Monday, April 27, 2015

"Sameťák" tvrdý jak ocel

V Oděse je prostě upálili, jinde pohřbili u silnice.
 Ruským pokusům je nutné se rychle postavit, jinak máte válku,
říká diplomat a aktér Listopadu '89 Václav Bartuška


Tvrdý to " sametový"   diplomat
co nabádá vraždit a do války hnát

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Odese-je-proste-upalili-jinde-pohrbili-u-silnice-Ruskym-pokusum-je-nutne-se-rychle-postavit-jinak-mate-valku-rika-diplomat-a-akter-Listopadu-89-Vaclav-Bartuska-372444

Až na tak  nesametovou a nelidskou úroveň  se někteří politici v CR  vypracovali.:-(

Sunday, April 26, 2015

Báseň stařenky

aneb co  život dal  a vzal.

Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné.
Personál  nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, že ji opsali
a báseň tak našla  svoji cestu  aby oběhla svět
v  kráse  slov a vět:-)


Báseň stařenky

Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.


Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.


Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.


Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.


Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.


Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,

dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.


A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,


Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.


A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.


Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.


Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.


Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.


Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu...
Teď už - MĚ uvidíte!


Tento text by se měl stát povinným studijnim materiálem pro veškerý zdravotnicky personál !!!

I rodiny !!!

Friday, April 24, 2015

Skutečná tvář EU (The Real Face of the European Union)

Výhrady k  EU
aneb co  vám massmedia neříkají !

Evropská unie nám byla prodána, jako naše nejlepší naděje pro budoucnost. Nerozvíjí se však za plentou poměrně znepokojivý plán? Dnešní Evropská unie je na dobré cestě stát se federativním superstátem svázaným jedinou měnou, jedním právním systémem, společnou armádou, policií, ústavou, parlamentem, hymnou a prezidentem. Mnoho z toho již dnes máme. V tomto šokujícím dokumentu představujícím insidery a komentátory EU nezávislý autor Philip Day shrnuje historii a cíle Evropské unie, stejně jako znepokojivé a neodvolatelné důsledky, které tato nová vláda bude mít pro občany evropských států. Ať již jste pro a nebo proti naší účasti v Evropské unii, tento film Vám představí zásadní a znepokojivé otázky, které mainstreamová média odmítla klást.

https://www.youtube.com/watch?v=atWN2igGPsU

Rakušané připravují referendum o vystoupení z EU
http://e-republika.cz/article3102-Raku%C5%A1ane-p%C5%99ipravuji-referendum-o-vystoupeni-z-EU

Tuesday, April 14, 2015

Metro v Praze

Kam povede a kam nepovede METRO v Praze ?
Kdo to doopravdy plánuje, kdo o tom doopravdy rozhoduje ?
Není  to  Kocourkov tato republika?
Zde pohled satirika
https://www.stream.cz/blanik/10005422-motol-konecna-stanice

Saturday, April 4, 2015

Ovládají americké služby českou politiku?

Pro kontrolu politického systému je naprosto nutné znát politické klima v zemi. Klima je více méně odrazem veřejného mínění. Veřejné mínění může být do určité míry korigováno, tedy manipulováno prostřednictvím cílené masové komunikace neboli propagandy. Tu lze šířit různými způsoby, nejlépe ale medii, které důmyslně a psychologicky propracovaně, poskytují účinný mix zábavy, informací a poučení. Zcela v intencích architektury Nového světového pořádku vytyčené tzv. Tavistockou agendou.

 Media cíleně ovlivňují veřejné mínění a tím z velké části vytváří stávající politické klima v zemi. Žertovné úsloví o tom, že „svoboda začíná tam, kde končí  signál ČT“ vystihuje v podstatě velmi přesně tento vztah. Není ale účelem tohoto zamyšlení podrobně popsat principy a mechanizmy mediální komunikace a politického marketingu, což je eufemismus pro dnes už nechvalný výraz „propaganda“.

 Tak jako ten, kdo ovládá peněžní toky, ovládá zákony v zemi, ovládá masy ten, kdo ovládá media. Toto staré a jednoduché pravidlo, raženo dvorním bankéřem britské koruny, kterým byl Mayer Amschel Bauer Rothschild, údajně vysloveno jeho synem Nathanem, platí doposud. Rothschild tehdy dvakrát neváhal a nakoupil všechny tehdejší významné zpravodajské agentury (Wolff, Reuters a Havas 1835-1851). Přípravy na první světovou válku, tak jako na bolševickou revoluci, mohly být započaty bez dalších okolků.

Pro kontrolu politického klimatu je dále nutná neustálá zpětná vazba. Něco jako prst na pulzu doby. Čím přesnější je znalost politického klimatu v daném systému, tím lépe lze manipulovat veřejné mínění a ovládat politický systém. Je to uzavřený kruh. Disciplíny jako politologie, sociologie a psychologie poskytují patřičné nástroje k tomu, správně porozumět sociální dynamice, a přetavit získané poznatky do politických procesů.

Co za dob Amschela trvalo několik desetiletí, trvá dnes, díky elektronické komunikaci, jen několik měsíců, týdnů, či dní. Vyvolat u veřejnosti patřičnou odezvu lze nyní téměř okamžitě. To je velmi praktický výdobytek moderní doby, neboť veřejné mínění v liberálních demokraciích nakonec rozhoduje o agendě politické reprezentace a prostřednictvím pravidelných voleb i o konkrétních nositelích politického mandátu, který se přiděluje na základě většinové „svobodné“ vůle voličů.

To neví nikdo lépe, než ti, kteří se profesionálně věnují různým formám voleb, ale i převratů a barevných revolucí po celém světě. Prodávají revoluce a jimi dosazené režimy svým klientům z řad finanční, zbrojní, plynařské, naftařské, farmaceutické, chemické, potravinářské, lobby a dalších. Otevírání doposud uzavřených trhů je živnost k nezaplacení! Lovci ekonomik popisují svou činnost jako otevírání dveří po dobrém. "Pokud se dveře neotevřou dobrovolně, přichází jiní, většinou prostřednictvím pentagonu a dveře vykopnou". Říká ve své zpovědi John Perkins. Je to stará dobrá a stále platná doktrína otevřených dveří, kterou praktikuje federace spojených států amerických již druhé století.

Vhodným nástrojem manipulace „po dobrém“, je průzkum veřejného mínění, a to zejména takový, kde respondent zdarma a dobrovolně a pravdivě poskytne své politické názory, je na příklad jeden z mnoha projektů subdodavatelů amerických špionážních služeb v české republice, zvaný "volební kalkulačka".

Abychom se vyhnuli spekulacím o tom, co jsou subdodavatelé amerických špionážních služeb, poukážeme na jednu z mnoha agentur, která stojí prakticky za všemi barevnými revolucemi ve světě, včetně arabského jara a která v Praze každoročně zahajuje a „spolupořádá“ konferenci o barevných revolucích, zvanou Forum2000.

Tato agentura se jmenuje National Endowment for Democracy (NED). Spoluautor zákona zřizujícího NED, Allen Weinstein, původně zaměstnanec „mezinárodní nadace pro volební systémy (IFES), a zakladatel [štrasburského] „Střediska pro demokracii“, řekl v roce 1991 doslova toto: „Hodně toho co
děláme dnes, se před 25 lety dělalo tajně skrze CIA“. Nadace, tak jako dříve CIA, to co dělá, nazývá „podpora demokracie“. Vlády a hnutí, na které se Nadace zaměřuje, tomu říkají „destabilizace“.


 Není tedy s podivem, že je jeden z předních českých lobbistů pro zbrojní průmysl SSA, Alexandr Vondra, nositelem vyznamenání NED, spolu s dalšími „destabilizátory“ suverénních politických systémů, kteří se taktéž účastnili (nejen) letošního Fora2000.

Není s podivem, že projekt "volební kalkulačka" provozuje zjevně proamerické lobbistické iniciativě „Rekonstrukce státu“, což je nástroj politické manipulace, který vedle dalších podobných, explicitně podporuje velvyslanectví Spojených států amerických, takřka „každým coulem“.

Minulý velvyslanec SSA v Praze uvítal vznik iniciativy „Rekonstrukce státu“ více než vřelými slovy: „Naše velvyslanectví poskytuje finanční a morální podporu Rekonstrukci státu a dalším předním českým protikorupčním iniciativám. Jsem také rád, že se mohu podělit o své zkušenosti z Bílého domu a o další vědomosti, což nakonec přináší nové poznatky i mně".
Zdroj.
http://czech.prague.usembassy.gov/velvyslanectvi-usa-podporuje-rekonstrukci-statu.html

Na svém blogu se velvyslanec Norman Eisen dokonce chlubí tím, že je druhým zleva na oficiální fotografii inaugurace iniciativy.
Zdroj.
http://eisen.blog.idnes.cz/c/326589/Spolecne-s-neziskovym-a-obchodnim-sektorem-proti-korupci.html
 Nutno podotknout, že finanční podpoře ministerstva zahraničí SSA se kromě rekonstrukce státu těší další suspektní projekty, jako je festival homosexuálního filmu, nátlakovka západní zbrojní lobby, Transparency international, nebo „bokovka“ volebního štábu neúspěšného prezidentského kandidáta Schwarzenberga, zvaná Opona o.p.s. která proslula organizací listopadových mládežnických protestů proti právoplatně zvolenému prezidentovi republiky Zemanovi v tandemu s takzvanou českou
expoziturou CIA, další takovou dubiózní nadací „Člověk v Tísni“.

Takové protesty jsou zcela v intencích šéfa NEDu, Carla Gershmana, který teprve nedávno poctil čtenáře periodika Washington Post svou dozajista kvalifikovanou otázkou, zda se Češi prý „vzdávají morální odpovědnosti“ s tím, že se prezident Zeman drasticky zatoulal mimo odkaz zesnulého VáclavaHavla.
Zdroj: Washington Post.
http://www.washingtonpost.com/opinions/are-czechs-giving-up-on-a-sense-of-moral-responsibility/2014/11/16/dfa0d0fc-6c41-11e4-b053-65cea7903f2e_story.html

 Nový velvyslanec SSA v ČR, Schapiro, v tomto sportovním duchu, hned po svém nástupu do pražského úřadu tajně vážil cestu k vojenským speciálním jednotky v Prostějově a tajně se setkal s vrchním státním zástupcem v Brně. Je to ukázka subverzní diplomacie v přímém přenosu?

 Nasnadě je vtip, který si dobírá netoliko vtipnou mezinárodní skutečnost: Proč nemůže Spojené státy postihnout „barevná revoluce“ – protože ve Washingtonu nestojí americká ambasáda!

Autor: Daniel Solis

Převzato z http://www.zpravy-infowars.com
http://www.zpravy-infowars.com/#!Ovl%C3%A1daj%C3%AD-americk%C3%A9-slu%C5%BEby-%C4%8Deskou-politiku/c1c32/A9534FF0-A714-4411-99EA-42F0F2EFBAAF