Friday, September 16, 2016

Islamizace Evropy jako obohaceni ?

Problém islamizace Evropy je srovnatelný s rozsáhlým válečným konfliktem, neboť v něm už jde o bytí a nebytí Evropanů a jejich civilizace. Oblíbené floskule o mírumilovném islámu jsou dle něj nepravdivé, argument „umírněných muslimů“ mimo mísu a apely na milosrdenství či solidaritu s „uprchlíky“ eticky zmatené a mravně nezodpovědné. Politici bez mrknutí obětují spoluobčany, kteří je volili. Perspektiva islamizace Evropy je tedy děsivá a vládne nám bruselská totalita.

Vrcholní politici žalostně, většinou záměrně selhávají v bezpečnostní politice, ale přitom se dál tváří jako morální obři té nejvyspělejší demokracie, jakou svět poznal. Natolik uvykli soustavnému exhibování před voliči, až se utvrdili v přesvědčení, že jsou měřítkem bohulibosti veškeré činnosti. Díky tomu snadno věří, že účel světí prostředky, takže například co můžou, to zalžou. V druhém sledu se pak nabízí otázka, co asi zaslouží ti, kdo je v jejich bohorovnosti naivně podporují; obdiv to taky nebude.

"Občané se pak udiveně ptají: Co hrozného provedli, že na ně politici uvalili citelné ohrožení majetků, svobody, zdraví, společenské soudržnosti a životů?
Kdo dal politikům právo, aby jim od základu přeorali životy? Kde vzali kompetenci k tomu, aby všem vnucovali svou morálku a svůj až příliš originální systém hodnot? Proč občany urážejí pokřivenou spravedlností dvojího metru, když ve jménu multikulti ideálů a proti zdravému rozumu chrání zdivočelé migranty a všemožně pacifikují protestující domorodce?

Za úplně nejhorší pak považuji morální selhání intelektuálů a politiků, kteří islamizaci buď fanaticky prosazují, nebo při ní – ať ze zbabělosti, či z kariérních důvodů – snaživě asistují. To vše v módu principiálně prolhané politické korektnosti, která dělá z bílých obětí při sebemenším nesouhlasu rasisty. Nikdy jsem o postmoderních elitách neměl iluze, ale to, co dnes provádějí, je bez nadsázky čiré zlo.

Zatím nikdo nevysvětlil, proč by mělo být něčím skvělým to, když někdo „páchá milosrdenství“, tedy když pomáhá jedněm tak, že přitom musí ničit druhé.
Občané, kteří ještě neztratili zdravý rozum, proto mluví stále častěji o bruselské totalitě. A nemají snad pravdu? Není tyranský diktát přikázaného soužití s muslimy skutečně projevem totalitního ovládání společnosti?"

Filozof: Děsivé. Čiré zlo. Jde o naše bytí, či nebytí. Politici bez mrknutí oka obětují občany muslimům a zdivočelým imigrantům, kteří nás tu vraždí.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Filozof-Desive-Cire-zlo-Jde-o-nase-byti-ci-nebyti-Politici-bez-mrknuti-oka-obetuji-obcany-muslimum-a-zdivocelym-imigrantum-kteri-nas-tu-vrazdi-Magori-453836