Saturday, August 21, 2010

21 Srpen 1968

Vzpomeň
Nezapomeň

21srpen

Thursday, August 19, 2010

Přestávka....

.... při které se dává odpočinkově na vědomí že pokud píšete komentář
nebo článek na Internet, píšete ho pro lidi různé úrovně, třeba i takové jak
ukazuje test :
-------------------------------------------------

The following questions were set in last year's GED examination
These are genuine answers (from 16 year olds)............and they WILL breed.

Q. Name the four seasons
A. Salt, pepper, mustard and vinegar

Q. Explain one of the processes by which water can be made safe to drink
A. Flirtation makes water safe to drink because it removes large pollutants like grit, sand, dead sheep and canoeists

Q. How is dew formed
A. The sun shines down on the leaves and makes them perspire

Q. What causes the tides in the oceans
A. The tides are a fight between the earth and the moon. All water tends to flow towards the moon, because there is no water on the moon, and nature abhors a vacuum. I forget where the sun joins the fight

Q. What guarantees may a mortgage company insist on
A. If you are buying a house they will insist that you are well endowed

Q. In a democratic society, how important are elections
A. Very important. Sex can only happen when a male gets an election

Q. What are steroids
A. Things for keeping carpets still on the stairs

Q.. What happens to your body as you age
A. When you get old, so do your bowels and you get intercontinental

Q. What happens to a boy when he reaches puberty
A. He says goodbye to his boyhood and looks forward to his adultery (So true)

Q. Name a major disease associated with cigarettes
A. Premature death

Q. What is artificial insemination
A. When the farmer does it to the bull instead of the cow

Q. How can you delay milk turning sour
A. Keep it in the cow

Q. How are the main 20 parts of the body categorised (e.g. The abdomen)
A. The body is consisted into 3 parts - the brainium, the borax and the abdominal cavity. The brainium contains the brain, the borax contains the heart and lungs and the abdominal cavity contains the five bowels: A, E, I,O,U..

Q. What is the fibula?
A. A small lie

Q. What does 'varicose' mean?
A. Nearby

Q. What is the most common form of birth control
A. Most people prevent contraception by wearing a condominium

Q. Give the meaning of the term 'Caesarean section'
A. The caesarean section is a district in Rome

Q. What is a seizure?
A. A Roman Emperor. (Julius Seizure,I came,I saw,I had a fit cha cha cha )

Q. What is a terminal illness
A. When you are sick at the airport.

Q. Give an example of a fungus. What is a characteristic feature?
A. Mushrooms. They always grow in damp places and they look like umbrellas

Q. Use the word 'judicious' in a sentence to show you understand its meaning
A. Hands that judicious can be soft as your face.

Q. What does the word 'benign' mean?
A. Benign is what you will be after you be eight

Q. What is a turbine?
A. Something an Arab or Shreik wears on his head

---------------------------------------------------

Jistě můžete namítnout, že takto moudré lidi možno najít v Emerice či v
Englicku, ale rozhodně ne v Sametovém Česko-Moravsko-Slezku:-)

Test z ČR (máte li jaký) a odpovědi rád přiložím k porovnání:-)
---------------------------------------
O přestávce si můžete odskočit do downloads (vlevo dole) a podívat se jaká
je výhoda mít se sousedním státem hranici na které se každý večer SLAVNOSTNE
zavírá brána:-)
Mít podobnou bránu na hranici s Oesterreichem měli by protestující proti
Temelínu alespoň parádní podívanou:-)

Hezký konec léta přeji :-)

Wednesday, August 18, 2010

TRH před 100 lety

Nabízím pro srovnání malý seznam cen a služeb, především pro čtenáře mladší, tržně nezkušené, predSametove až poSametove narozené, co TRH nabízel naším prarodičům před 100 lety:-)


Dům služeb


menu

(kliknutim na "menu" se Vam obrazek zvetsi)Pro tento článek učiním výjimku a FSECHNY komentáře, které potvrdí positivní vývoj TRHu směrem ku světlým zítřkům, s radostí otisknu:-)


Doufám že plán šetření Vaší nové vlády jsem zveřejněním 100let staré nabídky nenarušil.

Sunday, August 15, 2010

Jak se mění lidé v čase?

Zamyšlení o lidech v čase, jací byli dříve, jací jsou dnes,
jsou jiní v dnešním čase, či stále stejní zase?
Obecně platí že vývoj od kolébky do hrobu zapracuje na každém, ale v souhrnu dějiny "Lidstva" ukazují, že některé lidské znaky zůstávají téměř
nedotčeny. Není se zase čemu tak moc divit, jsou to dějiny velmi krátké,
mluvíme o maximálně 10 tisíc letech od Sumeru a jejich klínového písma do
dnesi doby. I kdybychom objevili Atlantidu a připočetli pár dalších tisíciletí
stále je to nic proti nálezům z říše živočišné kdy třeba nálezy hmyzu zataveneneho v jantaru s odhadem na několik miliónů let a svým vzhledem beze změn jakož i dalším nálezům z říše živočišné kdy se jedna o milióny let proti lidským několika tisícům ukazují na časový rozměr řádově převyšující lidskou historii.
Není to tak dlouho kdy archeologové nalezli na severu Austrálie jeskyně s
kresbami které na rozdíl od nálezu na území Evropy odhadované na 30tisíc let,
jsou odhadovány na 80 tisíc let a více. Úžasné ale proti millionum let říše
živočišné je to stále velmi krátké časově rozpětí.

Zvíře je zvíře a člověk je člověk a ač mnohými je zdůrazňováno že člověk je nic
než o něco málo chytřejší opice, ale v podstatě stále jen velmi primitivní
živočich, jiní se domnívají že člověk je zde proto, aby se z vládce světa stal
vládcem celého Vesmíru. Často se ovšem chová jako velmi primitivní živočich a
vývoj jakoby do dějin člověka zasáhl minimálně. Stále stejně nízké pudy a
chování srovnatelné se zvířecím, žádný pokrok který by se jevil jako zásadní.
Prý čtete Bibli, tam to FSECHNO je zpívá jedna slavná píseň.
Křesťanům svatá kniha vysvětluje že lidský "problém" nastal v okamžiku, kdy Adam s Evou ochutnali ze zakázaného stromu "poznání".
Problém poznání!
A zde je první problém, nejíst že stromu poznání by znamenalo zůstat na úrovni bez schopnosti poznání, na úrovni zvířat? A nebo by snad časem sestoupil opět Svořitel a obdaroval lidstvo poznáním jako dar za poslušnost že ze stromu poznání nejedl bez svolení?

Trest za to se jeví velmi tvrdý při pohledu na člověka jak je mnohdy právě oním
poznáním nepoučitelný. Jak opakuje stále stejně chyby, generace po generaci,
stále nepoučitelně.
Z toho nám vzniká otázka kam že se to člověk vlastně ubírá?
Jakou má budoucnost a jaká budoucnost ho vlastně čeká.
Jaká?
Nejen dějepisci minulosti se budou obracet v hrobě, jistě i historikové
současnosti co se kdy předváděli a předvádí v mršení dějin LIDSTVA budou prudce nesouhlasit, ale přesto nastíním krajinu temnou kolem skal kterou se člověk právě ubírá.
Šly dějiny a šly věky lidské historie a stále v podstatě dost podobně pokud šlo
o válčení a projevy všech nejnižších pudů a nedobrých lidských vztahů.
Detaily se vyučují od nejprostšího dějepisu až po detaily dějin, čím blíže k současnosti tím přesněji víme co kdo kdy kde řekl či udělal.

Pak přišla 2 poslední století. Jmen dostala mnoho. Století páry, elektřiny,
objevu, techniky.
Co však hlavní a hlavně bylo objeveno bylo ono zázračné perpentum mobile s
názvem TRH.
Sam se se reguluje, sám se rozpíná, sám vítězi nad člověkem.
Moudrým lidem je zřejmé že zde není proto aby vládl, ale aby sloužil!
TRH předvedl a stále jasněji předvádí že pro něj platí stejné vysvětlení
jako pro oheň.
Dobrý sluha, ale zlý Pán!
A to je skutečnost dneška!
Malé skupině lidí slouží, většině lidstva panuje a to stále tvrději, krutěji
a hůře.
Nepřicházím s novým objevem, neopisují Marxe ani žádného filosofa současnosti ani minulosti, jen ukazuji vývoj posledních desetiletí.
Válčíme, mluvíme o demokracii, ale především jde mocným o nadvládu a trhy.
Nepřišlo to s vládou JWBushe, přišlo to s rozvojem průmyslu, tedy statků
materielních a na to navazující úpadky mravů.
Přišlo to pozvolně jak některé skupiny lidí ovládly finance a světové trhy a
eskalovalo do současné podoby:-(

S trhem a spotřebou přišel vedle rozvoje hmotných statků i rozvoj a nárůst
demografický.
V r.1804- 1milliarda lidí
1927- 2
1960- 3
1974- 4
1987- 5
1999- 6
2010- 6,9
v r.2050 má být 9,3milliardy.
Explose lidí a TRHu!
O nějakých jiných hodnotách ani vidu ani slechu:-(

Na závěr přikládám obrázek z Chicago Tribune z roku 1934.
Rok 2010 je jen potvrzením a jemným vylepšením toho co se ukazuje na obrázku z
novin před 76 lety.

Chicago Tribune1934
(kliknutim na Chicago Tribune1934 se obrazek zvetsi)
SPEND SPEND SPEND,
utracej utracej utracej,
nakupuj nakupuj nakupuj!

To jistě platí i dnes v ČR. To že Vám ekonomicky moudrý ministr mluví o šetření nemyslí mistry trhu, mluví jistě o šetření peněz neboť jste se zadlužili.
Patrně jste utráceli peníze které jste neměli, žili jste na dluh.
Strašení Řeckem berte jako varovný signál který přišel ve správný čas od
správných politiku, abyste nedopadli špatně. A k tomu Vám mimo Vaší vlády
dopomáhej Stvořitel.

Thursday, August 5, 2010

O tom jak Čas letí :-(

a také jak člověk míní a běh života mění že podle přání to vždy není:-(
by mohlo být jako seriál na pokračování,
v každém případě platí že čas letí jako jelen, byvše....

65 cm sněhu napadlo, ale místo 500km na jih do Sněžných hor natěšen na sníh,
bylo víc než 1000km na teplý sever.
V Brisbane si můžete půjčit auto, nebo to vzít vlakem, případně autobusem.
Zátoka Hervey Bay je proslavená tím že tam velryby odpočívají a vyhřívají se když je Antarktida zamrzlá a také přivádí na svět mláďata:-)
TY které to přežijí a Japončíci je vědecky nezharpunuji, uvidíte opět příští rok touto dobou, tedy v zimních měsících července a srpna :-)
A také je tam ráj rybářů:-)
Hervey Bay

A pár fotografií, bohužel nebyla kamera byl jen mobil GOOGLE a z něho fotky a video s velrybami.


video ktere ukazuje velryby:-(


velryby
velryby 2

profesionálně sestříhaný výběr fotografií z mnoha výletu:
Hervey Bay
a ne pokaždé se podaří vidět takové záběry:
vodní masáž

Sunday, August 1, 2010

Srovnání nesrovnatelného ?

Tati nesrovnávej to, řekla mi dcera, nebyl si tam, přece víš že v Kalifornii to bylo na otevřeném prostoru, žádné pristupove tunely, tam nemohl být nikdo ušlapán! Nemohl?
Přesto se o malé srovnání pokusím. Ne proto abych podpořil či nesouhlasil s článkem Internetového přítele Tarase (na Internetu bychom měli být FSICHNI přátelé, v této možnosti vidím jeho přínos:-)
Jejich revírem je Love Parade
ale jen z toho důvodů, že pokud zamyšlení nad problém zachrání jen jednoho ušlapaného, nebyl napsán marně.
Domluva s mladými tak jak proběhla pod článkem
idnes
samozřejmě není možná, proto to převedu na slušnější úroveň jak proběhla mezi Jonášem a Tarasem a nikoli pod článkem plný mládežnických sprosťáren :-(
Taras:
mrtvý na LP nezavinil jeden faktor, (kterej vidíš ty a chceš střílet pořadatele), ale je to řetěz příčin, ten samej, kterej tak důvěrně znám ze stavařiny, když nám něco zbuchne. Město nemělo akci vůbec povolit, protože přístupový cesty jsou nedostatečný (i když nahoře únikový prostory jsou). Vyhodili šéfku bauamtu, která se šprajcovala podepsat. Pořadatelé nezvládli řízenej přístup na plac, v té jedné kritické chvíli. Jinak to ale předtím běželo hladce hodiny, když se podíváš na druhou fotku, tak tam v tom kritickým místě půl hodiny před maléram lidi choděj sem a tam a dokonce postávaj a baví se. Místa fůra. Policajti asi něco podělali se zřizování zátarasů, kterejma měli zamezit přeplnění přístupovejch cest. Měli tam tři a jejich údaje o tom, kdy kterej zřídili a kdy odstranili jsou rozporný. Nefungovala spolupráce mezi policií, která regulovala proud návštěvníků zátarasama a pořadatelem, kterej to samý měl dělat u vstupů do tunelu. A čtvrtej faktor, kterej ty odmítáš uznat, je totální nedisciplinovanost významné části téhle věkové skupiny návštěvníků, hovadsky drzý způsob myšlení, který se projevuje sobectvím, hulvátstvím, bezohledností, děláním bordelu a kraválu, což je jejich hlavní náplň života. Fotbal a "hudební produkce" jsou jenom stafáží pro to důležité dělání bordelu plus trapné předvádění těl a tanečního "umění". Hovada s vygumovanejma a navíc sjetejma mozkama. A v melách, který tohle tvrdý jádro bordelářů programově vyvolává, to pak odnesou i ti mladí, kteří vymytý mozky nemaj. A tenhle - v konečné fázi na místě samém pak ale rozhodující - faktor ty zcela vypouštíš a vinu házíš na pořadatele. Proboha, proč se v osmdesáti nebo kolika procentech v tomhle škvařej jenom mládežníci?
---------------------------------
a odpovídá mu na to takto 52 jonáš:
Vono to běží vždycky hladce, než nastane "dopravní špička", i v Prase na Bárandově. Ty příčiny jsem samozřejmě vnesl sám, že to bylo zpackaný, neměli to povolit, otevřít areál od severu a udělat vstup a výstup jednosměrnej, nedělat tomu takový PR atd .. hlavně měli nějak ty lidi co se tlačili tunelem informovat, že to nende .. ideálně ty zátarasy mít ještě před nima, tam se to mohlo ve městě rozptýlit. Ani ta plocha, max nějakých 15 hektarů podle gůglmapy, v tom ještě zbytky skladišť a kolejišť, mi nepřijde pro milion lidí adekvátní, nejvejš tak na čtvrtku .. no a "přístupová doba" na plac nebo ven v řádu nějakých šesti až osmi hodin, kdyby se to naplnilo úplně, to je zcela mimo chápání. Vadí mi ten tvůj postoj "byli to jen blbí technaři, můžou si za to tuc-tuc sami", protože takhle se prostě čtvrtmilionovej dav obvykle chová, je-li ve frustraci z nesplněnýho očekávání. Nezávisle na tom, jde-li o technaře, folkáče, penzisty nebo tatíky od rodin, proto ty další odkazy. On se dost podobně choval i na tý obklíčený Národní 1989, kdy ještě žádný technaři neexistovali, akorát tu frustraci tam vytvářel jinej činitel. Nejvíc dětí je tam pochopitelně proto, že jsou menší a zůstávaj "velkejm" pod nohama. A možná i pod rozlišovací schopností, dědku. Stejně jsem zvědavej, jestli doložíš že z těch 93 mrtvejch za červenec na silnici (zatim, ještě neskončil) to byli samý techno vyhulenci. No, zdá se, že na to "rozděl a panuj" ani nepotřebujeme žádnou vrchnost, zmáknem si to sami. Voni se budou jen dívat a spokojeně usmívat, jak se nám to daří.
---------------------------------------------
a teď to srovnání nesrovnatelného:
Duisburg červenec 2010 a California v dubnu 2010.
Duisburg

a festival hudby a umění v Kalifornii(COACHELLA):jedeme na festival:-)

desetitisíce nadšenců

i z Canady

i z Klokanie :-)

festival ve dne

místo na občerstvení

bylo to na obrovské zelené louce

i camp byl obrovských rozměrů!

dávám přednost pohodlí hotelu Hyatt v Palm Springs

z výšky

v podvečer

art

a malá svačinka :-)

program


a že se mladí dobře bavili a na vzácný výskyt seniorů nereagovali agresivně, zde zkusím přiložením roztřeseného videoklipu o atmosféře hudebního festivalu :-)a povídání si dovolují zakončit prohlášením:
ať se mládí vydovádí:-)
tedy pokud možno bez újmy na zdraví :-)