Saturday, April 20, 2013

Čím a jak TRH Zemi škodí


Co se stane s odpadky co  do vody lidé hodí!
Tento krátký film by měl být shlédnut po celém světě !!!
Drazí přátelé.
Toto je video z ostrova, vzdáleného 2 000 km od dalších břehů. Nikdo tu nežije, pouze ptáci...a přesto...!!!
Nebudete věřit svým očím!!!
Film by měl být k shlédnutí po celém světě, prosím neházejte nic do moře. Neuvěřitelné, jaké to  má  důsledky!!!