Sunday, November 11, 2012

Kdo lže ten krade, do pekla se hrabe ODS-TOP09

Slyšte co říkají sluhové Vatikánu.
Opět říkají že jim jde o  duše, opět předvádí že jim jde o majetek ! A opět to  zkouší!
Sametová revoluce  je pro ně opět příležitosti  a tentokrát  mají  být jejich požadavky  vyslyšeny?
ODS-09 s   Kalouskem a  s Nečasem mají tu drzost  lhát a falšovat dějiny!
S prolhaným  prohlášením že konečně po 22 letech napravuji  křivdy komunistů!

Už císař Josef II. kolem roku 1780 kromě zrušení nevolnictví provedl faktické zestátnění církve (samozřejmě katolické, protože jiná v té době ani nesměla být…)
Císař Josef II. (syn Marie Terezie) už měl totiž dost rozpínavosti a arogance církevních představitelů, zavedl toleranci všech náboženských vyznání – a církev v podstatě zbavil veškerého majetku.
Nadále byli církevníci jen „správci a provozovateli“ všech církevních statků, které od té doby patřily státu. Tedy alespoň v tom byl Josef II. císař „blahé paměti“ vekym statnikem! Udělal kus záslužné práce. Dokázal to, co nedokázali ani husité!
Tento stav přetrval i konec Rakousko-Uherska a vznik ČSR.
A fakticky přetrval i celou dobu komunistického režimu. Komunistický režim katolíkům nepřál a jak mohl, tak je diskriminoval, případně zavíral.
Ale žádný majetek jim komunisté nemohli zkonfiskovat ani znárodnit. Ne, že by nechtěli, ale prostě nemohli. Proč nemohli? Protože už neměli co znárodnit a zkonfiskovat.
Církev už přibližně 170 let žádný majetek nevlastnila… Jak už bylo řečeno, od vlády císaře Josefa II. byla jen správcem a provozovatelem církevních statků, ne majitelem.
Komunisté církevníky bez náhrady vyháněli z různých staveb a pozemků, které původně využívali, ale v žádném případě jim nemohli nic vyvlastnit!
Není to ostatně poprvé, co církev takto vykřikuje a domáhá se majetku, který jí byl údajně „ukraden“ nějakým státním režimem.
Vždycky to dělá v době, kdy je nepřehledná politická nebo hospodářská situace, nebo když se mění státní zřízení.
Tehdy začne křičet, že chce peníze, majetek – a zase peníze, které ji „byly ukradeny“.
Bylo to v roce 1919, kdy se na prezidentovi Masarykovi domáhala „odškodnění“ za pozemkovou reformu a další údajné ztráty, které „utrpěla“ v důsledku vzniku ČSR.
Bylo to v roce 1945, kdy využila poválečného zmatku a zase chtěla – tentokrát na prezidentu Benešovi peníze za „konfiskaci majetku“ v době války……

Sametová revoluce je pro ně opět příležitosti a tentokrát mají být jejich požadavky vyslyšeny?  

Kalousek s Nečasem mají tu drzost falšovat dějiny a vrátit nikoli co cirkvi znárodnili komunisté, ale co jim podle práva odebrali již Habsburkové!
Pokud na to stačilo 100 hlasů plus jeden kriminální, zatím co jeden hlas do kriminálu zavřeli, na opětný návrat do právních kolejí které narovnal a s cirkví  Vatikánskou se vyrovnal už císař Josef II bude jistě stačit také zase jen hlasů lidu vyjádřené číslem 101.

 PS:
Viz výše zmíněné vysvětluje proč církev není schopna a nemůže prokázat majetky a jejich vlastnění.
Z pouze tohoto prostého důvodů neschopnosti prokázat majetek, nemůže ji být neprokázaný majetek vrácen. Jedna se tedy o krádež nikoli vrácení!
Pokud to má být podle zákona a spravedlnosti pak podle jaké, které, či?
ODS-09vate! Podle jakého opravdu spravedlivého zákona se může cokoli  navracet není li prokázáno vlastnictví?
Na rozdíl od znárodněných majetku po 2 světové a majetku odsunutých obyvatel z pohraničí které lze prokázat, majetky které měla církev pouze ve správě, u těchto majetku již církev nikdy nemůže majetkové právo prokázat.
Pokud bude presidentovo veto v parlamentu počtem 101 opět přehlasováno, bude zajímavé sledovat mezinárodní proces století až případ půjde před soudní  dvůr EU !
A on jistě půjde, pokud příští vláda soč.dem, nenajde v sobě tolik odvahy  aby sama zrušila co ODS 09 sama proti vůli většiny lidu protlačila!

Aby nárok církve mohl být potvrzen, bude muset být u mezinárodního  odvolacího soudu zrušeno co bylo císařem Josefem II zavedeno.Vláda ODS-09 si osobuje právo staletá ustanovení sama svévolně zničit zrušit? S prolhaným prohlášením že konečně po 22 letech napravuje křivdy komunistů? Stejně jako proti vůli lidu protlačovala radar, nyní je to další akt svévole bez ohledu na to jaké je mínění lidí!
 V demokracii se ve sporných případech koná  referendum. Nic takového v Cechistanu!
Je opravdu na co se ještě dále těšit:-(

No comments: