Friday, January 21, 2022

Explose vulkánu

 Explose vulkánu a 2 metrová vlna

TONGA

Thursday, January 13, 2022

Německo opět náš vzor ?

 aneb další  důvod proč si  dát opět na Německo pozor !

Když bojují tak ukázněně a na 100%. Předvedli ve 2 světové,
předvádí  v boji za zelenou planetu  a jedině správný  ekosystém dnes.
Cokoli dělají dělají s plným nasazením!

Hamplová: A co tak "koncentrační" domovy důchodců pro staré?
Také s plným nasazením?
Není rozdíl mezi výkřiky, že za všechno mohou Židé, a mezi nazýváním babiček ekosviněmi.
Už schází jen výzva, aby ti starší nesměli volit, a byli deportováni do uzavřených domovů
důchodců. Píše na svém blogu advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.
Bůh ví, že jsem nechtěla. Zejména v čase vánočním. Ale musím. Možná jsem totiž taky
ekosvině. Neb už jsem babička. Pro levné maso nejezdím, ale k doktorovi ano....
Je to skandální důkaz cílené výchovy k mezigenerační nenávisti v Evropě. Hovořím o
nahrávce dívčího sboru při německé veřejnoprávní (!!!!!) televizi WDR, regionální stanice v
Dortmundu, v níž školačky ve věku kolem deseti let zpívají: „Moje babička řídí motocykl,
každý měsíc projezdí 1000 litrů super, moje babička říká, že motocykl je super, opravdu cool,
používá ho v domově důchodců, jako invalidní vozík. Moje babička je stará ekosvině. Moje
babička jede k lékaři v SUV, k lékaři, pak si jede koupit maso, protože je ve slevě a nestojí
skoro nic, moje babička je rafinovaná, moje babička je stará ekosvině“.
Odkaz na video na konci kde se zpívá:
"moje babička je stará ekosvině"

Tu píseň musel někdo složit, otextovat, nahrát, a rozhodně to nebyly ty holky, ale nějaký
dospělý blázen. Ale to si kdysi mohl někdo myslet třeba i o Hitlerovi. Takže viníky jsou autoři
textu, sbormistr a veřejnoprávní televize. Což je po textu oné písně druhý šok. Nic na tom
nemění fakt, že už to televize stáhla po mnoha tisících protestech diváků.
Ptám se na něco jiného – jak to, že už nemíří do Německa protestní nóty všech velvyslanectví
členů EU? Jak to, že nekřičí všechny neziskovky, které mají v programu boj proti
diskriminaci? Jak to, že v Německu nepadají ve veřejnoprávní televizi hlavy? Jak to, že vůči
starším ženám v pozici babiček už nepadají omluvy?
Protože se to nehodí do krámu? Nebo právě naopak - protože se to hodí do krámu? Komu?
Těm, kteří tentokrát sice ne pod hnědou, ale zelenou vlajkou, chtějí uchvátit Evropu, zavést
scestné zákony proti zdravému rozumu, přikázat všem svou jedinou pravdu, i kdyby to byla lež
(to už tady opravdu dlouho nebylo), skutečnou pravdu opět zakazovat nebo dokonce trestat
(!!!)? Vidíme už dlouho snahu popřít vše, o co Evropa už několik desítek let těžce bojuje – o
společnost založenou na rovnosti, úctě k člověku, k právu a k základním evropským hodnotám.
Ale nejde to evidentně tak snadno tyto pilíře porazit. Proto ti "(nejen) mladí a neklidní"
potřebují odstranit všechny, kteří jim v tom překážejí. Zejména starší a zkušenou generaci,
která v řadě zemí včetně naší zažila totalitní režim, a proto ví „o co go“. A v tom zbavit se
překážejících jim není nic svaté. Doslova. Evidentně ani láska ke svým prarodičům. Nebo i tu
už mají zakázanou? Nebylo by to poprvé – i sovětská propaganda vytvořila hrdinu z Pavlíka
Morozova, kterého proto, že měl podle soudruhů udat svého otce úřadům, dávala mladým za
vzor.
Budou dnes hrdinové ti mladí, kteří budou svou babičku, a možná i mámu, označovat za
ekosvini? A pak možná i bez toho eko? Probůh...

Nazvat svou babičku ekosviní je prostě už tak silné kafe, že víc se odkopat to, o co v Evropě
dnešních dnů vlastně ve skutečnosti běží, nemohlo. Proto možná to téměř ticho po pěšině,
protože budoucí rádoby vůdci si uvědomili, že toto prostě někdo v tom Německu přehnal. A
to tak, že se jim to těžko bude žehlit, a těžko se jim bude říkat do mikrofonů, jak jim jde o
dobro a nic než dobro. O nějakém smíření, kterého měl kde kdo o vánocích plná ústa, se pak
nedá mluvit vůbec. Od onoho zpěvu jsou slova o smíření karikaturou. A snahu označit tu píseň
za satiru snad nemůže myslet vážně nikdo soudný. Proto také byla stažena – vlna odporu se
vzedmula v podstatě hned. Není divu.
Ne, v Evropě dnes nejde o žádné smíření. Nejde o žádné obecné dobro. A nejde vůbec o
Evropu. Jde o cílené a systematické budování nenávisti mezi generacemi, z nichž ta mladá si
myslí, že snědla všechnu moudrost světa, a starší je odkazována na smetiště dějin. Vytváří
se jen jedna pravda, a vše, co je s ní v rozporu, je ihned napadáno, označováno za lež, jsou
dehonestováni všichni, kdo si dovolí říct něco jiného. Ano, tak to přesně dělali soudruzi. Jak
osvěžující je proto zpráva z těchto dnů, že australský premiér poslal Gretu tam, kam patří –
do školy. A odmítl ji brát vážně. To jen my jsme ještě nedostali rozum.

Je na místě otázka, jak má tato výchova k mezigenerační nenávisti a pohrdáním zkušenostmi
dříve narozených skončit? Mezigenerační „válkou“? Odsunem starých do uzavřených domovů
důchodců? Odebráním práva volit lidem nad šedesát? Volební právo naopak rozšířit na mladé
šestnáct plus? A Evropu rozbroji a hráním si na spasitelku světa oslabit? Ani to nelze vyloučit
– jde-li o byznys velmocí, jde všechno stranou.
Ale vraťme se k textu té písně - jak probůh mohly ty dívky zpívat o své babičce jako o
ekosvini? Vždyť každá nějakou babičku má! To ji tak nenávidí? A to, o čem zpívá, si skutečně
myslí? Že jí to dovolí tu otřesnou urážku vypustit z úst? Nebo ji někdo tuto nenávist vnucuje?
Takto přesně ale začala druhá světová válka. Cíleným budováním nenávisti k určité skupině
lidí a vymýváním mozků těm tzv. vyvoleným s přesvědčením, že oni jsou přece něco lepšího.
Dnes to míří na mladé. Snadná to kořist pro kde koho. Ne proto, že jsou hloupí – ale proto,
že nemají zkušenosti, a ten piedestal si velmi užívají. Lépe demonstrovat, než se učit a
pracovat. A ještě být za hrdinu doby. A kdokoli zahraje na tu notu, má je „doma“. Svatá
prostoto...
A co na to právo? Kdyby něco podobného, jako se ocitlo v oné písni, zaznělo u nás, můžeme
uvažovat o naplnění trestného činu Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k
omezování jejich práv a svobod (§ 356 trestního zákona), který je definován takto: „Kdo
veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě
nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta“. Protože ten celý text je o podněcování nenávisti. Určitě i v
Německu mají nějaký takový paragraf, a neměli by se bát jej uplatnit – ne proti těm holkám,
ale proti autorům té písně a těm, kteří ji pustili do veřejnoprávního éteru. O zásahu do
osobnostních práv nemluvě – tady by stačilo několik žalujících babiček, kterých se označení
dotklo.
Zákony jsou tu totiž od toho, aby chránily slušné lidi. Ti, co nazývají své blízké ekosviněmi,
nejsou slušní lidé. Jak je necháme tyto urážky beztrestně křičet, za chvíli je budou křičet z
těch pódií do mikrofonu. A za nimi skutečně nemají s tímto slovníkem a s cílem vytvářet
nenávist namísto vzájemné úcty co dělat, končí komentář Jana Zwyrtek Hamplová .
Již 2 roky staré, ale stále aktuálnější.

Wednesday, January 12, 2022

Monday, December 27, 2021

Vánoční zamyšlení

 Již druhé Vánoce ve znamení Covidu a všeho co s tím souvisí.
Ne Vánoce kterým vévodí láska, péče, rodina, štěstí, vztahy, 
smysl života a ostatni hodnoty.
Eliminace kořenů, tradice, pravé identity, zákaz venkovních akci kde přenos infekce hrozil  minimálně, ale masivní srocování lidí v obchodních  centrech povoleno a nechávalo experty v klidu.
Snaha vykořenit identu lidí  a vytvořit z lidí  beztvarou masu pod vedením elit. 
Likvidace národa a všech národů !
Konspirační theorie včerejška realitou  dneska !Stále častěji opakovaně čteme moudrou radu.
Chceš změnu?
Začni u sebe!
Jak řekl Leonardo da Vinci: „Život bez lásky není životem.“ 
A totéž platí pro život bez sebeúcty.
Protože láska není jen bezhlavé rozdávání své energie a dělaní kompromisů mezi vlastními a cizími potřebami.
Je také o tom postavit se sami za sebe a důstojně odejít, když je vaše snaha ignorována či narušena.
Nejlepší způsob, jak si plně uvědomovat sami sebe a začít vnímat vlastní potřeby i potřeby těch, které máte rádi, je stanovení jasných hranic.
To vám nepochybně pomůže přemýšlet o tom, na čem skutečně záleží. Navíc vás to povzbudí k tomu, abyste se obklopili těmi, kteří jsou stejně ohleduplní a starostliví jako vy.
Tito lidé vyzdvihnou to nejlepší, co ve vás je, a budou stimulovat vaše podvědomí, abyste se více snažili.
Abyste tedy měli život, který stojí za to žít, musíte přijmout fakt, že stačí být takoví, jací jste. Abyste mohli někoho milovat celým srdcem a celou duší, se nejprve musíte naučit milovat sami sebe.
Přijměte tuto lásku a nikdy nikomu nedovolte, aby vás přiměl pochybovat o vlastní hodnotě.
S takovými lidmi pak nebude možné manipulovat jako dosud!

Thursday, December 16, 2021

Odvážná slova

 Hloupost lidí to je to co mě znepokojuje a jak snadno se nechají zmanipulovat  říká o lidech

Rabbi

Tuesday, December 14, 2021

O uzdravení a uzdravování.

 O Covidu slyšíme čteme vidíme v TV, jde především vždy o počty positivních o počtu na JIPkach o počtu zemřelých.

Zde to je o uzdravení a uzdravování.
Zemřelých  v porovnání s počty uzdravených je minimum.
I těm čtenářům kteří  právě vykřikují že přes 30tisíc zemřelých není malé číslo 
je určen rozhovor s lékařem.

Poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů

Uzdravení


Friday, December 10, 2021

Z deště pod okap

Mladá žena která se rozhodla přestěhovat se z Victorie (Melbourne) protože 
tam opatření trvala a trvají velmi dlouho jinam, se rozhodla pro Darwin na 
severu země v Northern Territory. 
Tato žena byla ze "zdravotních" důvodů uvězněna v nově založeném
zdravotním vězení. 
Je to jeden z příběhu o kterých  massmedia lidí neinformují a proto je důležité 
aby se v jiných  zdrojích  informovalo pravdivé o situaci a likvidaci  demokracie.
Northern Territory, není to stát ale jen "territory" kde vládne federálni vládou 
jmenovaný komisař a kde platí jiná pravidla. https://nt.gov.au/
 Kazdy ze státu v Austrálii je samostatný má své zákony, svou  policii, své soudy
a právě Covid ukázal že každá vláda  státu 
NSW - Victoria - Queensland - South Australia - Western Australia - Tasmania
 si mohla dělat sama co chce podle vlastního rozhodnutí bez ohledu na Federální v 
Canberra.
Vlády jednotlivých  státu začaly budovat "zdravotní" koncentrační tábory  ve 
kterých  budou  a jak ukázka uvádí již jsou koncentrováni lidé kteří mají nebo
mohou mít Covid a mohou tak být nebezpeční pro ostatní tím že by mohli Covid 
šířit. Údajně prý jen z tohoto důvodů  jsou budovány  tyto  zdravotně 
koncentrační  tábory  aby  bylo  zabráněno  šíření  pro život nebezpečných  
epidemii za kterou  byl vyhlášen  Covid19. Vláda jak federální  tak i  vlády lokalní
odmítají  že již nejde mluvit o demokracii.

Právě za takové utajované informace je zdroj "otevři svou mysl" kritizován odsuzován 
zesměšňován nenáviděn. Pravdu  mainstream a massmedia nešíří  proto musí  pokud 
chceme mluvit o  demokracii existovat i jiné zdroje informací kde se občan pravdu dozví !
Zdroj "otevřisvoumysl" je jednim z nich.Tuesday, December 7, 2021

Léky na Covid

Jak na Covid již od startu, od počátku  prvních  příznaků !

Dr Meryl Nass  

Sunday, December 5, 2021

Osvěta je bohulibá činnost

ale podle toho jaká.
Je otázka zda YouTube opět bude cenzurovat.
Pro jistotu  kdo chce zachovat některé zajímavé informace doporučují  dát do  
Vimea či  MP4.

Saturday, November 27, 2021

V ČR na konci listopadu 2021

 Vyjádření expresidenta Václava Klause u Xavera

Jsme svědky nepřetržitých lží o covidu, národ ukolébávají plné supermarkety

Václav Klaus