Saturday, November 6, 2021

Názor

 Názor ex-presidenta Klause který  stojí  za poslechnutí

O dnešku i zítřku

3 comments:

Anonymous said...

https://www.youtube.com/watch?v=rnrAj59OCpc

Kamil Mudra said...

Tak teď jen pokus.

Kamil Mudra said...
This comment has been removed by a blog administrator.