Friday, April 9, 2021

Velký Reset jako nutná změna ?

 Toto pokračování  není pro  ty kteří  věří  na  spiknutí  "Illuminatu".

prof Stanek ( 27 ledna 2021)
Jak ovládat společnost
ne ocipovanim, scanovanim,  ale vlastněním dluhu zadlužených  obyvatel
a důsledek  klimatických  změn


Josef Skala rozbor knihy - prvnich  18'
prof. Klaus Schwab  Covid19: Velký reset
Davos-Economicke forum.
Ekonomické Fórum a konference v Davosu jsou jen jednou části  celého obrazu   
světa.
Schwab uvádí risika sociální polarisace a následných  nepokojů pokud nedojde ke změně
a jeho  rozbor má ne strašit ale burcovat lidi k  novému myšlení.

Prof. Staněk  navazuje na rozbor Davosu od  Dr.Skály 
a  rozšiřuje o   výčet  4 hlavních  směru či  modelu podle kterých  by  se mohl 
 či měl  ubírat svět lidského  druhu na této planetě.
1- je to  5 bodů podle kterých se chce dál posunout Německo.
2- Japonsky model- který  se zaměřuje na maximální podmínky  pro plnohodnotný  
život.
3- podobně model  USA- nový Informačně-humalni společnost.
4- stejně tak model USA -Japonsky,  který opustí kapitalistický princip konkurence 
     a nahradí ho komunikace- spolupráce- empatie! 
Od 10' o tom

podobně

1 comment:

Anonymous said...

Jsme svědky VELKÉHO RESETU života na Zemi?
K tomu se vyjadruje Dr.Stanek v zaveru (poslednich 16 minut) rozhovoru
https://www.youtube.com/watch?v=fy-I8V_YzaU