Thursday, June 24, 2021

Jak je to s Covidem v ČR doopravdy ?

 Zachraňují  se lidé především senioři  nebo se nuceným očkováním likvidují ?
Jako v  Domově důchodců  NA KAMENCI
jak říká


PS
Vypadá to  na nějaký Ostravsky předvolební  boj  poslance Volného neboť 
dodatečně přišla informace že:

V lednu vyvracel zprávy o masivním vymírání 69 důchodců po očkování ostravský Domov Sluníčko.
V květnu totéž dělal Domov Kamenec:
„Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, se důrazně ohrazuje proti šíření nepravdivých zpráv zveřejněných na FACEBOOKOVÉM PROFILU Toma Zemana a v této souvislosti sděluje následující:
Očkování v domově proběhlo u 153 uživatelů z celkového počtu 197 uživatelů. OČKOVÁNÍ BYLO DOBROVOLNÉ a tomu předcházelo podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlas s očkováním, když přílohou tohoto dokumentu je souhlas očkovaného s podáním vakcíny MODERNA proti onemocnění Covid-19 a souhlas, že se očkovaný seznámil s cílem očkování, kontraindikacemi a případnými nežádoucími účinky po podání očkovací látky.
V souvislosti s provedeným očkováním neevidujeme žádné úmrtí uživatele,
Z rozdílového počtu mezi 197 uživateli a očkovanými 153 uživateli vyplývá, že v zařízení existuje skupina neočkovaných uživatelů, kteří očkování odmítli, ze zdravotních důvodů nebylo lékařem doporučeno očkování nebo jde o uživatele, kteří mají o očkování zájem, ale z důvodu současného nedostatku vakcíny v našem zařízení jsou odkázáni na očkovací centrum.
Skupina neočkovaných není proti skupině očkovaných znevýhodněna.
Všichni uživatelé mají možnost opouštět volně zařízení kdykoliv, nejen na zahradu.“

No comments: