Sunday, October 23, 2011

Svoboda slova USA 2011

Byla vyhozena za to že řekla svůj názor:
Patricia McAllister
"I think that the Zionist Jews who are running these big banks and our Federal Reserve, which is not run by the federal government, they need to be run out of this country."
Myslím si, že Sionističtí Židé kteří řídí naše velké banky a naše Federální
Reservy financí které nejsou řízený federální vládou, by měli být vyhnání
z této země!

Patricia McAllister

1 comment:

Astr said...

http://www.youtube.com/watch?v=pUY7o7pX6vk
Protesty na Wall Street v rezii sametneho FEDu?
http://www.fourwinds10.net/siterun_data/government/war/terrorism_war/news.php?q=1319559031