Tuesday, August 10, 2021

Svět nebude nikdy takový jako byl dříve.

 Svět nebude nikdy takový  jako byl dříve. Čím starší člověk tím více pamatuje, 
tím jasněji vidí rozdíl mezi dříve a dnes. Čas od času  proces pohybu  a vývoje 
urychlí různé přírodní jevy a změny. Ty příliš velké prudké či nenadálé nazýváme katastrofami.
Svět se mění v příliš mnoha aspektech najednou – v ekonomice, politice, životním prostředí i povaze lidí.
 Ocitáme se na hraně mezi kreativitou a destruktivitou a kdybychom měli brát vážně emise oxidu uhličitého, tak bychom museli proměnit celou svoji spotřební kulturu, energetiku, ale i lesní hospodářství, zemědělství a krajinu. 
Ocitáme se ve směsi vědeckých údajů, ale i emocí – obav, nové kreativity a světu viděnému skrze soucit s přírodou, avšak zápasícího s hedonismem a spotřebou. 
Málokomu se poštěstí žít v tak zajímavé době.
Alternativa není věcí volby, ale nutnosti.

Václav Cílek- Krásný riskantní svět


No comments: