Monday, October 11, 2010

Na světě lidí přibývá ! I zdaňování !

Na světě lidí přibývá v množství větším než malém !

V množství větším než malém s přibývajícím počtem lidí roste i množství odpadů.
Zvyšování daní a prodávání odpustků to není cesta k nápravě, jen k dalšímu
výnosnému businessu :-(
Přibývá i okrádání lidí. Dříve to bývalo výsadou vladařů a panovníků,
později vlád, dnes již i mnoha nejen vládních ale i nevládních organisací,
vládou tu trpěných tu požehnaných.
Na lidi stále menší dvůr a větší bič :-(

We all know that "go green" is just a scam to tax us for breathing.
We do need to treat earth well but paying taxes isn't the same thing as keeping earth clean


Všichni víme že "zelená cesta" je jen další cesta dalších daní, dalšího odírání lidí:-(
Platit daně stále více daní, není cestou k udržení palenty Země čistou!
Platíte li větší daně
Zemí čistou chtějte za ne !
Zatím je to jen další velice špinavý "zelený" business:-(

A z občanů mnozí dnešní ovčane odevzdávají své hlasy pro zelené vydírání a
okrádání:-(

1 comment:

Anonymous said...

To jenom dane nezachrani !

http://www.bbc.co.uk/news/business-11495812