Monday, May 28, 2012

Církevní restituce trochu jinak.

Vyšel zajímavý článek jehož autorem je Tribun Dogmaticus:
==============================

Církevní restituce z gruntu jinak

Můj názor na církevní restituce je myslím dostatečně známý. V kostce by se dal shrnout tak, že církevní restituce jsou v principu špatně a v současné ekonomické a rozpočtové situaci dvojnásob. Nicméně připusťme, že jsou „nutné“, a že skoncovat se stavem, kdy kněží a jiné církevní úředníky platí stát, je výhodné pro všechny. Ale musí to být formou restitucí, tedy v podstatě absurdního daru? Nenašlo by se řešení jiné, lepší, čistší a systémovější? Jistě, že našlo! Tady je:

Tribun

No comments: