již nedemokracii" nejvíce ohroženi.

Jak je možné, že hospodářský i společenský masakr, který přinesly všechny pravicové vlády, od Klause přes Topolánka až k Nečasovi, nevyvolal ani setinu odporu v obyvatelstvu, které bylo přitom okrádáno na každém kroku a zacházení pravice s důchodci a pracujícími v opovrhovaných (ale životně důležitých) oborech je  možno směle přirovnat k vivisekci?
Českým pravicovým stranám neschází agresivita, schází jim však politický, ekonomický a manažerský přehled a schopnosti, Uvědomme si, že fungují na zcela primitivních ideologických principech, stejně jako stalinští komunisté. Jejich jediným receptem je privatizace, minimální stát, nízké mzdy pro zaměstnance, nízké daně pro podnikatele a vysoké pro zaměstnance a důchodce (DPH a spotřební daň). A samozřejmě úžasný smysl pro korupci a rozkrádání. V politice pak vlezdoprdelismus k Západu a nenávist k Rusku. Nic jiného z nich nikdy nevypadne.

https://taras2.wordpress.com/2018/07/12/proc-tak-blbnou/

Friday, March 16, 2018

Kolosální demokracie

Jsou někteří pisatelé, kteří na webových stránkách umí přesně popsat atmosféru dnešní doby. 
Zde jeden z nich jehož článek přetiskuji.
Právě takové a podobně články a komentáře vytváří nespokojenost vládních kruhu jak v ČR tak v Evropě a i s platnosti celosvětovou a proto jejich volání po cenzuře a omezení svobody slova!
Svět massmedialnich polopravd a zkreslených informací má oprávněné obavy o svá moci sloužící zpravodajství. 

Kolosální demokracie
V památném roce 1968 popisoval v Literárních listech průběh obrodného procesu v Semilech Ludvík Vaculík, to je známý článek, filozof Ivan Sviták pak líčil tentýž neuspokojivě probíhající proces v jakémsi provinčním městečku, a to těmito slovy: „A kolosální nasranost se jako věž tyčila nad budovou místní radnice.“
Je to už padesát let, a kolosální nasranost se jako velehory tyčí nad tímto státem.
V dnešní době (kterou ti z pravicového milieu, kteří mlaskali a mlaskají, označují za nejlepší v historii české kotliny) přitom demonstrují svou nespokojenost se stavem tohoto státu všechny skupiny občanů: studenti a antikomunisti na náměstích; hrstka echt pravičáckých poslanců ve Vladislavském sále a pak (svůj k svému) U Černého vola; kulturní fronta na Českých lvech; sluníčkáři a pražská kavárna v četných peticích; lékařský stav nevůli nad sedmdesátitisícovými platy odchodem do zahraničí; živnostníci kvůli odporu k placení daní odchodem na pracovní úřady; opozičníci čtením alternativních médií a obdivem k Voloďovi; lid obecný pak zmatenou volbou podivuhodných stran (aby namíchli prvně jmenované) nebo neúčastí ve volbách.
Nasraní jsou zkrátka všichni, v této nejlepší době z nejlepších.
Často se hovoří o tom, že národ je rozpolcen, rozdělen na dvě vzájemně se nenávidící strany. Pokud ale půl roku po volbách je část lidí v ulicích a v podstatě negují jak suverénní rozhodování poslanecké sněmovny (Ondráček), tak i volební výsledky nedávného hlasování a chtějí je změnit, tak v jakém Blbákově se to pohybujeme? Toto není rozpolcení, toto je rozvrat, protože anarchistické počínání pražské kavárny a pravičáků podporují jak média, tak vysoké školy a neziskový sektor. Zvláštní pozici zaujímají pravicové strany, které kvůli své katastrofální a bankrotářské politice v minulosti upadají do bezvýznamnosti a svou účastí na rozvratu státu si chtějí zachránit kůži.
V normálně fungujícím státě by současná rozvracečská činnost, tedy nerespektování výsledků voleb (jak parlamentních, tak i prezidentských) a snaha o jejich násilnou změnu skrze řádění v ulicích, dílo to pražské kavárny, kulturní fronty, Bakalových médií, neziskových organizací, vysokých škol a zhrzené pravice, byla kvalifikována jako vlastizrada, neboť:
Vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, který spáchá ten „občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku, v našem případě pak USA) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv, v našem případě Soros) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), …(atd.), přičemž rozvracení republiky je charakterizováno takto: Rozvracením republiky se míní úmyslné rozvrácení ústavního zřízení, územní celistvosti nebo obranyschopnosti České republiky anebo zničení její samostatnosti, a to účastenstvím na násilných akcích proti ní nebo proti jejím orgánům. Skutková podstata tr. činu je pak dána tím, že účastníci páchají své činy jako součást organizované skupiny.
Takže řešení současné krize je jednoduché: zorganizovat protidemonstraci k akci pražské kavárny, a to na opačném konci Václavského náměstí. Reaktivovaný Zifčák si při nevyhnutelném střetu těchto dvou skupin lehne na chodník a nechá se odvézt v roli mrtvoly, tím bude dán zákonný důvod pro zásah těžkooděnců pod velením Zdeňka Ondráčka. Vyhlášení výjimečného stavu a zatčení osob, které se na vlastizrádné činnosti podílejí je pak už nevyhnutelným pokračováním naznačeného děje. Už se těším na Němcovou v klepetech, tentokrát nikoliv za rohlíky.
Říkáte si: Fantazíruje! Dejme tomu, že je to poněkud přetažené, ale na druhé straně, když to takhle šlo na podzim v roce 1989, proč by to nemohlo jít v obráceném gardu dnes?
Převzato  z blogu:
https://taras2.wordpress.com/2018/03/13/kolosalni-demokracie/

Wednesday, January 17, 2018

Kdo nám vládne ?

Vládne nám TRH !
Vládnou nám banky
Vládne nám MMF
Systém skutečně dokázal úkryt před lidmi svoji pravou tvář !


Jak to  vypadá v praxi?
Kam to vede Mezinárodní Měnový Fond,
kam se to řítí,  aneb proč se to řítí do řiti ?

https://www.youtube.com/watch?v=2JJtMhXlZxM&feature=youtu.be