Thursday, August 16, 2012

Samet v ČR po 23 letech


Nastolili kapitalismuis 19 století a ještě mají tu drzost to obhajovat. Všemožnými prostředky:-( 23 let demontáže a rozkrádání státu, nesamentoveho bordelu:-( Lidé se stále hlasitěji ozývají vyprovokavani "Cool" přemlouváním dědka s bábou a  nyni  billboardy s rudými hvězdami, srpy, kladivy a textem: „Některý retro není cool.“  jako rádoby antikomunistickou agitkou :-(
Co je v CR cool ?
Dnes tak módní retro vlna návratu k dickensovskému kapitalismu 19. století totiž vážně není cool.
Osekávání lidských a sociálních práv není cool. Omezování dostupnosti zdravotní péče není cool. Nárůst chudoby, zejména v její nejkrutější podobě tzv. pracující chudoby, není cool. Prohlubování třídních a sociálních rozdílů není cool. Rekatolizace a opětovný návrat církve na mocenské pozice, které ztratila nejpozději se vznikem republiky v roce 1918, není cool. Faktické zavádění majetkového censu není cool. Vyřazování občanů z podílu na řízení obce a státu není cool. Zvyšování nepřímých a snižování přímých daní není cool. Privatizace veřejných služeb není cool. Školné není cool. Arogance moci a peněz není cool.
Nic z toho, co činí současná vládní koalice, na čem si tolik zakládá a čím tolik imponuje zamindrákovaným hamounům a hlupákům, není cool.
Cool je svoboda, ovšem nikoliv ta chápaná jako zvůle silnějšího, ale ta chápaná jako odpovědnost a sociálními jistotami podepřená důstojnost sobě rovných občanů. 
Čeho je moc, toho je příliš!
Tribun

Frantisek Ringo Cech

ODS

Sunday, August 12, 2012

Mrs. Clinton :-((Here is the result of your "democratic" revolution you started in Egypt)
Zde je výsledek vaší "demokratické" revoluce kterou jste nastartovali v Egyptě:-(
Stejně jako v Iráku tak i v Egyptě
chaos, násilí, bezvládí a ničení starých památek :-(

Egypt po "revoluci"