Monday, February 17, 2014

S A M I Z D A T 1990 - 2014


 Nebo také - Havlův a Klausův komunismus pro VIP

Články z let 1990 - 2014, které nemohly být zveřejněny v našem demokratickém tisku, televizi, rozhlasu... Prostě nikde.
Obsahují myšlenky a věci, které se v tomto státě nesmí říkat nahlas. Nikdy a za žádných okolností.

Motto : 1990 – 2014
„DEMOKRATICKY“ rozkradli, rozprodali a zašmelili státní majetek a pak nás ještě zadlužili.
V roce 1990 říkali, že projídáme budoucnost dětem. To byl státní dluh asi 1/10 současného a byl zde obrovský státní majetek patřící i Vám a Vašim dětem.
V roce 1990 říkali, že třetí cesta mezi komunismem a kapitalismem neexistuje. Dnes všichni s otevřenými ústy hledí na hospodářský úspěch Číny, která si vybrala to dobré z kapitalismu i komunismu. A státní majetek čínští „komunisté“ nikomu nerozprodali. Také nevraždí statisíce nevinných civilistů, narozdíl od „demokratických“ států

http://www.disident.cz/uvod/samizdat_1990-2010/


No comments: