Monday, March 14, 2016

Nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření

Udělej něco pro  své zdraví
proto
“drzte si  mobil co  nejdále od těla “   !

 V roce 2002 Gro Harlem Brundtlandová, tehdy ředitelka Světové zdravotnické organizace, jednomu norskému novináři sdělila, že v jejím úřadě v Ženevě je zakázáno používat mobilní telefony, protože vždy onemocní, jestliže se na čtyři metry od ní vyskytne zapnutý mobilní telefon. Paní Brundtlandová je lékařka a bývalá norská ministerská předsedkyně.

Nejpodstatnějším faktem mobilních telefonů a jejich vykrývacích vysílačů je, že emitují mikrovlnné záření; právě tak, jako wifi (bezdrátový internet), bezdrátově propojené počítače, bezdrátové (přenosné) telefony a jejich základny připojené k telefonní síti a všechny další bezdrátové přístroje. Každé komunikační zařízení nepřipojené k zásuvce ve zdi emituje záření.

1 comment:

Anonymous said...

Evropské elity
Evropské elity jsou v šoku, že si Británie dovolila opustit Evropský svaz. V takovém okamžiku se odhalují charaktery. A pro „naše“ „elity“ to není dobré odhalení.
Můžeme říct, evropské elity jsou nahé. Ale to víme nejpozději od ukrajinského fiaska.
Ukazuje se jasně, že současný establishment není schopný vládnout. Hlavním problémem se jeví fanatická ideologičnost a příklon k perversnímu „idealismu“ bez ukotvení v morálce.
Establishment je tvořený lidmi, kteří nejsou schopni vidět pravdu pro svůj idealism. Často mají zle charakterové vlastnosti, narcissism, mocichtivost, velké ego ale malou sebedůvěru, messiášský komplex a – samozřejmě nenávist k vlastní identitě a vlastní kultuře a naopak fanatický obdiv ke kultu Pokroku. A po britském referendu ukazují i temnou pomstychtivost.
Tak na jedné straně agressivní pokrokářský fangličkářský plebs se po prohraném referendu zachoval hanebně. Útočili (slovně) na příznivce britského odchodu, jiní okamžitě začali sepisovat petici za nové referendum – tak nějak po evropsku-demokraticku.
Někteří jedinci začali urážet a ponižovat starší lidi – protože podle nějakých „průzkumů“ hlasovali starší lidé spíše pro vystoupení. Mladší lidé měli tendenci hlasovat pro setrvání.
Na druhé straně se ale odhalily elity. A kdo nejpozději nyní neprohlédne jejich skutečný postoj, neprohlédne nikdy.
Eliška Wagnerová, bývalý místopředseda ústavního soudu, se vyjádřila: „Ano, vyhlášení referenda v této záležitosti byla osudová chyba. Občan, který se nezabývá systematicky souvisejícími otázkami nerozhoduje informovaně a je snadnou kořistí nejrůznějších zjednodušujících populistů.“
Je velmi závažné, že člověk, který v ČR měl dbát na dodržování lidských práv, má ve skutečnosti tak odporný postoj k základnímu kamenu moderní demokracie. Leč částečně má pravdu, poněvadž byla stejným způsobem zvolena do senátu, ač evidentně nemá v demokratické instituci co pohledávat.
Západní establishment je nahý. Jeho základní problém jsou lidé, jako Wagnerová, kteří si dovolí ponižovat a urážet voliče, páč špatně odvolili, ale zároveň o sobě tvrdit, že jsou demokraté, lidé, kteří tvrdí, že má být svoboda slova, ale s hranicemi a přísnými tresty za nenávistnou mluvu, takže vlastně ne, a lidé, kteří tvrdí, že jsou sociální, volí levicové extremisty, ale pak by důchodce poslali na Sibiř, když neodvolí podle nich, a lidé, kteří bičují demagogii a nenávist před ruským „švábem“ a propagandou, která ani neexistuje, a přitom jsou placeni západní propagandou a této propagandy požadují ještě víc, a lidé, kteří nám do očí lžou, že něco je objektivní, když máme 500 stran důkazů, že není.
Pokud se nepovede odstavit tento typ prolhaných ideologů od vládnutí, hrozí obří škody. Zcela vážně: ve své zfanatisovanosti nás mohou přivést i do války.
Připomeňme si incident s „ruskou ponorkou“ u švédských břehů. Nyní Švédská vláda přiznala, že se jednalo o ponorku švédskou! A ano: byl to právě švédský ministr zahraničí, který urazil českého presidenta slovy „máte tajné služby?!“ , jen protože Zeman pochyboval o jednoznačné versi událostí. Nepochybujme, že takový nebezpečný fanatik by nebyl schopen začít válku, třeba jen proto, že mu přeskočí v jeho nemocné mysli jiskra.
Takoví lidé nám vládnou.