Tuesday, September 6, 2011

Kapitalismus ničí i sám sebe.

Kapitalismus vedl k revoluci, ne však k té, kterou očekával Marx. Nebyl to komunismus, kdo zničil buržoazní život, likviduje ho kapitalismus, nahrazuje zoufalou nejistotou.
Je to kapitalismus, kdo hubí střední třídu.

Jak se kapitalismus rozvíjí, vrátil většinu lidí do jakési nové verze prekérního postavení Marxových proletářů. Naše příjmy jsou mnohem vyšší a v jistém ohledu jsme chráněni před šoky tím, co ještě zůstává z poválečného státu blahobytu. Avšak máme jen velmi malou účinnou kontrolu nad svými životy, a nejistota, v níž musíme žít, je zhoršována politikou, která prý má čelit finanční krizi. Nulové úroky v kombinaci s rostoucími cenami znamenají, že vaše peníze přinášejí záporný výnos a v průběhu času váš kapitál eroduje.

Stále více lidí žije ze dne na den a mají jen mlhavou představu o tom, co jim budoucnost přinese. Střední stav si zvykl, že se jeho život postupně rozpadá. Není již možné hledět na život jako na posloupnost stádií, v níž každý následující stupeň leží o něco výše než ten předchozí. Pro mnohé lidi už není středostavovská existence dokonce ani aspirací.

Situace mnoha mladých lidí je ještě horší. Abyste získali kvalifikaci, kterou potřebujete, musíte se zadlužit. Pokud jste zadluženi, nic neušetříte. Ať už jde ale o lidi jakéhokoliv věku, většina čelí perspektivě života stráveného v nejistotě. Kapitalismus učinil životní způsob toho typu lidí, kteří vedli buržoazní život, zastaralým. Když se úspory rozpouštějí, být spořivý může být způsob, kterak se zruinovat. Je to osba, která se těžce zadlužuje a nebojí se vyhlásit bankrot, která přežívá a prosperuje.

Dnes neexistuje žádný bezpečný přístav. Výkyvy trhu mají takový charakter, že nikdo nemůže vědět, co bude mít třeba jen za pár let ještě nějakou hodnotu.

Měny a vlády patrně budou padat, spolus částmi finančního systému, o němž jsme si mysleli, že se stal bezpečným. Rizika, která ohrožovala ekonomiku před třemi lety, nebyla odstraněna. Byla pouze přehozena na státy.

Ať už nám politici o potřebě snižovat deficity řeknou cokoliv, dluh ve stávajícím rozsahu nemůže být splacen. Takřka jistě bude rozpuštěn v inflaci - v procesu, který bude pro mnohé bolestivý a zbídačující.

NEWS

No comments: