Monday, October 10, 2011

Že nad pravdou a láskou opět zvítězí lež a nenávist.?

Fórum 2000, přehlídka pravdy a lásky?

Forum 2000

No comments: