Thursday, March 8, 2012

Duch doby - Zeitgeist

Dokument o třech kapitolách provokuje k zamyšlení. Doslechnete se o zrodu křesťanství, uměle vystavěného na vypálených základech historické a astronomické mytologie, případně o způsobu hromadění bohatství prostřednictvím k tomuto účelu vytvořených válečných konfliktů. Hovoří se zde i o postupném ukrajování svobod lidí pod zástěrkou tzv. "války proti terorismu" a o okolnostech samotného útoku na WTC dne 11. září 2001. Zajímavé je též shrnutí některých méně známých informací o americkém Federálním systému rezerv (FED) a pojednání o tom, kdo vlastně stojí za oponou.
Informace v dokumentu obsažené byly shromažďovány po dlouhou dobu a seznam zdrojů je k dispozici na oficiálních stránkách projektu Zeitgeist.

Duch doby

1 comment:

Vodník said...

Debilní antikřesťanská propaganda dokument zcela devalvuje.