Thursday, April 19, 2012

Vatikánu co mu nepatří ?

CÍRKEVNÍ RESTITUCE = TUNELOVÁNÍ MAJETKU STÁTU!
JE TO NORMÁLNÍ ROZKRÁDÁNÍ STÁTNÍHO MAJETKU!


Video z tiskové konference, kde bylo oznámení přečteno novinářkou Lenkou Procházkovou, která zachránila státu katedrálu sv. Víta a nyní se snaží se svým sdružením Šalomoun zabránit schválení zákona o restituci majetku církvím, neboť se jedná o podvod.
Prosím sledujte video a šiřte dále. Je třeba tomu zabránit, jinak majetek státu v obrovské hodnotě přejde do rukou církve a Vatikánu!

CÍRKEVNÍ RESTITUCE

2 comments:

Anonymous said...

Videozáznam (viz níže) z novinářského vystoupení Lenky Procházkové, která podala trestní oznámení na kardinála D. Duku, P. Nečase a další členy
vlády.
Vyposlechla jsem si i dotazy novinářů a účastníků konference a zjistila jsem, jaké obrovské mezery mají ve znalosti naší historie a dějin (míněno Českolovenska, České republiky a především našeho území, které určitou delší dobu spadalo pod Rakousko-Uhersko.
Takové dotazy, které na tiskovce s L. Procházkovou padaly, z mého pohledu jsou možné i proto, že většina nás občanů, ani ve školních létech tj. už na základní škole, se nezajímala o dějiny našeho národa, historii.
Pokud si někdo v tomto státě myslí, že majetek = církevní restituce patří církvi, je na omylu! Průvodci na zámcích a hradech vždy ve svém výkladu sdělovali např. "Zdejší zámek, půda a rozsáhlé lesy až do poloviny 17tého století byly lénem např. olomouckých arcibiskupů a byly v držení (majetkem)např.šlechtického rodu Vokurků, Vítků" a pod. Jenže: to by žáčci a návštěvníci takovýchto kulturních památek museli vědět, co to znamená "byly lénem". A to 99 % našeho národa neví.
A patří mezi ně i všichni členové vlády a parlamentu, pokud hlasují o církevních restitucích způsobem, jak to probíhá.
Přitom stačí se podívat např. do naučného slovníku nebo do Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, který vydala Československá akademie věd.
"LÉNO" ZNAMENÁ: ZEMĚ, POZEMKY, VÝSADY A POD. PROPŮJČOVANÉ VLASTNÍKEM ZA URČITÝCH DOHODNUTÝCH PODMÍNEK "UŽIVATELI". Znamená to: že šlechta a majitelé těchto majetků propůjčovali církvi za určitých podmínek svoji půdu, lesy apod.

Priklad jedne vsi s nazvem Mariánské Hory. VES BYLA AŽ DO POLOVINY 16. STOLETÍ "LÉNEM" OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ ZPRAVIDLA V
DRŽENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ MÍSTNÍ DROBNÉ ŠLECHTY. Čili naprosto "blbuvzdorně": vše patřilo na zmiňovaném zdejším území drobné šlechtě, která za určitých smluvně dohodnutých podmínek pronajímala svoji půdu, lesy, pole.... LÉNÍKŮM - TJ. OLOMOUCKÝM BISKUPŮM.
Takto bych mohla pokračovat u dalších částí. Pokud jsi dál ve spojení se Šárkou z Hošťálkovic, tak např. Hošťálkovice tj. lesy, půda a celé teritorium) patřilo původně k Opavskému knížectví. Byly založeny ve 13tém století. Hošťálkovice byly v držení příslušníků řady šlechtických rodů z Opavska. V r. 1576 je získal Bernard ze Zvole a přičlenil je hlučinskému panství. Jeho součástí zůstaly Hošťálkovice, až o konce feudálního období (s vyjímkou let 1809-1847)......
Takto bych mohla pokračovat ke všem dalším městským částem nynější velké Ostravy .... A s tím, že naši lidé o historii z povinného předmětu už od základní školy vědí prdlajs, ta vládní garnitura se svými poslanci a lobbisty si je vědoma o velké mezeře ve znalostech historie našich človrdíků, tak nás mohou oblbovat a umocňují to ještě tím, že ani nezveřejnili prozatím, o které pozemky, lesy a majetek se jedná...
Patrně vědí, že v tom 1 % lidí by se našli ti, kteří si dají práci a podklady ke skutečnému vlastnictví půdy, lesů a dalšího majetku, věrohodně doloží.
CÍRKEVNÍ RESTITUCE = TUNELOVÁNÍ MAJETKU STÁTU! VIZ DOLE VIDEO, PROSÍM O DALŠÍ ŠÍŘENÍ, JE TO NORMÁLNÍ ROZKRÁDAČKA STÁTNÍHO MAJETKU!

http://www.youtube.com/watch?v=-xHv3tb_pdo&feature=related


Video z tiskové konference, kde bylo oznámení přečteno novinářkou Lenkou Procházkovou, která zachránila státu katedrálu sv. Víta a nyní se snaží se svým sdružením Šalomoun zabránit schválení zákona o restituci majetku církvím, neboť se jedná o podvod.
Prosím sledujte video a šiřte dále. Je třeba tomu zabránit, jinak majetek státu v obrovské hodnotě přejde do rukou církve a Vatikánu!

Anonymous said...

Videozáznam (viz níže) z novinářského vystoupení Lenky Procházkové, která podala trestní oznámení na kardinála D. Duku, P. Nečase a další členy
vlády.
Vyposlechla jsem si i dotazy novinářů a účastníků konference a zjistila jsem, jaké obrovské mezery mají ve znalosti naší historie a dějin (míněno Českolovenska, České republiky a především našeho území, které určitou delší dobu spadalo pod Rakousko-Uhersko.
Takové dotazy, které na tiskovce s L. Procházkovou padaly, z mého pohledu jsou možné i proto, že většina nás občanů, ani ve školních létech tj. už na základní škole, se nezajímala o dějiny našeho národa, historii.
Pokud si někdo v tomto státě myslí, že majetek = církevní restituce patří církvi, je na omylu! Průvodci na zámcích a hradech vždy ve svém výkladu sdělovali např. "Zdejší zámek, půda a rozsáhlé lesy až do poloviny 17tého století byly lénem např. olomouckých arcibiskupů a byly v držení (majetkem)např.šlechtického rodu Vokurků, Vítků" a pod. Jenže: to by žáčci a návštěvníci takovýchto kulturních památek museli vědět, co to znamená "byly lénem". A to 99 % našeho národa neví.
A patří mezi ně i všichni členové vlády a parlamentu, pokud hlasují o církevních restitucích způsobem, jak to probíhá.
Přitom stačí se podívat např. do naučného slovníku nebo do Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, který vydala Československá akademie věd.
"LÉNO" ZNAMENÁ: ZEMĚ, POZEMKY, VÝSADY A POD. PROPŮJČOVANÉ VLASTNÍKEM ZA URČITÝCH DOHODNUTÝCH PODMÍNEK "UŽIVATELI". Znamená to: že šlechta a majitelé těchto majetků propůjčovali církvi za určitých podmínek svoji půdu, lesy apod.

Priklad jedne vsi s nazvem Mariánské Hory. VES BYLA AŽ DO POLOVINY 16. STOLETÍ "LÉNEM" OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ ZPRAVIDLA V
DRŽENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ MÍSTNÍ DROBNÉ ŠLECHTY. Čili naprosto "blbuvzdorně": vše patřilo na zmiňovaném zdejším území drobné šlechtě, která za určitých smluvně dohodnutých podmínek pronajímala svoji půdu, lesy, pole.... LÉNÍKŮM - TJ. OLOMOUCKÝM BISKUPŮM.
Takto bych mohla pokračovat u dalších částí. Pokud jsi dál ve spojení se Šárkou z Hošťálkovic, tak např. Hošťálkovice tj. lesy, půda a celé teritorium) patřilo původně k Opavskému knížectví. Byly založeny ve 13tém století. Hošťálkovice byly v držení příslušníků řady šlechtických rodů z Opavska. V r. 1576 je získal Bernard ze Zvole a přičlenil je hlučinskému panství. Jeho součástí zůstaly Hošťálkovice, až o konce feudálního období (s vyjímkou let 1809-1847)......
Takto bych mohla pokračovat ke všem dalším městským částem nynější velké Ostravy .... A s tím, že naši lidé o historii z povinného předmětu už od základní školy vědí prdlajs, ta vládní garnitura se svými poslanci a lobbisty si je vědoma o velké mezeře ve znalostech historie našich človrdíků, tak nás mohou oblbovat a umocňují to ještě tím, že ani nezveřejnili prozatím, o které pozemky, lesy a majetek se jedná...
Patrně vědí, že v tom 1 % lidí by se našli ti, kteří si dají práci a podklady ke skutečnému vlastnictví půdy, lesů a dalšího majetku, věrohodně doloží.
CÍRKEVNÍ RESTITUCE = TUNELOVÁNÍ MAJETKU STÁTU! VIZ DOLE VIDEO, PROSÍM O DALŠÍ ŠÍŘENÍ, JE TO NORMÁLNÍ ROZKRÁDAČKA STÁTNÍHO MAJETKU!

http://www.youtube.com/watch?v=-xHv3tb_pdo&feature=related


Video z tiskové konference, kde bylo oznámení přečteno novinářkou Lenkou Procházkovou, která zachránila státu katedrálu sv. Víta a nyní se snaží se svým sdružením Šalomoun zabránit schválení zákona o restituci majetku církvím, neboť se jedná o podvod.
Prosím sledujte video a šiřte dále. Je třeba tomu zabránit, jinak majetek státu v obrovské hodnotě přejde do rukou církve a Vatikánu!