Sunday, December 25, 2011

Veselé Vánoce

Veselé Vánoce
a vše nejlepší do Nového roku 2012 :-)

Vanoce s Ladou

Veselé Vánoce

Sunday, November 13, 2011

TRH a spotřeba, jediná kapitalismu potřeba :-(

Trh nás mučí když nás učí
že základem je spotřeba
jen té že je nám potřeba

Pohleďte a přečtěte si na netu
jak ničíme planetu

Že jedna žárovka na život by stačila?
to žádná výroba by nebyla
též že jedno auto na život by stačilo?
Opět výroby by nebylo
i jedna žiletka k holení na život by stačila?
Další výroba by ubyla.
Příliš kvalitních výrobků s dlouhou životnosti
pak práce nebylo by dosti
na výrobu všech těch zbytečnosti
a Trh jež nemá žádné cnosti
jen kšunty lidem dodávat
ne kvalitu prodávat
by přestal byt TRH panem světa
aby po zlořádu světa
konecne bylo navždy veta.

jen spotřeba je potřeba

Friday, October 28, 2011

Amerika se vrací !

Jediná rozumná cesta, vrátit základní výrobu zpět do USA.
To je také cesta k likvidaci nezaměstnanosti a záchraně Evropy!

USA in 21st century

Tuesday, October 25, 2011

Vatikán volá po ekonomickych reformách!

Vatikán na pomoc Wallstreetu?

Cardinal Peter Turkson, head of the Vatican’s Justice and Peace department, said: “The people on Wall Street need to sit down and go through a process of discernment and see whether their role managing the finances of the world is actually serving the interests of humanity and the common good. “We are calling for all these bodies and organisations to sit down and do a little bit of re-thinking.”

Vatikán volá po "Svetovem financnim poradku" a centralni svetove bance!
One-World Financial Order:
Vatican calls for
central world bank
vice:
Reuters

Sunday, October 23, 2011

Ostravsko má nejhorší ovzduší v CR

Britský dokument o MITTAL STEEL, Ostrava s CZ titulky

Ostravsko

Svoboda slova USA 2011

Byla vyhozena za to že řekla svůj názor:
Patricia McAllister
"I think that the Zionist Jews who are running these big banks and our Federal Reserve, which is not run by the federal government, they need to be run out of this country."
Myslím si, že Sionističtí Židé kteří řídí naše velké banky a naše Federální
Reservy financí které nejsou řízený federální vládou, by měli být vyhnání
z této země!

Patricia McAllister

Friday, October 14, 2011

Romové ante portas

(pretisteno se svolenim autora)

K současné lavině protiromských článků na iDnes nemá význam přidělávat další sněhové kuličky. Mě ani nijak netěší, že jsem v článku, napsaném v lednu 2005 ještě pro jedny regionální noviny (k otištění jsem ho ale nedal, z autocenzurních důvodů, na tehdejší dobu byl vůči etniku nesmírně tvrdý a kritický) a vydaném na mém prvním blogu (na Bloguje.cz) někdy v roce 2006 nebo 2007, měl pravdu, chce se mi dodat "jako vždycky", ale to by některým čtenářům praskly kšandy. Jenom Sax respektuje mou jasnozřivost a nazývá mě Prorokem. To P.S. pod článkem je psané právě v době uveřejnění na Bloguje. Tak tedy výňatky z článku, týkající se Romů (bylo to moc dlouhý):

--------------------------------------------------------------------------------

... Zatímco se rozhořčuji nad poměry ve světě, v českých městech i vesnicích začíná klíčit naše vlastní Kosovo. Romská populace se z poválečného takřka nulového počtu rozšířila na odhadovaných tři sta tisíc spoluobčanů. Osm, devět, deset dětí na rodinu. Nikdo to přesně neví, protože se to nesmí statisticky sledovat, tím méně zveřejňovat. Stejně se nesmí (sic!), v demokratické společnosti s garantovanou svobodou slova a práva na informace, sledovat a zveřejňovat kriminalita této etnické skupiny nebo jejich podíl na čerpání sociálních dávek. Zřejmě to budou strašlivá čísla, proto se nesmí. Prakticky každý útok "bílých" na Romy je interpretován jako rasově motivované násilí a dostává se mu publicity. Jak je to tedy v opačném směru, kolik trestných činů ublížení na zdraví, pokusu vraždy a vraždy spáchali Romové? A kolik takových zločinů spáchali sami mezi sebou? Informační embargo staví občana tohoto státu do pozice nesvéprávného blbečka, kterému se něco vůbec nesmí říci, a neznalost se potom stává podhoubím pro růst pověstí a nenávisti.

Agrese dělohou, kterou provozuje tato sociálně nepřizpůsobivá, integraci a asimilaci se programově bránící skupina, skončí zřejmě během deseti či dvaceti let tragicky. Soužití s Romy, s drtivou většinou z nich, se stává, právě kvůli jejich nade všechny rozumné meze rostoucímu počtu a otřesnému životnímu stylu, nesnesitelnou záležitostí, ohrožují své okolí v míře, která překročila hranice, jež je možno ještě tolerovat. Přitom vyživovací povinnost k této skupině se stále zvětšuje a začíná už likvidovat sociální stabilitu státu. Pokud bude politická moc i nadále strkat hlavu do písku, zcela jistě se příležitosti chopí nějaký český Hitler. A dostane se mu většinové podpory obyvatelstva, které se oprávněně cítí být Romy ohroženo.

Omezení neúnosné romské natality by mohlo proběhnout kulturně, škrtnutím sociálních přídavků na čtvrté a každé další dítě. (Dnes už bych napsal "třetí".) Měj si děti, nikdo ti v tom nebrání, ale je to tvoje hobby, tvůj koníček, a ten ti společnost financovat nebude. A ruku v ruce s tím musí jít podpora romského vzdělávání, dohled a péče o rodiny, zejména o děti a mládež, zadarmo to nebude. Omezení porodnosti se musí stát obecně přijatelným, legálním řešením, které by měli za své přijmout i Romové, ve svém vlastním zájmu. Ale zároveň je jim třeba nabídnout státem garantovaný program zaměstnanosti, který by budoucím menším rodinám nahradil příjmy, jež dnes získávají ze sociálních dávek. Nejtěžším a nejrozporuplnějším zásahem by pak asi bylo odebrání dětí těm rodinám, které i podle dnešních kritérií neplní svou funkci, dávají dětem zhoubný příklad tím, že se intenzivně věnují drobné i větší kriminalitě, prostituci, konzumování alkoholu a drog, neposílají je do školy, nechávají jejich výchovu na starost ulici. Jmenuje se to ohrožování mravní výchovy mládeže a je to nejčastěji tolerovaný trestný čin. A zároveň bude nutné zajistit pro tyto děti náhradní rodiny a ty podporovat, materiálně i morálně, v jejich nelehkém úkolu: z narušených dětí se pokusit vychovat dobré lidi.

Stát a jeho orgány, a v první řadě pak zákonodárci, by měli vytvořit ve státním rozpočtu zcela mimořádné možnosti pro tento účel. Když už máme na Gripeny... Jenom tři až čtyři desítky let trvající významná hmotná a morální podpora Romů, romského vzdělávání a úplné společenské integrace může odvrátit katastrofické konce. Na druhé straně musí nastoupit tvrdá represe, pronásledování romské kriminality tak důsledné, že se zdá - při současném demoralizovaném stavu policie, justice i vězeňství - neuskutečnitelnou fantazií. Problém je však celoevropský, protože Západ bude muset řešit podobné (i když zřetelně menší) potíže s muslimskými přistěhovalci. O to je reálnější hrozba evropské unie Le Penů.

P.S. (z roku 2006 nebo 2007)

Tento článek jsem napsal před rokem (tedy v lednu 2005, pozn. aut.) - a měl ho v šuplíku a nechtělo se mi s ním ven. Mocným impulsem ke zveřejnění byla raketová kariéra senátora a místopředsedy vlády Čunka, založená - ať se to někomu líbí nebo ne - na razantním postupu vůči Romům. Atmosféra ve většinové společnosti je taková, že projevuje vděčnost tomu, kdo zasáhne proti Romům represivně. Prosím, abyste vážně vzali na vědomí následující: domnívám se, že ze současného neblahého stavu se Romové sami nejsou schopni dostat, vymanit (s nečetnými výjimkami). V tržním hospodářství nemají se svojí mentalitou a úrovní vzdělanosti žádnou šanci. Prosím, abyste si všimli, vedle mé kritiky poměrů v romském společenství, také návrhů, které by měly vést k nápravě. Pokud s nimi nesouhlasíte, pokud jste proti tak rozsáhlému sociálnímu inženýrství, tak řekněte, jaký je váš názor, návrh řešení. Nedávno zveřejnil jistý blog kalkulačku, která předpovídala demografický vývoj při zachování současné porodnosti romského etnika. Samozřejmě s jistým a provokačním záměrem, do těch konců to nemůže dojít, ale i vývoj v příštích třiceti letech musí budit velké, ne-li nejvyšší znepokojení.

P.P.S. (dnes)

Dva hlavní proudy lidské hlouposti se střetly a vytvořily základ budoucí povodně: ideologické žvásty pravice o komunistickém "sociálním inženýrství", které měly omluvit její pohodlnou nečinnost a nechuť s problémem něco podniknout. V druhém proudu se cachtají pseudomoralisté, pseudoochránci lidských práv (někteří si z tohodle neštěstí udělali byznys), kteří moralistně zdvihají prst nad rasizmem většinové společnosti, ale už neřeknou, jaké by mělo být řešení, jak má vypadat záchrana před malérem, který před námi stojí.

Zopakuji tezi z post scripta: Romové jsou v drtivé většině v současném kapitalistickém výrobním způsobu nezaměstnatelní. Nemají sebemenší šanci uplatnit se na trhu práce, protože postrádají základní pracovní návyky, jsou totálně nedisciplinovaní, zkaženi výchovou v rodině a z ulice, jejich mladí proto neobstojí ani v tradičních zaměstnáních svých otců a dědů, jako kopáči, při úklidu veřejných prostranství a v technických službách (popeláři). Je to jako chtít po osmdesátiletém starci, aby skočil do výšky dva metry.

Jediným řešením tedy je začít s romskou mládeží znovu, od úplných začátků, vytvořit státní program zaměstnanosti Romů, ale nikoliv markýrováním nějaké činnosti, jejich výukou na počítačích na úřadech práce, nikoliv naléváním peněz do obskurních agentur, přiživujících se na trhu práce, ale ve státních podnicích s polovojenskou strukturou a režimem. Doplněno sociálními a vzdělávacími opatřeními, uvedenými výše.
Jinak...

7. října 2011 v 22:21 | Taras
========================================Dodatek článku Romové ante portas
Včera v 22:22 | Taras

----------------------------------------------------------------------------

Některé zvyky je prostě nutné změnit, když začínají podřezávat civilizační a humanistickou větev stromu společenství, která je stejně sama o sobě dost tenká.

Tak tady je začátek článku, až k té větě o poměrech ve světě:

Každá lidská činnost, která vyžaduje určitou dávku odbornosti a může ohrozit ostatní, například řízení auta, operace slepého střeva nebo soustružení, musí být vykonávána s certifikátem, atestací nebo alespoň výučním listem. Dvě aktivity, které mohou společnost ohrožovat zcela zásadně až fatálně, výkon volebního práva a plození potomstva, regulovány nejsou a každý pokus o přezkoušení kandidátů na provozování této činnosti, vydávání aprobačního voličského nebo toho druhého průkazu, by se setkal s bouřlivým odporem. "Ukaž, taťko, máš prodlouženou platnost legitimace?" ptá se před usnutím manželka.

Lepší už to v politice nebude, a tak se podívejme na důsledky druhého fenoménu. Skoro ve všech reportážích z oblastí, kde došlo k nějaké katastrofě, ať už přírodní, vojenské, hospodářské nebo politické (zhroucení systémů), hladomoru či etnickým nepokojům, jsou na pozadí za reportérem vidět děti. Odrbané, špinavé, podvyživené, hladové, drzé, řvoucí. A v takovém počtu, že to vypadá jako nálet sarančat, jako nevím kolikátá rána egyptská. Celá Afrika, Palestina, Afghánistán a dál na východ, tedy po stopách Marca Pola. Asie, Jižní Amerika, Kosovo, Chánov, osady na východním Slovensku. Jsem na světě šedesát let a školské znalosti o demografických datech si mohu naložit do lihu, do sklenice vedle užovky Božky.

Tragédie v Indickém oceánu přinesla 280 tisíc mrtvých. Vlny tsunami oblast navštěvují od nepaměti a obětí tam bylo vždy okolo 30 tisíc. Proč ten desetinásobek? Proto, že dnes tam žije mnohonásobně víc lidí. A na záběrech děti, zase děti. Mrtvé, zraněné, bez rodičů, bez jídla. Světe, pomoz nám.

Obrovská porodnost strhává národy a státy do úděsné chudoby, způsobuje rozklad sociálních systémů (nejsou financovatelné), je a bude příčinou válek a ekologické katastrofy dosud nevídaných rozměrů. A postupně začíná nahlodávat kořeny přirozené lidské solidarity. Jak můžeme porozumět (a v konečném důsledku s nimi i soucítit) matce a otci z východní Afriky, kteří do tři desetiletí trvajícího hladomoru přivedou patnáct dětí? Vybudování systému včasné výstrahy před vlnami tsunami by stál zlomek toho, co polovojenské režimy v oblasti nacpaly do neužitečného chřtánu svých armád. Uvědomme si, že při tomto ohrožení stačí mnohdy popoběhnout pár stovek metrů nebo vystoupit do vyššího patra, to ovšem za předpokladu, že se svou čtrnáctičlennou rodinou nebydlíte v domě z bedniček od ovoce.

Náš "svobodný" tisk se příliš nerozepisuje o Číně. Inu, obraz komunistické země, jejíž obyvatelstvo se v modrých vaťácích a v čepicích s kšiltem přesunuje na kolech a jemuž stačí k životu miska rýže denně a rudá knížka s citáty předsedy Maa, tento oku pravicového novináře lahodící obraz je samozřejmě minulostí. Za hospodářským rozvojem, o němž se nám může jenom zdát, stojí řada příčin, například velmi drsné vykořisťování, další pak je drastické omezení porodnosti. Tak drsné a místy až surové, že se evropské cítění nad takovou necitelností bouří. Jenže oni neměli na vybranou. Nevím, jestli skutečně platilo to poněkud děsivé přirovnání o Číňanech, kteří ve dne v noci pochodují v šestistupu do moře a přesto jich neubývá, ale věc se asi opravdu pohybovala za okrajem propasti.

Před hodným časem pravil v jedné televizní diskuzi pan profesor Ditfurth, v reakci na hrůzostrašné líčení jedné účastnice o tom, jak Němci vymírají až vymřou, že už je na čase říci, že takovýto vývoj, při němž počet obyvatel přirozenou cestou klesá, je vývojem zdravým. Dvě dámy v sále a blíže neurčený počet u televizorů sice sofort omdlely a moderátor raději zavedl řeč někam jinam, ale zlatá slova pana profesora dodnes neztratila lesk.

A teď konec:

Řadu let jsem s Romy spolupracoval, měl jsem na stavbě i celé pracovní skupiny Romů. Čtyři (slovy čtyři) jsem učil na učňovské škole. Dokončil ji jeden, ten, co byl z dětského domova a bydlel na internátě. Zbylí tři, ačkoliv nadprůměrní, chytří kluci, odešli v prvním nebo druhém ročníku, sami, dobrovolně, nemuseli, přestalo je to bavit, svět heren byl přitažlivější. Můj dobrý známý, Rom Milan Šárišský, vedl partu deseti bílých zedníků, byl to chytrý mladý muž s přirozenou autoritou. Doma pořádek, čisto, uklizeno, nadprůměrné vybavení, dvě děti, další neplánovali, manželka Romka pracovala v Domě potravin, na tehdejší dobu luxusním obchodě, kam nevzali každého.

Když jsem se ho zeptal, jak je možné, že se tak odlišuje od ostatních, řekl mi zhruba toto: po svatbě (vyšli oba z obvyklých poměrů) si se ženou slíbili, že se pokusí žít lépe, než je u Romů zvykem. Po nějaké době, když šli rychle nahoru, je navštívila šestičlenná skupina příbuzných a jevila tendenci k usalašení se. "Pohostili jsme je, nechali přespat, a pak jsem je slušně vyhodil," vysvětlil Milan svojí taktiku. Protitaktika jeho příbuzných zněla: Vyžrat až na holé kosti toho zbohatlíka, stáhnout zpět na naši úroveň! "A tak jsem to musel udělal ještě několikrát, a od jisté doby už mám od nich pokoj, už mě nenavštěvujou. Ovšem - pro ně nejsem Rom, jsem pro ně mrtvej," zakončil Milan příběh k zamyšlení.

Cílem Romů i většinové společnosti by mělo být, aby se jako vyvrženci necítili ti, kteří pracují a vychovávají ve vší slušnosti své děti, ale ti, kteří normy porušují.
=====================================================

PS.
Dovoluji si jen dodat, ze ac je to clanek ktery povazuji za vystizny popis problemu, (proto zde s dovolenim autora pretiskuji) koreny jsou hloubeji. Je to jen vrchol ledovce. Je to jen vysledek toho co nam predvadi TRH bez privlastku (jak pravi Vas nejslavnejsi t.c. president, professoro economie, vedy FSECH ved, na to skoda vet, staci pohlednout kam TRH vede svet, za stale vetsi spotrebou se zene, ne ze ne, cestu k uspechu si i vrazdami klesti, to vse pry pro lid a jeho stesti:-(


================================================
prevzato se svolenim autora z blogu:
http://kodet.blog.idnes.cz/c/214034/Romove-ante-portas.html
http://tarasz.blog.cz/1110/dodatek-clanku-romove-ante-portas

Monday, October 10, 2011

Nástup neofeudalismu !

Široká základna chudých bude platit za vše a úzká špička novodobé šlechty bude jen brát.
Všichni máme co ztratit, pokud nepatříme k těmto elitám.
Jan Keller na thema:
tunely za námi, nejdelší pred námi:-(
na
BL

Zde Keller mluví detailněji a otevřeněji:
Keller1
Keller2

zde celý přednáškový

seminar

Že nad pravdou a láskou opět zvítězí lež a nenávist.?

Fórum 2000, přehlídka pravdy a lásky?

Forum 2000

Sunday, October 9, 2011

Euroskeptik Klaus ?

Jsou někteří mnohem větší !

Nigel

Nigel2
a ještě další
výborný Nigel

a je tam ještě řada dalších kritických výhrad.

Thursday, September 29, 2011

To, že vláda něco vyřeší, je jen zbožným přáním.

Svět neovládají vlády, nýbrž BANKSTERI!
Lidem kteří přemýšlí a sledují tak zvané krize již došlo že v krizi
vydělávají především 200 let staré bankovní instituce a olejové firmy. To jsou
ti skuteční vládci Země! Také fakt, že kdokoliv těm lichvářům sáhne na
prachy, musí být odstraněn.
Začalo to s JFK, potom Sadám, teď Kadafi a brousí si zuby na Írán a Venezuelu a na každého dalšího kdo jde proti ním!
Kazdy kdo se chce osvobodit od závislosti je nebezpečný!

Drzost, troufalost a neomalenost některých businessmanů a
"investorů" nezná mezi. Zde si zase jeden otevřel svoji
businessovou ústní dutinu:-(


Investor z londýnské City šokoval televizní diváky i moderátorku pořadu BBC o hrozící nové ekonomické krizi. Řekl, že investorům je jedno, co vlády udělají s ekonomikou, protože na krizi vydělávají. Podotkl, že vlády nemají ve světě hlavní slovo a on sám ekonomické krize „prostě miluje“, protože jsou příležitostí k velkému zisku. Lidi vyzval, aby neváhali a investovali.
investujte

Mimochodem investor zmiňuje typického buzovniho šejdíře jménem Goldman-Sachs.
Patří tam ale celý FED, rakovina finančního světa od r.1913, kde je nejen Goldman
Sachs ale Rothschildové, Warburgové, Rockefellerové,Lehman Brothers,a dalsi viz seznam.

1913
FED
FED history

Sunday, September 18, 2011

Dnes šetrný Kalousek

Dnes šetrný Kalousek
který peněz nemá dosti
milliardy rozhazoval v minulosti

Zde o dalsím po padácich a helikopterach míru případu
a následně
na peníze daňových poplatníků dopadu:-(

Čtete komu dal vydělat
a tak ještě víc rozpočet podělat:-(

Kalouskuv tunel

Wednesday, September 14, 2011

Čím žije ČR na konci léta roku 2011 ?:-(


Dle rasové korektnosti
k Cikánům vstřícnosti dnes není dosti
v místech kde dříve slušní lidé žili
Cikáni se přemnožili
svoje gheta založili.
Ted těžkooděnci je brání
a vláda o řešení stále ani zdání:-(

Tuesday, September 6, 2011

Kapitalismus ničí i sám sebe.

Kapitalismus vedl k revoluci, ne však k té, kterou očekával Marx. Nebyl to komunismus, kdo zničil buržoazní život, likviduje ho kapitalismus, nahrazuje zoufalou nejistotou.
Je to kapitalismus, kdo hubí střední třídu.

Jak se kapitalismus rozvíjí, vrátil většinu lidí do jakési nové verze prekérního postavení Marxových proletářů. Naše příjmy jsou mnohem vyšší a v jistém ohledu jsme chráněni před šoky tím, co ještě zůstává z poválečného státu blahobytu. Avšak máme jen velmi malou účinnou kontrolu nad svými životy, a nejistota, v níž musíme žít, je zhoršována politikou, která prý má čelit finanční krizi. Nulové úroky v kombinaci s rostoucími cenami znamenají, že vaše peníze přinášejí záporný výnos a v průběhu času váš kapitál eroduje.

Stále více lidí žije ze dne na den a mají jen mlhavou představu o tom, co jim budoucnost přinese. Střední stav si zvykl, že se jeho život postupně rozpadá. Není již možné hledět na život jako na posloupnost stádií, v níž každý následující stupeň leží o něco výše než ten předchozí. Pro mnohé lidi už není středostavovská existence dokonce ani aspirací.

Situace mnoha mladých lidí je ještě horší. Abyste získali kvalifikaci, kterou potřebujete, musíte se zadlužit. Pokud jste zadluženi, nic neušetříte. Ať už jde ale o lidi jakéhokoliv věku, většina čelí perspektivě života stráveného v nejistotě. Kapitalismus učinil životní způsob toho typu lidí, kteří vedli buržoazní život, zastaralým. Když se úspory rozpouštějí, být spořivý může být způsob, kterak se zruinovat. Je to osba, která se těžce zadlužuje a nebojí se vyhlásit bankrot, která přežívá a prosperuje.

Dnes neexistuje žádný bezpečný přístav. Výkyvy trhu mají takový charakter, že nikdo nemůže vědět, co bude mít třeba jen za pár let ještě nějakou hodnotu.

Měny a vlády patrně budou padat, spolus částmi finančního systému, o němž jsme si mysleli, že se stal bezpečným. Rizika, která ohrožovala ekonomiku před třemi lety, nebyla odstraněna. Byla pouze přehozena na státy.

Ať už nám politici o potřebě snižovat deficity řeknou cokoliv, dluh ve stávajícím rozsahu nemůže být splacen. Takřka jistě bude rozpuštěn v inflaci - v procesu, který bude pro mnohé bolestivý a zbídačující.

NEWS

Wednesday, August 31, 2011

Demokracie to není

co NATO předvádí
jak humanitárně bombarduje
a svět podle přání mocných mění:-(

Okupace Iráku, humanitární bombardování na Balkánu,
nyní je na řadě Libye, kdo příště?
K válečným zločincům zodpovědným za mrtvé na Balkánu a v Iráku se připojili i
Evropané. K Obamovi, válečníkovi s Nobelovou cenou míru nyní jsou to i Cameron a Sarkozy, kteří jsou odpovědní za tisíce dalších mrtvých v Libyi!
Za to patří před soud a pokud se tak nestane
pak tito "křesťané" musí skončit při posledním soudu v pekle!

Pro zločince zkonstruovali mezinárodní soud se sídlem v Haagu, aby byli
souzeni za zločiny proti lidskosti. Jméno gen.Mladice jako masového vraha
měli a mají massmedia zemí NATO naprogramovaného ke každé zprávě o
Yugoslavii. Nyní se lidé musí dozvědět jména vrahů kteří dali příkaz k
bombardování v Libyi. Musí být obžalovaní a postavení před soud jako každý
jiný vrah !

„Kdo surově zachází s člověkem, je fašista,“ píše Peroutka.

Nemyslete si, že jsem vynechal snad záměrně další vyhraněná poznávací znamení fašismu, která ani Peroutka neopominul. Sdílíme je společně s našimi spojenci: Vyšetřování, mučení, slídění, bití (od Guantánama, přes policejní zásahy proti protestujícím ve Španělsku, ve Francii, v Londýně až po sledovací mánii, která nás na každém rohu vystavuje kamerám).

A ten nejhorší projev fašismu? Ani toho jsme nebyli ušetřeni. Pod záminkou nastolení demokracie se v Libyi rozpoutala válka za podpory NATO. My jsme přece NATO! To my bojujeme v Libyi. Pokrytectví už bylo odhaleno: nadnárodní společnosti si dělí ropná pole a vítězové boje za svobodu vraždí černochy.

Komu vrazi slouží a podle jakého scénáře se tak děje si poslechněte

Vražedný manuál

a ještě
necenzurované zpravodajství

Monday, August 29, 2011

Ropné společnosti se predhánějí kvůli novým kontraktům v Libyi

Už je to tady. Přece se za to osvobození musí nějak zaplatit!
Ale hlavní důvod bylo vyřazení Kadaffiho, protože sáhl lichvářům na jejich
zisky. Také plánoval další změny, že i africkou měnu a to se velice
znelíbil.
Součet důvodů, proč a čím vším se světovládcům znelíbil by jistě stalo obnažit,
hlavně na či úkor teď místo Kadaffiho noví vládci chtějí žít ?
Upadne li někdo u světovladců v nemilost, důvodů k napadení najde se vždy dost:-(
Vzpomínáte na rozhořčené debaty a "padné" argumenty správných
proEmerickych diskutérů, že invaze do Iraku to nebylo z důvodů nějakých
nesmyslů jako je olej, ale ze zásadních demokratických důvodů, svrhnout
terroristu, diktátora a tyrana Sadama! Nějaká nafta, co to té
nejdemokratičtější vládě na této zeměkouli podsouváte Vy zakuklení nepřátele
USA? Styďte se tak neslušně napadat vládu, jejiž demokracie je světu vzorem!

V Iráku zatím jen 1,5 millionu Iráčanů zemřelo od mírového zákroku v r.2003.
Nyní v Libyi, jen pár tisíc!
Hosana !
Za tak málo mrtvol nový byznys pro USA, Evropu a NATO, kdo ještě přisadí si nato?
Bylo načase. Již dlouho nebyla předvedena demokratická akce tak ukázkově
mírově byznysová.
Ale už to není jako v r.2003, skříň se otevřela a na světlo vylétl ne kostlivec ale čert nový byznysovy, že prý globálně světový, jen na rozdíl od toho v Iráku čert i plášť má nový, jen zbraně hromadného ničení mu chybí, ale i tak je náš, moc se nám zas líbí, jak bojuje a byznys buduje.
Jen ty nadnárodní monopoly:-(
Nadnárodní monopoly, ty kam vstoupí tam to bolí :-(
Okradou a rozeserou, na co sáhnou kradou berou :-(
Zaplatí to lid,
vždy tak bylo, musí být:-(

ropa a business

Tuesday, August 23, 2011

V Libyi nejde o demokracii, NATO s USA usilují o zdroje:-(

Je 23.srpna 2011
Boj o Tripolis ještě neskončil, ale snaha o ovládnutí libyjského ropného bohatství už je v plném proudu, píše Clifford Krauss ve svém článku v The New York Times a říká, že se především země NATO snaží získat jistotu, že budou z libyjských zásob černého zlata profitovat.
iDNES

Aby to nebylo tak jednoduché a nejednalo se jen o vměšování NATO pod vedením USA, tak i jiní cítí svoji příležitost!


Libyjským povstalcům už pogratuloval i Teherán, který sám před pár lety tvrdě potlačil podobný pokus o svržení režimu. "V prohlášení íránské ministerstvo zahraničí řeklo, že podporuje povstání v Libyi a doufá, že Libyjci budou moci nezávisle rozhodovat o jejich budoucnosti, uvedla íránská televize Press TV. Teherán Libyjce varoval, aby nedovolili západním mocnostem vměšovat se do interních záležitostí.

Je 23 srpna 2011.
Za několik dní to bude zase jinak, ale je důležité vidět jak málo se o nějakou
demokracii v Libyi jedná.
Evropě a USA jde o nerostné bohatství, Teheránu o vítězství jejich varianty
islámu,
islámu shiitu, z Íránu a Iráku.
Detailněji o rozdílu mezi Shiity a Sunnis v odkazu i s mapou:
shiitove contra sunnis

Svoboda a demokracie zase jen zapláče,
jde jen o to kdo ukrojí více z Libyjského koláče:-(


O týden později koncem srpna 2011:

Kapitalističtí okupanti konečně dosáhli svého - země je dobyta, teď můžeme nastolit demokracii - tzn. nasadit své korporace, bankovní instituce a za pomocí korupce rozkrást a zadlužit celou zemi na desítky let dopředu. To že při tom zemřelo pár tisíc nevinných lidí je pouze okrajová záležitost - za mír a demokracii se musí platit, třeba i krví. Ať žijí osvoboditelé, konečne Libye a ropa je jejich:-(
NATO v čele s USA předvedli světu další lekci z demokracie:-(
Terroristickou lekci.
Pro svět další k důvod k nedůvěře, opatrnosti a distancování se od bandy vrahů a lupičů!

Monday, August 22, 2011

Demokraté až dojemní :-(


Barack Obama a Hillary Clinton umí poradit a nejen poradit i plně podporovat
dokonce i zorganisovat protivládní povstání když jde o jiné země. Že president
Egypta Mubarak má poslechnout hlasů lidu a odstoupit, stejná rada a výzva
pro presidenta Sýrie, také Kadaffi má naslouchat hlasu národa a odejít!
Když milliony lidí protestují v Evropě, žádná rada vládě Španělska, Řecka že
vláda má naslouchat hlasu národa?
To jsou rady jen pro vybrané, kteří jsou u rádoby světovládců v nemilosti.

Jak naslouchají hlasu jejich národa když demonstrace začaly již i ve státech
USA. V New Yorku je připravovaná demonstrance na Wall Street, místě nejhorších banksteru na den 17 září. Jaká bude reakce vlády? Bude vláda USA naslouchat národu, hlasu lidu jak radí jiným?
Co aby všichni presidenti světa a jejich ministři zahraničí poradili vládě
USA tak jak oni rádi jiným také naslouchat národu, případně odstoupit?
S pravděpodobností větší než malou se to nestane. Ani to že by naslouchali
svému lidu v USA, ani nedojde na přání ostatních zemí aby už konečně
skončili s válečnými výpravami a preventivními okupacemi.
Stále platí Quod licet Iovi, non licet ....

hlas lidu v USA
Libye jinak

A tito terroriste maji podporu USA a NATO proti Kadafimu!
Libyjská opozice je Al-Kájda

Sunday, August 21, 2011

21 srpen 1968

Je to již 43 let od ne bratrské pomoci, výročí okupace :-(

Vzpomeň
Nezapomeň

21srpen

Výročí 21 srpna je datum kdy nesvoboda pod vládou komunistů by měla být  vždy
připomínána.
Nesvoboda a zločiny nacismu jsou dnes v řadě státu  Evropy i v ČR zákonem
odsouzeny a  nacistická ideologie postavena mimo  zákon.
Zločinům  komunismu se však zatím stejného odsouzení nedostalo!
Mnozí komunisté stále obhajují Stalinismus a odmítají  kritiku  zločinného 
režimu.
Výročí 21 srpna je datum kdy nesvoboda a vše nedobré co  se stalo pod vládou
komunistů by mělo být vždy připomenuto.
Jako  výstraha aby  se to již nikdy nemohlo opakovat!

I krutost komunistického  vězení a věznění

Pravdu padni komu padni!


Monday, August 15, 2011

Státem posvěcená lichva. To je Čechistan !


V současnosti Vám exekutor může v CR vlézt do bytu a vybrat ho bez asistence policie. Ministr spravedlnosti navrhuje, aby se tak mohlo stát i bez svolení soudu. Minulý týden se proti návrhům v exekučním zákoně ohradila Karolína Peake, plus navrhovala další změny, které by exekutorskou činnost upravily ve prospěch práv věřitele a dlužníka. Přes média se jí od pana ministra Pospíšila dostalo poučení, že „Taková kritika od koaliční političky je trošku nepatřičná. Paní vicepremiérka není nadřízená ministra spravedlnosti. O rozsahu novely rozhoduje ministr, paní Peake nemůže říkat, že jí tam něco chybí. Nejsme povinni plnit její pokyny, závazné je vládní prohlášení, postoj premiéra a postoj celé vlády“.

Vyhodnocovat práci kteréhokoli ministra, mít k ní případně připomínky v dobrém i zlém je přímo povinnost každého poslance, ale troufnu si tvrdit taky každého z nás.
Pokud jde o exekutory, pak dnešní stav je přece naprosto šílený. Troufnu si tvrdit, že v desítkách tisíc případů se exekuce pohybují za hranicí státem posvěcené lichvy.

To si ani komuniste za "realneho socialismu" nedovolili takto s lidmi hovadsky zachazet!


Státem posvěcená lichva

Friday, August 12, 2011

Víte? ...co byste NEMĚLI vědět??!..

Vše, co vás zajímá o finanční krizi a hroutící se ekonomice...

Autor přednášky je už dvacet let činný ve finančním sektoru a velmi zábavně a srozumitelně vysvětluje pozadí finanční a hospodářské krize. Ukazuje, proč ke krizi muselo dojít, jaký budoucí vývoj se na nás chystá a jaké existují možnosti ubránit se tomu, aby z úmyslně nastoleného chaosu vyvstal Nový světový řád, vedoucí k zotročení lidstva a přesunu veškerých státoprávních záležitostí do rukou několika málo mocných jedinců. Nejedná se přesto o teorie spiknutí - fakta hovoří sama za sebe...
Přednáška německého specialisty Andrease Clausse (CZ titulky)

Přednáška

Wednesday, August 10, 2011

Země ve středu Evropy

Přišlo z České republiky
Pravda nebo "komunisticka" propaganda?
Prý obojí napsal čtenář z ČR co pravdu psát se nebojí.
Čtenář nechť si vybere, zrno od plev přebere...


PRAVDU PADNI KOMU PADNI
Je nutno doplnit že na seznamu chybí informace nejdůležitější.
Možnost kterou "reálný socialismus" neposkytoval.
SVOBODNE PODNIKAT A CESTOVAT!
Za nadšeného potlesku jedněch a nesouhlasu druhých.
Platí to jen pro ty kteří na to mají.
A když pravdu, pak i smutnou skutečnost, že možnost svobodného podnikání
přinesla s tím i možnost "svobodně" lidí vykořisťovat a okrádat.
Komunistická strana v ČR a nejen v ČR ale i jiných zemích Evropy různé
"socialistické" strany z toho mají svůj "profit". Čím hůře se lidem žije, tím více hlasů dostávají:-(

Sunday, July 31, 2011

Zažijeme dosud největší hospodářskou krizi,

řekl Gerald Celente, zatím nejpřesnější a nejspolehlivější oznamovatel všeho špatného co nás čeká a nemine:-(

Deregurace bankovnictví jako příčina expanse banksterů s výsledkem znehodnoceného a zničeného finančního systému!

Vraťme se o krok zpět do r.2008.
Celente je šéf Trend Research Institute (Institut výzkumu trendu), který založil v roku 1980. Známym sa stal především díky
svojím správnym předpovědím svetových udalostí jako napr. burzového krachu
1987, zániku Sovetskeho svazu v roku 1990, Asijské finanční kríze 1997,
recese 2001, začatku zlaté horečky 2002, úpadku trhu s nemovitostmi v roku
2005, recese 2007 a paniky 2008.
Celente
Preklad ve slovenstine: :
Slovensky

Milliardy se pumpují do války v Iráku a Afganistanu ale pro města a vesnice nejsou peníze:-(
Jak lidová je politika federální vlády USA ukazuje i příklad z období před
odchodem JWB. Na "úspěšně" pokračování války bylo uvolněno 154
milliard, na pomoc tisícům zatopených farem doma jen 4 milliardy. A
"moudré" řeči JWB o tom že ani velké výdaje na válku v Iráku
neohrozily ekonomii US! :-( Takto perlil a lhal po většinu doby vládnutí:-(
chudá města

Další odkazy co říká a předpovídá Celente.
Gerald Celente předpovídá Revoluci
Gerald Celente Predicts Revolution
Celente 2

Kam se to za pouhé 3 roky od r.2008 posunulo?
Hospodářský kolaps v USA, otázka zní kdy:
kolaps
Jsou i horší předpovědi:
bez optimismu

Ing.Staněk CSc. na konferenci v Luhačovicích k podnikatelum CR.
Pro koho chcete vyrábět když 5% nejbohatších vlastní 90 % bohatství země?
atd..
Přednáška která přesně ukazuje kde a v čem jsou dnešní hospodářské problémy CR, Evropy, světa:
Staněk
======================================

Dvě informace které se jeví jako důležité dodatečně vkládám. Je to delsi ale stoji to za to!
Máte pochybnosti o outsiderské verzi finanční a hospodářské krize? Obětujte hodinu a tři čtvrtě svého času. Nebudete litovat.
Sam Soros kritizuje!
Krysa opouští potápějící se loď? Nebo jen čeho je moc toho je příliš? Už ani Soros se nemůže na ty bankovní podvody dívat?
Opet se potvrzuje, ze
Deregurace bankovnictví jako příčina expanse banksterů s výsledkem znehodnoceného a zničeného finančního systému!

Rozbor problémů
=====================================================

Konec globalisace?

Sunday, July 24, 2011

V Norsku vraždil "rasista"

který nesouhlasil s "multikulturní" politikou své vlády!
Korektní politici i novináři mají plně ústní otvory řeči o multikulturalismu a jejich nejoblibenejsi slovo bývalo vždy "rasismus", který skloňovali ve všech pádech:-(
Proč ho nepoužijí nyní?
Bylo by to na místě a správně!
Obávají se a nechtějí šlápnout do multikulturního hovna ?
Nebo jen nechtějí ještě víc jitřit city nasratých Evropanů?

UPDATE: Agentura Reuter´s s odvoláním na Breivikova přítele napsala, že se Breivik před několika lety stal přívržencem krajní pravice. V internetových debatách vyjadřoval vypjatě nacionalistické názory a odmítal představu, že by lidé různých kultur mohli žít pohromadě. Breivikova stránka na Facebooku byla v pátek večer zablokována.

Násilí je matkou změny
V práci "2038 - Evropská deklarace svobody" píše Breivik o tom, jak je možné bojovat proti multikulturalismu.
Podle Breivikova právníka byla motivem činu snaha změnit norskou společnost. Motiv činu potvrzuje i Breivikův "manifest" zveřejněný na serveru YouTube. V rozsáhlém díle, jež nazval "2083 - Evropská deklarace nezávislosti", vysvětluje, že by se Evropa měla očistit od přistěhovalců.
On nesouhlasi s multikulturalismem a rozhodl se s nim bojovat silou:-(

Anders Behring Breivik sám sebe sice označuje za nacionalistu, podle serveru televize BBC je to ale spíše pravicový extremista. Ejhle korektni BBC ma potrebu ho prenalepkovat :-(
Norská bezpečnostní služba upozornila už dříve na to, že loni přibylo aktivit pravicových extrémistů a že tento trend bude pokračovat i letos.
Zdroj:
vrah

První rozhovor se svědky z ostrova (viz odkaz ) se třemi mladými lidmi
ukazuje že vrah je nikoli pomatenec ale RASISTA který se rozhodl bojovat proti multikulturslismu a proti "barevným" přistěhovalcům do dříve rasové čistého Norska se zbrani v ruce:-(
Interview jasně ukazuje že se jednalo především o přistěhovalce proti kterým se rozhodl bojovat a kteří dle jeho názoru jsou největším nebezpečím pro jeho Norsko!

Proč to zatím žádné noviny nenapsaly naplno a otevřeně, že střílel ne protože
se jednalo o "dělnickou mládež" ale o "přistěhovalce"?
Protože nesouhlasil s přílivem přistěhovalců !
Bude následně v rámci politické korektnosti rasismus vyhlášen za duševní
chorobu a vraždící rasisté zavírání do blázinců místo do vězení?
Až tak daleko došla už politická korektnost politických pomatenců na počátku
21 století?

Noviny zatim opakovane pisi: Breivikův motiv zatím není znám.
Teroristické útoky odsoudili Barack Obama, EU i šéf NATO, nikdo z nich ale neukázal na viníka.

Motiv je znám ale novinářům se do něho nechce:-(
Breivik jako bojovník za Norské Norsko a Evropskou Evropu!
To rozmazávat by bylo hrabáním se ve velmi smradlavém excrementu:-(

Už jen zbývá aby vrah u soudu říkal:
bojím se o svou zem, bojím se o své Norsko , bráním svoji zemí před
záhubou, musím svoji zemí zachránit když moje vláda toho není schopna!(


Já se obávám, že pro některé lidi kteří zásadně nesouhlasí s přílivem
přistěhovalců se stal hrdinou který se odvážil proti multikulti povstat
ozbrojenou silou:-(
Ano, bohužel až tak daleko dnes dochází rozpory v názorech.
Odpor proti přistěhovalcům stoupá v celé Evropě jak počet přistěhovalců roste.
Střílením přistěhovalců byla odstartována nová éra vztahů mezi lidmi:-(

Je třeba počítat s tím, že pokud bude příliv přistěhovalců i nadále sílit, bude sílit i odpor původních obyvatel proti ním! Často až do krajní podoby jak předvedl vrah v Norsku:-(
Nepůjde li to jinak, pak i násilím, s výbušninami a zbraněmi!

Mezilidské vztahy dostávají stále vyhraněnější podobu:-(
Jak obyvatel na této planetě přibývá, bude jen hůře:-(

Videno odjinud:
Breivik

Literarky

outsidermedia

Friday, July 22, 2011

V Kongresu už straší?

Ať už víte koho vinit,
kdo dal příkaz v USA svinit!

Edisona žárovka prý už navždy dosvítila
když úsporná zářivka kongresmany osvítila:-(
Svítit bude zářivka plná rtuti jedovaté
z Číny velmi levně vzaté:-(

no bulb

God bless You America

Wednesday, June 22, 2011

Je zle a bude hůře :-(

Když bylo zle v r.1968 vyšlo
Dva tisíce slov
Pro připomenutí nedávno narozeným.
Dva tisíce slov (úplný název: Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem) byl jeden ze dvou nejvýznamnějších dokumentů Pražského jara. Zatímco Akční program KSČ byl výzvou k reformě komunistické strany, Dva tisíce slov byly podněty, které šly za rámec Akčního programu. Vedení KSČ je odmítlo a později, v době tzv. politické normalizace, dokument Dva tisíce slov označila za kontrarevoluční.

Dokument vznikl na podnět pracovníků Československé akademie věd - Otty Wichterla, Jana Broda, Otakara Poupy a Miroslava Holuba. Šlo o aktivizaci československé veřejnosti proti stále zjevnému tlaku sovětského vedení proti reformním změnám v zemi. Jako manifest jej sepsal spisovatel Ludvík Vaculík. Text vyšel 27. června 1968 v Literárních listech a denících Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny, tedy den poté, kdy byla 26. června 1968 Zákonem 84/1968 Sb. dočasně zrušena cenzura ("Cenzura je nepřípustná"). Manifest podepsaly stovky osobností veřejného života a více než sto tisíc občanů.
V 70. letech, v době tzv. normalizace, byli mnozí lidé za projev souhlasu s tímto manifestem perzekuováni.
==================================

Opět nastaly zlé časy, Evropa se bouří,
nespokojenost větší než malá zasáhla i ČR
Tentokrát to nejsou Ruské tanky jako v r.1968
ale lidu nepřátelské "think tanky" a zlodějské banky
které předvedly invazi se vším všudy,
s útokem na životní úroveň i práva a svobodu občanů.

Čtete
2500 slov z roku 2011

Od koryt s těmi co zatáhli Vás do sraček,
pryč s bandou mafiánů kterou z Hradu stále podporuje trhu panáček!
Lidé braňte se !

Tuesday, June 14, 2011

Krádež tisíciletí !

UŽ VÍTE PROČ NAŠI OBČANÉ v CR NEMAJÍ PRÁCI ?????
Protože republika je rozkradena! Aby to neznělo tak drasticky používá se i
výrazu"vytunelovaná" ve snaze ukázat že se nejednalo o obyčejnou
krádež ale chytrou, rafinovaně provedenou, hlavně však nepostižitelnou !

Jaká vláda v ČR by to musela být aby tento stav mohla změnit a napravit,
aby v ČR byla práce a vše se nedováželo?

Připomeneme si to v následujícím článku, který již od roku 2005 koluje
samizdatové po Internetu.
Tato fakta nutno lidem připomínat aby věděli kde jsou a z čeho pramení dnešní problémy v CR, ze to jsou predevším důsledky rozkradené republiky !
---------------------------------------------

Ne krádež století ale krádež tisíciletí, největší v dějinách České kotliny !

40 let jsme trpělivě snášeli komunisty, teď budeme 40 let trpělivě snášet mafiány? A co bude potom?Vrátíme se k totalitě? Lhostejnost se nám nevyplatila a nevyplácí. Měli bychom klást správné otázky "odpovědným" a trvat na jejich zodpovědnosti. Nebuďme lhostejní, neděláme to jen pro sebe, ale hlavně pro své děti. Možná nám budou také jednou klást "správné" otázky a my se jim budeme stydět podívat do očí.

"ZPRÁVA"
o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20. století
Následující zpráva si neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řadatrestných činů a "tunelů" z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či okrajově.Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v devadesátých letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoli ověřit. Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané zločiny, tak obvinit jejich pachatele. Z drtivé většiny jsou to bývalí komunisté, agenti StB či KGB.

Již první kroky Občanského fóra v čele s Václavem Havlem naznačily, že vůbec nejde o žádnou revoluci, ale jen o změnu systému režimu. Bohužel ve vyvolané euforii a v naději na zbavení sekomunistického jha, se vyškoleným bolševickým "revolucionářům" z Prognostického ústavu spolu s Havlovými disidenty a zmanipulovanými studenty podařilo změnit režim a ponechat komunisty fakticky u moci.
Symbolickým a zároveň tragickým vyjádřením tohoto faktu byla instalace Mariána Čalfy, v té době ještě aktivního agenta KGB, do křesla předsedy vlády dne 10.12.1989, kde setrval až do 2.7.1992. Za komunistické éry působil Čalfa v ČTK, poté byl jmenován předsedou Legislativní rady vládyČSSR a vyzkoušel i post komunistického ministra. Václav Havel si jej vybral za nejbližšího spolupracovníka.
KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE
Úvodem jednu kouzelnou větu, kde světově uznávaný ekonom působící ve Světové bance, Dr.David Ellerman v souvislosti s kupónovou privatizací označil Václava Klause za "tržního bolševika" anarchitekta "finančního pirátství". Čtenářům zajímajícím se o ekonomii lze doporučit článek Dr.Ellermana z roku 2001 pod názvem "Lessons from Eastern Europe´s Voucher Privatization"Nutno přiznat, že nápad kupónové privatizace byl geniálně rafinovaný. Dát lidem pocit, že něco získávají a následně se legálně zmocnit majetku, který zůstal po komunistech. Za architekty (alespoň oficiální) kupónové privatizace (ač za něj ve své autobiografii Václav Klaus prohlásil Dušana Třísku) lze považovat:
1. DUŠANA TŘÍSKU, nar. 14. 4. 1946
2. Tomáše Ježka, nar. 15. 3. 1940
3. Václava Klause, nar. 19. 6. 1941
U jejího zrodu se rovněž nějakou dobu pohyboval Jan Švejnar. Pro odlišné názory na chaotický postup privatizace spolupráci přerušil. (článek Jana Švejnara "Václav Klaus nemluví pravdu" ZDE) Odsunut byl i Valtr Komárek, který kupónovou privatizaci později označil jako "krádež století".
Tomáš Ježek v rozhovoru v Lidových novinách 14. 8. 2010: LN Viníte za nedokonalost
legislativy investičních fondů někoho konkrétního? "No jistě, to je jednoznačné. Byli to ti tři lidé z federálního ministerstva financí: Václav Klaus a jeho náměstkové Dušan Tříska a Vladimír Rudlovčák.
Naše lidi odháněli a byli hrozně nedůtkliví, aby jim do toho nikdo nemluvil. Na nižších patrech ministerstva se vědělo, že je to špatně." LN Neříkal jste si pak, že jste třeba měl někde víc zatlačit?
"Tohle se dělo v květnu 1992 a já v červnu po volbách na ministerstvu končil. Pořád jsem spoléhal na to, že to udělají dobře. Celou dobu jsem jim věřil." LN Nemáte rád slovo tunel, proč? "Já radši říkám krádež. Tunel už je eufemismus. Je to normální zlodějna."
Čtete celou
Krádež


Řešení?
Existuje, je to řešení Islandské!
Jen aby se to všichni v západním světě dozvěděli a následovali příklad
Islandu !
Západní demokracie zamlčely občanskou revoluci na Islandu
Nic neplatit, banky znárodnit,zkorumpované politiky a bankéře postavit za
vykradené banky před soud, zlodějský získané majetky vrátit a je po krizích
které jsou umělé vyvolávány stejně tak jako války!

Západní demokracie zamlčely občanskou revoluci na Islandu
Média nás zásobují do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi. Mlčí však o příkladné ukázce občanské revoluce, která již po více než dva roky probíhá na Islandu, kde občané mírovým, zároveň však nesmlouvavým způsobem donutili odstoupit vládu a díky permanentním shromážděním i přepsat ústavu.
Právě proto, že Island je modelem občanské revoluce, upadající evropské demokracie, ve kterých skutečnou moc ovládají profesionální politické kasty a kde byli z rozhodovacích procesů zcela vyloučeni občané, tento případ ututlávaly.
Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem existence kontroly informací, jež mohou být nebezpečné pro politickou elitu.
Na Islandu občané donutili k odstoupení celou vládu, hlavní banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které banky kvůli své vlastní špatné finanční politice vytvořily vůči Velké Británii a Nizozemsku. V nové ústavě, na jejímž znění se podílí lidové shromáždění, budou mít místo politiků hlavní slovo občané.
Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti této neschopné moci pozbývající mravnosti, která zneuctila demokracii a dovedla celý svět ke krizi. Islandský model představuje vlnu občanského odporu, jež v politicích vzbuzuje obavy, protože má potenciál být následována a rozšířit se do celé „Evropy politiků“, z níž byli její obyvatelé vyloučení.
Zamlčená fakta o Islandu:
2008 – Je znárodněna největší banka v zemi. Měna se hroutí, burza pozastavuje svou činnost. Země vyhlašuje bankrot.
2009 – Pod tlakem obrovských protestů občanů před parlamentem jsou vyhlášeny předčasné volby, předseda vlády a celý jeho vládní blok je donucen k rezignaci. Prohlubuje se bídná ekonomická situace země. Politici navrhují prostřednictvím zákona splacení dluhu vůči Velké Británii a Nizozemsku ve výši 3,5 miliardy eur, což je částka, kterou budou všichni Islanďané splácet v příštích 15 letech s 5,5procentním úrokem.
2010 – Lidé jdou opět do ulic a požadují hlasovat o zákoně v referendu. V lednu prezident odmítá zákon ratifikovat a oznamuje, že se o něm bude rozhodovat ve všelidovém hlasování. V březnovém referendu odmítne zaplacení dluhu 93 procent obyvatel.
Vláda byla donucena zahájit vyšetřování, které má objasnit právní odpovědnost za krizi. Začíná zatýkání několika bankéřů a vrcholných manažerů. Na příkaz Interpolu všichni obvinění bankéři opouštějí zemi.
Je zvoleno ústavodárné shromáždění, které na základě zkušeností z krize připraví novou ústavu. Ta nahradí současnou, která je de facto kopií ústavy dánské.
K tomuto účelu se pořádá všelidové referendum. Do ústavodárného shromáždění je z celkem 522 kandidátů zvoleno 25 občanů, bez politické příslušnosti. Jedinou podmínkou kandidatury byla plnoletost a podpora minimálně 30 lidí.
2011 – Ústavodárné shromáždění zahajuje činnost v únoru 2011. Návrh nové ústavy připraví na základě doporučení odsouhlasených shromážděními, jež probíhají po celé zemi. Předložený návrh musí schválit současný parlament i ten, který vzejde z příštích voleb.
Toto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády, znárodnění největší banky, obecné referendum, v němž lidé hlasují o závažných ekonomických rozhodnutích, uvěznění lidí odpovědných za krizi a přepsání ústavy přímo občany.
To, co se stalo na Islandu, vyhodnotili politici, jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další, jako nebezpečný precedens, který má být zamlčen. Co kdyby něco podobného napadlo obyvatele i dalších evropských zemí a oni ztratili svou nemravnou a nedemokratickou, zato výdělečnou nadvládu nad občany?!
Bojkot informací o Islandu svědomitě dodržovaly tisíce novinářů napříč všemi médii, z nichž většina je „koupena“ politickou mocí. Ta jim za mlčení a podporu zcela v rozporu s demokratickými principy poskytuje výhody, úlevy a inzerci.
Islanďané se vzepřeli systému a zbytku světa udělili lekci z demokracie. Jenže dříve či později se o jejich úspěchu dozví a vezmou si z něj příklad i další; navzdory cenzuře politických kast, jež jsou za krizi a nespokojenost občanů zodpovědné.


Island
Spanelsko

Sunday, June 12, 2011

Made in Czechoslovakia ?

To by mělo zajímat každého občana ČR !

Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo,
odkud k českým hospodyňkám plyne mražená česká zelenina.
Pokud dnes do Mochova zavoláte a budete chtít hovořit s někým,
kdo má na starost výrobu, neuspějete. "To musíte volat do Rakouska,
veškerá výroba se přesunula tam, tady je už jenom obchod",
říká do telefonu spojovatelka. A skutečně. Výrobky, které jsou dnes
v obchodní síti stále prodávány
pod značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na
obalu připsáno Made in Austria. Nadnárodní koncern Ardo o přesunu
výroby obchodní partnery Informoval v listopadu loňského roku.

Podobných příběhů najdeme celou řadu, psány jsou jak přes kopírák.
Během letošního roku zcela ukončil v Česku výrobu i koncern
Unilever. V povltavských tukových závodech v Nelahozevsi dostalo
Výpověď přes šest stovek lidí.
Výsledkem je, že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi
do českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) jsou dnes
dováženy z jiných evropských závodů. Týdeník Ekonom se zajímal,
odkud k nám míří například Hera, Tradiční surovina pro vánoční cukroví.
Místem výroby jsou polské Katowice, uvádí mediální zástupce
Unileveru Martina Janebová. Z Polska se na český trh dovážejí i
některé cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion,
zrozené v roce 1896. Dnes z produkce švýcarského koncernu
Nestlé. Konkrétně Oplatka Delissa.

Tajné informace? U některých firem je cítit, že o tomto tématu se
baví jen velmi nerady. Když chtěl týdeník Ekonom do koncernu Tchibo
informaci o aktuálním místě výroby kávy Jihlavanka, nejprodávanější
kávy na našem trhu (která se kdysi skutečně pražila v Jihlavě,
ale v roce 2005 sevýroba přestěhovala do Vídně), odpověď nedostal. Výrobní
závody máme ve více zemích, ale konkrétní místa nesdělujeme, uvedla PR manažerka české pobočky Tchibo Eva Kadlecová.
Na zaslané otázky nereagoval ani švýcarský koncern Hero, který na český trh
uvádí dětskou výživu pod tradiční značkou Sunar. Z údajů na obalech lze ale dovodit, že aktuálním místem původu je převážně Velká Británie, u některých produktů Španělsko.
Přitom ještě do roku 1999 se Sunar vyráběl v Zábřehu na Moravě. Zákazníci v supermarketech si těchto přesunů většinou ani nevšimnou, protože na obalech informace o původu chybějí či je zde uvedeno pouze Made in EU.
Navíc řadě spotřebitelů je možná ukradené, kde se co vyrábí.
Jedno by jim to ale být nemělo. ,,Kdo tady jednou bude platit daně, z čeho ten stát bude žít a kde lidi seženou práci,když se všechna výroba přesune pryč?" táže se prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman.

Z těchto důvodů komora chce, aby se informace o místě Výroby na obalech povinně zveřejňovaly. Klamání spotřebitele? Kdo by neznal televizní reklamu o Pepovi ze středočeských Sedlčan? Plísňový sýr prodávaný pod značkou >Sedlčanský Hermelín< je další ze stálic českých ledniček.
Jaké překvapení na zákazníky asi čeká, když zjistí, že některé
šarže pocházejí z Polska. Týdeník Ekonom se opakovaně snažil od zástupců firmy Bongrain získat k celé věci nějaké stanovisko.
Bez úspěchu.
Výrobce přitom nijak neomluví, že polská výroba je výrazně
menšinová a dochází k ní jen tehdy, když česká mlékárna kapacitně nestíhá. Alespoň tak zní neoficiální odpověď jednoho z manažerů. V Polsku se dnes ale částečně vyrábí I některé sýry Lučina, další tradiční produkt sedlčanských mlékáren. Skupina Bongrain v tom ale není sama.
Konkurenční Francouzský koncern Bel, který od roku 2000 vlastní Želetavskou sýrárnu na Třebíčsku, používá podobné praktiky. Část tavených sýrů - chlubících se více než stoletou značkou Želetava - vyrábí na Slovensku. Konkrétně v Michalovcích.

České značky z ciziny, to není jen záležitost potravinářského průmyslu.

Například autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii (veškerou výrobu tam z Mladé Boleslavi přesunul italský koncern Fiamm, který Akumu ovládl v roce 1998).
Tužky pod značkou Koh-I-noor vyrábí impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, Bulharsku a Číně.
Výroba zápalek Solo se ze Sušice přesunula do Indie, elektrospotřebičů ETA zase do Číny. Altruismus nečekejme.
Vraťme se ale k hypotetickému importu škodovek z Číny. Filiálka Volkswagenu v Šanghaji už vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb a v roce 2013 přibude I Yeti.
Čína je už pro Škodovku největším trhem. Letos by tam mělo být prodáno
180 tisíc vozů. Nynější šéf Škodovky Winfried Vahland v minulých dnech
uvedl, že Škodovka bude zvažovat i dovoz levnějších čínských autodílů
pro výrobu v Evropě. Kolik už zbývá k tomu, aby se do Evropy vozily celé čínské škodovky, nejen díly? Mzdové náklady mluví jednoznačně ve prospěch čínských dělníků...

UŽ VÍTE PROČ NAŠI OBČANÉ NEMAJÍ PRÁCI ?????

Jaká vláda v ČR by to musela být aby tento stav mohla změnit a napravit,
aby v ČR byla práce a vše se nedováželo?


To vše jako následek krádeže která je uváděna pod skromným názvem
" krádež století" patří ji však název "krádež tisíciletí"
Připomeneme si v následujícím článku, který již od roku 2005 koluje
samizdatové po Internetu.
Tato fakta nutno lidem připomínat aby věděli kde jsou a z čeho pramení dnešní problémy v CR, ze to jsou predevsim důsledky rozkradené republiky !

Saturday, June 4, 2011

Celý Mezinárodní měnový fond by měl být postaven před soud

Nejen Strauss-Kahn, ale celý Mezinárodní měnový fond by měl být postaven před soud!
A všichni banksteři kteří provozují dnešní světový finanční terrorismus!

Před soudem by neměl stát jen Strauss-Kahn. Měl by tam být postaven celý Mezinárodní měnový fond. Jde o instituci, která ožebračuje, a hladem zabíjí lidi. Měla by se zrušit a mělo by se vytvořit něco nového.Instituce která by státům a lidem pomáhala.

Pokud je Strauss-Kahn vinen, je to asi proto, že si tu pokojskou spletl s nějakou chudou zemí ve finančních potížích. Takové země totiž šéfové MMF znásilňují už léta.

Více a podrobněji na Britských listech.
Blisty

V originále
THE INDEPENDENT
---------------------------------------
To co se děje dnes ve světě se dá stručně nazvat finanční terrorismus !
Co s tím?
Lidé se musí vzepřít jinak upadnou do otroctví v zadluženosti!
Proto invaze všemi směry jak na prosté občany tak i na státy ve snaze uvrhnout
do zadluženosti také ty které ještě nejsou. Tak se chová MMF, tak se chovají
banksteři! Prosperita a nezadluženost je noční můra banksteru, finančních
terroristu!
Proto i útok na Libyi ! Je za tím finanční terrorismus!

Lidská práva? Jako v Egyptě ? Vzpomínáte nedávné projevy a výkřiky Obamy a Hillary o nutnosti změn v Egyptě, odstoupení Mubaraka? Dnešní vojenská vláda je pokrok? Velký pokrok opravdu nastal hlavně ve zkoumání panenství, to je opravdu pokrok proti Mubarakovu režimu, to je jeden z vysledků snažení USA na severu Afriky i Middle eastu:-(

Okrást a vyrabovat Libyi, to je cíl dnešního "demokratického" snažení.
Nejlepší spojenci Anglie a Francie se propůjčily k této špinavé práci :-(

International Banks like Goldman Sachs have been looting Libyans money and were
able to siphon billions of dollars from that country as they excel in raping
countries cheating and stealing through monopoly deceit and lies , Max Keiser
has a message for you "Revolt now or be a debt slave" for life.

Gaddafi's Stolen Billions:
Max Keiser Explains 'Financial Terrorism'

Video
Financial Terrorism

Wednesday, June 1, 2011

Zdravotní péče v USA je jen byznys:-(

WHAT A SHAME !
Profit, ne pacient na místě prvním:-(
UnitedHealth's first quarter profits this year rose 13 per cent to $1.35 billion from $1.19 billion last year. UnitedHealth CEO Stephen Hemsley's total compensation of $101.96 million last year made him the highest paid executive in the country.

The US is the only major country in the industrialised world that doesn't guarantee healthcare to all of its citizens. It's unconscionable that 45,000 people in the US die every year because they can't afford care.


Když lidé jako Moore o tom napíši a natočí zprávu, jsou onálepkováni jako
komunisté.
45tisíc lidí v USA umírá ročně protože si nemohou dovolit placenou zdravotní
péči!
As many as 45,000 people in the US die every year because they can't afford healthcare!
------------------
US healthcare: Profits before patients

What is the point of having the world's best medical facilities if citizens don't have the money to access healthcare?

When Stan Brock started Remote Area Medical (RAM) in 1985, never in his wildest dreams did he think his services would be needed in the United States, the wealthiest country in the world.

RAM began as an all-volunteer mobile medical clinic that provided free and immediate health care to people living in remote areas of the Amazon rainforest. In 1992, he was asked to bring the clinic to Knoxville, Tennessee. He was shocked by what he saw.

"People were in desperate need of the most basic care," he said at RAM's most recent expedition in Oakland, California last month. "It didn't occur to me when I first came to this country, but it wasn't long before I could see there were similarities between people who don't have access to healthcare in a place like the Amazon and people who have access but can't afford it in America - and they're all in the same boat."

An estimated 50 million Americans are uninsured and another 25 million are underinsured, meaning they can't pay the difference between what their insurance will cover and the total cost of their medical bills. Someone files for bankruptcy every 30 seconds in the US because of a serious health problem, according to a Harvard University study.

Since 1992, RAM has conducted 640 expeditions in the US. When the travelling medical clinic comes to town, the lines begin forming at around midnight. An average of 3,000 people are treated at a typical four-day event. Over 90 per cent of the patients are in desperate need of basic dental and vision care. Each clinic costs roughly $100,000 to run, requires over 1,000 volunteers, and takes an entire year to organise.

When patients entered the clinic at the Oakland Coliseum, they were greeted by smiling volunteers, rows upon rows of dental chairs, optometric stations, and tables covered with medical tools, gloves, and equipment.

When Milka Guiterrez heard that free healthcare was being offered, she moved her schedule around to get a good place in line. On Sunday night, long after her three kids were sound asleep, she left her house at 1am. She was number 474 in line.

Shortly before patients began entering the makeshift clinic five hours later, Guiterrez ran home, grabbed her kids, and returned with her fingers crossed. She got lucky.

She and her kids had eye exams and dental work. Her eight-year-old daughter Paloma was in pain from the drilling, but managed to crack a smile. "When I used to smile, there was yellow stuff everywhere," she said wiping away tears. "I was so embarrassed. I stopped smiling when I was six. It hurts, but now I'm happy."

After 12 years with the US Postal Service, Anita Moore was hurt on the job and lost her health insurance. She got in line at 3:30am. By 6pm, she had her eyes checked, her teeth cleaned, two fillings, and four extractions.

Six months ago, she had an injury and hasn't been able to lift her arms above her shoulders. The pain went away after 15 minutes of acupuncture at the clinic. "I was so happy because I couldn't lift. I was just shocked. Now I can move them around," she said. "It's a blessing."

Les Kuller, an unemployed construction worker who got in line at 5:30am, lost his health insurance when his wife passed away two years ago. He got a molar fixed, had his blood pressure checked, was given a pair of eyeglasses, and had chiropractic and physical therapy work. He was so touched by the care he received and the volunteers he met, he came back the next day to join them.

"The least I could do is give back," he said. "On one hand, this is so incredibly amazing that all these volunteers can pull this together. On the other hand, it's a sad commentary about what the hell is going on in Washington and why the hell these knuckleheads can't walk across the aisle and shake hands and figure this thing out."

Kuller says he hopes people standing in overnight lines for basic medical care "embarrasses the hell" out of politicians. I heard similar sentiments from several people receiving care at the clinic.

When profit comes before care

Democratic politicians proudly point to the Patient Protection and Affordable Care Act, the bill that was signed by President Obama in March 2010, as real progress, but Physicians for a National Health Program (PNHP), an organisation of doctors who support healthcare for all, say the bill is nothing more than a false promise of reform.

Instead of eliminating the real problem, the new legislation will enrich and further entrench the profit-driven, private health insurance industry, and leave 23 million people still uninsured in 2019, according to PNHP.

If Republicans have their way, the 45 million seniors and people with disabilities who rely on Medicare will see their out-of-pocket costs double - or do without treatment altogether.

RAM founder Stan Brock doesn't like to talk about politics. He's too busy making sure people get treated. RAM's next stop is in Pikeville, Kentucky. From there, he and his team will head to Cocke County, Tennessee, Wise County, Virginia, and Chicago, Illinois. Because he's has had so many requests from all over the country, he sees no end in sight.

This is what happens when profit comes before care.

UnitedHealth's first quarter profits this year rose 13 per cent to $1.35 billion from $1.19 billion last year. UnitedHealth CEO Stephen Hemsley's total compensation of $101.96 million last year made him the highest paid executive in the country.

The US is the only major country in the industrialised world that doesn't guarantee healthcare to all of its citizens. It's unconscionable that 45,000 people in the US die every year because they can't afford care.

Senator Bernie Sanders, an independent from Vermont who believes that the US should put patients over profits, recently re-introduced the American Health Security Act, which would provide every citizen with healthcare coverage through a state-administered, single payer program.

Here's a fact from the PNHP that never made its way through the noise machine during the so-called healthcare debate - which was shaped by the insurance industry from the beginning. It should be repeated over and over again. the bureaucracy and paperwork of the profit-making health insurance industry consume one-third of every healthcare dollar.

Streamlining payment through a single-payer system would save more than $400 billion per year - which is enough to provide comprehensive, high-quality coverage for all.

RAM's Stan Brock says a single-payer system, as long as it covers dental and vision, would put him out of business in the US. "That would allow us to go back to the Amazon, Central America, Haiti - and other places where we belong."
----------------------------------------------------------------------------
Rose Aguilar is the host of Your Call, a daily call-in radio show on KALW in San Francisco. She's the author of "Red Highways: A Liberal's Journey into the Heartland."

Na valku v Iraku penize danovych poplatniku jsou, na zdravotni peci ne, WHAT A SHAME!

Sunday, May 29, 2011

Obama Zlatoústý a kdo je za ním ?

Poslouchejte nebo čtete:

Obama
Aby byl obraz úplný nelze opomenout a nutno dodat co prochází a provází
politiku USA a to je vztah 2 stran republikánů a demokratů.
Jejich vzájemná řevnivost která přechází až do nenávisti, vzájemných
pomlouvačných kampani, vzájemného házení si klacku pod nohy a přitom jde jen o jediné, kdo bude právě u koryta:-(
Jen co bylo křiku kolem zdravotní reformy, ale při pohledu zpět vidíme že již
Bush senior přišel s návrhem na zdravotní reformu a neuspěl. Následně co
bylo výsměchu a jak byla smetena Hillary Clinton jako nová v kongresu když
přišla se svým návrhem na zlepšení zdravotnictví a tak stále dokola.
Rozdíl přitom žádný, Obama válčí jako JWB, zbrojařský průmysl jede stále
dobře jak za republikánů tak demokratů a při pohledu za scénu se
potvrzuje že mimo jiné vlivy "Obama Is Zbigniew Brzezinski Puppet"

Monday, May 23, 2011

z USA dnes

Napsal pisatel z USA : 9/11 je dnes univerzální důvod jak někam vlítnout a
udělat tam svůj pořádek:-(
Převedeno do srozumitelné řeči, 9/11 je dnes pro Emericany něco podobného
jako je pro Bohem vyvolené holocaust!
Sice se na česky psaném Internetu někteří rozčilují(především CzechoEmericané)
když je emericky redneck uváděn jako jednotka naivity potažmo až blbosti, ale
způsob jakým je dnes Emerican brainwashovan a jak to polyká je přesvědčivou ukázkou:-(
Důkazem budiž i Obama Zlatoústý. S tím co už napovídal a ještě napovídá v
kontrastu s realitou to je opravdu typické pro USA a tamní ovcany. A tak velké
naděje do něho byly vkládány cha cha cha,...
I Nobelovu cenu míru dostal a jistě se mu hned lépe pokračovalo ve válečném
tažení zahájeném za Bushe:-( Nic než kecy a sliby a brainwashing,
brainwashing :-(
Že dodatečně by se mohlo zjistit jak to opravdu s 9/11 bylo?
Jistě už se na tom pracuje, 2 experti z Íránské špionážní služby přináší
senzační odhalení! To místo konspiračních řeči o pádu připomínající demolici a
nalezeném thermitu který pomohl roztavit konstrukce, což letecký benzín svoji
teplotou 800stupňů nedokáže. Írán spolupracoval, plánoval, podporoval,
připravoval, ještě si to zopakovat několikrát ta věrohodná špiónská tvrzení a
pak také hurá na něj, bude důvod jít na Írán jako na Irák. A opět bude
nadpoloviční většina ovčanu pro a opět to bude trvat 10 let než ti moudřejší
vystřízliví, ale to už bude karavana o kus dál :-(
A tak stále dokola a dál a dál krajinou temnou..:-(

Thursday, May 19, 2011

Příběh na pokračování, US včera a dnes...

Rozdíl 50 let je rozdíl propastný!
V Československu byla 50 léta doba kruté komunistické diktatury:-(
Ale na poválečná léta v USA každý vzpomíná jako na ta nejlepší!
PO 50 letech kam to dnes v USA spěje?
Posuďte sami.

You know by today's standards none of us was suppose to ever make it.

-----------------------------------------------------------

HIGH SCHOOL -- 1957 vs. 2010

Scenario 1:
Jack C. goes quail hunting before school and then pulls into the school parking lot with his shotgun in his truck's gun rack.
1957 - Vice Principal comes over, looks at Jack's shotgun, goes to his car and gets his shotgun to show Jack.

2010 - School goes into lock down, FBI called, Jack hauled off to jail and never sees his truck or gun again. Counselors called in for traumatized students and teachers.

Scenario 2:
Johnny and Mark get into a fist fight after school.
1957 - Crowd gathers. Mark wins. Johnny and Mark shake hands and end up buddies.

2010 - Police called and SWAT team arrives -- they arrest both Johnny and Mark. They are both charged with assault and both expelled even though Johnny started it.

Scenario 3:
Jeffrey will not be still in class, he disrupts other students.
1957 - Jeffrey sent to the Principal's office and given a good paddling by the Principal. He then returns to class, sits still and does not disrupt class again.

2010 - Jeffrey is given huge doses of Ritalin. He becomes a zombie. He is then tested for ADD. The family gets extra money (SSI) from the government because Jeffrey has a disability.

Scenario 4:
Billy breaks a window in his neighbor's car and his Dad gives him a whipping with his belt.
1957 - Billy is more careful next time, grows up normal, goes to college and becomes a successful businessman.

2010 - Billy's dad is arrested for child abuse, Billy is removed to foster care and joins a gang. The state psychologist is told by Billy's sister that she remembers being abused herself and their dad goes to prison. Billy's mom has an affair with the psychologist.

Scenario 5:
Mark gets a headache and takes some aspirin to school.
1957 - Mark shares his aspirin with the Principal out on the smoking dock.

2010 - The police are called and Mark is expelled from school for drug violations. His car is then searched for drugs and weapons.

Scenario 6:
Pedro fails high school English.
1957 - Pedro goes to summer school, passes English and goes to college.

2010 - Pedro's cause is taken up by state. Newspaper articles appear nationally explaining that teaching English as a requirement for graduation is racist. ACLU files class action lawsuit against the state school system and Pedro's English teacher. English is then banned from core curriculum. Pedro is given his diploma anyway but ends up mowing lawns for a living because he cannot speak English.

Scenario 7:
Jack C. takes apart leftover firecrackers from the Fourth of July, puts them in a model airplane paint bottle and blows up a red ant bed.
1957 - Ants die.

2010 - ATF, Homeland Security and the FBI are all called. Johnny is charged with domestic terrorism. The FBI investigates his parents - and all siblings are removed from their home and all computers are confiscated. Johnny's dad is placed on a terror watch list and is never allowed to fly again.

Scenario 8:
Johnny falls while running during recess and scrapes his knee. He is found crying by his teacher, Mary. Mary hugs him to comfort him.
1957 -“ In a short time, Johnny feels better and goes on playing.

2010 - Mary is accused of being a sexual predator and loses her job. She faces 3 years in State Prison. Johnny undergoes 5 years of therapy.
----------------------------------------------------------------------------

This should hit every email inbox to show how ignorant we have become!
Obrázek o tom kudy a kam se ubíráme :-(
Platí o celém dříve demokratickém světě, nejen o USA dnes!Tuesday, April 26, 2011

Problém USA .. i celého světa, příběh na pokračování :-(

Procenta dluhu
komu jdou k duhu ?

Kolik stojí a jak drahé jsou úrokové platby? (interest payments)

Splácení dluhu, aneb úroky až za hrob:-(

Splácení dluhu
----------------------------
Není divu když se podíváme na čísla třeba co stojí válka.

Na druhé straně jsme ale získali a hodně vydělali:
Nynější kurzovní lístek ukazuje
Iraqi Dinár = 0.00085 US dollar

Kdysi za času Sadama to bylo $3,8 za 1 Dinár !
Dnes zaplatí občan Iráku 1178.5 dinárů za 1 US dollar

Kam Emericka vojenská bota vkročí, tam vydělává.
Další to ukázka vítězství demokracie.

Sakra to se někomu ten vývoz demokracie povedl:-)
Ted je na řadě Libye:-(

Ale pozor, to se zadlužeností státu a "pracujícího lidu" USA a
světa obecně, nemá nic společného!

I když na slavné Harvard UNI prý již kdosi přednáší že má.
(není to Chomski) Na Válku v Iráku prý JWB neměl dost peněz a tak si na ní
půjčoval. A dluhy jak známo znamenají úroky a úroky se musí platit! Ale bez
obav. Pracující lid zaplatí.

Tuesday, April 19, 2011

Co říká Qaddafi.

Zprava kterou noviny neotiskuji:-(

"Demokratický" tisk nemůže otisknout slova o demokraciii a její
dnešní podobě:
že se jedna o smrtící systém, kdy největší pes bere všechno, nevidí že v USA
nejsou léky zdarma, ne nemocnice zdarma, ne bydlení zdarma, ne vzdělání
zdarma, ne potrava, s výjimkou kdy lidé musí prosit a stát dlouhé fronty aby
dostali polévku!

Útočí na mne, Obama mě chce zabít, zrušit svobodu naší země, zlikvidovat
zdarma bydlení, léky, vzdělání potraviny a vyměnit za Americký zlodějský styl
zvaný "kapitalismus". ale všichni ve 3 světě víme co to znamená,
že společnosti řídí země, svět, a lidé trpí. Proto není pro mne žádná jiná
alternativa než stát na svém .....

Tohle preci nelze v posametove CR otisknout :-(

Tuto zprávu přetiskla Ruska "imperialistická" cenzurovaná agentura.
Rusko stejně jako Německo a další státy s agresi nesouhlasí a nepodporují!
Jak CR ?
------------------------------
Detailneji proc je nutno je zlikvidovat!

Fakta o Libyi před agresí
22.4.11
Libye: ...aneb proč to Rothschildové, Warburgove, GoldmanSachsove & cela FED company nemohli nechat!

-HDP na osobu 14 192 dolarů
-Podpora v nezaměstnanosti 730 dolarů měsíčně
-Každý člen rodiny na sociálních dávkách obdrží za rok 1 000 dolarů
-Plat zdravotních sester je 1 000 dolarů měsíčně
-Každý nově narozený občan obdrží 7 000 dolarů
-Každé nově uzavřené manželství obdrží od státu 64 000 dolarů na zakoupení bydlení
-Daně a poplatky jsou zakázány
-Chcete-li začít podnikat, obdržíte od státu finanční pomoc ve výši 20 tisíc dolarů
-Vzdělání a zdravotní péče je zdarma
-Máte zájem o studium v zahraničí? Proč ne, platí to stát
-Pro vícečetné rodiny existují obchody se symbolickými cenami za základní potraviny
-Poplatky v lékárnách nejsou
-Půjčky na automobily a bydlení jsou bezúročné
-Jsou zakázány služby realitních agentur
---------------------------------------------------------
Zdroj:
http://revolutionarypolitics.tv/video/viewVideo.php
Video je premluveno do anglictiny a vysvetluje jaky je
opravdovy duvod k napadeni Libye - zlaty dinar!
Otevřete rychle než to bude zablokováno!

Klasifikace: kuriozity,politika

-------------------------------------------------
Message from Colonel Mu’ummar Qaddafi
13.04.2011
Gaddafi Unplugged and Uncensored


Translated by Professor Sam Hamod, Ph.D.

Recollections of My Life: Col. Mu'ummar Qaddafi, The Leader of the Revolution. April 5, 2011.

 

In the name of Allah, the beneficent, the merciful...

For 40 years, or was it longer, I can't remember, I did all I could to give people houses, hospitals, schools, and when they were hungry, I gave them food. I even made Benghazi into farmland from the desert, I stood up to attacks from that cowboy Reagan, when he killed my adopted orphaned daughter, he was trying to kill me, instead he killed that poor innocent child. Then I helped my brothers and sisters from Africa with money for the African Union.

I did all I could to help people understand the concept of real democracy, where people's committees ran our country. But that was never enough, as some told me, even people who had 10 room homes, new suits and furniture, were never satisfied, as selfish as they were they wanted more. They told Americans and other visitors, that they needed "democracy" and "freedom" never realizing it was a cut throat system, where the biggest dog eats the rest, but they were enchanted with those words, never realizing that in America, there was no free medicine, no free hospitals, no free housing, no free education and no free food, except when people had to beg or go to long lines to get soup.

SharePrint version Font Size Send to friendNo, no matter what I did, it was never enough for some, but for others, they knew I was the son of Gamal Abdel Nasser, the only true Arab and Muslim leader we've had since Salah-al-Deen, when he claimed the Suez Canal for his people, as I claimed Libya, for my people, it was his footsteps I tried to follow, to keep my people free from colonial domination - from thieves who would steal from us.

Now, I am under attack by the biggest force in military history, my little African son, Obama wants to kill me, to take away the freedom of our country, to take away our free housing, our free medicine, our free education, our free food, and replace it with American style thievery, called "capitalism," but all of us in the Third World know what that means, it means corporations run the countries, run the world, and the people suffer. So, there is no alternative for me, I must make my stand, and if Allah wishes, I shall die by following His path, the path that has made our country rich with farmland, with food and health, and even allowed us to help our African and Arab brothers and sisters to work here with us, in the Libyan Jamahiriya.

I do not wish to die, but if it comes to that, to save this land, my people, all the thousands who are all my children, then so be it.

Let this testament be my voice to the world, that I stood up to crusader attacks of NATO, stood up to cruelty, stood up to betrayal, stood up to the West and its colonialist ambitions, and that I stood with my African brothers, my true Arab and Muslim brothers, as a beacon of light. When others were building castles, I lived in a modest house, and in a tent. I never forgot my youth in Sirte, I did not spend our national treasury foolishly, and like Salah-al-Deen, our great Muslim leader, who rescued Jerusalem for Islam, I took little for myself...

In the West, some have called me "mad", "crazy", but they know the truth yet continue to lie, they know that our land is independent and free, not in the colonial grip, that my vision, my path, is, and has been clear and for my people and that I will fight to my last breath to keep us free, may Allah almighty help us to remain faithful and free.

 Copyright Col. Mu'ummar Qaddafi, - Mathaba.Net

With permission to

Lisa Karpova

Pravda.Ru

http://www.mathaba.net/
---------------------------------------------------------------------
Detailněji o sociálním zajištění a výhodách občana Libye mluví i tento
článek:
Libye

Sunday, April 10, 2011

Monday, April 4, 2011

Hrůza a bude to v Evropě stále horší :-(

Máte se Evropané na co těšit :-(

napred 2 svetova s nacismem, pak hruzy komunismu ktere je treba si pripominat a nikdy nezapomenout!
hruzy komunismu

Nyní stojíte před další hrozbou, islamisaci Evropy! :-(
z Rakouska

Sunday, March 27, 2011

Projev Václava Havla z r.1989

Humanitárně bombardoval už tehdy, ale jen svými řečmi a sliby důvěřivé občany Ceskoslovenska:-(

projev

O pomerech v CR dnes:

Sinagl

Napřed sliby a krásné řeči pro lid, pak "humanitární" bombadovani
Balkánu, potom bombardování a " osvobozováni"Iráku a Afganistanu, nyní je na řadě Libye!

A má to pokračování proč Libye musí být správné demokratická, proč Kadafi je
nepohodlný:-(
Aby benzín byl ve světě 10 x dražší než před lety, aby barel vysoko
překročil 100dollarů z kdysi $ 13 pak17, nyni vice nez 100, aby v ČR mohl stát benzin 34 korun,aby se Kalouskum lepe setrilo na lidech a jini vice vydelavali,
aby pohone hmoty staly co nejvíce, 10x tolik co před lety, aby politiku světa
určovaly nadnárodní společnosti, aby vlády byly jen poslušnými loutkami:-(
Aby se opět mluvilo o světové krizi, kterou zavinil kdo?
No přeci napřed terrorista Osama bin Ladin, pak Sadám, nyní Kadafi a o tom jak "demokratické" státy Západu musí zachraňovat svět.
:-(((((((((((((((((

Friday, March 25, 2011

Zemřela Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor


Co vsechno se clovek dozvi a o cem se dnes moc nepise:
http://www.adherents.com/people/pt/Elizabeth_Taylor.html
Elizabeth_Taylor

Zajimavy uryvek: "The Zionist Organization of America (ZOA) issued a statement of mourning for her yesterday, which listed a series of efforts Taylor made for Israel and the Jewish community, including her purchase of $100,000 in Israel Bonds in 1959, her participation in raising $840,000 for Israel in a 1967 London gala, and her cancellation of a visit to Moscow after the Soviet Union lashed out at Israel following the 1967 Six Day War. In addition, she was one of 60 prominent women to sign a statement in 1975 to then-UN Secretary General Kurt Waldheim, condemning the General Assembly’s infamous Zionism-is-Racism resolution. Taylor offered herself as a hostage when 104 Jews aboard an Air France airbus were held hostage by PLO terrorists at Uganda’s Entebbe Airport, from which they were rescued in a spectacular Israeli commando mission on July 4th, 1976, America’s 200th birthday.


She frequently visited Israel and met with its leadership, including Prime Minister Menachem Begin in 1983. In 1987, she signed a petition seeking the release from Soviet prison of leading refusenik Ida Nudel. Elizabeth Taylor’s pro~Israel activism led to the banning of her films in several Arab countries. After she bought $100,000 in Israel Bonds in 1959, the United Arab Republic (now Egypt) banned all her movies. "

Thursday, March 24, 2011

Začnete něco dělat pro snižování cen benzínu!

Začnete sami něco dělat pro snižování cen benzínu.
Vlády nezasáhnou, hrají mrtvé brouky, neboť jim plynou z vyšších cen vyšší
daňové nárůsty!
Na vlády nespoléhejte, jen na sebe !

Nenakupujte benzín u BP !
Ignorujte nejdražší společnost světa která má nejvyšší ceny.
Přinutíte je aby snížili ceny a tím i ostatni company.
Neustálý nárůst cen benzínu je neúnosný a hlavně bezdůvodný.
Výmysly kterými Vás krmí mají mají jediný cíl. Vyšší zisky.

--------------------------------------------------------------------

A version of this has been suggested before, however with the slight twist it can have a huge impact – definitely worth a go, what say you?
Subject: Get Petrol prices down

THIS IS NOT THE 'DON'T BUY' PETROL FOR ONE DAY, BUT ITWILL SHOW YOU HOW WE CAN GET PETROL BACK DOWNTO $1.00 PER Litre....

This was originally sent by Phillip Hollsworth, a retired Coca Cola executive.If you are tired of the gas prices going up AND they will continue to rise this winter, take time to read this, PLEASE. Phillip offered this good idea.

This makes MUCH MORE SENSE than the 'don't buy petrol on a certain day' campaign that was going around last April or May!

It is worth your consideration. Join the resistance!!!!

We are going to hit $ 2.00 a litre and it might go higher!!

Want petrol prices to come down?

We need to take some intelligent, united action.The oil companies just laughed at last year’s action because they knew we would not continue to 'hurt' ourselves by refusing to buy petrol. It was more of an inconvenience to us than it was a problem for them. BUT whoever thought of this idea, has come up with a plan that can really work. Please read on and join with us!

By now, you're probably thinking petrol priced at about $1.50 is cheap. It can only get dearer ... And dearer unlessWE do something about it.
Politicians pay nothing for petrol. Do not expect them to fight for you.
Now that the oil companies and the OPEC nations have conditioned us to think that the cost of a litre of petrol is CHEAP at $1.50, we need to take aggressive action toTeach them that BUYERS control the market place...not sellers.

With the price of petrol going up more each day, we consumers need to take action.

The only way we are going to see the price of petrol come down is if we hit someone in the pocket book by not purchasing their petrol! And, we can do that WITHOUTHurting ourselves.

How? Since we all rely on our cars, we can't just stop buying petrol.

But we CAN have an impact on petrol prices if we all act together to force a price war.

Here's the idea: For the rest of this year, DON'T purchase ANY petrol from BP, the biggest price-up driver company.

If they are not selling any petrol, they will be inclined to reduce their prices. If they reduce their prices, the other companies will have to follow suit.

But to have an impact, we need to reach literally millions of BP petrol buyers. It's SO simple!
Now, don't wimp out at this point...keep reading and I'll explain how simple it is to reachMillions and even BILLIONS of people!!

I am sending this note to 20 people.
If each of you sends it on to at least twenty more that's (20 x 20 = 400) ..And those 400 send it to at least twenty more (400 x 20 = 8000 ... And so on,
By the time the message reaches the fifth group of people, we will have reached overSIXTY FOUR MILLION consumers.20x20 = 400
400x20 = 8,000
8,000x20 = 160,000
160,000x20 = 3,200,000
3,200,000x20 = 64,000,000
64,000,000x20 = 12,800,000,000
That's 12.80 Billion people folks, who will have been contacted!!!!!

Unbelievable?? Do the maths and see for yourself!
Again, all you have to do is send this to 20 people …That's all!
I'll bet you didn't think we had that much potential, did you!
Acting together we can make a difference..

If this message makes sense to you, then please pass it on.
THEY will LOWER THEIR PRICES TO BELOW THE $1.50RANGE AND KEEP THEM DOWN. THIS CAN REALLY WORK.

It’s simple – send the message along to others and choose to not buy petrol from BP.
TWENTY FIVE POINT SIX BILLION people:

Now THAT's people power.

LET'S JUST DO IT ! ! !
More power to you friend.

Tuesday, March 15, 2011

HAARP obrovským množstvím vyzařované energie ohrožuje svět ?

HAARP
se slovenkymi titulky.

Další článek který vysvětluje co to HAARP a jak funguje!

HAARP jak funguje

A jsou tu již reakce a prohlášení že USA jsou ne četníkem světa, ale
terroristou který světu vnucuje svoji vůli.
Jsou to samozřejmě pomluvy USA, pomluvy našeho bratra.
Naštěstí lid ČR, celé Evropy a celého světa dobře ví kdo byl přítelem a kdo
nepřítelem i dnes.
-----------------------------
Zde měla končit ironie poslední věty.

Dodatečně vloženo:

mea culpa, moje chyba, ano chyběla zde jednoznačná věta, která říká že cokoli
se stane vždy se najdou lidé kteří za tím hledají "tajemné síly" nebo konspirace.
Vysvětlení je prosté.
Toto poslední zemětřesení je jen dalším příkladem takového přístupu.
Vidím to jako jednoznačnou reakci lidu obecně, nedůvěra k těm kteří vládnou:-(
Lid byl již mnohokrát zklamán a podveden svými vládci a proto
lid nevěří jíž ničemu co je mu předkládáno k věření.
Příliš mnoho podvodu, zákulisních jednání, přespříliš neférového jednání s lidmi:-(
Po generace byl lid vždy nahnán do válek proti své vůli, za zájmy těch kteří vládnou:-(
Opravdové zájmy "lidi" dosud nikdo nikdy nerespektoval:-(
Světovládci sklízí co zaseli:-(
A bude hůře:-(

Použití násilí a vojenské síly je opět na obzoru.
Zástupce Lybie na půdě OSN řekl: Je to naše vnitřni záležitost a Vy nemáte právo
nám do toho mluvit, stavět se na tu či onu stranu!

Proč by nemohl svět silou nutit třeba USA aby místo vlády
"demokratů" měl vládu"republikánů" či jinou ?.
Dnes je jen nepatrný rozdíl mezi diktátory a 'demokratický" zvolenými
vládami světa.
Jak ti tak oni si stejně dělají co chtějí a na lid s vysoka ..... ! :-(
I vlády ČR to předvedly na mnoha příkladech:-(