Sunday, June 24, 2012

Marxem strašeni Kalouskem zdaněni

Marxem strašeni Kalouskem zdaněni
bez peněz v kešeni ke dnu taženi
a lépe už nebude, jen starostí přibude
když krajinou  temnou kolem skal
stále hůře dál a dál:-(
Čtete slova varovná o společnosti
jež čím dále více je méně svobodná
zato  stále více až zločině nerovná
-------------------------------------
(24.6 2012.) Normální a zdravé katolické sociální učení je zajímavé tím, že přeje každému, kdo poctivě pracuje a nekrade. Osoba a její důstojnost je centrálním bodem celého ekonomického systému. Neoliberální styl posledních dvaceti let je zajímavý tím, že není katolický, protože přeje jen některým osobám, jejichž finanční, politickou a jinou důstojnost značně přehání na úkor osob jiných. Ty naopak zašlapává pěkně hluboko, i s jejich dětmi a rodinami. Nechť žije USA, náš kapitalistický vzor, který máme dohnat, což už jsme skoro zvládli. Ale bohužel se jej snažíme i předehnat, neblahý to český vládní zvyk již od dob tatíčka Stalina. Klikněte si na onen nekatolický graf. Horní rostoucí křivka ukazuje míru produktivity amerického dělníka v US dolarech na hodinu. Dolní graf ukazuje degradaci reálných mezd, taktéž v dolarech na hodinu. Kapitalismus 19. století jako vyšitý: čím více nadhodnoty dělník vyprodukuje, tím méně z této přidané hodnoty dostává. A nyní se ukazuje i druhá část Marxovy předpovědi: čím méně dělník dostane, tím menší je i kupní síla tohoto zbídačelého tvora. A ejhle, přijde nutně krize, prorokoval vousatý Marx. A my za osvíceného ekonoma Kalouska již víme, že tato dáma v černém už pilně vládne. Viz vaše peněženka a naše starší články.
KALOUSKUV ZAVOD KE DNU

Prevzato  z  kritického  blogu
UMLAUFOVINY

No comments: