Sunday, August 15, 2010

Jak se mění lidé v čase?

Zamyšlení o lidech v čase, jací byli dříve, jací jsou dnes,
jsou jiní v dnešním čase, či stále stejní zase?
Obecně platí že vývoj od kolébky do hrobu zapracuje na každém, ale v souhrnu dějiny "Lidstva" ukazují, že některé lidské znaky zůstávají téměř
nedotčeny. Není se zase čemu tak moc divit, jsou to dějiny velmi krátké,
mluvíme o maximálně 10 tisíc letech od Sumeru a jejich klínového písma do
dnesi doby. I kdybychom objevili Atlantidu a připočetli pár dalších tisíciletí
stále je to nic proti nálezům z říše živočišné kdy třeba nálezy hmyzu zataveneneho v jantaru s odhadem na několik miliónů let a svým vzhledem beze změn jakož i dalším nálezům z říše živočišné kdy se jedna o milióny let proti lidským několika tisícům ukazují na časový rozměr řádově převyšující lidskou historii.
Není to tak dlouho kdy archeologové nalezli na severu Austrálie jeskyně s
kresbami které na rozdíl od nálezu na území Evropy odhadované na 30tisíc let,
jsou odhadovány na 80 tisíc let a více. Úžasné ale proti millionum let říše
živočišné je to stále velmi krátké časově rozpětí.

Zvíře je zvíře a člověk je člověk a ač mnohými je zdůrazňováno že člověk je nic
než o něco málo chytřejší opice, ale v podstatě stále jen velmi primitivní
živočich, jiní se domnívají že člověk je zde proto, aby se z vládce světa stal
vládcem celého Vesmíru. Často se ovšem chová jako velmi primitivní živočich a
vývoj jakoby do dějin člověka zasáhl minimálně. Stále stejně nízké pudy a
chování srovnatelné se zvířecím, žádný pokrok který by se jevil jako zásadní.
Prý čtete Bibli, tam to FSECHNO je zpívá jedna slavná píseň.
Křesťanům svatá kniha vysvětluje že lidský "problém" nastal v okamžiku, kdy Adam s Evou ochutnali ze zakázaného stromu "poznání".
Problém poznání!
A zde je první problém, nejíst že stromu poznání by znamenalo zůstat na úrovni bez schopnosti poznání, na úrovni zvířat? A nebo by snad časem sestoupil opět Svořitel a obdaroval lidstvo poznáním jako dar za poslušnost že ze stromu poznání nejedl bez svolení?

Trest za to se jeví velmi tvrdý při pohledu na člověka jak je mnohdy právě oním
poznáním nepoučitelný. Jak opakuje stále stejně chyby, generace po generaci,
stále nepoučitelně.
Z toho nám vzniká otázka kam že se to člověk vlastně ubírá?
Jakou má budoucnost a jaká budoucnost ho vlastně čeká.
Jaká?
Nejen dějepisci minulosti se budou obracet v hrobě, jistě i historikové
současnosti co se kdy předváděli a předvádí v mršení dějin LIDSTVA budou prudce nesouhlasit, ale přesto nastíním krajinu temnou kolem skal kterou se člověk právě ubírá.
Šly dějiny a šly věky lidské historie a stále v podstatě dost podobně pokud šlo
o válčení a projevy všech nejnižších pudů a nedobrých lidských vztahů.
Detaily se vyučují od nejprostšího dějepisu až po detaily dějin, čím blíže k současnosti tím přesněji víme co kdo kdy kde řekl či udělal.

Pak přišla 2 poslední století. Jmen dostala mnoho. Století páry, elektřiny,
objevu, techniky.
Co však hlavní a hlavně bylo objeveno bylo ono zázračné perpentum mobile s
názvem TRH.
Sam se se reguluje, sám se rozpíná, sám vítězi nad člověkem.
Moudrým lidem je zřejmé že zde není proto aby vládl, ale aby sloužil!
TRH předvedl a stále jasněji předvádí že pro něj platí stejné vysvětlení
jako pro oheň.
Dobrý sluha, ale zlý Pán!
A to je skutečnost dneška!
Malé skupině lidí slouží, většině lidstva panuje a to stále tvrději, krutěji
a hůře.
Nepřicházím s novým objevem, neopisují Marxe ani žádného filosofa současnosti ani minulosti, jen ukazuji vývoj posledních desetiletí.
Válčíme, mluvíme o demokracii, ale především jde mocným o nadvládu a trhy.
Nepřišlo to s vládou JWBushe, přišlo to s rozvojem průmyslu, tedy statků
materielních a na to navazující úpadky mravů.
Přišlo to pozvolně jak některé skupiny lidí ovládly finance a světové trhy a
eskalovalo do současné podoby:-(

S trhem a spotřebou přišel vedle rozvoje hmotných statků i rozvoj a nárůst
demografický.
V r.1804- 1milliarda lidí
1927- 2
1960- 3
1974- 4
1987- 5
1999- 6
2010- 6,9
v r.2050 má být 9,3milliardy.
Explose lidí a TRHu!
O nějakých jiných hodnotách ani vidu ani slechu:-(

Na závěr přikládám obrázek z Chicago Tribune z roku 1934.
Rok 2010 je jen potvrzením a jemným vylepšením toho co se ukazuje na obrázku z
novin před 76 lety.

Chicago Tribune1934
(kliknutim na Chicago Tribune1934 se obrazek zvetsi)
SPEND SPEND SPEND,
utracej utracej utracej,
nakupuj nakupuj nakupuj!

To jistě platí i dnes v ČR. To že Vám ekonomicky moudrý ministr mluví o šetření nemyslí mistry trhu, mluví jistě o šetření peněz neboť jste se zadlužili.
Patrně jste utráceli peníze které jste neměli, žili jste na dluh.
Strašení Řeckem berte jako varovný signál který přišel ve správný čas od
správných politiku, abyste nedopadli špatně. A k tomu Vám mimo Vaší vlády
dopomáhej Stvořitel.

1 comment:

Anonymous said...

A Stunning cartoon from 1934...

This cartoon was in the Chicago Tribune in 1934. Look carefully at the plan of action in the lower left corner.

Did you notice the guy who is writing that plan looks like Leon Trockij (Leo Bronstein from Brooklyn, Lenin's comrade) ? Of cause it is him,on the left above him is written "It worked in Russia".

Remember the adage:
"Those who forget history are doomed to repeat it."