Monday, July 12, 2021

Dvojsečnost obtížných let

 Pohled na svět očima geologa, což je úplně jinak než očima novináře nebo 
politika.

No comments: