Wednesday, June 22, 2011

Je zle a bude hůře :-(

Když bylo zle v r.1968 vyšlo
Dva tisíce slov
Pro připomenutí nedávno narozeným.
Dva tisíce slov (úplný název: Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem) byl jeden ze dvou nejvýznamnějších dokumentů Pražského jara. Zatímco Akční program KSČ byl výzvou k reformě komunistické strany, Dva tisíce slov byly podněty, které šly za rámec Akčního programu. Vedení KSČ je odmítlo a později, v době tzv. politické normalizace, dokument Dva tisíce slov označila za kontrarevoluční.

Dokument vznikl na podnět pracovníků Československé akademie věd - Otty Wichterla, Jana Broda, Otakara Poupy a Miroslava Holuba. Šlo o aktivizaci československé veřejnosti proti stále zjevnému tlaku sovětského vedení proti reformním změnám v zemi. Jako manifest jej sepsal spisovatel Ludvík Vaculík. Text vyšel 27. června 1968 v Literárních listech a denících Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny, tedy den poté, kdy byla 26. června 1968 Zákonem 84/1968 Sb. dočasně zrušena cenzura ("Cenzura je nepřípustná"). Manifest podepsaly stovky osobností veřejného života a více než sto tisíc občanů.
V 70. letech, v době tzv. normalizace, byli mnozí lidé za projev souhlasu s tímto manifestem perzekuováni.
==================================

Opět nastaly zlé časy, Evropa se bouří,
nespokojenost větší než malá zasáhla i ČR
Tentokrát to nejsou Ruské tanky jako v r.1968
ale lidu nepřátelské "think tanky" a zlodějské banky
které předvedly invazi se vším všudy,
s útokem na životní úroveň i práva a svobodu občanů.

Čtete
2500 slov z roku 2011

Od koryt s těmi co zatáhli Vás do sraček,
pryč s bandou mafiánů kterou z Hradu stále podporuje trhu panáček!
Lidé braňte se !

Tuesday, June 14, 2011

Krádež tisíciletí !

UŽ VÍTE PROČ NAŠI OBČANÉ v CR NEMAJÍ PRÁCI ?????
Protože republika je rozkradena! Aby to neznělo tak drasticky používá se i
výrazu"vytunelovaná" ve snaze ukázat že se nejednalo o obyčejnou
krádež ale chytrou, rafinovaně provedenou, hlavně však nepostižitelnou !

Jaká vláda v ČR by to musela být aby tento stav mohla změnit a napravit,
aby v ČR byla práce a vše se nedováželo?

Připomeneme si to v následujícím článku, který již od roku 2005 koluje
samizdatové po Internetu.
Tato fakta nutno lidem připomínat aby věděli kde jsou a z čeho pramení dnešní problémy v CR, ze to jsou predevším důsledky rozkradené republiky !
---------------------------------------------

Ne krádež století ale krádež tisíciletí, největší v dějinách České kotliny !

40 let jsme trpělivě snášeli komunisty, teď budeme 40 let trpělivě snášet mafiány? A co bude potom?Vrátíme se k totalitě? Lhostejnost se nám nevyplatila a nevyplácí. Měli bychom klást správné otázky "odpovědným" a trvat na jejich zodpovědnosti. Nebuďme lhostejní, neděláme to jen pro sebe, ale hlavně pro své děti. Možná nám budou také jednou klást "správné" otázky a my se jim budeme stydět podívat do očí.

"ZPRÁVA"
o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20. století
Následující zpráva si neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řadatrestných činů a "tunelů" z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či okrajově.Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v devadesátých letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoli ověřit. Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané zločiny, tak obvinit jejich pachatele. Z drtivé většiny jsou to bývalí komunisté, agenti StB či KGB.

Již první kroky Občanského fóra v čele s Václavem Havlem naznačily, že vůbec nejde o žádnou revoluci, ale jen o změnu systému režimu. Bohužel ve vyvolané euforii a v naději na zbavení sekomunistického jha, se vyškoleným bolševickým "revolucionářům" z Prognostického ústavu spolu s Havlovými disidenty a zmanipulovanými studenty podařilo změnit režim a ponechat komunisty fakticky u moci.
Symbolickým a zároveň tragickým vyjádřením tohoto faktu byla instalace Mariána Čalfy, v té době ještě aktivního agenta KGB, do křesla předsedy vlády dne 10.12.1989, kde setrval až do 2.7.1992. Za komunistické éry působil Čalfa v ČTK, poté byl jmenován předsedou Legislativní rady vládyČSSR a vyzkoušel i post komunistického ministra. Václav Havel si jej vybral za nejbližšího spolupracovníka.
KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE
Úvodem jednu kouzelnou větu, kde světově uznávaný ekonom působící ve Světové bance, Dr.David Ellerman v souvislosti s kupónovou privatizací označil Václava Klause za "tržního bolševika" anarchitekta "finančního pirátství". Čtenářům zajímajícím se o ekonomii lze doporučit článek Dr.Ellermana z roku 2001 pod názvem "Lessons from Eastern Europe´s Voucher Privatization"Nutno přiznat, že nápad kupónové privatizace byl geniálně rafinovaný. Dát lidem pocit, že něco získávají a následně se legálně zmocnit majetku, který zůstal po komunistech. Za architekty (alespoň oficiální) kupónové privatizace (ač za něj ve své autobiografii Václav Klaus prohlásil Dušana Třísku) lze považovat:
1. DUŠANA TŘÍSKU, nar. 14. 4. 1946
2. Tomáše Ježka, nar. 15. 3. 1940
3. Václava Klause, nar. 19. 6. 1941
U jejího zrodu se rovněž nějakou dobu pohyboval Jan Švejnar. Pro odlišné názory na chaotický postup privatizace spolupráci přerušil. (článek Jana Švejnara "Václav Klaus nemluví pravdu" ZDE) Odsunut byl i Valtr Komárek, který kupónovou privatizaci později označil jako "krádež století".
Tomáš Ježek v rozhovoru v Lidových novinách 14. 8. 2010: LN Viníte za nedokonalost
legislativy investičních fondů někoho konkrétního? "No jistě, to je jednoznačné. Byli to ti tři lidé z federálního ministerstva financí: Václav Klaus a jeho náměstkové Dušan Tříska a Vladimír Rudlovčák.
Naše lidi odháněli a byli hrozně nedůtkliví, aby jim do toho nikdo nemluvil. Na nižších patrech ministerstva se vědělo, že je to špatně." LN Neříkal jste si pak, že jste třeba měl někde víc zatlačit?
"Tohle se dělo v květnu 1992 a já v červnu po volbách na ministerstvu končil. Pořád jsem spoléhal na to, že to udělají dobře. Celou dobu jsem jim věřil." LN Nemáte rád slovo tunel, proč? "Já radši říkám krádež. Tunel už je eufemismus. Je to normální zlodějna."
Čtete celou
Krádež


Řešení?
Existuje, je to řešení Islandské!
Jen aby se to všichni v západním světě dozvěděli a následovali příklad
Islandu !
Západní demokracie zamlčely občanskou revoluci na Islandu
Nic neplatit, banky znárodnit,zkorumpované politiky a bankéře postavit za
vykradené banky před soud, zlodějský získané majetky vrátit a je po krizích
které jsou umělé vyvolávány stejně tak jako války!

Západní demokracie zamlčely občanskou revoluci na Islandu
Média nás zásobují do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi. Mlčí však o příkladné ukázce občanské revoluce, která již po více než dva roky probíhá na Islandu, kde občané mírovým, zároveň však nesmlouvavým způsobem donutili odstoupit vládu a díky permanentním shromážděním i přepsat ústavu.
Právě proto, že Island je modelem občanské revoluce, upadající evropské demokracie, ve kterých skutečnou moc ovládají profesionální politické kasty a kde byli z rozhodovacích procesů zcela vyloučeni občané, tento případ ututlávaly.
Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem existence kontroly informací, jež mohou být nebezpečné pro politickou elitu.
Na Islandu občané donutili k odstoupení celou vládu, hlavní banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které banky kvůli své vlastní špatné finanční politice vytvořily vůči Velké Británii a Nizozemsku. V nové ústavě, na jejímž znění se podílí lidové shromáždění, budou mít místo politiků hlavní slovo občané.
Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti této neschopné moci pozbývající mravnosti, která zneuctila demokracii a dovedla celý svět ke krizi. Islandský model představuje vlnu občanského odporu, jež v politicích vzbuzuje obavy, protože má potenciál být následována a rozšířit se do celé „Evropy politiků“, z níž byli její obyvatelé vyloučení.
Zamlčená fakta o Islandu:
2008 – Je znárodněna největší banka v zemi. Měna se hroutí, burza pozastavuje svou činnost. Země vyhlašuje bankrot.
2009 – Pod tlakem obrovských protestů občanů před parlamentem jsou vyhlášeny předčasné volby, předseda vlády a celý jeho vládní blok je donucen k rezignaci. Prohlubuje se bídná ekonomická situace země. Politici navrhují prostřednictvím zákona splacení dluhu vůči Velké Británii a Nizozemsku ve výši 3,5 miliardy eur, což je částka, kterou budou všichni Islanďané splácet v příštích 15 letech s 5,5procentním úrokem.
2010 – Lidé jdou opět do ulic a požadují hlasovat o zákoně v referendu. V lednu prezident odmítá zákon ratifikovat a oznamuje, že se o něm bude rozhodovat ve všelidovém hlasování. V březnovém referendu odmítne zaplacení dluhu 93 procent obyvatel.
Vláda byla donucena zahájit vyšetřování, které má objasnit právní odpovědnost za krizi. Začíná zatýkání několika bankéřů a vrcholných manažerů. Na příkaz Interpolu všichni obvinění bankéři opouštějí zemi.
Je zvoleno ústavodárné shromáždění, které na základě zkušeností z krize připraví novou ústavu. Ta nahradí současnou, která je de facto kopií ústavy dánské.
K tomuto účelu se pořádá všelidové referendum. Do ústavodárného shromáždění je z celkem 522 kandidátů zvoleno 25 občanů, bez politické příslušnosti. Jedinou podmínkou kandidatury byla plnoletost a podpora minimálně 30 lidí.
2011 – Ústavodárné shromáždění zahajuje činnost v únoru 2011. Návrh nové ústavy připraví na základě doporučení odsouhlasených shromážděními, jež probíhají po celé zemi. Předložený návrh musí schválit současný parlament i ten, který vzejde z příštích voleb.
Toto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády, znárodnění největší banky, obecné referendum, v němž lidé hlasují o závažných ekonomických rozhodnutích, uvěznění lidí odpovědných za krizi a přepsání ústavy přímo občany.
To, co se stalo na Islandu, vyhodnotili politici, jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další, jako nebezpečný precedens, který má být zamlčen. Co kdyby něco podobného napadlo obyvatele i dalších evropských zemí a oni ztratili svou nemravnou a nedemokratickou, zato výdělečnou nadvládu nad občany?!
Bojkot informací o Islandu svědomitě dodržovaly tisíce novinářů napříč všemi médii, z nichž většina je „koupena“ politickou mocí. Ta jim za mlčení a podporu zcela v rozporu s demokratickými principy poskytuje výhody, úlevy a inzerci.
Islanďané se vzepřeli systému a zbytku světa udělili lekci z demokracie. Jenže dříve či později se o jejich úspěchu dozví a vezmou si z něj příklad i další; navzdory cenzuře politických kast, jež jsou za krizi a nespokojenost občanů zodpovědné.


Island
Spanelsko

Sunday, June 12, 2011

Made in Czechoslovakia ?

To by mělo zajímat každého občana ČR !

Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo,
odkud k českým hospodyňkám plyne mražená česká zelenina.
Pokud dnes do Mochova zavoláte a budete chtít hovořit s někým,
kdo má na starost výrobu, neuspějete. "To musíte volat do Rakouska,
veškerá výroba se přesunula tam, tady je už jenom obchod",
říká do telefonu spojovatelka. A skutečně. Výrobky, které jsou dnes
v obchodní síti stále prodávány
pod značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na
obalu připsáno Made in Austria. Nadnárodní koncern Ardo o přesunu
výroby obchodní partnery Informoval v listopadu loňského roku.

Podobných příběhů najdeme celou řadu, psány jsou jak přes kopírák.
Během letošního roku zcela ukončil v Česku výrobu i koncern
Unilever. V povltavských tukových závodech v Nelahozevsi dostalo
Výpověď přes šest stovek lidí.
Výsledkem je, že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi
do českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) jsou dnes
dováženy z jiných evropských závodů. Týdeník Ekonom se zajímal,
odkud k nám míří například Hera, Tradiční surovina pro vánoční cukroví.
Místem výroby jsou polské Katowice, uvádí mediální zástupce
Unileveru Martina Janebová. Z Polska se na český trh dovážejí i
některé cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion,
zrozené v roce 1896. Dnes z produkce švýcarského koncernu
Nestlé. Konkrétně Oplatka Delissa.

Tajné informace? U některých firem je cítit, že o tomto tématu se
baví jen velmi nerady. Když chtěl týdeník Ekonom do koncernu Tchibo
informaci o aktuálním místě výroby kávy Jihlavanka, nejprodávanější
kávy na našem trhu (která se kdysi skutečně pražila v Jihlavě,
ale v roce 2005 sevýroba přestěhovala do Vídně), odpověď nedostal. Výrobní
závody máme ve více zemích, ale konkrétní místa nesdělujeme, uvedla PR manažerka české pobočky Tchibo Eva Kadlecová.
Na zaslané otázky nereagoval ani švýcarský koncern Hero, který na český trh
uvádí dětskou výživu pod tradiční značkou Sunar. Z údajů na obalech lze ale dovodit, že aktuálním místem původu je převážně Velká Británie, u některých produktů Španělsko.
Přitom ještě do roku 1999 se Sunar vyráběl v Zábřehu na Moravě. Zákazníci v supermarketech si těchto přesunů většinou ani nevšimnou, protože na obalech informace o původu chybějí či je zde uvedeno pouze Made in EU.
Navíc řadě spotřebitelů je možná ukradené, kde se co vyrábí.
Jedno by jim to ale být nemělo. ,,Kdo tady jednou bude platit daně, z čeho ten stát bude žít a kde lidi seženou práci,když se všechna výroba přesune pryč?" táže se prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman.

Z těchto důvodů komora chce, aby se informace o místě Výroby na obalech povinně zveřejňovaly. Klamání spotřebitele? Kdo by neznal televizní reklamu o Pepovi ze středočeských Sedlčan? Plísňový sýr prodávaný pod značkou >Sedlčanský Hermelín< je další ze stálic českých ledniček.
Jaké překvapení na zákazníky asi čeká, když zjistí, že některé
šarže pocházejí z Polska. Týdeník Ekonom se opakovaně snažil od zástupců firmy Bongrain získat k celé věci nějaké stanovisko.
Bez úspěchu.
Výrobce přitom nijak neomluví, že polská výroba je výrazně
menšinová a dochází k ní jen tehdy, když česká mlékárna kapacitně nestíhá. Alespoň tak zní neoficiální odpověď jednoho z manažerů. V Polsku se dnes ale částečně vyrábí I některé sýry Lučina, další tradiční produkt sedlčanských mlékáren. Skupina Bongrain v tom ale není sama.
Konkurenční Francouzský koncern Bel, který od roku 2000 vlastní Želetavskou sýrárnu na Třebíčsku, používá podobné praktiky. Část tavených sýrů - chlubících se více než stoletou značkou Želetava - vyrábí na Slovensku. Konkrétně v Michalovcích.

České značky z ciziny, to není jen záležitost potravinářského průmyslu.

Například autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii (veškerou výrobu tam z Mladé Boleslavi přesunul italský koncern Fiamm, který Akumu ovládl v roce 1998).
Tužky pod značkou Koh-I-noor vyrábí impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, Bulharsku a Číně.
Výroba zápalek Solo se ze Sušice přesunula do Indie, elektrospotřebičů ETA zase do Číny. Altruismus nečekejme.
Vraťme se ale k hypotetickému importu škodovek z Číny. Filiálka Volkswagenu v Šanghaji už vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb a v roce 2013 přibude I Yeti.
Čína je už pro Škodovku největším trhem. Letos by tam mělo být prodáno
180 tisíc vozů. Nynější šéf Škodovky Winfried Vahland v minulých dnech
uvedl, že Škodovka bude zvažovat i dovoz levnějších čínských autodílů
pro výrobu v Evropě. Kolik už zbývá k tomu, aby se do Evropy vozily celé čínské škodovky, nejen díly? Mzdové náklady mluví jednoznačně ve prospěch čínských dělníků...

UŽ VÍTE PROČ NAŠI OBČANÉ NEMAJÍ PRÁCI ?????

Jaká vláda v ČR by to musela být aby tento stav mohla změnit a napravit,
aby v ČR byla práce a vše se nedováželo?


To vše jako následek krádeže která je uváděna pod skromným názvem
" krádež století" patří ji však název "krádež tisíciletí"
Připomeneme si v následujícím článku, který již od roku 2005 koluje
samizdatové po Internetu.
Tato fakta nutno lidem připomínat aby věděli kde jsou a z čeho pramení dnešní problémy v CR, ze to jsou predevsim důsledky rozkradené republiky !

Saturday, June 4, 2011

Celý Mezinárodní měnový fond by měl být postaven před soud

Nejen Strauss-Kahn, ale celý Mezinárodní měnový fond by měl být postaven před soud!
A všichni banksteři kteří provozují dnešní světový finanční terrorismus!

Před soudem by neměl stát jen Strauss-Kahn. Měl by tam být postaven celý Mezinárodní měnový fond. Jde o instituci, která ožebračuje, a hladem zabíjí lidi. Měla by se zrušit a mělo by se vytvořit něco nového.Instituce která by státům a lidem pomáhala.

Pokud je Strauss-Kahn vinen, je to asi proto, že si tu pokojskou spletl s nějakou chudou zemí ve finančních potížích. Takové země totiž šéfové MMF znásilňují už léta.

Více a podrobněji na Britských listech.
Blisty

V originále
THE INDEPENDENT
---------------------------------------
To co se děje dnes ve světě se dá stručně nazvat finanční terrorismus !
Co s tím?
Lidé se musí vzepřít jinak upadnou do otroctví v zadluženosti!
Proto invaze všemi směry jak na prosté občany tak i na státy ve snaze uvrhnout
do zadluženosti také ty které ještě nejsou. Tak se chová MMF, tak se chovají
banksteři! Prosperita a nezadluženost je noční můra banksteru, finančních
terroristu!
Proto i útok na Libyi ! Je za tím finanční terrorismus!

Lidská práva? Jako v Egyptě ? Vzpomínáte nedávné projevy a výkřiky Obamy a Hillary o nutnosti změn v Egyptě, odstoupení Mubaraka? Dnešní vojenská vláda je pokrok? Velký pokrok opravdu nastal hlavně ve zkoumání panenství, to je opravdu pokrok proti Mubarakovu režimu, to je jeden z vysledků snažení USA na severu Afriky i Middle eastu:-(

Okrást a vyrabovat Libyi, to je cíl dnešního "demokratického" snažení.
Nejlepší spojenci Anglie a Francie se propůjčily k této špinavé práci :-(

International Banks like Goldman Sachs have been looting Libyans money and were
able to siphon billions of dollars from that country as they excel in raping
countries cheating and stealing through monopoly deceit and lies , Max Keiser
has a message for you "Revolt now or be a debt slave" for life.

Gaddafi's Stolen Billions:
Max Keiser Explains 'Financial Terrorism'

Video
Financial Terrorism

Wednesday, June 1, 2011

Zdravotní péče v USA je jen byznys:-(

WHAT A SHAME !
Profit, ne pacient na místě prvním:-(
UnitedHealth's first quarter profits this year rose 13 per cent to $1.35 billion from $1.19 billion last year. UnitedHealth CEO Stephen Hemsley's total compensation of $101.96 million last year made him the highest paid executive in the country.

The US is the only major country in the industrialised world that doesn't guarantee healthcare to all of its citizens. It's unconscionable that 45,000 people in the US die every year because they can't afford care.


Když lidé jako Moore o tom napíši a natočí zprávu, jsou onálepkováni jako
komunisté.
45tisíc lidí v USA umírá ročně protože si nemohou dovolit placenou zdravotní
péči!
As many as 45,000 people in the US die every year because they can't afford healthcare!
------------------
US healthcare: Profits before patients

What is the point of having the world's best medical facilities if citizens don't have the money to access healthcare?

When Stan Brock started Remote Area Medical (RAM) in 1985, never in his wildest dreams did he think his services would be needed in the United States, the wealthiest country in the world.

RAM began as an all-volunteer mobile medical clinic that provided free and immediate health care to people living in remote areas of the Amazon rainforest. In 1992, he was asked to bring the clinic to Knoxville, Tennessee. He was shocked by what he saw.

"People were in desperate need of the most basic care," he said at RAM's most recent expedition in Oakland, California last month. "It didn't occur to me when I first came to this country, but it wasn't long before I could see there were similarities between people who don't have access to healthcare in a place like the Amazon and people who have access but can't afford it in America - and they're all in the same boat."

An estimated 50 million Americans are uninsured and another 25 million are underinsured, meaning they can't pay the difference between what their insurance will cover and the total cost of their medical bills. Someone files for bankruptcy every 30 seconds in the US because of a serious health problem, according to a Harvard University study.

Since 1992, RAM has conducted 640 expeditions in the US. When the travelling medical clinic comes to town, the lines begin forming at around midnight. An average of 3,000 people are treated at a typical four-day event. Over 90 per cent of the patients are in desperate need of basic dental and vision care. Each clinic costs roughly $100,000 to run, requires over 1,000 volunteers, and takes an entire year to organise.

When patients entered the clinic at the Oakland Coliseum, they were greeted by smiling volunteers, rows upon rows of dental chairs, optometric stations, and tables covered with medical tools, gloves, and equipment.

When Milka Guiterrez heard that free healthcare was being offered, she moved her schedule around to get a good place in line. On Sunday night, long after her three kids were sound asleep, she left her house at 1am. She was number 474 in line.

Shortly before patients began entering the makeshift clinic five hours later, Guiterrez ran home, grabbed her kids, and returned with her fingers crossed. She got lucky.

She and her kids had eye exams and dental work. Her eight-year-old daughter Paloma was in pain from the drilling, but managed to crack a smile. "When I used to smile, there was yellow stuff everywhere," she said wiping away tears. "I was so embarrassed. I stopped smiling when I was six. It hurts, but now I'm happy."

After 12 years with the US Postal Service, Anita Moore was hurt on the job and lost her health insurance. She got in line at 3:30am. By 6pm, she had her eyes checked, her teeth cleaned, two fillings, and four extractions.

Six months ago, she had an injury and hasn't been able to lift her arms above her shoulders. The pain went away after 15 minutes of acupuncture at the clinic. "I was so happy because I couldn't lift. I was just shocked. Now I can move them around," she said. "It's a blessing."

Les Kuller, an unemployed construction worker who got in line at 5:30am, lost his health insurance when his wife passed away two years ago. He got a molar fixed, had his blood pressure checked, was given a pair of eyeglasses, and had chiropractic and physical therapy work. He was so touched by the care he received and the volunteers he met, he came back the next day to join them.

"The least I could do is give back," he said. "On one hand, this is so incredibly amazing that all these volunteers can pull this together. On the other hand, it's a sad commentary about what the hell is going on in Washington and why the hell these knuckleheads can't walk across the aisle and shake hands and figure this thing out."

Kuller says he hopes people standing in overnight lines for basic medical care "embarrasses the hell" out of politicians. I heard similar sentiments from several people receiving care at the clinic.

When profit comes before care

Democratic politicians proudly point to the Patient Protection and Affordable Care Act, the bill that was signed by President Obama in March 2010, as real progress, but Physicians for a National Health Program (PNHP), an organisation of doctors who support healthcare for all, say the bill is nothing more than a false promise of reform.

Instead of eliminating the real problem, the new legislation will enrich and further entrench the profit-driven, private health insurance industry, and leave 23 million people still uninsured in 2019, according to PNHP.

If Republicans have their way, the 45 million seniors and people with disabilities who rely on Medicare will see their out-of-pocket costs double - or do without treatment altogether.

RAM founder Stan Brock doesn't like to talk about politics. He's too busy making sure people get treated. RAM's next stop is in Pikeville, Kentucky. From there, he and his team will head to Cocke County, Tennessee, Wise County, Virginia, and Chicago, Illinois. Because he's has had so many requests from all over the country, he sees no end in sight.

This is what happens when profit comes before care.

UnitedHealth's first quarter profits this year rose 13 per cent to $1.35 billion from $1.19 billion last year. UnitedHealth CEO Stephen Hemsley's total compensation of $101.96 million last year made him the highest paid executive in the country.

The US is the only major country in the industrialised world that doesn't guarantee healthcare to all of its citizens. It's unconscionable that 45,000 people in the US die every year because they can't afford care.

Senator Bernie Sanders, an independent from Vermont who believes that the US should put patients over profits, recently re-introduced the American Health Security Act, which would provide every citizen with healthcare coverage through a state-administered, single payer program.

Here's a fact from the PNHP that never made its way through the noise machine during the so-called healthcare debate - which was shaped by the insurance industry from the beginning. It should be repeated over and over again. the bureaucracy and paperwork of the profit-making health insurance industry consume one-third of every healthcare dollar.

Streamlining payment through a single-payer system would save more than $400 billion per year - which is enough to provide comprehensive, high-quality coverage for all.

RAM's Stan Brock says a single-payer system, as long as it covers dental and vision, would put him out of business in the US. "That would allow us to go back to the Amazon, Central America, Haiti - and other places where we belong."
----------------------------------------------------------------------------
Rose Aguilar is the host of Your Call, a daily call-in radio show on KALW in San Francisco. She's the author of "Red Highways: A Liberal's Journey into the Heartland."

Na valku v Iraku penize danovych poplatniku jsou, na zdravotni peci ne, WHAT A SHAME!